Thursday 9 June 2022

அயோத்யா காண்டம் 046ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ஷட்சத்வாரிம்ஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Rama wakes up Sumantra


Shlokas in audio recited by Mrs.Ranganayaki, Chennai.


தத꞉ து தமஸா தீரம் ரம்யம் ஆஷ்²ரித்ய ராக⁴வ꞉ |
ஸீதாம் உத்³வீக்ஷ்ய ஸௌமித்ரிம் இத³ம் வசநம் அப்³ரவீத் || 2-46-1

இயம் அத்³ய நிஷா² பூர்வா ஸௌமித்ரே ப்ரஸ்தி²தா வநம் |
வந வாஸஸ்ய ப⁴த்³ரம் தே ஸ ந உத்கண்டி²தும் அர்ஹஸி || 2-46-2

பஷ்²ய ஷூ²ந்யாநி அரண்யாநி ருத³ந்தி இவ ஸமந்தத꞉ |
யதா² நிலயம் ஆயத்³பி⁴ர் நிலீநாநி ம்ருக³ த்³விஜை꞉ || 2-46-3

அத்³ய அயோத்⁴யா து நக³ரீ ராஜ தா⁴நீ பிதுர் மம |
ஸஸ்த்ரீ பும்ஸா க³தான் அஸ்மான் ஷோ²சிஷ்யதி ந ஸம்ஷ²ய꞉ || 2-46-4

அநுரக்தா ஹி மநுஜா ராஜாநம் ப³ஹுபி⁴ர்கு³ணை꞉ |
த்வாம் ச மாம் ச நரவ்யாக்⁴ர ஷ²த்ரக்⁴நப⁴ரதௌ ததா² || 2-46-5

பிதரம் சாநுஷோ²சாமி மாதரம் ச யஷ²ஸ்விநீம் |
அபி வாநௌத⁴ ப⁴வேதாம் து ருத³ந்தௌ தாவபீ⁴க்ஷ்ணஷ²꞉ || 2-46-6

ப⁴ரத꞉ க²லு த⁴ர்ம ஆத்மா பிதரம் மாதரம் ச மே |
த⁴ர்ம அர்த² காம ஸஹிதை꞉ வாக்யை꞉ ஆஷ்²வாஸயிஷ்யதி ||2-46-7

ப⁴ரதஸ்ய ஆந்ருஷ²ம்ஸத்வம் ஸஞ்சிந்த்ய அஹம் புந꞉ புந꞉ |
ந அநுஷோ²சாமி பிதரம் மாதரம் ச அபி லக்ஷ்மண || 2-46-8

த்வயா கார்யம் நர வ்யாக்⁴ர மாம் அநுவ்ரஜதா க்ருதம் |
அந்வேஷ்டவ்யா ஹி வைதே³ஹ்யா ரக்ஷண அர்தே² ஸஹாயதா || 2-46-9

அத்³பி⁴ர் ஏவ து ஸௌமித்ரே வத்ஸ்யாம்ய் அத்³ய நிஷா²ம் இமாம் |
ஏதத்³த்³ ஹி ரோசதே மஹ்யம் வந்யே அபி விவிதே⁴ ஸதி || 2-46-10

ஏவம் உக்த்வா து ஸௌமித்ரம் ஸுமந்த்ரம் அபி ராக⁴வ꞉ |
அப்ரமத்த꞉ த்வம் அஷ்²வேஷு ப⁴வ ஸௌம்ய இதி உவாச ஹ || 2-46-11

ஸோ அஷ்²வான் ஸுமந்த்ர꞉ ஸம்யம்ய ஸூர்யே அஸ்தம் ஸமுபாக³தே |
ப்ரபூ⁴த யவஸான் க்ருத்வா ப³பூ⁴வ ப்ரத்யநந்தர꞉ || 2-46-12

உபாஸ்யது ஷி²வாம் ஸந்த்⁴யாம் த்³ருஷ்ட்வா ராத்ரிம் உபஸ்தி²தாம் |
ராமஸ்ய ஷ²யநம் சக்ரே ஸூத꞉ ஸௌமித்ரிணா ஸஹ || 2-46-13

தாம் ஷ²ய்யாம் தமஸா தீரே வீக்ஷ்ய வ்ருக்ஷ த³லை꞉ க்ருதாம் |
ராம꞉ ஸௌமித்ரிணாம் ஸார்த⁴ம் ஸபா⁴ர்ய꞉ ஸம்விவேஷ² ஹ || 2-46-14

ஸபா⁴ர்யம் ஸம்ப்ரஸுப்தம் தம் ப்⁴ராதரம் வீக்ஷ்ய லக்ஷ்மண꞉ |
கத²யாம் ஆஸ ஸூதாய ராமஸ்ய விவிதா⁴ன் கு³ணான் || 2-46-15

ஜாக்³ரத꞉ ஹி ஏவ தாம் ராத்ரிம் ஸௌமித்ரேர் உதி³த꞉ ரவி꞉ |
ஸூதஸ்ய தமஸா தீரே ராமஸ்ய ப்³ருவத꞉ கு³ணான் || 2-46-16

கோ³ குல ஆகுல தீராயா꞉ தமஸாயா꞉ விதூ³ரத꞉ |
அவஸத் தத்ர தாம் ராத்ரிம் ராம꞉ ப்ரக்ருதிபி⁴꞉ ஸஹ || 2-46-17

உத்தா²ய து மஹா தேஜா꞉ ப்ரக்ருதீஸ் தா நிஷா²ம்ய ச |
அப்³ரவீத்³ ப்⁴ராதரம் ராம꞉ லக்ஷ்மணம் புண்ய லக்ஷணம் || 2-46-18

அஸ்மத்³ வ்யபேக்ஷான் ஸௌமித்ரே நிரபேக்ஷான் க்³ருஹேஷ்வ் அபி |
வ்ருக்ஷ மூலேஷு ஸம்ஸுப்தான் பஷ்²ய லக்ஷ்மண ஸாம்ப்ரதம் || 2-46-19

யதா² ஏதே நியமம் பௌரா꞉ குர்வந்தி அஸ்மன் நிவர்தநே |
அபி ப்ராணான் அஸிஷ்யந்தி ந து த்யக்ஷ்யந்தி நிஷ்²சயம் || 2-46-20

யாவத்³ ஏவ து ஸம்ஸுப்தா꞉ தாவத்³ ஏவ வயம் லகு⁴ |
ரத²ம் ஆருஹ்ய க³ச்சாம꞉ பந்தா²நம் அகுத꞉ ப⁴யம் || 2-46-21

அத꞉ பூ⁴யோ அபி ந இதா³நீம் இக்ஷ்வாகு புர வாஸிந꞉ |
ஸ்வபேயுர் அநுரக்தா மாம் வ்ருஷ்க மூலாநி ஸம்ஷ்²ரிதா꞉ || 2-46-22

பௌரா ஹி ஆத்ம க்ருதாத் து³ஹ்கா²த் விப்ரமோச்யா ந்ருப ஆத்மஜை꞉ |
ந து க²ல்வ் ஆத்மநா யோஜ்யா து³ஹ்கே²ந புர வாஸிந꞉ || 2-46-23

அப்³ரவீல் லக்ஷ்மணோ ராமம் ஸாக்ஷாத் த⁴ர்மம் இவ ஸ்தி²தம் |
ரோசதே மே மஹா ப்ராஜ்ஞ க்ஷிப்ரம் ஆருஹ்யதாம் இதி || 2-46-24

அத² ராமோ(அ)ப்³ரவீச்ச்²ரீமான் ஸுமந்த்ரம் யுஜ்யதாம் ரத²꞉ |
க³மிஷ்யாமி ததோ(அ)ரண்யம் க³ச்ச² ஷ்²ரீக்⁴ரமித꞉ ப்ரபோ⁴ || 2-46-25

ஸூத꞉ தத꞉ ஸம்த்வரித꞉ ஸ்யந்த³நம் தை꞉ ஹய உத்தமை꞉ |
யோஜயித்வா அத² ராமாய ப்ராந்ஜலி꞉ ப்ரத்யவேத³யத் || 2-46-26

அயம் யுக்தோ மஹாபா³ஹோ ரத²ஸ்தே ரதி²நாம் வர |
த்வமாரோஹஸ்வ ப⁴த்³ரம் தே ஸஸீத꞉ ஸஹலக்ஷ்மண꞉ || 2-46-27

தம் ஸ்யந்த³நமதி⁴ஷ்டா²ய ராக⁴வ꞉ ஸபரிச்ச²த³꞉ |
ஷீ²க்⁴ரகா³மாகுலாவர்தாம் தமஸாமதரந்நதீ³ம் || 2-46-28

ஸ ஸம்தீர்ய மஹாபா³ஹு꞉ ஷ்²ரீமான் ஷி²வமகண்டகம் |
ப்ராபத்³யத மஹாமார்க³மப⁴யம் ப⁴யத³ர்ஷி²நாம் || 2-46-29

மோஹந அர்த²ம் து பௌராணாம் ஸூதம் ராம꞉ அப்³ரவீத்³ வச꞉ |
உத³ன் முக²꞉ ப்ரயாஹி த்வம் ரத²ம் ஆஸ்தா²ய ஸாரதே² || 2-46-30
முஹூர்தம் த்வரிதம் க³த்வா நிர்க³தய ரத²ம் புந꞉ |
யதா² ந வித்³யு꞉ பௌரா மாம் ததா² குரு ஸமாஹித꞉ || 2-46-31

ராமஸ்ய வசநம் ஷ்²ருத்வா ததா² சக்ரே ஸ ஸாரதி²꞉ |
ப்ரத்யாக³ம்ய ச ராமஸ்ய ஸ்யந்த³நம் ப்ரத்யவேத³யத் || 2-46-32

தௌ ஸம்ப்ரயுக்தம் து ரத²ம் ஸமாஸித்தௌ² |
ததா³ ஸஸீதௌ ரக⁴வம்ஷ²வர்த⁴நௌ |
ப்ரசோத³யாமாஸ ததஸ்துரம்க³மான் |
ஸ ஸாரதி²ர்யேந பதா² தபோவநம் || 2-46-33

தத꞉ ஸமாஸ்தா²ய ரத²ம் மஹாரத²꞉
ஸஸாரதி²ர்தா⁴ஷ²ரதி²ர்வநம் யயௌ |
உத³ங்முக²ம் தம் து ரத²ம் சகார ஸ |
ப்ரயாணமாங்க³ஷ்²யநிவிதத³ர்ஷ²நாத் || 2-46-34

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அயோத்⁴ய காண்டே³ ஷ்ட்சத்வாரிம்ஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அனசூயை அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திலீபன் துந்துபி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் வினதன் விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை