Wednesday 9 November 2022

அயோத்யா காண்டம் 093ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ த்ரிநவதிதம꞉ ஸர்க³꞉

Soldiers observed at distance a plume of smoke rising

தயா மஹத்யா யாயிந்யா த்⁴வஜிந்யா வந வாஸிந꞉ |
அர்தி³தா யூத²பா மத்தா꞉ ஸயூதா²꞉ ஸம்ப்ரது³த்³ருவு꞉ || 2-93-1

ருக்ஷா꞉ ப்ருஷத ஸம்கா⁴꞉ ச ருரவ꞉ ச ஸமந்தத꞉ |
த்³ருஷ்²யந்தே வந ராஜீஷு கி³ரிஷு அபி நதீ³ஷு ச || 2-93-2

ஸ ஸம்ப்ரதஸ்தே² த⁴ர்ம ஆத்மா ப்ரீதோ த³ஷ²ரத² ஆத்மஜ꞉ |
வ்ருதோ மஹத்யா நாதி³ந்யா ஸேநயா சதுர் அந்க³யா || 2-93-3

ஸாக³ர ஓக⁴ நிபா⁴ ஸேநா ப⁴ரதஸ்ய மஹாத்மந꞉ |
மஹீம் ஸஞ்சாத³யாம் ஆஸ ப்ராவ்ருஷி த்³யாம் இவ அம்பு³த³꞉ || 2-93-4

துரம்க³ ஓகை⁴ர் அவததா வாரணை꞉ ச மஹா ஜவை꞉ |
அநாலக்ஷ்யா சிரம் காலம் தஸ்மின் காலே ப³பூ⁴வ பூ⁴꞉ || 2-93-5

ஸ யாத்வா தூ³ரம் அத்⁴வாநம் ஸுபரிஷ்²ராந்த வாஹந꞉ |
உவாச ப⁴ரத꞉ ஷ்²ரீமான் வஸிஷ்ட²ம் மந்த்ரிணாம் வரம் || 2-93-6

யாத்³ருஷ²ம் லக்ஷ்யதே ரூபம் யதா² சைவ ஷ்²ருதம் மயா |
வ்யக்தம் ப்ராப்தா꞉ ஸ்ம தம் தே³ஷ²ம் ப⁴ரத்³வாஜோ யம் அப்³ரவீத் || 2-93-7

அயம் கி³ரி꞉ சித்ர கூட꞉ ததா² மந்தா³கிநீ நதீ³ |
ஏதத் ப்ரகாஷ²தே தூ³ரான் நீல மேக⁴ நிப⁴ம் வநம் || 2-93-8

கி³ரே꞉ ஸாநூநி ரம்யாணி சித்ர கூடஸ்ய ஸம்ப்ரதி |
வாரணைர் அவம்ருத்³யந்தே மாமகை꞉ பர்வத உபமை꞉ || 2-93-9

முந்சந்தி குஸுமாந்ய் ஏதே நகா³꞉ பர்வத ஸாநுஷு |
நீலா இவ ஆதப அபாயே தோயம் தோய த⁴ரா க⁴நா꞉ || 2-93-10

கிந்நர ஆசரித உத்³தே³ஷ²ம் பஷ்²ய ஷ²த்ருக்⁴ந பர்வதம் |
ஹயை꞉ ஸமந்தாத்³ ஆகீர்ணம் மகரைர் இவ ஸாக³ரம் || 2-93-11

ஏதே ம்ருக³ க³ணா பா⁴ந்தி ஷீ²க்⁴ர வேகா³꞉ ப்ரசோதி³தா꞉ |
வாயு ப்ரவித்³தா⁴꞉ ஷ²ரதி³ மேக⁴ ராஜ்ய இவ அம்ப³ரே || 2-93-12

குர்வந்தி குஸும ஆபீடா³ன் ஷி²ரஹ்ஸு ஸுரபீ⁴ன் அமீ |
மேக⁴ ப்ரகாஷை²꞉ ப²லகைர் தா³க்ஷிணாத்யா யதா² நரா꞉ || 2-93-13

நிஷ்கூஜம் இவ பூ⁴த்வா இத³ம் வநம் கோ⁴ர ப்ரத³ர்ஷ²நம் |
அயோத்⁴யா இவ ஜந ஆகீர்ணா ஸம்ப்ரதி ப்ரதிபா⁴தி மா || 2-93-14

கு²ரைர் உதீ³ரிதோ ரேணுர் தி³வம் ப்ரக்³ச்சா²த்³ய திஷ்ட²தி |
தம் வஹத்ய் அநில꞉ ஷீ²க்⁴ரம் குர்வந்ன் இவ மம ப்ரியம் || 2-93-15

ஸ்யந்த³நாம꞉ துரக³ உபேதான் ஸூத முக்²யைர் அதி⁴ஷ்டி²தான் |
ஏதான் ஸம்பதத꞉ ஷீ²க்⁴ரம் பஷ்²ய ஷ²த்ருக்⁴ந காநநே || 2-93-16

ஏதான் வித்ராஸிதான் பஷ்²ய ப³ர்ஹிண꞉ ப்ரிய த³ர்ஷ²நான் |
ஏதம் ஆவிஷ²த꞉ ஷை²லம் அதி⁴வாஸம் பதத்ரிணாம் || 2-93-17

அதிமாத்ரம் அயம் தே³ஷோ² மநோஜ்ந꞉ ப்ரதிபா⁴தி மா |
தாபஸாநாம் நிவாஸோ அயம் வ்யக்தம் ஸ்வர்க³ பதோ² யதா² || 2-93-18

ம்ருகா³ ம்ருகீ³பி⁴꞉ ஸஹிதா ப³ஹவ꞉ ப்ருஷதா வநே |
மநோஜ்ந ரூபா லக்ஷ்யந்தே குஸுமைர் இவ சித்ரித꞉ || 2-93-19

ஸாது⁴ ஸைந்யா꞉ ப்ரதிஷ்ட²ந்தாம் விசிந்வந்து ச காநநம் |
யதா² தௌ புருஷ வ்யாக்⁴ரௌ த்³ருஷ்²யேதே ராம லக்ஷ்மணௌ || 2-93-20

ப⁴ரதஸ்ய வச꞉ ஷ்²ருத்வா புருஷா꞉ ஷ²ஸ்த்ர பாணய꞉ |
விவிஷு²꞉ தத்³ வநம் ஷூ²ரா தூ⁴மம் ச த³த்³ருஷு²꞉ தத꞉ || 2-93-21

தே ஸமாலோக்ய தூ⁴ம அக்³ரம் ஊசுர் ப⁴ரதம் ஆக³தா꞉ |
ந அமநுஷ்யே ப⁴வத்ய் அக்³நிர் வ்யக்தம் அத்ர ஏவ ராக⁴வௌ || 2-93-22

அத² ந அத்ர நர வ்யாக்⁴ரௌ ராஜ புத்ரௌ பரம் தபௌ |
அந்யே ராம உபமா꞉ ஸந்தி வ்யக்தம் அத்ர தபஸ்விந꞉ || 2-93-23

தத் ஷ்²ருத்வா ப⁴ரத꞉ தேஷாம் வசநம் ஸாது⁴ ஸம்மதம் |
ஸைந்யான் உவாச ஸர்வாம꞉ தான் அமித்ர ப³ல மர்த³ந꞉ || 2-93-24

யத் தா ப⁴வந்த꞉ திஷ்ட²ந்து ந இதோ க³ந்தவ்யம் அக்³ரத꞉ |
அஹம் ஏவ க³மிஷ்யாமி ஸுமந்த்ரோ கு³ருர் ஏவ ச || 2-93-25

ஏவம் உக்தா꞉ தத꞉ ஸர்வே தத்ர தஸ்து²꞉ ஸமந்தத꞉ |
ப⁴ரதோ யத்ர தூ⁴ம அக்³ரம் தத்ர த்³ருஷ்டிம் ஸமாத³த⁴த் || 2-93-26

வ்யவஸ்தி²தா யா ப⁴ரதேந ஸா சமூர் |
நிரீக்ஷமாணா அபி ச தூ⁴மம் அக்³ரத꞉ |
ப³பூ⁴வ ஹ்ருஷ்டா நசிரேண ஜாநதீ |
ப்ரியஸ்ய ராமஸ்ய ஸமாக³மம் ததா³ || 2-93-27

இத்யார்ஷே ஷ்²ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ த்ரிநவதிதம꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை