Sunday 5 February 2023

அயோத்யா காண்டம் 117ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ஸப்தத³ஷோ²த்தரஷ²ததம꞉ ஸர்க³꞉

Anasuya Atri Lakshmana Rama and Sita

ராக⁴வ꞉ து அபயாதேஷு தபஸ்விஷு விசிந்தயன் |
ந தத்ர அரோசயத்³ வாஸம் காரணைர் ப³ஹுபி⁴꞉ ததா³ || 2-117-1

இஹ மே ப⁴ரதோ த்³ருʼஷ்டோ மாதர꞉ ச ஸநாக³ரா꞉ |
ஸா ச மே ஸ்ம்ருʼதிர் அந்வேதி தான் நித்யம் அநுஷோ²சத꞉ || 2-117-2

ஸ்கந்த⁴ ஆவார நிவேஷே²ந தேந தஸ்ய மஹாத்மந꞉ |
ஹய ஹஸ்தி கரீஷை꞉ ச உபமர்த³꞉ க்ருʼதோ ப்⁴ருʼஷ²ம் || 2-117-3

தஸ்மாத்³ அந்யத்ர க³க்³ச்சா²ம இதி ஸம்ʼசிந்த்ய ராக⁴வ꞉ |
ப்ராதிஷ்ட²த ஸ வைதே³ஹ்யா லக்ஷ்மணேந ச ஸம்க³த꞉ || 2-117-4

ஸோ அத்ரேர் ஆஷ்²ரமம் ஆஸாத்³ய தம் வவந்தே³ மஹா யஷா²꞉ |
தம் ச அபி ப⁴க³வான் அத்ரி꞉ புத்ரவத் ப்ரத்யபத்³யத || 2-117-5

ஸ்வயம் ஆதித்²யம் ஆதி³ஷ்²ய ஸர்வம் அஸ்ய ஸுஸத்க்ருʼதம் |
ஸௌமித்ரிம் ச மஹா பா⁴கா³ம் ஸீதாம் ச ஸமஸாந்த்வயத் || 2-117-6

பத்நீம் ச தம் அநுப்ராப்தாம் வ்ருʼத்³தா⁴ம் ஆமந்த்ர்ய ஸத்க்ருʼதாம் |
ஸாந்த்வயாம் ஆஸ த⁴ர்மஜ்ந꞉ ஸர்வ பூ⁴த ஹிதே ரத꞉ || 2-117-7

அநஸூயாம் மஹா பா⁴கா³ம் தாபஸீம் த⁴ர்ம சாரிணீம் |
ப்ரதிக்³ருʼஹ்ணீஷ்வ வைதே³ஹீம் அப்³ரவீத்³ ருʼஷி ஸத்தம꞉ || 2-117-8

ராமாய ச ஆசசக்ஷே தாம் தாபஸீம் த⁴ர்ம சாரிணீம் |
த³ஷ² வர்ஷாண்ய் அநாவ்ருʼஷ்ட்யா த³க்³தே⁴ லோகே நிரந்தரம் || 2-117-9

யயா மூல ப²லே ஸ்ருʼஷ்டே ஜாஹ்நவீ ச ப்ரவர்திதா |
உக்³ரேண தபஸா யுக்தா நியமை꞉ ச அப்ய் அலம்க்ருʼதா || 2-117-10

த³ஷ² வர்ஷ ஸஹஸ்ராணி யயா தப்தம் மஹத் தப꞉ |
அநஸூயா வ்ரதை꞉ தாத ப்ரத்யூஹா꞉ ச நிப³ர்ஹிதா꞉ || 2-117-11

தே³வ கார்ய நிமித்தம் ச யயா ஸம்த்வரமாணயா |
த³ஷ² ராத்ரம் க்ருʼத்வா ராத்ரி꞉ ஸா இயம் மாதா இவ தே அநக⁴ || 2-117-12

தாம் இமாம் ஸர்வ பூ⁴தாநாம் நம꞉ கார்யாம் யஷ²ஸ்விநீம் |
அபி⁴க³க்³ச்ச²து வைதே³ஹீ வ்ருʼத்³தா⁴ம் அக்ரோத⁴நாம் ஸதா³ || 2-117-13

ஏவம் ப்³ருவாணம் தம் ருʼஷிம் ததா² இத்ய் உக்த்வா ஸ ராக⁴வ꞉ |
ஸீதாம் உவாச த⁴ர்மஜ்நாம் இத³ம் வசநம் உத்தமம் || 2-117-14

ராஜ புத்ரி ஷ்²ருதம் து ஏதன் முநேர் அஸ்ய ஸமீரிதம் |
ஷ்²ரேயோ அர்த²ம் ஆத்மந꞉ ஷீ²க்⁴ரம் அபி⁴க³க்³ச்ச² தபஸ்விநீம் || 2-117-15

ஸீதா து ஏதத்³ வச꞉ ஷ்²ருத்வா ராக⁴வஸ்ய ஹித ஏஷிணீ |
தாம் அத்ரி பத்நீம் த⁴ர்மஜ்நாம் அபி⁴சக்ராம மைதி²லீ || 2-117-16

ஷி²தி²லாம் வலிதாம் வ்ருʼத்³தா⁴ம் ஜரா பாண்டு³ர மூர்த⁴ஜாம் |
ஸததம் வேபமாந அந்கீ³ம் ப்ரவாதே கத³ளீ யதா² || 2-117-17

தாம் து ஸீதா மஹா பா⁴கா³ம் அநஸூயாம் பதி வ்ரதாம் |
அப்⁴யவாத³யத்³ அவ்யக்³ரா ஸ்வம் நாம ஸமுதா³ஹரத் || 2-117-18

அபி⁴வாத்³ய ச வைதே³ஹீ தாபஸீம் தாம் அநிந்தி³தாம் |
ப³த்³த⁴ அந்ஜலி புடா ஹ்ருʼஷ்டா பர்யப்ருʼக்³ச்ச²த்³ அநாமயம் || 2-117-19

தத꞉ ஸீதாம் மஹா பா⁴கா³ம் த்³ருʼஷ்ட்வா தாம் த⁴ர்ம சாரிணீம் |
ஸாந்த்வயந்த்ய் அப்³ரவீத்³த்³ ஹ்ருʼஷ்டா தி³ஷ்ட்யா த⁴ர்மம் அவேக்ஷஸே || 2-117-20

த்யக்த்வா ஜ்நாதி ஜநம் ஸீதே மாநம் ருʼத்³தி⁴ம் ச மாநிநி |
அவருத்³த⁴ம் வநே ராமம் தி³ஷ்ட்யா த்வம் அநுக³க்³ச்ச²ஸி || 2-117-21

நக³ரஸ்தோ² வநஸ்தோ² வா பாபோ வா யதி³ வா அஷு²ப⁴꞉ |
யாஸாம் ஸ்த்ரீணாம் ப்ரியோ ப⁴ர்தா தாஸாம் லோகா மஹா உத³யா꞉ || 2-117-22

து³ஹ்ஷீ²ல꞉ காம வ்ருʼத்தோ வா த⁴நைர் வா பரிவர்ஜித꞉ |
ஸ்த்ரீணாம் ஆர்ய ஸ்வபா⁴வாநாம் பரமம் தை³வதம் பதி꞉ || 2-117-23

ந அதோ விஷி²ஷ்டம் பஷ்²யாமி பா³ந்த⁴வம் விம்ருʼஷ²ந்த்ய் அஹம் |
ஸர்வத்ர யோக்³யம் வைதே³ஹி தப꞉ க்ருʼதம் இவ அவ்யயம் || 2-117-24

ந து ஏவம் அவக³க்³ச்ச²ந்தி கு³ண தோ³ஷம் அஸத் ஸ்த்ரிய꞉ |
காம வக்தவ்ய ஹ்ருʼத³யா ப⁴ர்த்ருʼ நாதா²꞉ சரந்தி யா꞉ || 2-117-25

ப்ராப்நுவந்த்ய் அயஷ²꞉ சைவ த⁴ர்ம ப்⁴ரம்ʼஷ²ம் ச மைதி²லி |
அகார்ய வஷ²ம் ஆபந்நா꞉ ஸ்த்ரியோ யா꞉ க²லு தத்³ விதா⁴꞉ || 2-117-26

த்வத்³ விதா⁴꞉ து கு³ணைர் யுக்தா த்³ருʼஷ்ட லோக பர அவரா꞉ |
ஸ்த்ரிய꞉ ஸ்வர்கே³ சரிஷ்யந்தி யதா² புண்ய க்ருʼத꞉ ததா² || 2-117-27

ததே³வமேநம் த்வமநுச்ரதா ஸதீ |
பதிவ்ரதாநாம் ஸமயாநுவர்திநீ |
ப⁴வ ஸ்வப⁴ர்து꞉ ஸஹத⁴ர்மசாரிணீ |
யஷ்²ஷ்²ச த⁴ர்மம் ச தத꞉ ஸமாப்ஸ்யஸி || 2-117-28

இத்யார்ஷே ஷ்²ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ஸப்தத³ஷோ²த்தரஷ²ததம꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை