Friday, 3 June 2022

அயோத்யா காண்டம் 044ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ சதுஷ்²சத்வாரிம்ஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Sumitra and Kaushalya

விலபந்தீம் ததா² தாம் து கௌஸல்யாம் ப்ரமத³ உத்தமாம் |
இத³ம் த⁴ர்மே ஸ்தி²தா த⁴ர்ம்யம் ஸுமித்ரா வாக்யம் அப்³ரவீத் || 2-44-1

தவ ஆர்யே ஸத்³ கு³ணை꞉ யுக்த꞉ புத்ர꞉ ஸ புருஷ உத்தம꞉ |
கிம் தே விலபிதேந ஏவம் க்ருபணம் ருதி³தேந வா || 2-44-2

ய꞉ தவ ஆர்யே க³த꞉ புத்ர꞉ த்யக்த்வா ராஜ்யம் மஹா ப³ல꞉ |
ஸாது⁴ குர்வன் மஹாத்மாநம் பிதரம் ஸத்ய வாதி³நாம் || 2-44-3

ஷி²ஷ்டை꞉ ஆசரிதே ஸம்யக் ஷ²ஷ்²வத் ப்ரேத்ய ப²ல உத³யே |
ராம꞉ த⁴ர்மே ஸ்தி²த꞉ ஷ்²ரேஷ்டோ² ந ஸ ஷோ²ச்ய꞉ கதா³சந || 2-44-4

வர்ததே ச உத்தமாம் வ்ருத்திம் லக்ஷ்மணோ அஸ்மின் ஸதா³ அநக⁴꞉ |
த³யாவான் ஸர்வ பூ⁴தேஷு லாப⁴꞉ தஸ்ய மஹாத்மந꞉ || 2-44-5

அரண்ய வாஸே யத்³ து³ஹ்க²ம் ஜாநதீ வை ஸுக² உசிதா |
அநுக³ச்சதி வைதே³ஹீ த⁴ர்ம ஆத்மாநம் தவ ஆத்மஜம் || 2-44-6

கீர்தி பூ⁴தாம் பதாகாம் யோ லோகே ப்⁴ராமயதி ப்ரபு⁴꞉ |
த³ம ஸத்ய வ்ரத பர꞉ கிம் ந ப்ராப்த꞉ தவ ஆத்மஜ꞉ || 2-44-7

வ்யக்தம் ராமஸ்ய விஜ்ஞாய ஷௌ²சம் மாஹாத்ம்யம் உத்தமம் |
ந கா³த்ரம் அம்ஷு²பி⁴꞉ ஸூர்ய꞉ ஸம்தாபயிதும் அர்ஹதி || 2-44-8

ஷி²வ꞉ ஸர்வேஷு காலேஷு காநநேப்⁴யோ விநிஹ்ஸ்ருத꞉ |
ராக⁴வம் யுக்த ஷீ²த உஷ்ண꞉ ஸேவிஷ்யதி ஸுகோ² அநில꞉ || 2-44-9

ஷ²யாநம் அநக⁴ம் ராத்ரௌ பிதா இவ அபி⁴பரிஷ்வஜன் |
ரஷ்²மிபி⁴꞉ ஸம்ஸ்ப்ருஷ²ன் ஷீ²தை꞉ சந்த்³ரமா ஹ்லாத³யிஷ்யதி || 2-44-10

த³தௌ³ ச அஸ்த்ராணி தி³வ்யாநி யஸ்மை ப்³ரஹ்மா மஹா ஓஜஸே |
தா³நவ இந்த்³ரம் ஹதம் த்³ருஷ்ட்வா திமி த்⁴வஜ ஸுதம் ரணே || 2-44-11

ஸ ஷூ²ர꞉ புருஷவ்யாக்⁴ர꞉ ஸ்வபா³ஹுப³லமாஷ்²ரித꞉ |
அஸந்த்ரஸ்தோ(அ) ப்யரண்யஸ்தோ² வேஷ்²மநீவ நிவத்ஸ்யதி || 2-44-12

யஸ்யேஷுபத³மாஸாத்³ய விநாஷ²ம் யாந்தி ஷ²த்ரவ꞉ |
கத²ம் ந ப்ற்^தி²வீ தஸ்ய ஷா²ஸநே ஸ்தா²துமர்ஹதி || 2-44-13

யா ஷ்²ரீ꞉ஷௌ²ர்யம் ச ராமஸ்ய யா ச கல்யாணஸத்வதா |
நிவ்ருத்தாரண்யவாஸ꞉ ஸ்வம் க்ஷிப்ரம் ராஜ்யமவாப்ஸ்யதி || 2-44-14

ஸூர்யஸ்யாபி ப⁴வேத்ஸூர்யோஹ்யக்³நேரக்³நி꞉ ப்ரபோ⁴꞉ ப்ரபோ⁴꞉ |
ஷ்²ரியஷ்²ச ஷ்²ரீர்ப⁴வேத³க்³ர்யா கீர்த்யா꞉ க்ஷமாக்ஷமா || 2-44-15

தை³வதம் தை³வதாநாம் ச பூ⁴தாநாம் பூ⁴தஸத்தம꞉ |
தஸ்ய கேஹ்யகு³ணா தே³வி வநே வா ப்யத²வா புரே || 2-44-16

ப்ருதி²வ்யா ஸஹ வைதே³ஹ்யா ஷ்²ரியா ச புருஷ ருஷப⁴꞉ |
க்ஷிப்ரம் திஸ்ருபி⁴ர் ஏதாபி⁴꞉ ஸஹ ராம꞉ அபி⁴ஷேக்ஷ்யதே || 2-44-17

து³ஹ்க²ஜம் விஸ்ருஜந்தி அஸ்ரம் நிஷ்க்ராமந்தம் உதீ³க்ஷ்ய யம் |
ஸமுத்ஸ்ரக்ஷ்யஸி நேத்ராப்⁴யாம் க்ஷிப்ரம் ஆநந்த³ஜம் பய꞉ || 2-44-18

குஷ²சீரத⁴ரம் தே³வம் க³ச்ச²ந்தமபராஜிதம் |
ஸீதேவாநுக³தா லக்ஷ்மீஸ்தஸ்ய கிம் நாம து³ர்லப⁴ம் || 2-44-19

த⁴நுர்க்³ரஹவரோ யஸ்ய பா³ணக²ட்³கா³ஸ்த்ரப்⁴ருத்ஸ்வயம் |
லக்ஷ்மணோவ்ரஜதி ஹ்யக்³ரே தஸ்ய கிம் நாம து³ர்லப⁴ம் || 2-44-20

நிவ்ருத்தவநவாஸம் தம் த்³ரஷ்டாஸி புநராக³தம் |
ஜஹிஷோ²கம் ச மோஹம் ச தே³வி ஸத்யம் ப்³ரவீமி தே || 2-44-21

ஷி²ரஸா சரணாவேதௌ வந்த³மாநமநிந்தி³தே |
புநர்த்³ரக்ஷ்யஸி கல்யாணி! புத்ரம் சந்த்³ரமிவோதி³தம் || 2-44-22

புந꞉ ப்ரவிஷ்டம் த்³ற்^ஷ்ட்வா தமபி⁴ஷிக்தம் மஹாஷ்²ரியம் |
ஸமுத்ஸ்ரக்ஷ்யஸி நேத்ராப்⁴யாம் க்ஷிப்ரமாந்ந்த³ஜம் பய꞉ || 2-44-23

மா ஷோ²கோ தே³வி து³꞉க²ம் வா ந ராஅமே த்³ருஅஹ்ய்ற்W(அ)ஷி²வம் |
க்ஷிப்ரம் த்³ரக்ஷ்யஸி புத்ரம் த்வம் ஸஸீதம் ஸஹ லக்ஷ்மணம் || 2-44-24

த்வயா ஷே²ஷோஓ ஜநஷ்²சைவ ஸமாஷ்²வாஸ்யோ யதா³(அ)நகே⁴ |
கிமிதா³நீமித³ம் தே³வி கரோஷி ஹ்ருதி³ விக்லப³ம் || 2-44-25

நார்ஹா த்வம் ஷோ²சிதும் தே³வி யஸ்யாஸ்தே ராக⁴வஸ்ஸுத꞉ |
ந ஹி ராமாத்பரோ லோகே வித்³யதே ஸத்பதே² ஸ்தி²த꞉ || 2-44-26

அபி⁴வாத³யமாநம் தம் த்³ருஷ்ட்வா ஸஸுஹ்ருத³ம் ஸுதம் |
முதா³ அஷ்²ரு மோக்ஷ்யஸே க்ஷிப்ரம் மேக⁴ லேகா இவ வார்ஷிகீ || 2-44-27

புத்ர꞉ தே வரத³꞉ க்ஷிப்ரம் அயோத்⁴யாம் புநர் ஆக³த꞉ |
பாணிப்⁴யாம் ம்ருது³பீநாப்⁴யாம் சரணௌ பீட³யிஷ்யதி || 2-44-28

அபி⁴வாத்³ய நமஸ்யந்தம் ஷூ²ரம் ஸஸுஹ்ருத³ம் ஸுதம் |
முதா³ஸ்ரை꞉ ப்ரோக்ஷ்யஸி புநர்மேக⁴ராஜி ரிவாசலம் || 2-44-29

ஆஷ்²வாஸயந்தீ விவிதை⁴ஷ்²ச வாக்யை |
ர்வாக்யோபசாரே குஷ²லாநாத்³யா |
ராமஸ்ய தாம் மாதரமேவமுக்த்வா |
தே³வீ ஸுமித்ராவிரராம ராமா || 2-44-30

நிஷ²ம்ய தல் லக்ஷ்மண மாத்ரு வாக்யம் |
ராமஸ்ய மாதுர் நர தே³வ பத்ந்யா꞉ |
ஸத்³ய꞉ ஷ²ரீரே விநநாஷ² ஷோ²க꞉ |
ஷ²ரத்³ க³த꞉ மேகை⁴வ அல்ப தோய꞉ || 2-44-31

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அயோத்⁴ய காண்டே³ சதுஷ்²சத்வாரிம்ஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.pcriot.com/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அக்னி அம்சுமான் அம்பரீசன் அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இராமன் இலக்ஷ்மணன் உமை கங்கை கசியபர் கபிலர் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கேசினி கைகேயி கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபளை சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதாமன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சூளி தசரதன் தாடகை திதி திரிசங்கு திரிஜடர் திலீபன் நளன் நாரதர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிருகு மந்தரை மருத்துக்கள் மாரீசன் மோஹினி யுதாஜித் ரம்பை ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வஸு வாமதேவர் வாமனன் வாலி வால்மீகி விபாண்டகர் விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஹனுமான் ஹிமவான்