Friday 11 November 2022

அயோத்யா காண்டம் 094ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ சதுர்நவதிதம꞉ ஸர்க³꞉

Lakshmana Rama Sita

தீ³ர்க⁴ கால உஷித꞉ தஸ்மின் கி³ரௌ கி³ரி வந ப்ரிய꞉ |
விதே³ஹ்யா꞉ ப்ரியமாகாந்க்ஷன் ஸ்வம் ச சித்தம் விலோப⁴யன் || 2-94-1

அத² தா³ஷ²ரதி²꞉ சித்ரம் சித்ர கூடம் அத³ர்ஷ²யத் |
பா⁴ர்யாம் அமர ஸம்காஷ²꞉ ஷ²சீம் இவ புரம் த³ர꞉ || 2-94-2

ந ராஜ்யாத்³ ப்⁴ரம்ஷ²நம் ப⁴த்³ரே ந ஸுஹ்ருத்³பி⁴ர் விநா ப⁴வ꞉ |
மநோ மே பா³த⁴தே த்³ருஷ்ட்வா ரமணீயம் இமம் கி³ரிம் || 2-94-3

பஷ்²ய இமம் அசலம் ப⁴த்³ரே நாநா த்³விஜ க³ண ஆயுதம் |
ஷி²க²ரை꞉ க²ம் இவ உத்³வித்³தை⁴ர் தா⁴துமத்³பி⁴ர் விபூ⁴ஷிதம் || 2-94-4

கேசித்³ ரஜத ஸம்காஷா²꞉ கேசித் க்ஷதஜ ஸம்நிபா⁴꞉ |
பீத மாஜ்ஜிஸ்த² வர்நா꞉ ச கேசின் மநி வர ப்ரபா⁴꞉ || 2-94-5

புஷ்ய அர்க கேதுக ஆபா⁴꞉ ச கேசிஜ் ஜ்யோதீ ரஸ ப்ரபா⁴꞉ |
விராஜந்தே அசல இந்த்³ரஸ்ய தே³ஷா² தா⁴து விபூ⁴ஷிதா꞉ || 2-94-6

நநா ம்ருக³ க³ண த்³வீபி தரக்ஷு ருக்ஷ க³ணைர் வ்ருத꞉ |
அது³ஷ்டைர் பா⁴த்ய் அயம் ஷை²லோ ப³ஹு பக்ஷி ஸமாகுல꞉ || 2-94-7

ஆம்ர ஜம்பு³ அஸநைர் லோத்⁴ரை꞉ ப்ரியாலை꞉ பநஸைர் த⁴வை꞉ |
அந்கோலைர் ப⁴வ்ய திநிஷை²ர் ப்³லிவ திந்து³க வேணுபி⁴꞉ || 2-94-8

காஷ்²மர்ய் அரிஷ்ட வரணைர் மதூ⁴கை꞉ திலகை꞉ ததா² |
ப³த³ர்ய் ஆமலகைர் நீபைர் வேத்ர த⁴ந்வந பீ³ஜகை꞉ || 2-94-9

புஷ்பவத்³பி⁴꞉ ப²ல உபேதை꞉ சாயாவத்³பி⁴ர் மநோ ரமை꞉ |
ஏவம் ஆதி³பி⁴ர் ஆகீர்ண꞉ ஷ்²ரியம் புஷ்யத்ய் அயம் கி³ரி꞉ || 2-94-10

Rama Sita Chitrakuta
ஷை²ல ப்ரஸ்தே²ஷு ரம்யேஷு பஷ்²ய இமான் ரோம ஹர்ஷணான் |
கிந்நரான் த்³வந்த்³வஷோ² ப⁴த்³ரே ரமமாணான் மநஸ்விந꞉ || 2-94-11

ஷா²கா² அவஸக்தான் க²ட்³கா³ம꞉ ச ப்ரவராண்ய் அம்ப³ராணி ச |
பஷ்²ய வித்³யாத⁴ர ஸ்த்ரீணாம் க்ரீடே³த்³ தே³ஷா²ன் மநோ ரமான் || 2-94-12

ஜல ப்ரபாதைர் உத்³பே⁴தை³ர் நிஷ்யந்தை³꞉ ச க்வசித் க்வசித் |
ஸ்ரவத்³பி⁴ர் பா⁴த்ய் அயம் ஷை²ல꞉ ஸ்ரவன் மத³ இவ த்³விப꞉ || 2-94-13

கு³ஹா ஸமீரணோ க³ந்தா⁴ன் நாநா புஷ்ப ப⁴வான் வஹன் |
க்⁴ராண தர்பணம் அப்⁴யேத்ய கம் நரம் ந ப்ரஹர்ஷயேத் || 2-94-14

யதி³ இஹ ஷ²ரதோ³ அநேகா꞉ த்வயா ஸார்த⁴ம் அநிந்தி³தே |
லக்ஷ்மணேந ச வத்ஸ்யாமி ந மாம் ஷோ²க꞉ ப்ரத⁴க்ஷ்யதி || 2-94-15

ப³ஹு புஷ்ப ப²லே ரம்யே நாநா த்³விஜ க³ண ஆயுதே |
விசித்ர ஷி²க²ரே ஹ்ய் அஸ்மின் ரதவான் அஸ்மி பா⁴மிநி || 2-94-16

அநேந வந வாஸேந மயா ப்ராப்தம் ப²ல த்³வயம் |
பிது꞉ ச அந்ருணதா த⁴ர்மே ப⁴ரதஸ்ய ப்ரியம் ததா² || 2-94-17

வைதே³ஹி ரமஸே கச்சிச் சித்ர கூடே மயா ஸஹ |
பஷ்²யந்தீ விவிதா⁴ன் பா⁴வான் மநோ வாக் காய ஸம்யதான் || 2-94-18

இத³ம் ஏவ அம்ருதம் ப்ராஹூ ராஜ்நாம் ராஜ ருஷய꞉ பரே |
வந வாஸம் ப⁴வ அர்தா²ய ப்ரேத்ய மே ப்ரபிதாமஹா꞉ || 2-94-19

ஷி²லா꞉ ஷை²லஸ்ய ஷோ²ப⁴ந்தே விஷா²லா꞉ ஷ²தஷோ² அபி⁴த꞉ |
ப³ஹுலா ப³ஹுலைர் வர்ணைர் நீல பீத ஸித அருணை꞉ || 2-94-20

நிஷி² பா⁴ந்த்ய் அசல இந்த்³ரஸ்ய ஹுத அஷ²ந ஷி²கா² இவ |
ஓஷத்⁴ய꞉ ஸ்வப்ரபா⁴ லக்ஷ்ம்யா ப்⁴ராஜமாநா꞉ ஸஹஸ்ரஷ²꞉ || 2-94-21

கேசித் க்ஷய நிபா⁴ தே³ஷா²꞉ கேசித்³ உத்³யாந ஸம்நிபா⁴꞉ |
கேசித்³ ஏக ஷி²லா பா⁴ந்தி பர்வதஸ்ய அஸ்ய பா⁴மிநி || 2-94-22

பி⁴த்த்வா இவ வஸுதா⁴ம் பா⁴தி சித்ர கூட꞉ ஸமுத்தி²த꞉ |
சித்ர கூடஸ்ய கூடோ அஸௌ த்³ருஷ்²யதே ஸர்வத꞉ ஷு²ப⁴꞉ || 2-94-23

குஷ்ட² பும்நாக³ தக³ர பூ⁴ர்ஜ பத்ர உத்தரச் சதா³ன் |
காமிநாம் ஸ்வாஸ்தரான் பஷ்²ய குஷே²ஷ²ய த³ல ஆயுதான் || 2-94-24

ம்ருதி³தா꞉ ச அபவித்³தா⁴꞉ ச த்³ருஷ்²யந்தே கமல ஸ்ரஜ꞉ |
காமிபி⁴ர் வநிதே பஷ்²ய ப²லாநி விவிதா⁴நி ச || 2-94-25

வஸ்வௌக ஸாராம் நலிநீம் அத்யேதி இவ உத்தரான் குரூன் |
பர்வத꞉ சித்ர கூடோ அஸௌ ப³ஹு மூல ப²ல உத³க꞉ || 2-94-26

இமம் து காலம் வநிதே விஜஹ்நிவாம꞉ |
த்வயா ச ஸீதே ஸஹ லக்ஷ்மணேந ச |
ரதிம் ப்ரபத்ஸ்யே குல த⁴ர்ம வர்தி⁴நீம் |
ஸதாம் பதி² ஸ்வைர் நியமை꞉ பரை꞉ ஸ்தி²த꞉ || 2-94-27

இத்யார்ஷே ஷ்²ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ சதுர்நவதிதம꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை