Saturday 8 October 2022

அயோத்யா காண்டம் 078ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ அஷ்டஸப்ததிதம꞉ ஸர்க³꞉

Bharata Shatrugna Gatekeeper Manthara

அத்ர யாத்ராம் ஸமீஹந்தம் ஷ²த்ருக்⁴ந꞉ லக்ஷ்மண அநுஜ꞉ |
ப⁴ரதம் ஷோ²க ஸம்தப்தம் இத³ம் வசநம் அப்³ரவீத் || 2-78-1

க³திர் ய꞉ ஸர்வ பூ⁴தாநாம் து³ஹ்கே² கிம் புநர் ஆத்மந꞉ |
ஸ ராம꞉ ஸத்த்வ ஸம்பந்ந꞉ ஸ்த்ரியா ப்ரவ்ராஜித꞉ வநம் || 2-78-2

ப³லவான் வீர்ய ஸம்பந்நோ லக்ஷ்மணோ நாம யோ அபி அஸௌ |
கிம் ந மோசயதே ராமம் க்ருத்வா அபி பித்ரு நிக்³ரஹம் || 2-78-3

பூர்வம் ஏவ து நிக்³ராஹ்ய꞉ ஸமவேக்ஷ்ய நய அநயௌ |
உத்பத²ம் ய꞉ ஸமாரூடோ⁴ நார்யா ராஜா வஷ²ம் க³த꞉ || 2-78-4

இதி ஸம்பா⁴ஷமாணே து ஷ²த்ருக்⁴நே லக்ஷ்மண அநுஜே |
ப்ராக்³ த்³வாரே அபூ⁴த் ததா³ குப்³ஜா ஸர்வ ஆப⁴ரண பூ⁴ஷிதா || 2-78-5

லிப்தா சந்த³ந ஸாரேண ராஜ வஸ்த்ராணி பி³ப்⁴ரதீ |
விவித⁴ம் விவிதை⁴ஸ்தைஸ்தைர்பூ⁴ஷணைஷ்²ச விபூ⁴ஷிதா || 2-78-6

மேக²லா தா³மபி⁴꞉ சித்ரை ரஜ்ஜு ப³த்³தா⁴ இவ வாநரீ |
ப³பா⁴ஸே ப³ஹுபி⁴ர்ப³த்³தா⁴ ரஜ்ஜுப³த்³தே³வ வாநரீ || 2-78-7

தாம் ஸமீக்ஷ்ய ததா³ த்³வாஹ்ஸ்தோ² ப்⁴ருஷ²ம் பாபஸ்ய காரிணீம் |
க்³ருஹீத்வா அகருணம் குப்³ஜாம் ஷ²த்ருக்⁴நாய ந்யவேத³யத் || 2-78-8

யஸ்யா꞉ க்ருதே வநே ராம꞉ ந்யஸ்த தே³ஹ꞉ ச வ꞉ பிதா |
ஸா இயம் பாபா ந்ருஷ²ம்ஸா ச தஸ்யா꞉ குரு யதா² மதி || 2-78-9

ஷ²த்ருக்⁴ந꞉ ச தத் ஆஜ்ஞாய வசநம் ப்⁴ருஷ² து³ஹ்கி²த꞉ |
அந்த꞉ புர சரான் ஸர்வான் இதி உவாச த்⁴ருத வ்ரத꞉ || 2-78-10

தீவ்ரம் உத்பாதி³தம் து³ஹ்க²ம் ப்⁴ராத்ருருணாம் மே ததா² பிது꞉ |
யயா ஸா இயம் ந்ருஷ²ம்ஸஸ்ய கர்மண꞉ ப²லம் அஷ்²நுதாம் || 2-78-11

ஏவம் உக்தா ச தேந ஆஷு² ஸகீ² ஜந ஸமாவ்ருதா |
க்³ருஹீதா ப³லவத் குப்³ஜா ஸா தத் க்³ருஹம் அநாத³யத் || 2-78-12

தத꞉ ஸுப்⁴ருஷ² ஸம்தப்த꞉ தஸ்யா꞉ ஸர்வ꞉ ஸகீ² ஜந꞉ |
க்ருத்³த⁴ம் ஆஜ்ஞாய ஷ²த்ருக்⁴நம் வ்யபலாயத ஸர்வஷ²꞉ || 2-78-13

அமந்த்ரயத க்ருத்ஸ்ந꞉ ச தஸ்யா꞉ ஸர்வ ஸகீ² ஜந꞉ |
யதா² அயம் ஸமுபக்ராந்த꞉ நிஹ்ஷே²ஷம் ந꞉ கரிஷ்யதி || 2-78-14

ஸாநுக்ரோஷா²ம் வதா³ந்யாம் ச த⁴ர்மஜ்ஞாம் ச யஷ²ஸ்விநீம் |
கௌஸல்யாம் ஷ²ரணம் யாம꞉ ஸா ஹி நோ அஸ்து த்⁴ருவா க³தி꞉ || 2-78-15

ஸ ச ரோஷேண தாம்ர அக்ஷ꞉ ஷ²த்ருக்⁴ந꞉ ஷ²த்ரு தாபந꞉ |
விசகர்ஷ ததா³ குப்³ஜாம் க்ரோஷ²ந்தீம் ப்ருதி²வீ தலே || 2-78-16

தஸ்யா ஹி ஆக்ருஷ்யமாணாயா மந்த²ராயா꞉ தத꞉ தத꞉ |
சித்ரம் ப³ஹு வித⁴ம் பா⁴ண்ட³ம் ப்ருதி²வ்யாம் தத் வ்யஷீ²ர்யத || 2-78-17

தேந பா⁴ண்டே³ந ஸம்கீர்ணம் ஷ்²ரீமத்³ ராஜ நிவேஷ²நம் |
அஷோ²ப⁴த ததா³ பூ⁴ய꞉ ஷா²ரத³ம் க³க³நம் யதா² || 2-78-18

ஸ ப³லீ ப³லவத் க்ரோதா⁴த் க்³ருஹீத்வா புருஷ ருஷப⁴꞉ |
கைகேயீம் அபி⁴நிர்ப⁴ர்த்ஸ்ய ப³பா⁴ஷே பருஷம் வச꞉ || 2-78-19

தை꞉ வாக்யை꞉ பருஷை꞉ து³ஹ்கை²꞉ கைகேயீ ப்⁴ருஷ² து³ஹ்ஹிதா |
ஷ²த்ருக்⁴ந ப⁴ய ஸம்த்ரஸ்தா புத்ரம் ஷ²ரணம் ஆக³தா || 2-78-20

தாம் ப்ரேக்ஷ்ய ப⁴ரத꞉ க்ருத்³த⁴ம் ஷ²த்ருக்⁴நம் இத³ம் அப்³ரவீத் |
அவத்⁴யா꞉ ஸர்வ பூ⁴தாநாம் ப்ரமதா³꞉ க்ஷம்யதாம் இதி || 2-78-21

ஹந்யாம் அஹம் இமாம் பாபாம் கைகேயீம் து³ஷ்ட சாரிணீம் |
யதி³ மாம் தா⁴ர்மிகோ ராம꞉ ந அஸூயேன் மாத்ரு கா⁴தகம் || 2-78-22

இமாம் அபி ஹதாம் குப்³ஜாம் யதி³ ஜாநாதி ராக⁴வ꞉ |
த்வாம் ச மாம் சைவ த⁴ர்ம ஆத்மா ந அபி⁴பா⁴ஷிஷ்யதே த்⁴ருவம் || 2-78-23

ப⁴ரதஸ்ய வச꞉ ஷ்²ருத்வா ஷ²த்ருக்⁴ந꞉ லக்ஷ்மண அநுஜ꞉ |
ந்யவர்தத தத꞉ ரோஷாத் தாம் முமோச ச மந்த²ராம் || 2-78-24

ஸா பாத³ மூலே கைகேய்யா மந்த²ரா நிபபாத ஹ |
நிஹ்ஷ்²வஸந்தீ ஸுது³ஹ்க² ஆர்தா க்ருபணம் விலலாப ச || 2-78-25

ஷ²த்ருக்⁴ந விக்ஷேப விமூட⁴ ஸம்ஜ்ஞாம் |
ஸமீக்ஷ்ய குப்³ஜாம் ப⁴ரதஸ்ய மாதா |
ஷ²நை꞉ ஸமாஷ்²வாஸயத்³ ஆர்த ரூபாம் |
க்ரௌந்சீம் விலக்³நாம் இவ வீக்ஷமாணாம் || 2-78-26

இத்யார்ஷே ஷ்²ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ அஷ்டஸப்ததிதம꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை