Thursday 29 September 2022

அயோத்யா காண்டம் 074ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ சது꞉ஸப்ததிதம꞉ ஸர்க³꞉

Bharata

தாம் ததா² க³ர்ஹயித்வா து மாதரம் ப⁴ரத꞉ ததா³ |
ரோஷேண மஹதா ஆவிஷ்ட꞉ புநர் ஏவ அப்³ரவீத்³ வச꞉ || 2-74-1

ராஜ்யாத் ப்⁴ரம்ஷ²ஸ்வ கைகேயி ந்ருஷ²ம்ஸே து³ஷ்ட சாரிணி |
பரித்யக்தா ச த⁴ர்மேண மா ம்ருதம் ருத³தீ ப⁴வ || 2-74-2

கிம் நு தே அதூ³ஷயத்³ ராஜா ராம꞉ வா ப்⁴ருஷ² தா⁴ர்மிக꞉ |
யயோ꞉ ம்ருத்யுர் விவாஸ꞉ ச த்வத் க்ருதே துல்யம் ஆக³தௌ || 2-74-3

ப்⁴ரூணஹத்யாம் அஸி ப்ராப்தா குலஸ்ய அஸ்ய விநாஷ²நாத் |
கைகேயி நரகம் க³ச்ச மா ச ப⁴ர்து꞉ ஸலோகதாம் || 2-74-4

யத்த்வயா ஹீத்³ருஷ²ம் பாபம் க்ருதம் கோ⁴ரேண கர்மணா |
ஸர்வலோகப்ரியம் ஹித்வா மமாப்யாபாதி³தம் ப⁴யம் || 2-74-5

த்வத் க்ருதே மே பிதா வ்ருத்த꞉ ராம꞉ ச அரண்யம் ஆஷ்²ரித꞉ |
அயஷோ² ஜீவ லோகே ச த்வயா அஹம் ப்ரதிபாதி³த꞉ || 2-74-6

மாத்ரு ரூபே மம அமித்ரே ந்ருஷ²ம்ஸே ராஜ்ய காமுகே |
ந தே அஹம் அபி⁴பா⁴ஷ்யோ அஸ்மி து³ர்வ்ருத்தே பதி கா⁴திநி || 2-74-7

கௌஸல்யா ச ஸுமித்ரா ச யா꞉ ச அந்யா மம மாதர꞉ |
து³ஹ்கே²ந மஹதா ஆவிஷ்டா꞉ த்வாம் ப்ராப்ய குல தூ³ஷிணீம் || 2-74-8

ந த்வம் அஷ்²வ பதே꞉ கந்யா த⁴ர்ம ராஜஸ்ய தீ⁴மத꞉ |
ராக்ஷஸீ தத்ர ஜாதா அஸி குல ப்ரத்⁴வம்ஸிநீ பிது꞉ || 2-74-9

யத் த்வயா தா⁴ர்மிகோ ராம꞉ நித்யம் ஸத்ய பராயண꞉ |
வநம் ப்ரஸ்தா²பித꞉ து³ஹ்கா²த் பிதா ச த்ரிதி³வம் க³த꞉ || 2-74-10

யத் ப்ரதா⁴நா அஸி தத் பாபம் மயி பித்ரா விநா க்ருதே |
ப்⁴ராத்ருப்⁴யாம் ச பரித்யக்தே ஸர்வ லோகஸ்ய ச அப்ரியே || 2-74-11

கௌஸல்யாம் த⁴ர்ம ஸம்யுக்தாம் வியுக்தாம் பாப நிஷ்²சயே |
க்ருத்வா கம் ப்ராப்ஸ்யஸே து அத்³ய லோகம் நிரய கா³மிநீ || 2-74-12

கிம் ந அவபு³த்⁴யஸே க்ரூரே நியதம் ப³ந்து⁴ ஸம்ஷ்²ரயம் |
ஜ்யேஷ்ட²ம் பித்ரு ஸமம் ராமம் கௌஸல்யாய ஆத்ம ஸம்ப⁴வம் || 2-74-13

அந்க³ ப்ரத்யந்க³ஜ꞉ புத்ர꞉ ஹ்ருத³யாச் ச அபி ஜாயதே |
தஸ்மாத் ப்ரியதர꞉ மாது꞉ ப்ரியத்வான் ந து பா³ந்த⁴வ꞉ || 2-74-14

அந்யதா³ கில த⁴ர்மஜ்ஞா ஸுரபி⁴꞉ ஸுர ஸம்மதா |
வஹமாநௌ த³த³ர்ஷ² உர்வ்யாம் புத்ரௌ விக³த சேதஸௌ || 2-74-15

தாவ் அர்த⁴ தி³வஸே ஷ்²ராந்தௌ த்³ருஷ்ட்வா புத்ரௌ மஹீ தலே |
ருரோத³ புத்ர ஷோ²கேந பா³ஷ்ப பர்யாகுல ஈக்ஷணா || 2-74-16

அத⁴ஸ்தாத் வ்ரஜத꞉ தஸ்யா꞉ ஸுர ராஜ்ஞோ மஹாத்மந꞉ |
பி³ந்த³வ꞉ பதிதா கா³த்ரே ஸூக்ஷ்மா꞉ ஸுரபி⁴ க³ந்தி⁴ந꞉ || 2-74-17

இந்த்³ரோ(அ)ப்யஷ்²ருநிபாதம் தம் ஸ்வகா³த்ரே புண்யக³ந்தி⁴நம் |
ஸுரபி⁴ம் மந்யதே த்³ருஷ்ட்வா பூ⁴யஸீம் தாம் ஸுரேஷ்²வர꞉ || 2-74-18

நிரீக்ஸமாண꞉ ஷ²க்ரஸ்தாம் த³த³ர்ஷ² ஸுரபி⁴ம் ஸ்தி²தாம் |
ஆகாஷே² விஷ்டி²தாம் தீ³நாம் ருத³தீம் ப்⁴ருஷ²து³꞉கி²தாம் || 2-74-19

தாம் த்³ருஷ்ட்வா ஷோ²க ஸம்தப்தாம் வஜ்ர பாணிர் யஷ²ஸ்விநீம் |
இந்த்³ர꞉ ப்ராந்ஜலிர் உத்³விக்³ந꞉ ஸுர ராஜோ அப்³ரவீத்³ வச꞉ || 2-74-20

ப⁴யம் கச்சின் ந ச அஸ்மாஸு குதஷ்²சித் வித்³யதே மஹத் |
குத꞉ நிமித்த꞉ ஷோ²க꞉ தே ப்³ரூஹி ஸர்வ ஹித ஏஷிணி || 2-74-21

ஏவம் உக்தா து ஸுரபி⁴꞉ ஸுர ராஜேந தீ⁴மதா |
பத்யுவாச தத꞉ தீ⁴ரா வாக்யம் வாக்ய விஷா²ரதா³ || 2-74-22

ஷா²ந்தம் பாதம் ந வ꞉ கிஞ்சித் குதஷ்²சித் அமர அதி⁴ப |
அஹம் து மக்³நௌ ஷோ²சாமி ஸ்வ புத்ரௌ விஷமே ஸ்தி²தௌ || 2-74-23

ஏதௌ த்³ருஷ்ட்வா க்ருஷௌ தீ³நௌ ஸூர்ய ரஷ்²மி ப்ரதாபிநௌ |
அர்த்⁴யமாநௌ ப³லீ வர்தௌ³ கர்ஷகேண ஸுர அதி⁴ப || 2-74-24

மம காயாத் ப்ரஸூதௌ ஹி து³ஹ்கி²தௌ பா⁴ர பீடி³தௌ |
யௌ த்³ருஷ்ட்வா பரிதப்யே அஹம் ந அஸ்தி புத்ர ஸம꞉ ப்ரிய꞉ || 2-74-25

யஸ்யா꞉ புத்ர ஸஹஸ்த்ரைஸ்து க்ருத்ஸ்நம் வ்யாப்தமித³ம் ஜக³த் |
தாம் த்³ருஷ்ட்வா ருத³தீம் ஷ²க்ரோ ந ஸுதாந்மந்யதே பரம் || 2-74-26

ஸதா³(அ)ப்ரதிமவ்ருத்தாயா லோகதா⁴ரணகாம்யயா |
ஷ்²ரீமத்யா கு³ணநித்யாயா꞉ ஸ்வபா⁴வபரிசேஷ்டயா || 2-74-27

யஸ்யா꞉ புத்ரஸஹஸ்ராணி ஸாபி ஷோ²சை காமது⁴க் |
கிம் புநர் யா விநா ராமம் கௌஸல்யா வர்தயிஷ்யதி || 2-74-28

ஏக புத்ரா ச ஸாத்⁴வீ ச விவத்ஸா இயம் த்வயா க்ருதா |
தஸ்மாத் த்வம் ஸததம் து³ஹ்க²ம் ப்ரேத்ய ச இஹ ச லப்ஸ்யஸே || 2-74-29

அஹம் ஹி அபசிதிம் ப்⁴ராது꞉ பிது꞉ ச ஸகலாம் இமாம் |
வர்த⁴நம் யஷ²ஸ꞉ ச அபி கரிஷ்யாமி ந ஸம்ஷ²ய꞉ || 2-74-30

ஆநாயயித்வா தநயம் கௌஸல்யாயா மஹா த்³யுதிம் |
ஸ்வயம் ஏவ ப்ரவேக்ஷ்யாமி வநம் முநி நிஷேவிதம் || 2-74-31

ந ஹ்யஹம் பாபஸம்கல்பே பாபே பாபம் த்வயா க்ருதம் |
ஷ²க்தோ தா⁴ரயிதும் பௌரைரஷ்²ருகண்டை² ர்நிரீக்ஷித꞉ || 2-74-32

ஸா த்வமக்³நிம் ப்ரவிஷ² வா ஸ்வயம் வா த³ண்ட³காந்விஷ² |
ரஜ்ஜும் ப³தா⁴ந வா கண்டே² ந ஹி தே(அ)ந்யத்பராயணம் || 2-74-33

அஹமப்யவநிம் ப்ராப்தே ராமே ஸத்யபராக்ரமே |
க்ருதக்ருத்யோ ப⁴விஷ்யாமி விப்ரவாஸிதகல்மஷ꞉ || 2-74-34

இதி நாகை³வ அரண்யே தோமர அந்குஷ² சோதி³த꞉ |
பபாத பு⁴வி ஸம்க்ருத்³தோ⁴ நிஹ்ஷ்²வஸந்ன் இவ பந்நக³꞉ || 2-74-35

ஸம்ரக்த நேத்ர꞉ ஷி²தி²ல அம்ப³ர꞉ ததா³ |
விதூ⁴த ஸர்வ ஆப⁴ரண꞉ பரம்தப꞉ |
ப³பூ⁴வ பூ⁴மௌ பதித꞉ ந்ருப ஆத்மஜ꞉ |
ஷ²சீ பதே꞉ கேதுர் இவ உத்ஸவ க்ஷயே || 2-74-36

இத்யார்ஷே ஷ்²ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ சது꞉ஸப்ததிதம꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அனசூயை அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திலீபன் துந்துபி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் வினதன் விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை