Thursday 15 September 2022

அயோத்யா காண்டம் 066ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ சது꞉ஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉


Dasaratha's death

தம் அக்³நிம் இவ ஸம்ஷா²ந்தம் அம்பு³ ஹீநம் இவ அர்ணவம் |
ஹதப்ரப⁴ம் இவ ஆதி³த்யம் ஸ்வர்க³த²ம் ப்ரேக்ஷ்ய பூ⁴மிபம் || 2-66-1

கௌஸல்யா பா³ஷ்ப பூர்ண அக்ஷீ விவித⁴ம் ஷோ²க கர்ஷி²தா |
உபக்³ருஹ்ய ஷி²ர꞉ ராஜ்ஞ꞉ கைகேயீம் ப்ரத்யபா⁴ஷத || 2-66-2

ஸகாமா ப⁴வ கைகேயி பு⁴ந்க்ஷ்வ ராஜ்யம் அகண்டகம் |
த்யக்த்வா ராஜாநம் ஏக அக்³ரா ந்ருஷ²ம்ஸே து³ஷ்ட சாரிணி || 2-66-3

விஹாய மாம் க³த꞉ ராம꞉ ப⁴ர்தா ச ஸ்வர் க³த꞉ மம |
விபதே² ஸார்த² ஹீநா இவ ந அஹம் ஜீவிதும் உத்ஸஹே || 2-66-4

ப⁴ர்தாரம் தம் பரித்யஜ்ய கா ஸ்த்ரீ தை³வதம் ஆத்மந꞉ |
இச்சேஜ் ஜீவிதும் அந்யத்ர கைகேய்யா꞉ த்யக்த த⁴ர்மண꞉ || 2-66-5

ந லுப்³தோ⁴ பு³த்⁴யதே தோ³ஷான் கிம் பாகம் இவ ப⁴க்ஷயன் |
குப்³ஜா நிமித்தம் கைகேய்யா ராக⁴வாணான் குலம் ஹதம் || 2-66-6

அநியோகே³ நியுக்தேந ராஜ்ஞா ராமம் விவாஸிதம் |
ஸபா⁴ர்யம் ஜநக꞉ ஷ்²ருத்வா பதிதப்ஸ்யதி அஹம் யதா² || 2-66-7

ஸ மாமநாதா²ம் வித⁴வாம் நாத்³ய ஜாநாதி தா⁴ர்மிக꞉ |
ராம꞉ கமல பத்ர அக்ஷோ ஜீவ நாஷ²ம் இத꞉ க³த꞉ || 2-66-8

விதே³ஹ ராஜஸ்ய ஸுதா தஹா ஸீதா தபஸ்விநீ |
து³ஹ்க²ஸ்ய அநுசிதா து³ஹ்க²ம் வநே பர்யுத்³விஜிஷ்யதி || 2-66-9

நத³தாம் பீ⁴ம கோ⁴ஷாணாம் நிஷா²ஸு ம்ருக³ பக்ஷிணாம் |
நிஷ²ம்ய நூநம் ஸம்ஸ்த்ரஸ்தா ராக⁴வம் ஸம்ஷ்²ரயிஷ்யதி || 2-66-10

வ்ருத்³த⁴꞉ சைவ அல்ப புத்ர꞉ ச வைதே³ஹீம் அநிசிந்தயன் |
ஸோ அபி ஷோ²க ஸமாவிஷ்ட꞉ நநு த்யக்ஷ்யதி ஜீவிதம் || 2-66-11

ஸாஹமத்³யைவ தி³ஷ்டாந்தம் க³மிஷ்யாமி பதிவ்ரதா |
இத³ம் ஷ²ரீரமாலிங்க்³ய ப்ரவேக்ஷ்யாமி ஹுதாஷ²நம் || 2-66-12

தாம் தத꞉ ஸம்பரிஷ்வஜ்ய விலபந்தீம் தபஸ்விநீம் |
வ்யபநிந்யு꞉ ஸுது³ஹ்க² ஆர்தாம் கௌஸல்யாம் வ்யாவஹாரிகா꞉ || 2-66-13

தைல த்³ரோண்யாம் அத² அமாத்யா꞉ ஸம்வேஷ்²ய ஜக³தீ பதிம் |
ராஜ்ஞ꞉ ஸர்வாணி அத² ஆதி³ஷ்டா꞉ சக்ரு꞉ கர்மாணி அநந்தரம் || 2-66-14

ந து ஸம்கலநம் ராஜ்ஞோ விநா புத்ரேண மந்த்ரிண꞉ |
ஸர்வஜ்ஞா꞉ கர்தும் ஈஷுஸ் தே தத꞉ ரக்ஷந்தி பூ⁴மிபம் || 2-66-15

தைல த்³ரோண்யாம் து ஸசிவை꞉ ஷா²யிதம் தம் நர அதி⁴பம் |
ஹா ம்ருத꞉ அயம் இதி ஜ்ஞாத்வா ஸ்த்ரிய꞉ தா꞉ பர்யதே³வயன் || 2-66-16

பா³ஹூன் உத்³யம்ய க்ருபணா நேத்ர ப்ரஸ்ரவணை꞉ முகை²꞉ |
ருத³ந்த்ய꞉ ஷோ²க ஸம்தப்தா꞉ க்ருபணம் பர்யதே³வயன் || 2-66-17

ஹா மஹாராஜ ராமேண ஸததம் ப்ரியவாதி³நா |
விஹீநா꞉ ஸத்யஸந்தே⁴ந கிமர்த²ம் விஜஹாஸி ந꞉ || 2-66-18

கைகேய்யா து³ஷ்டபா⁴வாயா ராக⁴வேண வியோஜிதா꞉ |
கத²ம் பதிக்⁴ந்யா வத்ஸ்யாம꞉ ஸமீபே வித⁴வா வயம் || 2-66-19

ஸ ஹி நாத²꞉ ஸதா³ஸ்மாகம் தவ ச ப்ரபு⁴ராத்மவான் |
வநம் ராமோ க³த꞉ ஷ்²ரீமான் விஹாய ந்ருபதிஷ்²ரியம் || 2-66-20

த்வயா தேந ச வீரேண விநா வ்யஸநமோஹிதா꞉ |
கத²ம் வயம் நிவத்ஸ்யாம꞉ கைகேய்யா ச விதூ³ஷிதா꞉ || 2-66-21

யயா து ராஜா ராமஷ்²ச லக்ஷ்மணஷ்²ச மஹாப³ல꞉ |
ஸீதயா ஸஹ ஸம்த்ய்க்தா꞉ ஸா கமந்யம் ந ஹாஸ்யதி || 2-66-22

தா பா³ஷ்பேண ச ஸம்வீதா꞉ ஷோ²கேந விபுலேந ச |
வ்யவேஷ்டந்த நிராநந்தா³ ராக⁴வஸ்ய வரஸ்த்ரீய꞉ || 2-66-23

நிஷா² நக்ஷத்ர ஹீநா இவ ஸ்த்ரீ இவ ப⁴ர்த்ரு விவர்ஜிதா |
புரீ ந அராஜத அயோத்⁴யா ஹீநா ராஜ்ஞா மஹாத்மநா || 2-66-24

பா³ஷ்ப பர்யாகுல ஜநா ஹாஹா பூ⁴த குல அந்க³நா |
ஷூ²ந்ய சத்வர வேஷ்²ம அந்தா ந ப³ப்⁴ராஜ யதா² புரம் || 2-66-25

க³த ப்ரபா⁴ த்³யௌர் இவ பா⁴ஸ்கரம் விநா |
வ்யபேத நக்ஷத்ர க³ணா இவ ஷ²ர்வரீ |
நிவ்ருத்தசார꞉ ஸஹஸா க³தோ ரவி꞉ |
ப்ரவ்ருத்தசாரா ராஜநீ ஹ்யுபஸ்தி²தா || 2-66-26

ருதே து புத்ராத்³த³ஹநம் மஹீபதே |
ர்நரோசயந்தே ஸுஹ்ருத³꞉ ஸமாக³தா꞉ |
இதீவ தஸ்மின் ஷ²யநே ந்யவேஷ²ய |
ந்விசிந்த்ய ராஜாநமசிந்த்ய த³ர்ஷ²நம் || 2-66-27

க³தப்ரபா⁴ த்³யௌரிவ பா⁴ஸ்கரம் விநா |
வ்யபேதநக்ஷத்ரக³ணேவ ஷ²ர்வரீ |
புரீ ப³பா⁴ஸே ரஹிதா மஹ ஆத்மநா |
ந ச அஸ்ர கண்ட² ஆகுல மார்க³ சத்வரா || 2-66-28

நரா꞉ ச நார்ய꞉ ச ஸமேத்ய ஸம்க⁴ஷோ² |
விக³ர்ஹமாணா ப⁴ரதஸ்ய மாதரம் |
ததா³ நக³ர்யாம் நர தே³வ ஸம்க்ஷயே |
ப³பூ⁴வுர் ஆர்தா ந ச ஷ²ர்ம லேபி⁴ரே || 2-66-29

இத்யார்ஷே ஷ்²ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ஷ்ட்ஷ்ஷ்டிதம ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை