Monday 25 July 2022

அயோத்யா காண்டம் 055ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ பஞ்சாஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Rama, Sita, Lakshmana in Yamuna forest

உஷித்வா ரஜநீம் தத்ர ராஜபுத்ராவரிந்த³மௌ |
மஹர்ஷிமபி⁴வாத்³யாத² ஜக்³மதுஸ்தம் கி³ரிம் ப்ரதி || 2-55-1

தேஷாம் சைவ ஸ்வஸ்த்யயநம் மஹர்ஷி꞉ ஸ சகார ஹ |
ப்ரஸ்தி²தாம்ஷ்²சைவ தான் ப்ரேக்ஷ்யபிதா புத்ராநிவாந்வகா³த் || 2-55-2

தத꞉ ப்ரசக்ரமே வக்தும் வசநம் ஸ மஹாமுநி꞉ |
ப⁴ர்த்³வாஜோ மஹாதேஜா ராமம் ஸத்யபராக்ரமம் || 2-55-3

க³ங்கா³யமுநயோ꞉ ஸந்தி⁴மாஸாத்³ய மநுஜர்ஷபௌ⁴ |
காளிந்தீ³மநுக³ச்சே²தாம் நதீ³ம் பஷ்²சாந்முகா²ஷ்²ரிதாம் || 2-55-4

அதா²ஸாத்³ய து காளிந்ந்தீ⁴ம் ஷீ²க்⁴ரஸ்ரோதஸமாபகா³ம் |
தஸ்யாஸ்தீர்த²ம் ப்ரசரிதம் புராணம் ப்ரேக்ஷ்ய ராக⁴வௌ || 2-55-5

தத்ர யூயம் ப்லவம் க்ருத்வா தரதாம்ஷு²மதீம் நதீ³ம் |
ததோ ந்யக்³ரோத⁴மாஸாத்³ய மஹாந்தம் ஹரிதச்ச²த³ம் || 2-55-6

விவ்ருத்³த⁴ம் ப³ஹுபி⁴ர்வருக்ஷைஹ் ஷ்²யாமம் ஸித்³தோ⁴பஸேவிதம் |
தஸ்மை ஸீதாஞ்ஜலிம் க்ருத்வா ப்ரயுஞ்ஜீதாஷி²ஷ꞉ ஷி²வா꞉ || 2-55-7

ஸமாஸாத்³ய து தம் வ்ருக்ஷம் வஸேத்³வாதிக்ரமேத வா |
க்ரோஷ²மாத்ரம் ததோ க³த்வா நீலம் த்³ரக்ஷ்யத² காநநம் || 2-55-8

பலாஷ²ப³த³ரீமிஷ்²ரம் ரம்யம் வம்ஷை²ஷ்²ச யாமுநை꞉ |
ஸ பந்தா²ஷ்²சித்ரகூடஸ்ய க³த꞉ ஸுப³ஹுஷோ² மயா || 2-55-9

ரம்யே மார்த³வயுக்தஷ்²ச வநதா³வைர்விபர்ஜித꞉ |
இதி பந்தா²நமாவேத்³ய மஹர்ஷ꞉ ஸ ந்யவர்தத || 2-55-10

அபி⁴வாத்³ய ததே²த்யுக்த்வா ராமேண விநிவர்தித꞉ |
உபாவ்ருத்தே முநௌ தஸ்மின் ராமோ லக்ஷ்மணமப்³ரவீத் || 2-55-11

க்ருதபுண்யா꞉ ஸ்ம ஸௌமித்ரே முநிர்யந்நோ(அ)நுகம்பதே |
இதி தௌ புருஷவ்யாக்⁴ரௌ மந்த்ரயித்வா மநஸ்விநௌ || 2-55-12

ஸீதாமேவாக்³ரத꞉ க்ருத்வா காளிந்தீ³ம் ஜக்³மதுர்நதீ³ம் |
அதா² ஸாத்³ய து காளிந்தீ³ம் ஷீ²க்⁴ரஸ்ரோதோவஹாம் நதீ³ம் || 2-55-13

சிந்தாமாபேதி³ரே ஸர்வே நதீ³ஜலதிதீர்ஷவ꞉
தௌ காஷ்ட²ஸம்கா⁴தமதோ² சக்ரதுஸ்து மஹாப்லவம் || 2-55-14

ஷு²ஷ்கைர்வம்ஷை²꞉ ஸமாஸ்தீர்ணமுளீரைஷ்²ச ஸமாவ்ருதம் |
ததோ வேதஸஷா²கா²ஷ்²ச ஜம்பூ³ஷா²கா²ஷ்²ச வீர்யவான் || 2-55-15

சகார லக்ஷ்மணஷ்²சி²த்வா ஸீதாயா꞉ ஸுக²மாஸநம் |
தத்ர ஷ்²ரியமிவாசிந்த்யாம் ராமோ தா³ஷ²ரதி²꞉ ப்ரியாம் || 2-55-16

ஈஷ்த்ஸந்கஹ்ஹநாபா³ன் தாநக்³தாரிஓஅதத் ப்லவம் |
பார்ஷ்²வே ச தத்ர வைதே³ஹ்யா வஸநே சூஷ்ணாநி ச || 2-55-17

ப்லவே கடி²நகாஜம் ச ராமஷ்²சக்ரே ஸஹாயுதை⁴꞉ |
ஆரோப்ய ப்ரத²மம் ஸீதாம் ஸம்கா⁴டம் ப்ரதிக்³ருஹ்ய தௌ || 2-55-18

தத꞉ ப்ரதேரதுர்ய த்தௌ வீரௌ த³ஷ²ரதா²த்மஜௌ |
காளிந்தீ³மத்⁴யமாயாதா ஸீதா த்வேநாமவந்த³த || 2-55-19

ஸ்வஸ்தி தே³வி தராமி த்வாம் பார்யேந்மே பதிர்வதம் |
யக்ஷ்யே த்வாம் கோ³நஹஸ்ரேண ஸுராக⁴டஷ²தேந ச || 2-55-20

ஸ்வஸ்தி ப்ரத்யாக³தே ராமே புரீமிக்ஷ்வாகுபாலிதாம் |
காளிந்தீ³மத² ஸீதா து யாசமாநா க்ருதாஞ்ஜலி꞉ || 2-55-21

தீரமேவாபி⁴ஸம்ப்ராப்தா த³க்ஷிணம் வரவர்ணிநீ |
தத꞉ ப்லவேநாம்ஷு²மதீம் ஷீ²க்⁴ரகா³மூர்மிமாலிநீம் || 2-55-22

தீரஜைர்ப³ஹுபி⁴ர்வ்ருக்ஷை꞉ ஸம்தேருர்யமுநாம் நதீ³ம் |
தே தீர்ணா꞉ ப்லவமுத்ஸ்ருஜ்ய ப்ரஸ்தா²ய யமுநாவநாத் || 2-55-23

ஷ்²யாமம் ந்யக்³ரோத⁴மாஸேது³꞉ ஷீ²தலம் ஹரிதச்ச²த³ம் |
ந்ய்க்³ரோத⁴ம் தமுபாக³ம்ய வைதே³ஹி வாக்யமப்³ரவீத் || 2-55-24

நமஸ்தே(அ)ந்து மஹாவ்ருக்ஷ பாரயேந்மே பதிர்வதம் |
கௌஸல்யாம் சைவ பஷ்²யேயம் ஸுமித்ராம் ச யஷ²ஸ்விநீம் || 2-55-25

இதி ஸீதாஞ்ஜலிம் க்ருத்வா பர்யக³ச்ச²த்³வநஸ்பதிம் |
அவலோக்ய தத꞉ ஸீதாமாயாசந்தீமநிந்தி³தாம் || 2-55-26

த³யிதாம் ச விதே⁴யம் ச ராமோ லக்ஷ்மணமப்³ரவீத் |
ஸீதாமாதா³ய க³ச்ச² த்வமக்³ரதோ ப⁴ரதாநுஜ || 2-55-27

ப்ருஷ்ட²தோ(அ)ஹம் க³மிஷ்யாமி ஸாயுதோ⁴ த்³விபதா³ம் வர |
யத்³யத்ப²லம் ப்ரார்த²யதே புஷ்பம் வா ஜநகாத்மஜா || 2-55-28

தத்தத்ப்ரத³த்³யா வைதே³ஹ்யா யத்ராஸ்ய ரமதே மந꞉ |
க³ச்சதோஸ்து தயோர்மத்⁴யே ப³பூ⁴வ ஜநகாத்மஜா || 2-55-29

மாதங்க³யோர்மத்³யக³தா ஷு²பா⁴ நாக³வதூ⁴ரிவ |
ஏகைகம் பாத³பம் கு³ல்மம் லதாம் வா புஷ்பஷா²லிநீம் || 2-55-30

அத்³ருஷ்டபூர்வாம் பஷ்²யந்தீ ராமம் பப்ரச்ச² ஸா(அ)ப³லா |
ரமணீயான் ப³ஹுவிதா⁴ன் பாத³பான் குஸுமோத்கடான் || 2-55-31

ஸீதாவசநஸம்ரப்³த³ அநயாமாஸ லக்ஸ்மண꞉ |
விசித்ரவாலுகஜலாம் ஹஸஸாரஸநாதி³தாம் || 2-55-32

ரேமே ஜநகராஜஸ்ய ததா³ ப்ரேக்ஷ்ய ஸுதா நதீ³ம் |
க்ரோஷ²மாத்ரம் ததோ க³த்வா ப்⁴ராதரௌ ராமலக்ஷ்மநௌ || 2-55-33

ப³ஹூந்மேத்⁴யான் ம்ருகா³ன் ஹத்வா சேரதுர்யமுநாவநே |
விஹ்ருத்ய தே ப³ர்ஹிணபூக³நாதி³தே |
ஷு²பே⁴ வநே வாநரவாரணாயுதே |
ஸமம் நதீ³வப்ரமுபேத்ய ஸம்மதம் |
நிவாஸமாஜக்³மு ரதீ³நத³ர்ஷ²நா꞉ || || 2-55-34

இத்யார்ஷே ஷ்²ரிமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யகாந்தே³ பஞ்சாஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை