Friday 3 February 2023

அயோத்யா காண்டம் 116ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ஷோட³ஷோ²த்தரஷ²ததம꞉ ஸர்க³꞉

Rama and sages in Chitrakuta

ப்ரதிப்ரயாதே ப⁴ரதே வஸன் ராம꞉ தபோ வநே |
லக்ஷயாம் ஆஸ ஸ உத்³வேக³ம் அத² ஔத்ஸுக்யம் தபஸ்விநாம் || 2-116-1

யே தத்ர சித்ர கூடஸ்ய புரஸ்தாத் தாபஸ ஆஷ்²ரமே |
ராமம் ஆஷ்²ரித்ய நிரதா꞉ தான் அலக்ஷயத்³ உத்ஸுகான் || 2-116-2

நயநைர் ப்⁴ருʼகுடீபி⁴꞉ ச ராமம் நிர்தி³ஷ்²ய ஷ²ந்கிதா꞉ |
அந்யோந்யம் உபஜல்பந்த꞉ ஷ²நை꞉ சக்ருர் மித²꞉ கதா²꞉ || 2-116-3

தேஷாம் ஔத்ஸுக்யம் ஆலக்ஷ்ய ராம꞉ து ஆத்மநி ஷ²ந்கித꞉ |
க்ருʼத அந்ஜலிர் உவாச இத³ம் ருʼஷிம் குல பதிம் தத꞉ || 2-116-4

ந கச்சித்³ ப⁴க³வன் கிம்ʼசித் பூர்வ வ்ருʼத்தம் இத³ம் மயி |
த்³ருʼஷ்²யதே விக்ருʼதம் யேந விக்ரியந்தே தபஸ்விந꞉ || 2-116-5

ப்ரமாதா³ச் சரிதம் கச்சித் கிம்ʼசின் ந அவரஜஸ்ய மே |
லக்ஷ்மணஸ்ய ருʼஷிபி⁴ர் த்³ருʼஷ்டம் ந அநுரூபம் இவ ஆத்மந꞉ || 2-116-6

கச்சித் ஷு²ஷ்²ரூஷமாணா வ꞉ ஷு²ஷ்²ரூஷண பரா மயி |
ப்ரமதா³ அப்⁴யுசிதாம் வ்ருʼத்திம் ஸீதா யுக்தம் ந வர்ததே || 2-116-7

அத² ருʼஷிர் ஜரயா வ்ருʼத்³த⁴꞉ தபஸா ச ஜராம் க³த꞉ |
வேபமாந இவ உவாச ராமம் பூ⁴த த³யா பரம் || 2-116-8

குத꞉ கல்யாண ஸத்த்வாயா꞉ கல்யாண அபி⁴ரதே꞉ ததா² |
சலநம் தாத வைதே³ஹ்யா꞉ தபஸ்விஷு விஷே²ஷத꞉ || 2-116-9

த்வன் நிமித்தம் இத³ம் தாவத் தாபஸான் ப்ரதி வர்ததே |
ரக்ஷோப்⁴ய꞉ தேந ஸம்விக்³நா꞉ கத²யந்தி மித²꞉ கதா²꞉ || 2-116-10

ராவண அவரஜ꞉ கஷ்²சித் க²ரோ நாம இஹ ராக்ஷஸ꞉ |
உத்பாட்ய தாபஸான் ஸர்வான் ஜந ஸ்தா²ந நிகேதநான் || 2-116-11

த்⁴ருʼஷ்ட꞉ ச ஜித காஷீ² ச ந்ருʼஷ²ம்ʼஸ꞉ புருஷ அத³க꞉ |
அவலிப்த꞉ ச பாப꞉ ச த்வாம் ச தாத ந ம்ருʼஷ்யதே || 2-116-12

த்வம் யதா³ ப்ரப்⁴ருʼதி ஹ்ய் அஸ்மிந்ன் ஆஷ்²ரமே தாத வர்தஸே |
ததா³ ப்ரப்⁴ருʼதி ரக்ஷாம்ʼஸி விப்ரகுர்வந்தி தாபஸான் || 2-116-13

த³ர்ஷ²யந்தி ஹி பீ³ப⁴த்ஸை꞉ க்ரூரைர் பீ⁴ஷணகைர் அபி |
நாநா ரூபைர் விரூபை꞉ ச ரூபைர் அஸுக² த³ர்ஷ²நை꞉ || 2-116-14

அப்ரஷ²ஸ்தைர் அஷு²சிபி⁴꞉ ஸம்ப்ரயோஜ்ய ச தாபஸான் |
ப்ரதிக்⁴நந்த்ய் அபரான் க்ஷிப்ரம் அநார்யா꞉ புரத꞉ ஸ்தி²த꞉ || 2-116-15

தேஷு தேஷு ஆஷ்²ரமஸ்தா²நேஷு அபு³த்³த⁴ம் அவலீய ச |
ரமந்தே தாபஸாம꞉ தத்ர நாஷ²யந்தோ அல்ப சேதஸ꞉ || 2-116-16

அபக்ஷிபந்தி ஸ்ருக்³ பா⁴ண்டா³ன் அக்³நீன் ஸிந்சந்தி வாரிணா |
கலஷா²ம꞉ ச ப்ரம்ருʼத்³நந்தி ஹவநே ஸமுபஸ்தி²தே || 2-116-17

தைர் து³ராத்மபி⁴ர் ஆவிஷ்டான் ஆஷ்²ரமான் ப்ரஜிஹாஸவ꞉ |
க³மநாய அந்ய தே³ஷ²ஸ்ய சோத³யந்த்ய் ருʼஷயோ அத்³ய மாம் || 2-116-18

தத் புரா ராம ஷா²ரீராம் உபஹிம்ʼஸாம் தபஸ்விஷு |
த³ர்ஷ²யதி ஹி து³ஷ்டா꞉ தே த்யக்ஷ்யாம இமம் ஆஷ்²ரமம் || 2-116-19

ப³ஹு மூல ப²லம் சித்ரம் அவிதூ³ராத்³ இதோ வநம் |
புராண ஆஷ்²ரமம் ஏவ அஹம் ஷ்²ரயிஷ்யே ஸக³ண꞉ புந꞉ || 2-116-20

க²ர꞉ த்வய்ய் அபி ச அயுக்தம் புரா தாத ப்ரவர்ததே |
ஸஹ அஸ்மாபி⁴ர் இதோ க³க்³ச்ச² யதி³ பு³த்³தி⁴꞉ ப்ரவர்ததே || 2-116-21

ஸகளத்ரஸ்ய ஸம்ʼதே³ஹோ நித்யம் யத் தஸ்ய ராக⁴வ |
ஸமர்த²ஸ்ய அபி ஹி ஸதோ வாஸோ து³ஹ்க² இஹ அத்³ய தே || 2-116-22

இத்ய் உக்தவந்தம் ராம꞉ தம் ராஜ புத்ர꞉ தபஸ்விநம் |
ந ஷ²ஷா²க உத்தரைர் வாக்யைர் அவரோத்³து⁴ம் ஸமுத்ஸுகம் || 2-116-23

அபி⁴நந்த்³ய ஸமாப்ருʼக்³ச்ச்²ய ஸமாதா⁴ய ச ராக⁴வம் |
ஸ ஜகா³ம ஆஷ்²ரமம் த்யக்த்வா குலை꞉ குல பதி꞉ ஸஹ || 2-116-24

ராம꞉ ஸம்ʼஸாத்⁴ய து ருʼஷி க³ணம் அநுக³மநா |
தே³ஷா²த் தஸ்மாச்சித் குல பதிம் அபி⁴வாத்³ய ருʼஷிம் |
ஸம்யக் ப்ரீதை꞉ தைர் அநுமத உபதி³ஷ்ட அர்த²꞉ |
புண்யம் வாஸாய ஸ்வ நிலயம் உபஸம்பேதே³ || 2-116-25

ஆஷ்²ரமம் து ருʼஷி விரஹிதம் ப்ரபு⁴꞉ |
க்ஷணம் அபி ந ஜஹௌ ஸ ராக⁴வ꞉ |
ராக⁴வம் ஹி ஸததம் அநுக³தா꞉ |
ஸ்தாபஸா꞉ ச ருʼஷி சரித த்⁴ருʼத கு³ணா꞉ || 2-116-26

இத்யார்ஷே ஷ்²ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ஷோட³ஷோ²த்தரஷ²ததம꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை