Thursday 9 June 2022

அயோத்யா காண்டம் 045ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ஏகசத்வாரிம்ஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Rama requests citizens to go back


Shlokas in audio recited by Mrs.Ranganayaki, Chennai.


அநுரக்தா மஹாத்மாநம் ராமம் ஸத்ய பரக்ரமம் |
அநுஜக்³மு꞉ ப்ரயாந்தம் தம் வந வாஸாய மாநவா꞉ || 2-45-1

நிவர்திதே அபி ச ப³லாத் ஸுஹ்ருத்³ வர்கே³ ச ராஜிநி |
ந ஏவ தே ஸம்ந்யவர்தந்த ராமஸ்ய அநுக³தா ரத²ம் || 2-45-2

அயோத்⁴யா நிலயாநாம் ஹி புருஷாணாம் மஹா யஷா²꞉ |
ப³பூ⁴வ கு³ண ஸம்பந்ந꞉ பூர்ண சந்த்³ரைவ ப்ரிய꞉ || 2-45-3

ஸ யாச்யமாந꞉ காகுத்ஸ்த²꞉ ஸ்வாபி⁴꞉ ப்ரக்ருதிபி⁴ஸ் ததா³ |
குர்வாண꞉ பிதரம் ஸத்யம் வநம் ஏவ அந்வபத்³யத || 2-45-4

அவேக்ஷமாண꞉ ஸஸ்நேஹம் சக்ஷுஷா ப்ரபிப³ந்ன் இவ |
உவாச ராம꞉ ஸ்நேஹேந தா꞉ ப்ரஜா꞉ ஸ்வா꞉ ப்ரஜாஇவ || 2-45-5

யா ப்ரீதிர் ப³ஹுமாந꞉ ச மய்ய் அயோத்⁴யா நிவாஸிநாம் |
மத் ப்ரிய அர்த²ம் விஷே²ஷேண ப⁴ரதே ஸா நிவேஷ்²யதாம் || 2-45-6

ஸ ஹி கல்யாண சாரித்ர꞉ கைகேய்யா ஆநந்த³ வர்த⁴ந꞉ |
கரிஷ்யதி யதா²வத்³ வ꞉ ப்ரியாணி ச ஹிதாநி ச || 2-45-7

ஜ்ஞாந வ்ருத்³தோ⁴ வயோ பா³லோ ம்ருது³ர் வீர்ய கு³ண அந்வித꞉ |
அநுரூப꞉ ஸ வோ ப⁴ர்தா ப⁴விஷ்யதி ப⁴ய அபஹ꞉ || 2-45-8

ஸ ஹி ராஜ கு³ணை꞉ யுக்த꞉ யுவ ராஜ꞉ ஸமீக்ஷித꞉ |
அபி ச அபி மயா ஷி²ஷ்டை꞉ கார்யம் வோ ப⁴ர்த்ரு ஷா²ஸநம் || 2-45-9

ந ச தப்யேத்³ யதா² ச அஸௌ வந வாஸம் க³தே மயி |
மஹா ராஜ꞉ ததா² கார்யோ மம ப்ரிய சிகீர்ஷயா || 2-45-10

யதா² யதா² தா³ஷ²ரதி²ர் த⁴ர்மம் ஏவ ஆஸ்தி²த꞉ அப⁴வத் |
ததா² ததா² ப்ரக்ருதயோ ராமம் பதிம் அகாமயன் || 2-45-11

பா³ஷ்பேண பிஹிதம் தீ³நம் ராம꞉ ஸௌமித்ரிணா ஸஹ |
சகர்ஷ இவ கு³ணை꞉ ப³த்³த்⁴வா ஜநம் புநர் இவ ஆஸநம் || 2-45-12

தே த்³விஜா꞉ த்ரிவித⁴ம் வ்ருத்³தா⁴ ஜ்ஞாநேந வயஸா ஓஜஸா |
வய꞉ ப்ரகம்ப ஷி²ரஸோ தூ³ராத் ஊசுர் இத³ம் வச꞉ || 2-45-13

வஹந்த꞉ ஜவநா ராமம் போ⁴ போ⁴ ஜாத்யா꞉ துரம் க³மா꞉ |
நிவர்தத்⁴வம் ந க³ந்தவ்யம் ஹிதா ப⁴வத ப⁴ர்தரி || 2-45-14

கர்ணவந்தி ஹி பூ⁴தாநி விஷே²ஷண துரம்க³மா꞉ |
யூயம் தஸ்மாந்நிவர்தத்⁴வம் யாசநாம் ப்ரதிவேதி³தா꞉ || 2-45-15

த⁴ர்மத꞉ ஸ விஷு²த்³தா⁴த்மா வீர꞉ ஷு²ப⁴த்³ருட⁴ப்ரதஹ் |
உபவாஹ்ய꞉ து வோ ப⁴ர்தா ந அபவாஹ்ய꞉ புராத் வநம் || 2-45-16

ஏவம் ஆர்த ப்ரலாபாம்ஸ் தான் வ்ருத்³தா⁴ன் ப்ரலபத꞉ த்³விஜான் |
அவேக்ஷ்ய ஸஹஸா ராம꞉ ரதா²த் அவததார ஹ || 2-45-17

பத்³ப்⁴யாம் ஏவ ஜகா³ம அத² ஸஸீத꞉ ஸஹ லக்ஷ்மண꞉ |
ஸம்நிக்ருஷ்ட பத³ ந்யாஸோ ராம꞉ வந பராயண꞉ || 2-45-18

த்³விஜாதீம்ஸ் து பதா³தீம்ஸ் தான் ராம꞉ சாரித்ர வத்ஸல꞉ |
ந ஷ²ஷா²க க்⁴ருணா சக்ஷு꞉ பரிமோக்தும் ரதே²ந ஸ꞉ || 2-45-19

க³ச்சந்தம் ஏவ தம் த்³ருஷ்ட்வா ராமம் ஸம்ப்⁴ராந்த மாநஸா꞉ |
ஊசு꞉ பரம ஸம்தப்தா ராமம் வாக்யம் இத³ம் த்³விஜா꞉ || 2-45-20

ப்³ராஹ்மண்யம் க்ருத்ஸ்நம் ஏதத் த்வாம் ப்³ரஹ்மண்யம் அநுக³ச்சதி |
த்³விஜ ஸ்கந்த⁴ அதி⁴ரூடா⁴꞉ த்வாம் அக்³நயோ அபி அநுயாந்தி அமீ || 2-45-21

வாஜபேய ஸமுத்தா²நி சத்ராணி ஏதாநி பஷ்²ய ந꞉ |
ப்ருஷ்ட²த꞉ அநுப்ரயாதாநி ஹம்ஸான் இவ ஜல அத்யயே || 2-45-22

அநவாப்த ஆதபத்ரஸ்ய ரஷ்²மி ஸம்தாபிதஸ்ய தே |
ஏபி⁴꞉ சாயாம் கரிஷ்யாம꞉ ஸ்வை꞉ சத்ரை꞉ வாஜபேயிகை꞉ || 2-45-23

யா ஹி ந꞉ ஸததம் பு³த்³தி⁴ர் வேத³ மந்த்ர அநுஸாரிணீ |
த்வத் க்ருதே ஸா க்ருதா வத்ஸ வந வாஸ அநுஸாரிணீ || 2-45-24

ஹ்ருத³யேஷ்வ் அவதிஷ்ட²ந்தே வேதா³ யே ந꞉ பரம் த⁴நம் |
வத்ஸ்யந்தி அபி க்³ருஹேஷ்வ் ஏவ தா³ரா꞉ சாரித்ர ரக்ஷிதா꞉ || 2-45-25

ந புநர் நிஷ்²சய꞉ கார்ய꞉ த்வத்³ க³தௌ ஸுக்ருதா மதி꞉ |
த்வயி த⁴ர்ம வ்யபேக்ஷே து கிம் ஸ்யாத் த⁴ர்மம் அவேக்ஷிதும் || 2-45-26

யாசித꞉ நோ நிவர்தஸ்வ ஹம்ஸ ஷு²க்ல ஷி²ர꞉ ருஹை꞉ |
ஷி²ரோபி⁴ர் நிப்⁴ருத ஆசார மஹீ பதந பாம்ஷு²லை꞉ || 2-45-27

ப³ஹூநாம் விததா யஜ்ஞா த்³விஜாநாம் யைஹ ஆக³தா꞉ |
தேஷாம் ஸமாப்திர் ஆயத்தா தவ வத்ஸ நிவர்தநே || 2-45-28

ப⁴க்திமந்தி ஹி பூ⁴தாநி ஜம்க³ம அஜம்க³மாநி ச |
யாசமாநேஷு தேஷு த்வம் ப⁴க்திம் ப⁴க்தேஷு த³ர்ஷ²ய || 2-45-29

அநுக³ம்தும் அஷ²க்தா꞉ த்வாம் மூலை꞉ உத்³தி⁴ருத வேகி³பி⁴꞉ |
உந்நதா வாயு வேகே³ந விக்ரோஷ²ந்தி இவ பாத³பா꞉ || 2-45-30

நிஷ்²சேஷ்ட ஆஹார ஸஞ்சாரா வ்ருக்ஷ ஏக ஸ்தா²ந விஷ்டி²தா꞉ |
பக்ஷிணோ அபி ப்ரயாசந்தே ஸர்வ பூ⁴த அநுகம்பிநம் || 2-45-31

ஏவம் விக்ரோஷ²தாம் தேஷாம் த்³விஜாதீநாம் நிவர்தநே |
த³த்³ருஷே² தமஸா தத்ர வாரயந்தி இவ ராக⁴வம் || 2-45-32

தத꞉ ஸுமந்த்ரோ(அ)பி ரதா²த்³விமுச்ய |
ஷ்²ராந்தாந்ஹயாந்ஸம்பரிவர்த்ய ஷ்²ரீக்⁴ராம் |
பீதோத³காம்ஸ்தோயபரிப்லுதாங்கா³ |
நசாரயத்³வை தமஸாவிதூ³ரே || 2-45-33

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அயோத்⁴ய காண்டே³ ஏகசத்வாரிம்ஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை