Tuesday 24 January 2023

அயோத்யா காண்டம் 110ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ த³ஷோ²த்தரஷ²ததம꞉ ஸர்க³꞉

Vashishta, the Rishi of three lifetimes

க்ருத்³த⁴ம் ஆஜ்ஞாய ராம து வஸிஷ்ட²꞉ ப்ரத்யுவாச ஹ.
ஜாபா³லி꞉ அபி ஜாநீதே லோகஸ்ய அஸ்ய க³த ஆக³திம்.. 2-110-1

நிவர்தயிது காம꞉ து த்வாம் ஏதத்³ வாக்யம் அப்³ரவீத் |
இமாம் லோக ஸமுத்பத்திம் லோக நாத² நிபோ³த⁴ மே || 2-110-2

ஸர்வம் ஸலிலம் ஏவ ஆஸீத் ப்ருʼதி²வீ யத்ர நிர்மிதா |
தத꞉ ஸமப⁴வத்³ ப்³ரஹ்மா ஸ்வயம்பூ⁴ர் தை³வதை꞉ ஸஹ || 2-110-3

ஸ வராஹ꞉ ததோ பூ⁴த்வா ப்ரோஜ்ஜஹார வஸும்ʼத⁴ராம் |
அஸ்ருʼஜச் ச ஜக³த் ஸர்வம் ஸஹ புத்ரை꞉ க்ருʼத ஆத்மபி⁴꞉ || 2-110-4

ஆகாஷ² ப்ரப⁴வோ ப்³ரஹ்மா ஷா²ஷ்²வதோ நித்ய அவ்யய꞉ |
தஸ்மான் மரீசி꞉ ஸம்ஜஜ்நே மரீசே꞉ கஷ்²யப꞉ ஸுத꞉ || 2-110-5

விவஸ்வான் கஷ்²யபாஜ் ஜஜ்நே மநுர் வைவஸ்தவ꞉ ஸ்ம்ருʼத꞉ |
ஸ து ப்ரஜாபதி꞉ பூர்வம் இக்ஷ்வாகு꞉ து மநோ꞉ ஸுத꞉ || 2-110-6

யஸ்ய இயம் ப்ரத²மம் த³த்தா ஸம்ருʼத்³தா⁴ மநுநா மஹீ |
தம் இக்ஷ்வாகும் அயோத்⁴யாயாம் ராஜாநம் வித்³தி⁴ பூர்வகம் || 2-110-7

இக்ஷ்வாகோ꞉ து ஸுத꞉ ஷ்²ரீமான் குக்ஷிர் ஏவ இதி விஷ்²ருத꞉ |
குக்ஷேர் அத² ஆத்மஜோ வீரோ விகுக்ஷிர் உத³பத்³யத || 2-110-8

விகுக்ஷே꞉ து மஹா தேஜா பா³ண꞉ புத்ர꞉ ப்ரதாபவான் |
பா³ணஸ்ய து மஹா பா³ஹுர் அநரண்யோ மஹா யஷா²꞉ || 2-110-9

நாநா வ்ருʼஷ்டிர் ப³பூ⁴வ அஸ்மின் ந து³ர்பி⁴க்ஷம் ஸதாம் வரே |
அநரண்யே மஹா ராஜே தஸ்கரோ வா அபி கஷ்²சந || 2-110-10

அநரண்யான் மஹா பா³ஹு꞉ ப்ருʼதூ² ராஜா ப³பூ⁴வ ஹ |
தஸ்மாத் ப்ருʼதோ²ர் மஹா ராஜ꞉ த்ரிஷ²ந்குர் உத³பத்³யத || 2-110-11

ஸ ஸத்ய வசநாத்³ வீர꞉ ஸஷ²ரீரோ தி³வம் க³த꞉ |
த்ரிஷ²ந்கோர் அப⁴வத் ஸூநுர் து⁴ந்து⁴மாரோ மஹா யஷா²꞉ || 2-110-12

து⁴ந்து⁴மாரான் மஹா தேஜா யுவந அஷ்²வோ வ்யஜாயத |
யுவந அஷ்²வ ஸுத꞉ ஷ்²ரீமான் மாந்தா⁴தா ஸமபத்³யத || 2-110-13

மாந்தா⁴து꞉ து மஹா தேஜா꞉ ஸுஸம்ʼதி⁴ர் உத³பத்³யத |
ஸுஸம்ʼதே⁴ர் அபி புத்ரௌ த்³வௌ த்⁴ருவ ஸம்ʼதி⁴꞉ ப்ரஸேநஜித் || 2-110-14

யஷ²ஸ்வீ த்⁴ருவ ஸம்ʼதே⁴꞉ து ப⁴ரதோ ரிபு ஸூத³ந꞉ |
ப⁴ரதாத் து மஹா பா³ஹோர் அஸிதோ நாம ஜாயத || 2-110-15

யஸ்ய ஏதே ப்ரதிராஜாந உத³பத்³யந்த ஷ²த்ரவ꞉ |
ஹைஹயா꞉ தால ஜந்கா⁴꞉ ச ஷூ²ரா꞉ ச ஷ²ஷ² பி³ந்த³வ꞉ || 2-110-16

தாம꞉ து ஸர்வான் ப்ரதிவ்யூஹ்ய யுத்³தே⁴ ராஜா ப்ரவாஸித꞉ |
ஸ ச ஷை²ல வரே ரம்யே ப³பூ⁴வ அபி⁴ரதோ முநி꞉ || 2-110-17

த்³வே ச அஸ்ய பா⁴ர்யே க³ர்பி⁴ண்யௌ ப³பூ⁴வதுர் இதி ஷ்²ருதி꞉ |
ஏகா க³ர்ப⁴விநாஷா²ய ஸபத்ந்யை க³ரளம்ʼ த³தௌ³ || 2-110-18

பா⁴ர்க³வ꞉ ச்யவநோ நாம ஹிமவந்தம் உபாஷ்²ரித꞉ |
தம் ருʼஷிம் ஸமுபாக³ம்ய காளிந்தீ³ து அப்⁴யவாத³யத் || 2-110-19

ஸ தாம் அப்⁴யவத³த்³ விப்ரோ வர ஈப்ஸும் புத்ர ஜந்மநி |
புத்ரஸ்தே ப⁴விதா தே³வி மஹாத்மா லோகவிஷ்²ருத꞉ || 2-110-20

தா⁴ர்மிகஷ்²ச ஸுஷீ²லஷ்²ச வம்ʼஷ²கர்தாரிஸூத³ந꞉ |
க்ருʼத்வாப்ரத³க்ஷிணம்ʼ ஹ்ருʼஷ்டா முநிம்ʼ தமநுமாந்ய ச || 2-110-21

பத்³மபத்ரஸமாநாக்ஷம்ʼ பத்³மக³ர்ப⁴ஸமப்ரப⁴ம் |
தத꞉ ஸா க்³ருʼஹம் ஆக³ம்ய தே³வீ புத்ரம் வ்யஜாயத || 2-110-22

ஸபத்ந்யா து க³ர꞉ தஸ்யை த³த்தோ க³ர்ப⁴ ஜிகா⁴ம்ʼஸயா |
க³ரேண ஸஹ தேந ஏவ ஜாத꞉ ஸ ஸக³ரோ அப⁴வத் || 2-110-23

ஸ ராஜா ஸக³ரோ நாம ய꞉ ஸமுத்³ரம் அகா²நயத் |
இஷ்ட்வா பர்வணி வேகே³ந த்ராஸயந்தம் இமா꞉ ப்ரஜா꞉ || 2-110-24

அஸமந்ஜ꞉ து புத்ரோ அபூ⁴த் ஸக³ரஸ்ய இதி ந꞉ ஷ்²ருதம் |
ஜீவந்ன் ஏவ ஸ பித்ரா து நிரஸ்த꞉ பாப கர்ம க்ருʼத் || 2-110-25

அம்ʼஷு²மான் இதி புத்ரோ அபூ⁴த்³ அஸமந்ஜஸ்ய வீர்யவான் |
தி³ளீபோ அம்ʼஷு²மத꞉ புத்ரோ தி³ளீபஸ்ய ப⁴கீ³ரத²꞉ || 2-110-26

ப⁴கீ³ரதா²த் ககுத்ஸ்த²꞉ து காகுத்ஸ்தா² யேந து ஸ்ம்ருʼதா꞉ |
ககுத்ஸ்த²ஸ்ய து புத்ரோ அபூ⁴த்³ ரகு⁴ர் யேந து ராக⁴வ꞉ || 2-110-27

ரகோ⁴꞉ து புத்ர꞉ தேஜஸ்வீ ப்ரவ்ருʼத்³த⁴꞉ புருஷ அத³க꞉ |
கல்மாஷ பாத³꞉ ஸௌதா³ஸ இத்ய் ஏவம் ப்ரதி²தோ பு⁴வி || 2-110-28

கல்மாஷ பாத³ புத்ரோ அபூ⁴த் ஷ²ந்க²ண꞉ து இதி விஷ்²ருத꞉ |
ய꞉ து தத்³ வீர்யம் ஆஸாத்³ய ஸஹ ஸேநோ வ்யநீநஷ²த் || 2-110-29

ஷ²ந்க²ணஸ்ய து புத்ரோ அபூ⁴த் ஷூ²ர꞉ ஷ்²ரீமான் ஸுத³ர்ஷ²ந꞉ |
ஸுத³ர்ஷ²நஸ்ய அக்³நி வர்ண அக்³நி வர்ஷஸ்ய ஷீ²க்⁴ரக³꞉ || 2-110-30

ஷீ²க்⁴ரக³ஸ்ய மரு꞉ புத்ரோ மரோ꞉ புத்ர꞉ ப்ரஷு²ஷ்²ருக꞉ |
ப்ரஷு²ஷ்²ருகஸ்ய புத்ரோ அபூ⁴த்³ அம்ப³ரீஷோ மஹா த்³யுதி꞉ || 2-110-31

அம்ப³ரீஷஸ்ய புத்ரோ அபூ⁴ன் நஹுஷ꞉ ஸத்ய விக்ரம꞉ |
நஹுஷஸ்ய ச நாபா⁴க³꞉ புத்ர꞉ பரம தா⁴ர்மிக꞉ || 2-110-32

அஜ꞉ ச ஸுவ்ரத꞉ சைவ நாபா⁴க³ஸ்ய ஸுதாஉ உபௌ⁴ |
அஜஸ்ய சைவ த⁴ர்ம ஆத்மா ராஜா த³ஷ²ரத²꞉ ஸுத꞉ || 2-110-33

தஸ்ய ஜ்யேஷ்டோ² அஸி தா³யாதோ³ ராம இத்ய் அபி⁴விஷ்²ருத꞉ |
தத்³ க்³ருʼஹாண ஸ்வகம் ராஜ்யம் அவேக்ஷஸ்வ ஜக³ன் ந்ருʼப || 34

இக்ஷ்வாகூணாம் ஹி ஸர்வேஷாம் ராஜா ப⁴வதி பூர்வஜ꞉ |
பூர்வஜேந அவர꞉ புத்ரோ ஜ்யேஷ்டோ² ராஜ்யே அபி⁴ஷிச்யதே || 2-110-35

ஸ ராக⁴வாணாம் குல த⁴ர்மம் ஆத்மந꞉ |
ஸநாதநம் ந அத்³ய விஹாதும் அர்ஹஸி |
ப்ரபூ⁴த ரத்நாம் அநுஷா²தி⁴ மேதி³நீம் |
ப்ரபூ⁴த ராஷ்ட்ராம் பித்ருʼவன் மஹா யஷா²꞉ || 2-110-36

இத்யார்ஷே ஷ்²ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ த³ஷோ²த்தரஷ²ததம꞉ ஸர்க³꞉ யஷா²꞉ ||


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை