Wednesday 11 May 2022

அயோத்யா காண்டம் 032ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ த்³வா த்ரய꞉ த்ரிம்ஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Rama, cow, Seetha


Shlokas in audio recited by Mrs.Ranganayaki, Chennai.


தத꞉ ஷா²ஸநம் ஆஜ்ஞாய ப்⁴ராது꞉ ஷு²ப⁴தரம் ப்ரியம் |
க³த்வா ஸ ப்ரவிவேஷ² ஆஷு² ஸுயஜ்ஞஸ்ய நிவேஷ²நம் || 2-32-1

தம் விப்ரம் அக்³நி அகா³ரஸ்த²ம் வந்தி³த்வா லக்ஷ்மணோ அப்³ரவீத் |
ஸகே² அப்⁴யாக³ச்ச பஷ்²ய த்வம் வேஷ்²ம து³ஷ்கர காரிண꞉ || 2-32-2

தத꞉ ஸந்த்⁴யாம் உபாஸ்ய ஆஷு² க³த்வா ஸௌமித்ரிணா ஸஹ |
ஜுஷ்டம் தத் ப்ராவிஷ²ல் லக்ஷ்ம்யா ரம்யம் ராம நிவேஷ²நம் || 2-32-3

தம் ஆக³தம் வேத³வித³ம் ப்ராந்ஜலி꞉ ஸீதயா ஸஹ |
ஸுயஜ்ஞம் அபி⁴சக்ராம ராக⁴வோ அக்³நிம் இவ அர்சிதம் || 2-32-4

ஜாத ரூபமயை꞉ முக்²யை꞉ அந்க³தை³꞉ குண்ட³லை꞉ ஷு²பை⁴꞉ |
ஸஹேம ஸூத்ரை꞉ மணிபி⁴꞉ கேயூரை꞉ வலயை꞉ அபி || 2-32-5

அந்யை꞉ ச ரத்நை꞉ ப³ஹுபி⁴꞉ காகுத்ஸ்த²꞉ ப்ரத்யபூஜயத் |
ஸுயஜ்ஞம் ஸ ததா³ உவாச ராம꞉ ஸீதா ப்ரசோதி³த꞉ || 2-32-6

ஹாரம் ச ஹேம ஸூத்ரம் ச பா⁴ர்யாயை ஸௌம்ய ஹாரய |
ரஷ²நாம் ச அது⁴நா ஸீதா தா³தும் இச்சதி தே ஸகே² || 2-32-7

அங்க³தா³நி விசித்ராணி கேயூராணி ஷு²பா⁴நி ச |
பர்யந்கம் அக்³ர்ய ஆஸ்தரணம் நாநா ரத்ந விபூ⁴ஷிதம் || 2-32-8

பர்யங்கமக்³ர்யாஸ்தரணம் நாநாரத்நவிபூ⁴ஷிதம் |
தம் அபி இச்சதி வைதே³ஹீ ப்ரதிஷ்டா²பயிதும் த்வயி || 2-32-9

நாக³꞉ ஷ²த்ரும் ஜயோ நாம மாதுலோ யம் த³தௌ³ மம |
தம் தே க³ஜ ஸஹஸ்ரேண த³தா³மி த்³விஜ பும்க³வ || 2-32-10

இதி உக்த꞉ ஸ ஹி ராமேண ஸுயஜ்ஞ꞉ ப்ரதிக்³ருஹ்ய தத் |
ராம லக்ஷ்மண ஸீதாநாம் ப்ரயுயோஜ ஆஷி²ஷ꞉ ஷி²வா꞉ || 2-32-11

அத² ப்⁴ராதரம் அவ்யக்³ரம் ப்ரியம் ராம꞉ ப்ரியம் வத³꞉ |
ஸௌமித்ரிம் தம் உவாச இத³ம் ப்³ரஹ்மா இவ த்ரித³ஷ² ஈஷ்²வரம் || 2-32-12

அக³ஸ்த்யம் கௌஷி²கம் சைவ தாவ் உபௌ⁴ ப்³ராஹ்மண உத்தமௌ |
அர்சய ஆஹூய ஸௌமித்ரே ரத்நை꞉ ஸஸ்யம் இவ அம்பு³பி⁴꞉ || 2-32-13

தர்பயஸ்வ மஹாபா³ஹோ கோ³ஸஹஸரைஷ்²ச மாநத³ |
ஸுவர்ணை ரஜதைஷ்²சைவ மணிபி⁴ஷ்²ச மஹாத⁴நை꞉ || 2-32-14

கௌஸல்யாம் ச யாஅஷீ²ர்பி⁴ர் ப⁴க்த꞉ பர்யுபதிஷ்ட²தி |
ஆசார்ய꞉ தைத்திரீயாணாம் அபி⁴ரூப꞉ ச வேத³வித் || 2-32-15

தஸ்ய யாநம் ச தா³ஸீ꞉ ச ஸௌமித்ரே ஸம்ப்ரதா³பய |
கௌஷே²யாநி ச வஸ்த்ராணி யாவத் துஷ்யதி ஸ த்³விஜ꞉ || 2-32-16

ஸூத꞉ சித்ர ரத²꞉ ச ஆர்ய꞉ ஸசிவ꞉ ஸுசிர உஷித꞉ |
தோஷய ஏநம் மஹா அர்ஹை꞉ ச ரத்நை꞉ வஸ்த்ரை꞉ த⁴நைஅ꞉ ததா² || 2-32-17


பஷு²காபி⁴கச² ஸர்வாபி⁴ர்க³வாம் த³ஷ²ஷ²தேந ச |
யே சேமே கத²காலாபா ப³ஹவோ த³ண்ட³மாணவா꞉ || 2-32-18

நித்யஸ்வாத்⁴யாயஷீ²லத்வாந்நாந்யத்குர்வந்தி கிஞ்சந |
அலஸா꞉ ஸ்வாது³காமாஷ்²ச மஹதாம் சாபி ஸம்மதா꞉ || 2-32-19

ஷா²லி வாஹ ஸஹஸ்ரம் ச த்³வே ஷ²தே ப⁴த்³ரகாம்ஸ் ததா² |
வ்யந்ஜந அர்த²ம் ச ஸௌமித்ரே கோ³ ஸஹஸ்ரம் உபாகுரு || 2-32-20

மேக²லீநாம் மஹாஸக⁴꞉ கௌஸல்யாம் ஸமுபஸ்தி²த꞉ |
தேஷாம் ஸஹஸ்ரம் ஸௌமித்ரே ப்ரத்யேகம் ஸம்ப்ரதா³பய || 2-32-21

அம்பா³ யதா² ச ஸா நந்தே³த்கௌஸல்யா மம த³க்ஷிணாம் |
ததா² த்³விஜாதீம் ஸ்தாந்ஸர்வான் லக்ஷ்மணார்ச || 2-32-22

தத꞉ ஸ புருஷ வ்யாக்⁴ர꞉ தத் த⁴நம் லக்ஷ்மண꞉ ஸ்வயம் |
யதா² உக்தம் ப்³ராஹ்மண இந்த்³ராணாம் அத³தா³த் த⁴நதோ³ யதா² || 2-32-23

அத² அப்³ரவீத்³ பா³ஷ்ப கலாம்ஸ் திஷ்ட²த꞉ ச உபஜீவிந꞉ |
ஸம்ப்ரதா³ய ப³ஹு த்³ரவ்யம் ஏகைகஸ்ய உபஜீவிந꞉ || 2-32-24

லக்ஷ்மணஸ்ய ச யத்³ வேஷ்²ம க்³ருஹம் ச யத்³ இத³ம் மம |
அஷூ²ந்யம் கார்யம் ஏகைகம் யாவத்³ ஆக³மநம் மம || 2-32-25

இதி உக்த்வா து³ஹ்கி²தம் ஸர்வம் ஜநம் தம் உபஜீவிநம் |
உவாச இத³ம் த⁴ந த்⁴யக்ஷம் த⁴நம் ஆநீயதாம் இதி || 2-32-26

தத꞉ அஸ்ய த⁴நம் ஆஜஹ்ரு꞉ ஸர்வம் ஏவ உபஜீவிந꞉ |
ஸ ராஷி²꞉ ஸுமஹாம்ஸ்தத்ர த³ர்ஷ²நீயோ ஹ்யத்³ருஷ்²யத || 2-32-27

தத꞉ ஸ புருஷ வ்யாக்⁴ர꞉ தத் த⁴நம் ஸஹ லக்ஷ்மண꞉ |
த்³விஜேப்⁴யோ பா³ல வ்ருத்³தே⁴ப்⁴ய꞉ க்ருபணேப்⁴யோ அப்⁴யதா³பயத் || 2-32-28

தத்ர ஆஸீத் பிந்க³லோ கா³ர்க்³ய꞉ த்ரிஜட꞉ நாம வை த்³விஜ꞉ |
க்ஷதவ்ருத்திர்வநே நித்யம் பா²லகுத்³தா³லலாங்க³லீ || 2-32-29

தம் வ்ருத்³த⁴ம் தருணீ பா⁴ர்யா பா³லாநாதா³ய தா³ரகான் |
அப்³ரவீத்³பா³ஹ்மணம் வாக்யம் தா³ரித்³ர்யேணாபி⁴பீடி³தா || 2-32-30

அபாஸ்ய பா²லம் குத்³தா³லம் குருஷ்வ வசநம் மமம் |
ராமம் த³ர்ஷ²ய த⁴ர்மஜ்ஃஜ்நம் யதி³ கிஞ்சித³வாப்ஸ்யஸி || 2-32-31

ஸ பா⁴ர்யாவசநம் ஷ்²ருத்வா ஷா²டீமாச்சா²த்³ய து³ஷ்²ச²தா³ம் |
ஸ ப்ரதிஷ்ட²த பந்தா²நம் யத்ர ராமநிவேஷ²நம் || 2-32-32

ப்⁴ருக்³வங்கி³ரஸமம் தீ³ப்த்யா த்ரிஜடம் ஜநஸம்ஸதி³ |
ஆ பந்சமாயா꞉ கக்ஷ்யாயா ந ஏநம் கஷ்²சித் அவாரயத் || 2-32-33

ஸ ராஜ புத்ரம் ஆஸாத்³ய த்ரிஜட꞉ வாக்யம் அப்³ரவீத் |
நிர்த⁴நோ ப³ஹு புத்ர꞉ அஸ்மி ராஜ புத்ர மஹா யஷ²꞉ |
க்ஷதவ்ருத்திர்வநே நித்யம் ப்ரத்யவேக்ஷஸ்வ மாமிதி || 2-32-34

தமுவாச ததோ ராம꞉ பரிஹாஸஸமந்விதம் |
க³வாம் ஸஹஸ்ரமப்யேகம் ந ச விஷ்²ராணிதம் மயா |
பரிக்ஷிபஸி த³ண்டே³ந யாவத்தாவத³வாப்ய்ஸஸி || 2-32-35

ஸ ஷா²டீம் த்வரித꞉ கட்யாம் ஸம்ப்³ராந்த꞉ பரிவேஷ்ட்ய தாம் |
ஆவித்³த்⁴ய த³ண்ட³ம் சிக்ஷேப ஸர்வப்ராணேந வேகி³த꞉ || 2-32-36

ஸ தீர்த்வா ஸரயூபாரம் த³ண்ட³ஸ்தஸ்ய கராச்ச்யுத꞉ |
கோ³வ்ரஜே ப³ஹுஸாஹாஸ்ரே பபாதோக்ஷணஸந்நிதௌ⁴ || 2-32-37

தம் பரிஷ்வஜ்ய த⁴ர்மாத்மா ஆதஸ்மாத்ஸரயூதடாத் |
ஆநயாமாஸ தா கோ³பைஸ்த்ரிஜடாயாஷ்²ரமம் ப்ரதி || 2-32-38

உவாச ச ததோ ராமஸ்தம் கா³ர்க்³யமபி⁴ஸாந்த்வயன் |
மந்யுர்ந க²லு கர்தவ்ய꞉ பரிஹாஸோ ஹ்யயம் மம || 2-32-39

இத³ம் ஹி தேஜஸ்தவ யத்³து⁴ரத்யயம் |
ததே³வ ஜிஜ்ஞாஸிது மிச்ச²தா மயா |
இமம் ப⁴வாநர்த²மபி⁴ப்ரசோதி³தோ |
வ்ருணீஷ்வ கிஞ்சேத³பரம் வ்யவஸ்யதி || 2-32-40

ப்³ரவீமி ஸத்யேந ந தே(அ)ஸ்தி யந்த்ரணா |
த⁴நம் ஹி யத்³யந்மம விப்ரகாரணாத் |
ப⁴வத்ஸு ஸம்யக்ர்பதிபாத³நேந த |
ந்மயார்ஜிதம் ப்ரீதியஷ்²ஸ்கரம் ப⁴வேத் || 2-32-41

தத ஸ்ஸபா⁴ர்ய ஸ்த்ரிஜடோ மஹாமுநி |
ர்க³வாமநீகம் ப்ரதிக்³ருஹ்ய மோதி³த꞉ |
யஷோ²ப³லப்ரீதிஸுகோ²பப்³ரும்ஹணீ |
ஸ்ததா³ஷி²ஷ꞉ ப்ரத்யவத³ந்மஹாத்மந꞉ || 2-32-42

ஸ சாபி ராம꞉ ப்ரதிபூர்ணமாநஸோ |
மஹத்³த⁴நம் த⁴ர்மப³லைருபார்ஜிதம் |
நியோஜயாமாஸ ஸுஹ்ருஜ்ஜநே(அ)சிரா |
த்³யதா²ர்ஹஸம்மாநவச꞉ப்ரசோதி³த꞉ || 2-32-43

த்³விஜ꞉ ஸுஹ்ருத்³ப்⁴ருத்யஜநோ(அ)த²வா ததா³ |
த³ரித்³ரபி⁴க்ஷாசரணஷ்²ச யோ(அ)ப⁴வத் |
ந தத்ர கஷ்²சிந்ந ப³பூ⁴வ தர்பிதோ |
யதா²ர்ஹ ஸம்மாநந தா³ந ஸம்ப்³ரமை꞉ || 2-32-44

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அயோத்⁴ய காண்டே³ த்³வா த்ரய꞉ த்ரிம்ஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை