Sunday 23 June 2024

இராமனின் மகிழ்ச்சி | சுந்தர காண்டம் சர்க்கம் - 64 (41)

The joy of Rama | Sundara-Kanda-Sarga-63 | Ramayana in Tamil


பகுதியின் சுருக்கம்: ஹனுமானும், அங்கதனும், பிற வானரர்களும் சுக்ரீவனை அடைந்தது. சீதை காணப்பட்டதைக் குறித்து ராமனிடம் சொன்ன ஹனுமான்...

Dadhimukha requesting Angada and Hanuman to see Sugreeva

சுக்ரீவன் இவ்வாறு சொன்னதும், கபியான ததிமுகன், மகிழ்ச்சியடைந்தவனாக, ராகவனையும், லக்ஷ்மணனையும், சுக்ரீவனையும் வணங்கினான்.(1) அவன் {ததிமுகன்}, சுக்ரீவனையும், மஹாபலவான்களான ராகவர்களையும் வணங்கிய பிறகு, சூரர்களான வானரர்கள் சகிதனாக திவத்தில் எழுந்தான் {வானத்தில் உயர்ந்தான்}.(2) பூர்வத்தில் எப்படி வந்தானோ, அப்படியே துரிதமாகச் சென்ற அவன் {ததிமுகன்}, ககனத்திலிருந்து {வானத்தில் இருந்து}, பூமியில் இறங்கி அந்த வனத்தில் பிரவேசித்தான்.(3) மதுவனத்தில் பிரவேசித்த அவன் {ததிமுகன்}, ஹரியூதபர்கள் அனைவரையும் மதத்தில் இருந்து விடுபட்டவர்களாகவும், மதம் தெளிந்து, நீரைக் கழிப்பவர்களாகவும் கண்டான்.(4)

சுந்தர காண்டம் 64ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ சது꞉ஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉

Dadhimukha requesting Angada and Hanuman to see Sugreeva

ஸுக்³ரீவேண ஏவம் உக்த꞉ து ஹ்ருஷ்டோ த³தி⁴ முக²꞉ கபி꞉ |
ராக⁴வம் லக்ஷ்மணம் சைவ ஸுக்³ரீவம் ச அப்⁴யவாத³யத் || 5-64-1

ஸ ப்ரணம்ய ச ஸுக்³ரீவம் ராக⁴வௌ ச மஹாப³லௌ |
வாநரை꞉ ஸஹிதை꞉ ஷூ²ரை꞉ தி³வம் ஏவ உத்பபாத ஹ || 5-64-2

ஸ யதை²வா(அ)க³த꞉ பூர்வம் ததை²வ த்வரிதம் க³த꞉|
நிபத்ய க³க³நாத்³பூ⁴மௌதத்³வநம் ப்ரவிவேஷ² ஹ || 5-64-3

ஸ ப்ரவிஷ்டோ மது⁴ வநம் த³த³ர்ஷ² ஹரி யூத²பான் |
விமதா³ன் உத்³த⁴தான் ஸர்வான் மேஹமாநான் மது⁴ உத³கம் || 5-64-4

ஸ தான் உபாக³மத் வீரோ ப³த்³த்⁴வா கர புட அஞ்ஜலிம் |
உவாச வசநம் ஷ்²லக்ஷ்ணம் இத³ம் ஹ்ருஷ்டவத் அந்க³த³ம் || 5-64-5

Saturday 22 June 2024

சுக்ரீவனின் மகிழ்ச்சி | சுந்தர காண்டம் சர்க்கம் - 63 (29)

The joy of Sugreeva | Sundara-Kanda-Sarga-63 | Ramayana in Tamil


பகுதியின் சுருக்கம்: மதுவன அழிவைக் குறித்துக் கவலையுற வேண்டாமென ததிமுகனிடம் சொன்ன சுக்ரீவன்; ஹனுமான், அங்கதன் உள்ளிட்டோரை உடனே அனுப்புமாறு கேட்டுக் கொண்டது...

Dadhimukha complaining to Sugreeva while Lakhsmana was watching

தலை {தன் காலில்பட} விழும் வானரத்தை {ததிமுகனைக்} கண்ட வானரரிஷபன் {சுக்ரீவன்}, கலங்கிய ஹிருதயத்துடன் இந்த வாக்கியங்களைக் கூறினான்:(1) "எழுவீர், எழுவீராக. நீர் என் பாதத்தில் விழுவது ஏன்? உமக்கு அபயம் அளிக்கிறேன். வீரரே, அனைத்தையும் உண்மையாகச் சொல்வீராக" {என்றான் சுக்ரீவன்}.(2)

சுந்தர காண்டம் 63ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ த்ரிஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉

Dadhimukha complaining to Sugreeva while Lakhsmana was watching

ததோ மூர்த்⁴நா நிபதிதம் வாநரம் வாநர ருஷப⁴꞉ |
த்³ருஷ்ட்வா ஏவ உத்³விக்³ந ஹ்ருத³யோ வாக்யம் ஏதத் உவாச ஹ || 5-63-1

உத்திஷ்ட² உத்திஷ்ட² கஸ்மாத் த்வம் பாத³யோ꞉ பதிதோ மம |
அப⁴யம் தே ப⁴வேத் வீர ஸத்யம் ஏவ அபி⁴தீ⁴யதாம் || 5-63-2

ஸ து விஷ்²வாஸித꞉ தேந ஸுக்³ரீவேண மஹாத்மநா |
உத்தா²ய ச மஹாப்ராஜ்ஞோ வாக்யம் த³தி⁴ முகோ² அப்³ரவீத் || 5-63-3

ந ஏவ ருக்ஷ ரஜஸா ராஜன் ந த்வயா ந அபி வாலிநா |
வநம் நிஸ்ருஷ்ட பூர்வம் ஹி ப⁴க்ஷிதம் தத் து வாநரை꞉ || 5-63-4

ஏபி⁴꞉ ப்ரத⁴ர்ஷிதா꞉ ச ஏவ வாரிதா வந ரக்ஷிபி⁴꞉ |
மதூ⁴நி அசிந்தயித்வா இமான் ப⁴க்ஷயந்தி பிப³ந்தி ச || 5-63-5

Thursday 20 June 2024

மதுவனக் காவலர்கள் | சுந்தர காண்டம் சர்க்கம் - 62 (40)

Guards of Madhuvanam | Sundara-Kanda-Sarga-62 | Ramayana in Tamil


பகுதியின் சுருக்கம்: ததிமுகன் தலைமையிலான மதுவனத்தின் காவலர்கள் சுக்ரீவனிடம் புகாரளிக்கச் சென்றது...

Dadhimukha falling in the feet of Sugreeva

ஹரிசிரேஷ்டனும், வானரரிஷபனுமான ஹனூமான், அவர்களிடம் {வானரர்களிடம், பின்வருமாறு} பேசினான், "வானரர்களே, கலங்காத மனத்துடன் மதுவை {தேனை} அருந்துங்கள்.{1} உங்கள் பாதையில் குறுக்கிடுபவர்களை நான் தடுத்துநிறுத்துவேன்" {என்றான் ஹனுமான்}.(1,2அ)

சுந்தர காண்டம் 62ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ த்³விஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉

Dadhimukha falling in the feet of Sugreeva

தான் உவாச ஹரி ஷ்²ரேஷ்டோ² ஹநூமான் வாநர ருஷப⁴꞉ |
அவ்யக்³ர மநஸோ யூயம் மது⁴ ஸேவத வாநரா꞉ || 5-62-1
அஹமாவாரயிஷ்யாமி யுஷ்மாகம் பரிபந்தி²ந꞉ |

ஷ்²ருத்வா ஹநுமதோ வாக்யம் ஹரீணாம் ப்ரவரோ அந்க³த³꞉ || 5-62-2
ப்ரத்யுவாச ப்ரஸந்ந ஆத்மா பிப³ந்து ஹரயோ மது⁴ |

அவஷ்²யம் க்ருத கார்யஸ்ய வாக்யம் ஹநுமதோ மயா || 5-62-3
அகார்யம் அபி கர்தவ்யம் கிம் அந்க³ புந꞉ ஈத்³ருஷ²ம் |

அந்த³க³ஸ்ய முகா²த் ஷ்²ருத்வா வசநம் வாநர ருஷபா⁴꞉ || 5-62-4
ஸாது⁴ ஸாத்⁴வ் இதி ஸம்ஹ்ருஷ்டா வாநரா꞉ ப்ரத்யபூஜயன் |

பூஜயித்வா அந்க³த³ம் ஸர்வே வாநரா வாநர ருஷப⁴ம் || 5-62-5
ஜக்³மு꞉ மது⁴ வநம் யத்ர நதீ³ வேக³ இவ த்³ருதம் |

Wednesday 19 June 2024

மதுவனம் | சுந்தர காண்டம் சர்க்கம் - 61 (23)

Madhuvanam | Sundara-Kanda-Sarga-61 | Ramayana in Tamil


பகுதியின் சுருக்கம்: கிஷ்கிந்தையின் புறநகரில் உள்ள மதுவனத்திற்குள் நுழைந்த வானரர்கள், மதுவெறியால் அதை அழித்தது...

Monkeys ruining Madhuvana

அப்போது, அங்கதன் முதலிய வீர வனௌகஸர்களும் {காட்டுவாசிகளும்}, மஹாகபியான ஹனுமானும் ஜாம்பவானின் வாக்கியத்தை ஏற்றுக் கொண்டனர்[1].(1)

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை