Saturday, 4 December 2021

அயோத்தி பிரவேசம் | பால காண்டம் சர்க்கம் - 77 (29)

Return to Ayodhya | Bala-Kanda-Sarga-77 | Ramayana in Tamil


பகுதியின் சுருக்கம்: மகன்கள், மருமகள்களுடன் அயோத்தி நகருக்குள் நுழைந்த தசரதன்; பரதனும், சத்ருக்கனும் தங்கள் தாய்மாமனுடன் புறப்பட்டுச் சென்றது; ராமன் மற்றும் சீதையின் குணங்கள்...

SitaRama

இராமர் {பரசுராமர்} புறப்பட்டுச் சென்றதும், பிரஷாந்தாத்மாவான தாசரதி {கோபத்தைவிட்டு இதயம் அமைதியடைந்தவனும், தசரதனின் மகனுமான} ராமன், பெரும்புகழ்வாய்ந்த அந்த தனுவை ஒப்பற்றவனான வருணனின் கைகளில் தத்தம் செய்தான்.(1) பின்பு, ரகுநந்தனனான ராமன், வசிஷ்டரையும், பிற முக்கிய ரிஷிகளையும் வணங்கி, திகைத்து நிற்கும் தன் பிதாவை {தசரதனைக்}[1] கண்டு அவனைத் தணிக்கும் வகையில்,(2) "ஜாமதக்னேய ராமர் சென்றுவிட்டார். பாலிக்கும் நாதனான {ஆளும் தலைவரான} உமது ஆணையை எதிர்பார்த்திருக்கும் சதுரங்க சேனைகளுடன் நாம் அயோத்திக்குப் புறப்படலாம்" {என்றான் ராமன்}.(3)

பாலகாண்டம் 77ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ ஸப்தஸப்ததிதம꞉

SitaRama


Shlokas in audio recited by Mrs.Ranganayaki, Chennai.


க³தே ராமே ப்ரஷா²ந்தாத்மா ராமோ தா³ஷ²ரதி²ர்த⁴நு꞉ |
வருணாயாப்ரமேயாய த³தௌ³ ஹஸ்தே மஹாயஷா²꞉ || 1-77-1

அபி⁴வாத்³ய ததோ ராமோ வஸிஷ்ட² ப்ரமுகா²ந்ருஷீன் |
பிதரம் விஹ்வலம் த்³ருஷ்ட்வா ப்ரோவாச ரகு⁴நந்த³ந꞉ || 1-77-2

ஜாமத³க்³ந்யோ க³தோ ராம꞉ ப்ரயாது சதுரங்கி³கி³ணீ |
அயோத்⁴யாபி⁴முகீ² ஸேநா த்வயா நாதே²ந பாலிதா || 1-77-3

4,5 ராமஸ்ய வசநம் ஷ்²ருத்வா ராஜா த³ஷ²ரத²꞉ ஸுதம் |
பா³ஹுப்⁴யாம் ஸம்பரிஷ்வஜ்ய மூர்த்⁴நி சாக்⁴ராய ராக⁴வம் || 1-77-4

க³தோ ராம இதி ஷ்²ருத்வா ஹ்ருஷ்ட꞉ ப்ரமுதி³தோ ந்ருப꞉ |
புநர்ஜாதம் ததா³ மேநே புத்ரமாத்மாநமேவ ச || 1-77-5

Friday, 3 December 2021

பரசுராமர் கர்வபங்கம் | பால காண்டம் சர்க்கம் - 76 (24)

Parashurama's pride hurt | Bala-Kanda-Sarga-76 | Ramayana in Tamil


பகுதியின் சுருக்கம்: வைஷ்ணவ தனுவை வளைத்த ராமன்; மஹேந்திர மலைக்குத் திரும்பிய பரசுராமர்...

Rama and Parashurama

அப்போது தாசரதி {தசரதனின் மகனான ராமன்}, ஜாமதக்னேயரின் {ஜமதக்னியின் மகனான பரசுராமரின்} வாக்கியத்தைக் கேட்டு, பிதாவின் {தன் தந்தையான தசரதனின்} கௌரவத்தைக் கருதி பேசாமல் இருந்தான். பிறகு ராமன் சொன்னான்:(1) "பார்க்கவரே {பிருகு குலத்தின் பரசுராமரே}, நீர் செய்த செயல்களை நான் கேட்டிருக்கிறேன். பிராமணரே, பிதாவின் கடன் தீர்க்க நீர் செய்தவற்றை நான் பாராட்டுகிறேன்.(2) பார்க்கவரே, வீரியஹீனன் {வீரியமற்றவன்} என்றும், க்ஷத்திரிய தர்மத்தைக் கடைப்பிடிப்பதில் அசக்தன் என்றும் என்னை அவமதித்தீர். என் தேஜஸ்ஸையும், பராக்கிரமத்தையும் இதோ பார்ப்பீராக" {என்றான் ராமன்}.(3)

பாலகாண்டம் 76ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ ஷட்ஸப்ததிதம꞉ ஸர்க³꞉

Rama and Parashurama


Shlokas in audio recited by Mrs.Ranganayaki, Chennai.


ஷ்²ருத்வா தஜ்ஜாமத³க்³ந்யஸ்ய வாக்யம் தா³ஷ²ரதி²ஸ்ததா³ |
கௌ³ரவாத்³யந்த்ரிதகத²꞉ பிதூ ராமமதா²ப்³ரவீத் || 1-76-1

க்ருதவாநஸ்மி யத் கர்ம ஷ்²ருதவாநஸி பா⁴ர்க³வ |
அநுருந்த்⁴யாமஹே ப்³ரஹ்மன் பிதுராந்ருண்யமாஸ்தி²த꞉ || 1-76-2

வீர்யஹீநமிவாஷ²க்தம் க்ஷத்ரத⁴ர்மேண பா⁴ர்க³வ |
அவஜாநாஸி மே தேஜ꞉ பஷ்²ய மே(அ)த்³ய பராக்ரமம் || 1-76-3

இத்யுக்த்வா ராக⁴வ꞉ க்ருத்³தோ⁴ பா⁴ர்க³வஸ்ய வராயுத⁴ம் |
ஷ²ரம் ச ப்ரதிஜக்³ராஹ ஹஸ்தால்லகு⁴பராக்ரம꞉ || 1-76-4

ஆரோப்ய ஸ த⁴நூ ராம꞉ ஷ²ரம் ஸஜ்யம் சகார ஹ |
ஜாமத³க்³ந்யம் ததோ ராமம் ராம꞉ க்ருத்³தோ⁴(அ)ப்³ரவீதி³த³ம் || 1-76-5

Wednesday, 1 December 2021

பரசுராமர் நிந்தனை | பால காண்டம் சர்க்கம் - 75 (28)

Parashurama's censure | Bala-Kanda-Sarga-75 | Ramayana in Tamil


பகுதியின் சுருக்கம்: தசரதனை அலட்சியம் செய்து, ராமனிடம் வைஷ்ணதனுசில் நாணேற்றச் சொன்ன பரசுராமர்...

Dasharatha Rama and Parashurama

{பரசுராமர் ராமனிடம்}, "தாசரதி {தசரதனின் மகனான} ராமா, வீரா, உன் வீரியம் அற்புதமெனக் கேள்விப்பட்டேன். {சைவ} தனுசை முறித்தது முதலிய காரியங்களையும் முழுமையாக நான் கேட்டேன்.(1) அவ்வகையில், தனுசை {வில்லை} முறித்தது, அற்புதமானதும், சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்டதுமாகும். அதைக் கேள்விப்பட்டதும் நான் மற்றொரு மேலான சுபதனுவை எடுத்து வந்தேன்.(2) கோரஸங்காசத்துடன் கூடியதும் {அதிபயங்கரமானதும்}, ஜமதக்னியிடம் இருந்து பெற்றதுமான இந்தத் தனு மகத்தானதாகும். இதில் சரத்தை {கணையைப்} பொருத்தி இழுத்து உன் பலத்தைக் காட்டுவாயாக.(3) அப்போது நான், இந்தத் தனுசை எடுத்து ஏவும் உன் பலத்தைக் கண்டு கொள்வேன். பிறகு நான், வீரத்திற்குத் தகுந்த துவந்த யுத்தத்தை உனக்குக் கொடுப்பேன் {உன்னுடன் போரிடுவேன்}" என்றார் {பரசுராமர்}.(4)

பாலகாண்டம் 75ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ பஞ்சஸப்ததிதம꞉ ஸர்க³꞉

Dasharatha Rama and Parashurama


Shlokas in audio recited by Mrs.Ranganayaki, Chennai.


ராம தா³ஷ²ரதே² வீர வீர்யம் தே ஷ்²ரூயதே(அ)த்³பு⁴தம் |
த⁴நுஷோ பே⁴த³நம் சைவ நிகி²லேந மயா ஷ்²ருதம் || 1-75-1

தத³த்³பு⁴தமசிந்த்யம் ச பே⁴த³நம் த⁴நுஷஸ்ததா² |
தச்ச்²ருத்வாஹமநுப்ராப்தோ த⁴நுர்க்³ருஹ்யாபரம் ஷு²ப⁴ம் || 1-75-2

ததி³த³ம் கோ⁴ரஸங்காஷ²ம் ஜாமத³க்³ந்யம் மஹத்³த⁴நு꞉ |
பூரயஸ்வ ஷ²ரேணைவ ஸ்வப³லம் த³ர்ஷ²யஸ்வ ச || 1-75-3

தத³ஹம் தே ப³லம் த்³ருஷ்ட்வா த⁴நுஷோ(அ)ஸ்ய ப்ரபூரணே |
த்³வந்த்³வயுத்³த⁴ம் ப்ரதா³ஸ்யாமி வீர்யஷ்²லாக்⁴யமஹம் தவ || 1-75-4

தஸ்ய தத்³வசநம் ஷ்²ருத்வா ராஜா த³ஷ²ரத²ஸ்ததா³ |
விஷண்ணவத³நோ தீ³ந꞉ ப்ராஞ்ஜலிர்வாக்யமப்³ரவீத் || 1-75-5

Tuesday, 30 November 2021

பரசுராமர் | பால காண்டம் சர்க்கம் - 74 (24)

Parashurama | Bala-Kanda-Sarga-74 | Ramayana in Tamil


பகுதியின் சுருக்கம்: இமயத்திற்கு விடைபெற்றுச் சென்ற விஷ்வாமித்ரர்; மகள்களுக்கு சீதனமளித்த ஜனக மன்னன்; தன் நாட்டுக்குப் புறப்பட்ட தசரத மன்னன்; எதிர்வந்த பரசுராமர்...

Parashurama

அந்த ராத்திரி கடந்ததும் விஷ்வாமித்ர மஹாமுனிவர், மன்னர்களிடமும் {தசரதன், ஜனகன் ஆகியோரிடமும்}, அவ்விருவரிடமும் {ராமலக்ஷ்மணர்களிடமும்} விடைபெற்றுக் கொண்டு உத்தரப் பர்வதத்திற்கு {இமய மலைக்குப்} புறப்பட்டார்.(1) விஷ்வாமித்ரர் சென்ற பிறகு, தசரத ராஜன், மிதிலாதிபதனான வைதேஹனிடம் {ஜனகனிடம்} விடைபெற்றுக் கொண்டு தன்னுடைய {அயோத்தி} நகரத்திற்குப் புறப்பட்டான்.(2)

Labels

அக்னி அம்சுமான் அம்பரீசன் அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இராமன் இலக்ஷ்மணன் உமை கங்கை கசியபர் கபிலர் காதி கிருத்திகை குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கேசினி கைகேயி கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபளை சாந்தை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுனசேபன் சூளி தசரதன் தாடகை திதி திரிசங்கு திலீபன் நளன் நாரதர் நீலன் பகீரதன் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிருகு மருத்துக்கள் மாரீசன் மோஹினி ரிஷ்யசிருங்கர் ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வஸு வாமதேவர் வாமனன் வாலி வால்மீகி விபாண்டகர் விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஹனுமான் ஹிமவான்