Tuesday 31 January 2023

அயோத்யா காண்டம் 112ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ஏகாத³ஷோ²த்தரஷ²ததம꞉ ஸர்க³꞉

Bharata receives Rama's Sandals from him

தம் அப்ரதிம தேஜோப்⁴யாம் ப்⁴ராத்ருʼப்⁴யாம் ரோம ஹர்ஷணம் |
விஸ்மிதா꞉ ஸம்க³மம் ப்ரேக்ஷ்ய ஸமவேதா மஹர்ஷய꞉ || 2-112-1

அந்தர் ஹிதா꞉ து ருʼஷி க³ணா꞉ ஸித்³தா⁴꞉ ச பரம ருʼஷய꞉ |
தௌ ப்⁴ராதரௌ மஹாத்மாநௌ காகுத்ஸ்தௌ² ப்ரஷ²ஷ²ம்ʼஸிரே || 2-112-2

ஸ த⁴ந்யோ யஸ்ய புத்ரௌ த்³வௌ த⁴ர்மஜ்நௌ த⁴ர்ம விக்ரமௌ |
ஷ்²ருத்வா வயம் ஹி ஸம்பா⁴ஷாம் உப⁴யோ꞉ ஸ்ப்ருʼஹயாமஹே || 2-112-3

தத꞉ து ருʼஷி க³ணா꞉ க்ஷிப்ரம் த³ஷ²க்³ரீவ வத⁴ ஏஷிண꞉ |
ப⁴ரதம் ராஜ ஷா²ர்தூ³ளம் இத்ய் ஊசு꞉ ஸம்க³தா வச꞉ || 2-112-4

குலே ஜாத மஹா ப்ராஜ்ந மஹா வ்ருʼத்த மஹா யஷ²꞉ |
க்³ராஹ்யம் ராமஸ்ய வாக்யம் தே பிதரம் யத்³ய் அவேக்ஷஸே || 2-112-5

ஸதா³ அந்ருʼணம் இமம் ராமம் வயம் இக்³ச்சா²மஹே பிது꞉ |
அந்ருʼணத்வாச் ச கைகேய்யா꞉ ஸ்வர்க³ம் த³ஷ²ரதோ² க³த꞉ || 2-112-6

ஏதாவத்³ உக்த்வா வசநம் க³ந்த⁴ர்வா꞉ ஸமஹர்ஷய꞉ |
ராஜ ருʼஷய꞉ சைவ ததா² ஸர்வே ஸ்வாம் ஸ்வாம் க³திம் க³தா꞉ || 2-112-7

ஹ்லாதி³த꞉ தேந வாக்யேந ஷு²பே⁴ந ஷு²ப⁴ த³ர்ஷ²ந꞉ |
ராம꞉ ஸம்ஹ்ருʼஷ்ட வத³ந꞉ தான் ருʼஷீன் அப்⁴யபூஜயத் || 2-112-8

ஸ்ரஸ்த கா³த்ர꞉ து ப⁴ரத꞉ ஸ வாசா ஸஜ்ஜமாநயா |
க்ருʼத அந்ஜலிர் இத³ம் வாக்யம் ராக⁴வம் புநர் அப்³ரவீத் || 2-112-9

ராஜ த⁴ர்மம் அநுப்ரேக்ஷ்ய குல த⁴ர்ம அநுஸம்ததிம் |
கர்தும் அர்ஹஸி காகுத்ஸ்த² மம மாது꞉ ச யாசநாம் || 2-112-10

ரக்ஷிதும் ஸுமஹத்³ ராஜ்யம் அஹம் ஏக꞉ து ந உத்ஸஹே |
பௌர ஜாநபதா³ம꞉ ச அபி ரக்தான் ரந்ஜயிதும் ததா² || 2-112-11

ஜ்நாதய꞉ ச ஹி யோதா⁴꞉ ச மித்ராணி ஸுஹ்ருʼத³꞉ ச ந꞉ |
த்வாம் ஏவ ப்ரதிகாந்க்ஷந்தே பர்ஜந்யம் இவ கர்ஷகா꞉ || 2-112-12

இத³ம் ராஜ்யம் மஹா ப்ராஜ்ந ஸ்தா²பய ப்ரதிபத்³ய ஹி |
ஷ²க்திமான் அஸி காகுத்ஸ்த² லோகஸ்ய பரிபாலநே || 2-112-13

இத்ய் உக்த்வா ந்யபதத்³ ப்⁴ராது꞉ பாத³யோர் ப⁴ரத꞉ ததா³ |
ப்⁴ருʼஷ²ம் ஸம்ப்ரார்த²யாம் ஆஸ ராமம் ஏவம் ப்ரியம் வத³꞉ || 2-112-14

தம் அந்கே ப்⁴ராதரம் க்ருʼத்வா ராமோ வசநம் அப்³ரவீத் |
ஷ்²யாமம் ளிந பத்ர அக்ஷம் மத்த ஹம்ʼஸ ஸ்வர꞉ ஸ்வயம் || 2-112-15

ஆக³தா த்வாம் இயம் பு³த்³தி⁴꞉ ஸ்வஜா வைநயிகீ ச யா |
ப்⁴ருʼஷ²ம் உத்ஸஹஸே தாத ரக்ஷிதும் ப்ருʼதி²வீம் அபி || 2-112-16

அமாத்யை꞉ ச ஸுஹ்ருʼத்³பி⁴꞉ ச பு³த்³தி⁴மத்³பி⁴꞉ ச மந்த்ரிபி⁴꞉ |
ஸர்வ கார்யாணி ஸம்மந்த்ர்ய ஸுமஹாந்த்ய் அபி காரய || 2-112-17

லக்ஷ்மீ꞉ சந்த்³ராத்³ அபேயாத்³ வா ஹிமவான் வா ஹிமம் த்யஜேத் |
அதீயாத் ஸாக³ரோ வேலாம் ந ப்ரதிஜ்நாம் அஹம் பிது꞉ || 2-112-18

காமாத்³ வா தாத லோபா⁴த்³ வா மாத்ரா துப்⁴யம் இத³ம் க்ருʼதம் |
ந தன் மநஸி கர்தவ்யம் வர்திதவ்யம் ச மாத்ருʼவத் || 2-112-19

ஏவம் ப்³ருவாணம் ப⁴ரத꞉ கௌஸல்யா ஸுதம் அப்³ரவீத் |
தேஜஸா ஆதி³த்ய ஸம்காஷ²ம் ப்ரதிபச் சந்த்³ர த³ர்ஷ²நம் || 2-112-20

அதி⁴ரோஹ ஆர்ய பாதா³ப்⁴யாம் பாது³கே ஹேம பூ⁴ஷிதே |
ஏதே ஹி ஸர்வ லோகஸ்ய யோக³ க்ஷேமம் விதா⁴ஸ்யத꞉ || 2-112-21

ஸோ அதி⁴ருஹ்ய நர வ்யாக்⁴ர꞉ பாது³கே ஹ்ய் அவருஹ்ய ச |
ப்ராயக்³ச்ச²த் ஸுமஹா தேஜா ப⁴ரதாய மஹாத்மநே || 2-112-22

ஸ பாது³கே ஸம்ப்ரணம்ய ராமம்ʼ வசநம்ப்³ரவீத் |
சதுர்த³ஷ² ஹி வர்ஷாணி ஜடாசீரத⁴ரோ ஹ்யஹம் || 2-112-23

ப²லமூலாஷ²நோ வீர ப⁴வேயம் ரகு⁴நம்ʼத³ந |
தவாக³மநமாகாங்க்ஷன் வஸந்வை நக³ராத்³ப³ஹி꞉ || 2-112-24

தவ பாது³கயோர்ந்யஸ்தராஜ்யதந்த்ர꞉ பரம்ʼதப |
சதுர்த³ஷே² து ஸம்பூர்ணே வர்ஷே(அ)ஹாநி ரகூ⁴த்தம || 2-112-25

ந த்³ரக்ஷ்யாமி யதி³ த்வாம்ʼ து ப்ரவேக்ஷ்யாமி ஹுதாஷ²நம் |
ததே²தி ச ப்ரதிஜ்ஞாய தம்ʼ பரிஷ்வஜ்ய ஸாத³ரம் || 2-112-26

ஷ²த்ருக்⁴நம் ச பரிஷ்வஜ்ய ப⁴ரதம்ʼ சேத³மப்³ரவீத் |
மாதரம் ரக்ஷ கைகேயீம் மா ரோஷம் குரு தாம்ʼ ப்ரதி || 2-112-27

மயா ச ஸீதயா சைவ ஷ²ப்தோ.ஸி ரகு⁴ஸத்தம |
இத்யுக்த்வாஷ்²ருபரீதாக்ஷோ ப்⁴ராதரம்ʼ விஸஸர்ஜ ஹ || 2-112-28

ஸ பாது³கே தே ப⁴ரத꞉ ப்ரதாபவான் |
ஸ்வலம்க்ருʼதே ஸம்பரிக்³ருʼஹ்ய த⁴ர்மவித் |
ப்ரத³க்ஷிணம் சைவ சகார ராக⁴வம் |
சகார சைவ உத்தம நாக³ மூர்த⁴நி || 2-112-29

அத² ஆநுபூர்வ்யாத் ப்ரதிபூஜ்ய தம் ஜநம் |
கு³ரூம꞉ ச மந்த்ரி ப்ரக்ருʼதீ꞉ ததா² அநுஜௌ |
வ்யஸர்ஜயத்³ ராக⁴வ வம்ʼஷ² வர்த⁴ந꞉ |
ஸ்தி²த꞉ ஸ்வ த⁴ர்மே ஹிமவான் இவ அசல꞉ || 2-112-30

தம் மாதரோ பா³ஷ்ப க்³ருʼஹீத கண்டோ² |
து³ஹ்கே²ந ந ஆமந்த்ரயிதும் ஹி ஷே²கு꞉ |
ஸ து ஏவ மாத்ருʼருʼர் அபி⁴வாத்³ய ஸர்வா |
ருத³ன் குடீம் ஸ்வாம் ப்ரவிவேஷ² ராம꞉ || 2-112-31

இத்யார்ஷே ஷ்²ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ த்³வாத³ஷோ²த்தரஷ²ததம꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை