Monday, 26 September 2022

அயோத்யா காண்டம் 073ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ த்ரிஸப்ததிதம꞉ ஸர்க³꞉

Bharata and Kaikeyi

ஷ்²ருத்வா து பிதரம் வ்ருத்தம் ப்⁴ராதரு ச விவாஸிதௌ |
ப⁴ரத꞉ து³ஹ்க² ஸம்தப்தைத³ம் வசநம் அப்³ரவீத் || 2-73-1

கிம் நுண்கார்யம் ஹதஸ்ய இஹ மம ராஜ்யேந ஷோ²சத꞉ |
விஹீநஸ்ய அத² பித்ரா ச ப்⁴ராத்ரா பித்ரு ஸமேந ச || 2-73-2

து³ஹ்கே² மே து³ஹ்க²ம் அகரோர் வ்ரணே க்ஷாரம் இவ ஆத³தா⁴꞉ |
ராஜாநம் ப்ரேத பா⁴வஸ்த²ம் க்ருத்வா ராமம் ச தாபஸம் || 2-73-3

குலஸ்ய த்வம் அபா⁴வாய கால ராத்ரிர் இவ ஆக³தா |
அந்கா³ரம் உபகூ³ஹ்ய ஸ்ம பிதா மே ந அவபு³த்³த⁴வான் || 2-73-4

ம்ருத்யுமாபாதி³தோ ராஜா த்வயா மே பாபத³ர்ஷி²நி |
ஸுக²ம் பரிஹ்ருதம் மோஹாத்குலே(அ)ஸ்மின் குலபாம்ஸநி || 2-73-5

த்வாம் ப்ராப்ய ஹி பிதா மே.த்³ய ஸத்யஸந்தோ⁴ மஹாயஷா²꞉ |
தீவ்ரது³꞉கா²பி⁴ஸம்தப்தோ வ்ருத்தோ த³ஷ²ரதோ² ந்ருப꞉ || 2-73-6

விநாஷி²தோ மஹாராஜ꞉ பிதா மே த⁴ர்மவத்ஸல꞉ |
கஸ்மாத்ப்ரவ்ராஜிதோ ராம꞉ கஸ்மாதே³வ வநம் க³த꞉ || 2-73-7

கௌஸல்யா ச ஸுமித்ரா ச புத்ர ஷோ²க அபி⁴பீடி³தே |
து³ஷ்கரம் யதி³ ஜீவேதாம் ப்ராப்ய த்வாம் ஜநநீம் மம || 2-73-8

நநு து ஆர்யோ அபி த⁴ர்ம ஆத்மா த்வயி வ்ருத்திம் அநுத்தமாம் |
வர்ததே கு³ரு வ்ருத்திஜ்ஞோ யதா² மாதரி வர்ததே || 2-73-9

ததா² ஜ்யேஷ்டா² ஹி மே மாதா கௌஸல்யா தீ³ர்க⁴ த³ர்ஷி²நீ |
த்வயி த⁴ர்மம் ஸமாஸ்தா²ய ப⁴கி³ந்யாம் இவ வர்ததே || 2-73-10

தஸ்யா꞉ புத்ரம் க்ருத ஆத்மாநம் சீர வல்கல வாஸஸம் |
ப்ரஸ்தா²ப்ய வந வாஸாய கத²ம் பாபே ந ஷோ²சஸி || 2-73-11

அபாப த³ர்ஷி²நம் ஷூ²ரம் க்ருத ஆத்மாநம் யஷ²ஸ்விநம் |
ப்ரவ்ராஜ்ய சீர வஸநம் கிம் நு பஷ்²யஸி காரணம் || 2-73-12

லுப்³தா⁴யா விதி³த꞉ மந்யே ந தே அஹம் ராக⁴வம் ப்ரதி |
ததா² ஹி அநர்தோ² ராஜ்ய அர்த²ம் த்வயா நீத꞉ மஹான் அயம் || 2-73-13

அஹம் ஹி புருஷ வ்யாக்⁴ராவ் அபஷ்²யன் ராம லக்ஷ்மணௌ |
கேந ஷ²க்தி ப்ரபா⁴வேந ராஜ்யம் ரக்ஷிதும் உத்ஸஹே || 2-73-14

தம் ஹி நித்யம் மஹா ராஜோ ப³லவந்தம் மஹா ப³ல꞉ |
உஅபாஷ்²ரித꞉ அபூ⁴த்³ த⁴ர்ம ஆத்மா மேருர் மேரு வநம் யதா² || 2-73-15

ஸோ அஹம் கத²ம் இமம் பா⁴ரம் மஹா து⁴ர்ய ஸமுத்³யதம் |
த³ம்யோ து⁴ரம் இவ ஆஸாத்³ய ஸஹேயம் கேந ச ஓஜஸா || 2-73-16

அத² வா மே ப⁴வேத் ஷ²க்திர் யோகை³꞉ பு³த்³தி⁴ ப³லேந வா |
ஸகாமாம் ந கரிஷ்யாமி த்வாம் அஹம் புத்ர க³ர்தி⁴நீம் || 2-73-17

ந மே விகாங்கா² ஜாயேத த்யக்தும் த்வாம் பாபநிஷ்²சயாம் |
யதி³ ராமஸ்ய நாவேக்ஷா த்வயி ஸ்யாந்மாத்ருவத்ஸதா³ || 2-73-18

உத்பந்நா து கத²ம் பு³த்³தி⁴ஸ்தவேயம் பாபத³ர்ஷி²நி |
ஸாது⁴சாரித்ரவிப்⁴ராஷ்டே பூர்வேஷாம் நோ விக³ர்ஹிதா || 2-73-19

அஸ்மின் குலே ஹி ஸர்வேஷாம் ஜ்யேஷ்டோ² ராஜ்யே(அ)பி⁴ஷிச்யதே |
அபரே ப்⁴ராதரஸ்தஸ்மின் ப்ரவர்தந்தே ஸமாஹிதா꞉ || 2-73-20

ந ஹி மந்யே ந்ருஷ²ஸே த்வம் ராஜத⁴ர்மமவேக்ஷஸே |
க³திம் வா ந விஜாநாஸி ராஜவ்ருத்தஸ்ய ஷா²ஷ்²வதீம் || 2-73-21

ஸததம் ராஜவ்ருத்தே ஹி ஜ்யேஷ்டோ² ராஜ்யே(அ)பி⁴ஷிச்யதே |
ராஜ்ஞாமேதத்ஸமம் தத்ஸ்யாதி³க்ஷ்வாகூணாம் விஷே²ஷத꞉ || 2-73-22

தேஷாம் த⁴ர்மைகரக்ஷாணாம் குலசாரித்ரயோகி³நாம் |
அத்ர சாரித்ரஷௌ²ண்டீ³ர்யம் த்வாம் ப்ராப்ய விநிவர்ததம் || 2-73-23

தவாபி ஸுமஹாபா⁴கா³ ஜநேந்த்³ரா꞉ குலபூர்வகா³꞉ |
பு³த்³தே⁴ர்மோஹ꞉ கத²மயம் ஸம்பூ⁴தஸ்த்வயி க³ர்ஹித꞉ || 2-73-24

ந து காமம் கரிஷ்யாமி தவா(அ)ஹ்ம் பாபநிஷ்²சயே |
த்வயா வ்யஸநமாரப்³த⁴ம் ஜீவிதாந்தகரம் மம || 2-73-25

ஏஷ த்விதா³நீமேவாஹமப்ரியார்த²ம் தவநக⁴ம் |
நிவர்தயிஷ்யாமி வநாத் ப்⁴ராதரம் ஸ்வஜந ப்ரியம் || 2-73-26

நிவர்தயித்வா ராமம் ச தஸ்யாஹம் தீ³ப்ததேஜந꞉ |
தா³ஸபூ⁴தோ ப⁴விஷ்யாமி ஸுஸ்தி²ரேணாந்தராத்மநா || 2-73-27

இதி ஏவம் உக்த்வா ப⁴ரத꞉ மஹாத்மா |
ப்ரிய இதரை꞉ வாக்ய க³ணைஅ꞉ துத³ம்ஸ் தாம் |
ஷோ²க ஆதுர꞉ ச அபி நநாத³ பூ⁴ய꞉ |
ஸிம்ஹோ யதா² பர்வத க³ஹ்வரஸ்த²꞉ || 2-73-28

இத்யார்ஷே ஷ்²ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ த்ரிஸப்ததிதம꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.pcriot.com/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அசுவபதி அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அனசூயை அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இல்வலன் உமை கங்கை கசியபர் கபிலர் கரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் குஹன் கேசினி கைகேயி கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபளை சரபங்கர் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தாடகை திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திலீபன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிருகு மந்தரை மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாரீசன் மோஹினி யுதாஜித் ரம்பை ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாலி வால்மீகி விபாண்டகர் விராதன் விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஹனுமான் ஹிமவான்