Friday 23 February 2024

ஹனுமானின் ஆலோசனை | சுந்தர காண்டம் சர்க்கம் - 30 (44)

Counsel of Hanuman | Sundara-Kanda-Sarga-30 | Ramayana in Tamil


பகுதியின் சுருக்கம்: சீதைக்கு ஆறுதல் சொல்வதா, வேண்டாமா என்று குழம்பிய ஹனுமான்; சீதையின் காதுக்கு மட்டும் கேட்கும் வகையில், இன்குரலில் ராமனைப் புகழ முடிவெடுத்தது...

Hanuman thinking what to do next after seeing Seetha's plight

விக்ராந்தனான {வீரமிக்க} ஹனுமானும், ராக்ஷசிகளின் அச்சுறுத்தல், திரிஜடை பேசியது, சீதை பேசியது என அனைத்தையும் உண்மையில் கேட்டான்.(1) அப்போது, நந்தனத்தின் தேவதையைப் போல அந்த தேவியை {சீதையைக்} கண்ட வானரன் {ஹனுமான்}, பல்வேறு விதங்களில் சிந்தையில் சிந்தித்தான்.(2) “எவள் மிகப்பல ஆயிரங்களிலான, அயுதங்களிலான  கபிகளால் {பதினாயிரங்களிலான குரங்குகளால்} சர்வ திக்குகளிலும் தேடப்படுகிறாளோ, அத்தகையவளை நான் கண்டுகொண்டேன்.(3) {சுக்ரீவரால்} சாரணனாக {ஒற்றனாகப்} பொருத்தமாக நியமிக்கப்பட்ட நான், கமுக்கமாகச் சென்று, சத்ருக்களின் சக்தியை உறுதி செய்து கொண்டு, இதையும் கண்டிருக்கிறேன்.(4) இராக்ஷசர்களின் விசேஷங்களையும், இந்தப் புரீயையும் {லங்காபுரி நகரத்தையும்}, ராக்ஷசாதிபதியான ராவணனின் பிரபாவத்தையும் கண்டிருக்கிறேன்.(5)

சுந்தர காண்டம் 30ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ த்ரிம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Hanuman thinking what to do next after seeing Seetha's plight

ஹனுமான் அபி விக்ராந்த꞉ ஸர்வம் ஷு²ஷ்²ராவ தத்த்வத꞉ |
ஸீதாயா꞉ த்ரிஜடாயா꞉ ச ராக்ஷஸீனாம் ச தர்ஜனம் || 5-30-1

அவேக்ஷமாண꞉ தாம் தே³வீம் தே³வதாம் இவ நந்த³னே |
ததோ ப³ஹு விதா⁴ம் சிந்தாம் சிந்தயாமாஸ வானர꞉ || 5-30-2

யாம் கபீனாம் ஸஹஸ்ராணி ஸுப³ஹூனி அயுதானி ச |
தி³க்ஷு ஸர்வாஸு மார்க³ந்தே ஸா இயம் ஆஸாதி³தா மயா || 5-30-3

சாரேண து ஸுயுக்தேன ஷ²த்ரோ꞉ ஷ²க்திம் அவேக்ஷிதா |
கூ³டே⁴ன சரதா தாவத் அவேக்ஷிதம் இத³ம் மயா || 5-30-4

ராக்ஷஸானாம் விஷே²ஷ꞉ ச புரீ ச இயம் அவேக்ஷிதா |
ராக்ஷஸ அதி⁴பதே꞉ அஸ்ய ப்ரபா⁴வோ ராவணஸ்ய ச || 5-30-5

Thursday 22 February 2024

நன்னிமித்தங்கள் | சுந்தர காண்டம் சர்க்கம் - 29 (8)

Good omens | Sundara-Kanda-Sarga-29 | Ramayana in Tamil


பகுதியின் சுருக்கம்: நற்சகுனங்களை உணர்ந்த சீதை உற்சாகமடைந்தது...

Seetha who was crying became relaxed on seeing good omens

அத்தகைய சூழ்நிலையில் வருத்தத்துடன் இருந்தவளும், நிந்திக்கத்தகாதவளும், மகிழ்ச்சியற்றவளும், மனவேதனையில் இருந்தவளுமான சுபமானவளுக்கு {சீதைக்கு}, வளங்கொழிக்கும் நரனுக்கு உபஜீவனர்களை {செல்வந்தனுக்கு அருளப்படும் உதவியாளர்களைப்} போல, சுபமான நிமித்தங்கள் அருளப்பட்டன.(1) 

நல்ல கேசமுள்ள அவளுடைய வளைந்த சுப இமைகளால் சூழப்பட்டதும், கரியதும், விசாலமானதும், ஓரத்தில் வெண்மையானதுமான வாமநயனம் {இடது கண்},  மீனால் அசைக்கப்படும் செந்தாமரையைப் போலத் துடித்தது.(2) 

சுந்தர காண்டம் 29ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ ஏகோனத்ரிம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Seetha who was crying became relaxed on seeing good omens

ததா² க³தாம் தாம் வ்யதி²தாம் அனிந்தி³தாம் |
வ்யபேத ஹர்ஷாம் பரிதீ³ன மானஸாம் |
ஷு²பா⁴ம் நிமித்தானி ஷு²பா⁴னி பே⁴ஜிரே |
நரம் ஷ்²ரியா ஜுஷ்டம் இவ உபஜீவின꞉ || 5-29-1

தஸ்யா꞉ ஷு²ப⁴ம் வாமம் அராள பக்ஷ்ம |
ராஜீ வ்ருʼதம் க்ருʼஷ்ண விஷா²ல ஷு²க்லம் |
ப்ராஸ்பந்த³த ஏகம் நயனம் ஸுகேஷ்²யா |
மீன ஆஹதம் பத்³மம் இவ அபி⁴தாம்ரம் || 5-29-2

Wednesday 21 February 2024

தலைமுடிப்பின்னல் | சுந்தர காண்டம் சர்க்கம் - 28 (20)

Braid | Sundara-Kanda-Sarga-28 | Ramayana in Tamil


பகுதியின் சுருக்கம்: தலைமுடிப்பின்னலைக் கொண்டு சுருக்கிட்டுக் கொள்ள முனைந்த சீதை; நற்சகுனங்கள் தோன்றியது...

Seetha holding her braid thinking of suicide

இராக்ஷசேந்திரன் ராவணன் சொன்ன வெறுக்கத்தக்க சொற்களைக் கேட்ட அந்த சீதை, மனம் நொந்து, வனாந்தத்தில் {ஆழ்ந்த காட்டில்}, சிம்ஹத்தால் பிடிக்கப்பட்ட கஜராஜகன்னியை {சிங்கத்தால் பீடிக்கப்பட்ட பெண் யானைக்குட்டியைப்} போல அச்சமடைந்தாள்[1].(1) இராக்ஷசிகள் மத்தியில் ராவணனின் சொற்களால் அச்சுறுத்தப்பட்டு, அந்த அச்சத்தால் பீடிக்கப்பட்டவளான சீதை, காந்தாரத்தின் {அடர்ந்த காட்டின்} மத்தியில் விடப்பட்ட பாலகன்னிகையைப் போல, {பின்வருமாறு} அழுது புலம்பினாள்:(2) “பரிதாபத்திற்குரிய நான், புண்ணியமற்றவளாக இருப்பதாலேயே, இவ்வாறு அச்சுறுத்தப்பட்டாலும் க்ஷணமாவது ஜீவிக்கிறேன். “உலகத்தில் அகால மிருத்யு {மரணம்} நேருவதில்லை” என்று சத்தியசந்தர்கள் சொல்கிறார்கள். அதற்கு ஐயோ.(3) சுகமில்லாமல், துக்கத்தால் பூர்ணமாக நிறைந்த என்னுடைய இந்த ஹிருதயம், நிச்சயம் ஸ்திரமாக இருப்பதாலேயே, வஜ்ரத்தால் {இடியால்} தாக்கப்பட்ட அசலசிருங்கத்தை {மலைச்சிகரத்தைப்} போல இன்னும் ஆயிரந்துண்டுகளாகப் பிளக்காமல் இருக்கிறது.(4)

சுந்தர காண்டம் 28ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ அஷ்டாவிம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Seetha holding her braid thinking of suicide

ஸா ராக்ஷஸேந்த்³ரஸ்ய வசோ நிஷ²ம்ய |
தத்³ராவணஸ்யாப்ரியமப்ரியார்தா |
ஸீதா விதத்ராஸ யதா² வனாந்தே |
ஸிம்ʼஹாபி⁴பன்னா க³ஜராஜகன்யா || 5-28-1

ஸா ராக்ஷஸீமத்⁴யக³தா ச பீ⁴ரு |
ர்வாக்³பி⁴ர்ப்⁴ருʼஷ²ம்ʼ ராவணதர்ஜிதா ச |
காந்தாரமத்⁴யே விஜனே விஸ்ருʼஷ்டா |
பா³லேவ கன்யா விளலாப ஸீதா || 5-28-2

Tuesday 20 February 2024

திரிஜடையின் கனவு | சுந்தர காண்டம் சர்க்கம் - 27 (51)

Dream of Trijata | Sundara-Kanda-Sarga-27 | Ramayana in Tamil


பகுதியின் சுருக்கம்: தன் கனவை விவரித்துச் சொன்ன திரிஜடை; ராமனின் வெற்றியையும், ராவணனின் தோல்வியையும் கனவாகக் கண்டது...

Trijata's dream Seetha Rama and Lakshmana riding in a four tusked elephant

இவ்வாறு சீதை சொன்னதும், ராக்ஷசிகள் கோபத்தால் மூர்ச்சித்தனர். அவர்களில் சிலர், துராத்மாவான ராவணனிடம் அதைச் சொல்லச் சென்றனர்.(1) பிறகு, கோரதரிசனந்தரும் ராக்ஷசிகள், சீதையை அணுகியபோது, ஒரே அர்த்தத்துடன் கூடிய அனர்த்த அர்த்தங்களை {பின்வருமாறு} கடுமையாகப் பேசினார்கள்:(2) “அநாரியையே, பாபவிநிஷ்சயே {பாபம் செய்வதில் உறுதியாக இருப்பவளே}, சீதே, இன்றே, இப்போதே, உன்னுடைய இந்த மாமிசத்தை இவர்கள் சுகமாக பக்ஷிப்பார்கள்” என்றனர்.(3)

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அனசூயை அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திலீபன் துந்துபி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் வினதன் விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை