Tuesday, 17 May 2022

சித்தார்த்தர் நல்லுரை | அயோத்தியா காண்டம் சர்க்கம் - 036 (33)

The advice of Siddhartha | Ayodhya-Kanda-Sarga-036 | Ramayana in Tamil


பகுதியின் சுருக்கம்: படையையும், செல்வத்தையும் ராமனுடன் அனுப்ப ஆணையிட்ட தசரதன்; தடை கூறிய கைகேயி; அவளைத் தணிக்க முற்பட்ட சித்தார்த்தர்; ராமனுடன் வனம் செல்ல விரும்பிய தசரதன்...

Dasharatha and Kaikeyi

அப்போது ஐக்ஷ்வாகன் {இக்ஷ்வாகு குலக் கொழுந்தான தசரதன்} அந்தப் பிரதிஜ்ஞையில் கட்டுண்டு, பெருமூச்சுவிட்டபடியே கண்ணீருடன் மீண்டும் மீண்டும் சுமந்திரனிடம் இதைச் சொன்னான்:(1) "சூதரே, இராகவனைப் பின்தொடர்ந்து செல்ல, இரத்ன சம்பூர்ணமான சதுர்வித பலங்களுடன் {ரத்தினங்கள் நிறைந்த நால்வகை படையுடன்} கூடிய ஒரு சம்முவை[1] சீக்கிரம் ஏற்பாடு செய்வீராக.(2) நாநயமிக்க அழகிய பெண்களும், வியாபரத்திற்குரிய மஹாதனம் கொண்ட வணிகர்களும் குமாரனின் வாஹினியை[2] {என் மகனின் படையை} அலங்கரிக்கட்டும்.(3) இவனுடைய உபஜீவிகளுக்கும் {பணியாட்களுக்கும்}, இவனுடன் விளையாடும் வீரர்கள் அனைவருக்கும் பலவித தனங்களைக் கொடுத்து அவர்களையும் {அந்தப் படையில்} நியமிப்பீராக.(4) 

அயோத்யா காண்டம் 036ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ஷத் த்ரிம்ஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Dasharatha and Kaikeyi

ததோ நிர்தூ⁴ய ஸஹஸா ஷி²ரோ நி꞉ஷ்²வஸ்வ சாஸக்ருத் |
பாணௌ பாணிம் விநிஷ்பிஷ்ய த³ந்தான் கடகடாய்ய ச || 2-35-1

லோசநே கோபஸம்ரக்தே வர்ணம் பூர்வோசிதம் ஜஹத் |
கோபாபி⁴பூ⁴த꞉ ஸஹஸா ஸம்தாபமஷு²ப⁴ம் க³த꞉ || 2-35-2

மந꞉ ஸமீக்ஷமாணஷ்²ச ஸூதோ த³ஷ²ரத²ஸ்ய ஸ꞉ |
கம்பயந்நிவ கைகேய்யா ஹ்ருத³யம் வாக்ச²ரைஷ்²ஷி²தை꞉ || 2-35-3

வாக்யவஜ்ரைரநுபமைர்நிர்பி⁴ந்த³ந்நிவ சாஷு²கை³꞉ |
கைகேய்யா ஸர்வமர்மாணி ஸுமந்த்ர꞉ ப்ரத்யபா⁴ஷத || 2-35-4

யஷ்²யாஸ்தவ பதிஸ்த்யக்தோராஜா த³ஷ²ரத²꞉ ஸ்வயம் |
ப⁴ர்தா ஸர்வஸ்ய ஜக³த꞉ ஸ்தா²வரஸ்ய சரஷ்²ய ச || 2-35-5

Monday, 16 May 2022

சுமந்திரன் நிந்தனை | அயோத்தியா காண்டம் சர்க்கம் - 035 (37)

The reproach of Sumantra | Ayodhya-Kanda-Sarga-035 | Ramayana in Tamil


பகுதியின் சுருக்கம்: கைகேயியிடம் கெஞ்சிய பிறகு அவளை நிந்தித்த சுமந்திரன்...

Kaikeyi's father and mother

பிறகு, திடீரெனத் சிரத்தை {தலையை} அசைத்து, மீண்டும் மீண்டும் ஆழமான பெருமூச்சுவிட்டு, கைகளைப் பிசைந்து, பற்களைக் கடகடவென அரைத்து,{1} முன்பிருந்த நிறம் மாறி, கோபத்தால் கண்கள் சிவந்து, திடீரென கோபத்தில் மூழ்கி, அசுபமான சந்தாபத்தை {மங்கலமற்ற மனத்துன்பத்தை} அடைந்து,{2} தசரதனின் மனத்தை கவனமாக ஆராய்ந்து, கூரிய கணைகளால் கைகேயியின் ஹிருதயத்தைத் துளைப்பது போல அந்த சூதன் சுமந்திரன், கொடியவையும், நிகரற்றவையுமான வாக்கிய வஜ்ரங்களால் {வஜ்ரம் போன்ற சொற்களால்} விரைவாக கைகேயியின் மர்மங்கள் அனைத்தையும் {முக்கிய அங்கங்களைத்} துளைத்தான்.{3,4}(1-4)

அயோத்யா காண்டம் 035ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ பஞ்ச த்ரிம்ஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Kaikeyi's father and mother

ததோ நிர்தூ⁴ய ஸஹஸா ஷி²ரோ நி꞉ஷ்²வஸ்வ சாஸக்ருத் |
பாணௌ பாணிம் விநிஷ்பிஷ்ய த³ந்தான் கடகடாய்ய ச || 2-35-1

லோசநே கோபஸம்ரக்தே வர்ணம் பூர்வோசிதம் ஜஹத் |
கோபாபி⁴பூ⁴த꞉ ஸஹஸா ஸம்தாபமஷு²ப⁴ம் க³த꞉ || 2-35-2

மந꞉ ஸமீக்ஷமாணஷ்²ச ஸூதோ த³ஷ²ரத²ஸ்ய ஸ꞉ |
கம்பயந்நிவ கைகேய்யா ஹ்ருத³யம் வாக்ச²ரைஷ்²ஷி²தை꞉ || 2-35-3

வாக்யவஜ்ரைரநுபமைர்நிர்பி⁴ந்த³ந்நிவ சாஷு²கை³꞉ |
கைகேய்யா ஸர்வமர்மாணி ஸுமந்த்ர꞉ ப்ரத்யபா⁴ஷத || 2-35-4

யஷ்²யாஸ்தவ பதிஸ்த்யக்தோராஜா த³ஷ²ரத²꞉ ஸ்வயம் |
ப⁴ர்தா ஸர்வஸ்ய ஜக³த꞉ ஸ்தா²வரஸ்ய சரஷ்²ய ச || 2-35-5

Friday, 13 May 2022

விடைபெற்ற ராமன் | அயோத்தியா காண்டம் சர்க்கம் - 034 (61)

Rama took leave | Ayodhya-Kanda-Sarga-034 | Ramayana in Tamil


பகுதியின் சுருக்கம்: தன் மனைவியர் அனைவரையும் அழைத்து வர ஆணையிட்ட தசரதன்; இராமன், சீதை, லக்ஷ்மணன் ஆகியோர் தசரதனிடம் விடைபெற்றுக் கொண்டது; மயக்கமடைந்த தசரதன்...

Sita Lakshmana Rama Dasharatha

கமலக்கண்ணனும், சியாமள வண்ணனும், ஒப்பற்ற மஹானுமான ராமன், அந்த சூதனிடம் {சுமந்திரனிடம்} இதைச் சொன்னான், "பிதாவிடம் என்னைக் குறித்துச் சொல்வீராக" {என்றான்}.(1)

அயோத்யா காண்டம் 034ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ சதுர் த்ரிம்ஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Sita Lakshmana Rama Dasharatha

தத꞉கமலபத்ராக்ஷ꞉ ஷ்²யாமோ நிருபமோ மஹான் |
உவாச ராமஸ்தம் ஸூதம் பிதுராக்²யாஹி மாமிதி || 2-34-1

ஸ ராம ப்ரேஷித꞉ க்ஷிப்ரம் ஸம்தாப கலுஷ இந்த்³ரிய꞉ |
ப்ரவிஷ்²ய ந்ருபதிம் ஸூத꞉ நிஹ்ஷ்²வஸந்தம் த³த³ர்ஷ² ஹ || 2-34-2

உபரக்தமிவாதி³த்யம் ப⁴ஸ்மச்ச²ந்நமிவாநலம்|
தடாகமிவ நிஸ்தோயமபஷ்²யஜ்ஜக³தீபதிம்|| 2-34-3

ஆலோக்ய து மஹா ப்ராஜ்ஞ꞉ பரம ஆகுல சேதஸம் |
ராமம் ஏவ அநுஷோ²சந்தம் ஸூத꞉ ப்ராந்ஜலிர் ஆஸத³த் || 2-34-4

தம் வர்த⁴யித்வா ராஜாநம் ஸூத꞉ பூர்வம் ஜயாஷி²ஷா|
ப⁴யவிக்லப³யா வாசா மந்த³யா ஷ்²லக்ஷ்ணமப்³ரவீத் || 2-34-5

Thursday, 12 May 2022

ஜனங்களின் கலக்கம் | அயோத்தியா காண்டம் சர்க்கம் - 033 (31)

People disturbed | Ayodhya-Kanda-Sarga-033 | Ramayana in Tamil


பகுதியின் சுருக்கம்: சீதையுடனும், லக்ஷ்மணனுடனும் தந்தையின் வசிப்பிடம் சென்ற ராமன்; அவன் நாடு கடத்தப்படுவதால் உண்டான சோகத்தை வெளிப்படுத்திய மக்கள்...

Rama Sita & Lakshmana on the way to Dasharatha's residence

இராகவர்கள் {ராமனும் லக்ஷ்மணனும்} வைதேஹியுடன் சேர்ந்து, பிராமணர்களுக்கு ஏராளமான தனத்தை தத்தம் செய்துவிட்டு, அந்த சீதையுடன் சேர்ந்து பிதாவை {தசரதனைக்} காணச் சென்றனர்.(1) மாலைகள் கட்டி சீதையால் அலங்கரிக்கப்பட்டவையும், காண்பதற்கரியவையுமான பிரகாசமிக்க ஆயுதங்களை அவர்கள் தரித்திருந்தனர்.(2) அப்போது செல்வந்த ஜனங்கள், உயர்ந்த மாளிகைகளில் ஏறி விமானங்களிலும், சிகரங்களிலும் இருந்து உற்சாகமின்றி அவர்களைப் பார்த்துக் கொண்டிருந்தனர்.(3) துன்பத்துடன் கூடிய அவர்கள், ஜனக்கூட்டம் நிறைந்திருந்த வீதிகளில் நடப்பதற்கான சக்தி இல்லாத காரணத்தால் உயர்ந்த மாளிகைகளில் ஏறி ராகவனைப் பார்த்துக் கொண்டிருந்தனர்.(4) 

Labels

அக்னி அம்சுமான் அம்பரீசன் அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இராமன் இலக்ஷ்மணன் உமை கங்கை கசியபர் கபிலர் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கேசினி கைகேயி கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபளை சாந்தை சித்ரரதன் சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதாமன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சூளி தசரதன் தாடகை திதி திரிசங்கு திரிஜடர் திலீபன் நளன் நாரதர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிருகு மந்தரை மருத்துக்கள் மாரீசன் மோஹினி யுதாஜித் ரம்பை ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வஸு வாமதேவர் வாமனன் வாலி வால்மீகி விபாண்டகர் விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஹனுமான் ஹிமவான்