Tuesday 4 October 2022

அயோத்யா காண்டம் 077ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ஸப்தஸப்ததிதம꞉ ஸர்க³꞉

Dasratha's cremation - Ramayan of Hamida Banu Begau

தத꞉ த³ஷ² அஹே அதிக³தே க்ருத ஷௌ²சோ ந்ருப ஆத்மஜ꞉ |
த்³வாத³ஷே² அஹநி ஸம்ப்ராப்தே ஷ்²ராத்³த⁴ கர்மாணி அகாரயத் || 2-77-1

ப்³ராஹ்மணேப்⁴யோ த³தௌ³ ரத்நம் த⁴நம் அந்நம் ச புஷ்கலம் |
வாஸாம்ஸி ச மஹார்ஹாணி ரத்நாநி விவிதா⁴நி ச || 2-77-2

பா³ஸ்திகம் ப³ஹு ஷு²க்லம் ச கா³꞉ ச அபி ஷ²தஷ²꞉ ததா² |
தா³ஸீ தா³ஸம் ச யாநம் ச வேஷ்²மாநி ஸுமஹாந்தி ச || 2-77-3

ப்³ராஹ்மணேப்⁴யோ த³தௌ³ புத்ர꞉ ராஜ்ஞ꞉ தஸ்ய ஔர்த்⁴வதை³ஹிகம் |
தத꞉ ப்ரபா⁴த ஸமயே தி³வஸே அத² த்ரயோத³ஷே² || 2-77-4

விலலாப மஹா பா³ஹுர் ப⁴ரத꞉ ஷோ²க மூர்சித꞉ |
ஷ²ப்³த³ அபிஹித கண்ட²꞉ ச ஷோ²த⁴ந அர்த²ம் உபாக³த꞉ || 2-77-5

சிதா மூலே பிதுர் வாக்யம் இத³ம் ஆஹ ஸுது³ஹ்கி²த꞉ |
தாத யஸ்மின் நிஷ்ருஷ்ட꞉ அஹம் த்வயா ப்⁴ராதரி ராக⁴வே || 2-77-6

தஸ்மின் வநம் ப்ரவ்ரஜிதே ஷூ²ந்யே த்யக்த꞉ அஸ்ம்ய் அஹம் த்வயா |
யதா² க³திர் அநாதா²யா꞉ புத்ர꞉ ப்ரவ்ராஜித꞉ வநம் || 2-77-7

தாம் அம்பா³ம் தாத கௌஸல்யாம் த்யக்த்வா த்வம் க்வ க³த꞉ ந்ருப |
த்³ருஷ்ட்வா ப⁴ஸ்ம அருணம் தச் ச த³க்³த⁴ அஸ்தி² ஸ்தா²ந மண்ட³லம் || 2-77-8

பிது꞉ ஷ²ரீர நிர்வாணம் நிஷ்டநன் விஷஸாத³ ஹ |
ஸ து த்³ருஷ்ட்வா ருத³ன் தீ³ந꞉ பபாத த⁴ரணீ தலே || 2-77-9

உத்தா²ப்யமாந꞉ ஷ²க்ரஸ்ய யந்த்ர த்⁴வஜைவ ச்யுத꞉ |
அபி⁴பேதுஸ் தத꞉ ஸர்வே தஸ்ய அமாத்யா꞉ ஷு²சி வ்ரதம் || 2-77-10

அந்த காலே நிபதிதம் யயாதிம் ருஷயோ யதா² |
ஷ²த்ருக்⁴ந꞉ ச அபி ப⁴ரதம் த்³ருஷ்ட்வா ஷோ²க பரிப்லுதம் || 2-77-11

விஸம்ஜ்ஞோ ந்யபதத் பூ⁴மௌ பூ⁴மி பாலம் அநுஸ்மரன் |
உந்மத்தைவ நிஷ்²சேதா விலலாப ஸுது³ஹ்கி²த꞉ || 2-77-12

ஸ்ம்ருத்வா பிதுர் கு³ண அந்கா³நி தநி தாநி ததா³ ததா³ |
மந்த²ரா ப்ரப⁴வ꞉ தீவ்ர꞉ கைகேயீ க்³ராஹ ஸம்குல꞉ || 2-77-13

வர தா³நமயோ அக்ஷோப்⁴யோ அமஜ்ஜயத் ஷோ²க ஸாக³ர꞉ |
ஸுகுமாரம் ச பா³லம் ச ஸததம் லாலிதம் த்வயா || 2-77-14

க்வ தாத ப⁴ரதம் ஹித்வா விலபந்தம் க³த꞉ ப⁴வான் |
நநு போ⁴ஜ்யேஷு பாநேஷு வஸ்த்ரேஷ்வ் ஆப⁴ரணேஷு ச || 2-77-15

ப்ரவாரயஸி ந꞉ ஸர்வாம்ஸ் தன் ந꞉ கோ அத்³ய கரிஷ்யதி |
அவதா³ரண காலே து ப்ருதி²வீ ந அவதீ³ர்யதே || 2-77-16

விஹீநா யா த்வயா ராஜ்ஞா த⁴ர்மஜ்ஞேந மஹாத்மநா |
பிதரி ஸ்வர்க³ம் ஆபந்நே ராமே ச அரண்யம் ஆஷ்²ரிதே || 2-77-17

கிம் மே ஜீவித ஸாமர்த்²யம் ப்ரவேக்ஷ்யாமி ஹுத அஷ²நம் |
ஹீநோ ப்⁴ராத்ரா ச பித்ரா ச ஷூ²ந்யாம் இக்ஷ்வாகு பாலிதாம் || 2-77-18

அயோத்⁴யாம் ந ப்ரவேக்ஷ்யாமி ப்ரவேக்ஷ்யாமி தபோ வநம் |
தயோ꞉ விலபிதம் ஷ்²ருத்வா வ்யஸநம் ச அந்வவேக்ஷ்ய தத் || 2-77-19

ப்⁴ருஷ²ம் ஆர்ததரா பூ⁴ய꞉ ஸர்வஏவ அநுகா³மிந꞉ |
தத꞉ விஷண்ணௌ ஷ்²ராந்தௌ ச ஷ²த்ருக்⁴ந ப⁴ரதாவ் உபௌ⁴ || 2-77-20

த⁴ரண்யாம் ஸம்வ்யசேஷ்டேதாம் ப⁴க்³ந ஷ்²ருந்கா³வ் இவ ருஷபௌ⁴ |
தத꞉ ப்ரக்ருதிமான் வைத்³ய꞉ பிதுர் ஏஷாம் புரோஹித꞉ || 2-77-21

வஸிஷ்டோ² ப⁴ரதம் வாக்யம் உத்தா²ப்ய தம் உவாச ஹ |
த்ரயோத³ஷோ²(அ)யம் தி³வஸ꞉ பிதுர்வ்ருத்தஸ்ய தே விபோ⁴ || 2-77-22

ஸாவஷே²ஷாஸ்தி²நிசயே கிமிஹ த்வம் விலம்ப³ஸே |
த்ரீணி த்³வந்த்³வாநி பூ⁴தேஷு ப்ரவ்ருத்தாநி அவிஷே²ஷத꞉ || 2-77-23

தேஷு ச அபரிஹார்யேஷு ந ஏவம் ப⁴விதும் அர்ஹதி |
ஸுமந்த்ர꞉ ச அபி ஷ²த்ருக்⁴நம் உத்தா²ப்ய அபி⁴ப்ரஸாத்³ய ச || 2-77-24

ஷ்²ராவயாம் ஆஸ தத்த்வஜ்ஞ꞉ ஸர்வ பூ⁴த ப⁴வ அப⁴வௌ |
உத்தி²தௌ தௌ நர வ்யாக்⁴ரௌ ப்ரகாஷே²தே யஷ²ஸ்விநௌ || 2-77-25

வர்ஷ ஆதப பரிக்லிந்நௌ ப்ருத²க்³ இந்த்³ர த்⁴வஜாவ் இவ |
அஷ்²ரூணி பரிம்ருத்³நந்தௌ ரக்த அக்ஷௌ தீ³ந பா⁴ஷிணௌ || 
அமாத்யா꞉ த்வரயந்தி ஸ்ம தநயௌ ச அபரா꞉ க்ரியா꞉ | 2-77-26

இத்யார்ஷே ஷ்²ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ஸப்தஸப்ததிதம꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை