Thursday 30 June 2022

அயோத்யா காண்டம் 051ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ஏகபஞ்சாஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Sita and Rama Sleeping Guha and Lakshmana Conversing

தம் ஜாக்³ரதம் அத³ம்பே⁴ந ப்⁴ராதுர் அர்தா²ய லக்ஷ்மணம் |
கு³ஹ꞉ ஸம்தாப ஸம்தப்த꞉ ராக⁴வம் வாக்யம் அப்³ரவீத் || 2-51-1

இயம் தாத ஸுகா² ஷ²ய்யா த்வத்³ அர்த²ம் உபகல்பிதா |
ப்ரத்யாஷ்²வஸிஹி ஸாத்⁴வ் அஸ்யாம் ராஜ புத்ர யதா² ஸுக²ம் || 2-51-2

உசித꞉ அயம் ஜந꞉ ஸர்வ꞉ க்லேஷா²நாம் த்வம் ஸுக² உசித꞉ |
கு³ப்தி அர்த²ம் ஜாக³ரிஷ்யாம꞉ காகுத்ஸ்த²ஸ்ய வயம் நிஷா²ம் || 2-51-3

ந ஹி ராமாத் ப்ரியதர꞉ மம அஸ்தி பு⁴வி கஷ்²சந |
ப்³ரவீம்ய் ஏதத் அஹம் ஸத்யம் ஸத்யேந ஏவ ச தே ஷ²பே || 2-51-4

அஸ்ய ப்ரஸாதா³த் ஆஷ²ம்ஸே லோகே அஸ்மின் ஸுமஹத்³ யஷ²꞉ |
த⁴ர்ம அவாப்திம் ச விபுலாம் அர்த² அவாப்திம் ச கேவலாம் || 2-51-5

ஸோ அஹம் ப்ரிய ஸக²ம் ராமம் ஷ²யாநம் ஸஹ ஸீதயா |
ரக்ஷிஷ்யாமி த⁴நுஷ் பாணி꞉ ஸர்வத꞉ ஜ்ஞாதிபி⁴꞉ ஸஹ || 2-51-6

ந ஹி மே அவிதி³தம் கிஞ்சித் வநே அஸ்மிம꞉ சரத꞉ ஸதா³ |
சதுர் அந்க³ம் ஹி அபி ப³லம் ஸுமஹத் ப்ரஸஹேமஹி || 2-51-7

லக்ஷ்மண꞉ தம் ததா³ உவாச ரக்ஷ்யமாணா꞉ த்வயா அநக⁴ |
ந அத்ர பீ⁴தா வயம் ஸர்வே த⁴ர்மம் ஏவ அநுபஷ்²யதா || 2-51-8

கத²ம் தா³ஷ²ரதௌ² பூ⁴மௌ ஷ²யாநே ஸஹ ஸீதயா |
ஷ²க்யா நித்³ரா மயா லப்³து⁴ம் ஜீவிதம் வா ஸுகா²நி வா || 2-51-9

யோ ந தே³வ அஸுரை꞉ ஸர்வை꞉ ஷ²க்ய꞉ ப்ரஸஹிதும் யுதி⁴ |
தம் பஷ்²ய ஸுக² ஸம்விஷ்டம் த்ருணேஷு ஸஹ ஸீதயா || 2-51-10

யோ மந்த்ர தபஸா லப்³தோ⁴ விவிதை⁴꞉ ச பரிஷ்²ரமை꞉ |
ஏகோ த³ஷ²ரத²ஸ்ய ஏஷ புத்ர꞉ ஸத்³ருஷ² லக்ஷண꞉ || 2-51-11

அஸ்மின் ப்ரவ்ரஜித꞉ ராஜா ந சிரம் வர்தயிஷ்யதி |
வித⁴வா மேதி³நீ நூநம் க்ஷிப்ரம் ஏவ ப⁴விஷ்யதி || 2-51-12

விநத்³ய ஸுமஹா நாத³ம் ஷ்²ரமேண உபரதா꞉ ஸ்த்ரிய꞉ |
நிர்கோ⁴ஷ உபரதம் தாத மந்யே ராஜ நிவேஷ²நம் || 2-51-13

கௌஸல்யா சைவ ராஜா ச ததை²வ ஜநநீ மம |
ந ஆஷ²ம்ஸே யதி³ ஜீவந்தி ஸர்வே தே ஷ²ர்வரீம் இமாம் || 2-51-14

ஜீவேத்³ அபி ஹி மே மாதா ஷ²த்ருக்⁴நஸ்ய அந்வவேக்ஷயா |
தத் து³ஹ்க²ம் யத் து கௌஸல்யா வீரஸூர் விநஷி²ஷ்யதி || 2-51-15

அநுரக்த ஜந ஆகீர்ணா ஸுக² ஆலோக ப்ரிய ஆவஹா |
ராஜ வ்யஸந ஸம்ஸ்ருஷ்டா ஸா புரீ விநஷி²ஷ்யதி || 2-51-16

கத²ம் புத்ரம் மஹாத்மாநம் ஜ்யேஷ்ட²ம் ப்ரியமபஸ்யத꞉ |
ஷ²ரீரம் தா⁴ரயுஷ்யாந்தி ப்ராணா ராஜ்ஞோ மஹாத்மந꞉ || 2-51-17

விநஷ்டே ந்ருபதௌ பஷ்²சாத்கௌஸல்யா விநஷி²ஷ்யதி |
அநந்தரம் ச மாதா(அ)பி மம நாஷ²முபைஷ்யதி || 2-51-18

அதிக்ராந்தம் அதிக்ராந்தம் அநவாப்ய மநோரத²ம் |
ராஜ்யே ராமம் அநிக்ஷிப்ய பிதா மே விநஷி²ஷ்யதி || 2-51-19

ஸித்³த⁴ அர்தா²꞉ பிதரம் வ்ருத்தம் தஸ்மின் காலே ஹி உபஸ்தி²தே |
ப்ரேத கார்யேஷு ஸர்வேஷு ஸம்ஸ்கரிஷ்யந்தி பூ⁴மிபம் || 2-51-20

ரம்ய சத்வர ஸம்ஸ்தா²நாம் ஸுவிப⁴க்த மஹா பதா²ம் |
ஹர்ம்ய ப்ரஸாத³ ஸம்பந்நாம் க³ணிகா வர ஷோ²பி⁴தாம் || 2-51-21

ரத² அஷ்²வ க³ஜ ஸம்பா³தா⁴ம் தூர்ய நாத³ விநாதி³தாம் |
ஸர்வ கல்யாண ஸம்பூர்ணாம் ஹ்ருஷ்ட புஷ்ட ஜந ஆகுலாம் || 2-51-22

ஆராம உத்³யாந ஸம்பந்நாம் ஸமாஜ உத்ஸவ ஷா²லிநீம் |
ஸுகி²தா விசரிஷ்யந்தி ராஜ தா⁴நீம் பிதுர் மம || 2-51-23

அபி ஜீவேத்³த⁴ஷ²ரதோ² வநவாஸாத்புநர்வயம் |
ப்ரத்யாக³ம்ய மஹாத்மாநமபி பஷ்²யேம ஸுவ்ரதம் || 2-51-24

அபி ஸத்ய ப்ரதிஜ்ஞேந ஸார்த⁴ம் குஷ²லிநா வயம் |
நிவ்ருத்தே வந வாஸே அஸ்மிந்ன் அயோத்⁴யாம் ப்ரவிஷே²மஹி || 2-51-25

பரிதே³வயமாநஸ்ய து³ஹ்க² ஆர்தஸ்ய மஹாத்மந꞉ |
திஷ்ட²த꞉ ராஜ புத்ரஸ்ய ஷ²ர்வரீ ஸா அத்யவர்தத || 2-51-26

ததா² ஹி ஸத்யம் ப்³ருவதி ப்ரஜா ஹிதே |
நர இந்த்³ர புத்ரே கு³ரு ஸௌஹ்ருதா³த் கு³ஹ꞉ |
முமோச பா³ஷ்பம் வ்யஸந அபி⁴பீடி³த꞉ |
ஜ்வரா ஆதுர꞉ நாகை³வ வ்யதா² ஆதுர꞉ || 2-51-27

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அயோத்⁴ய காண்டே³ ஏகபஞ்சாஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை