Saturday 26 March 2022

அயோத்யா காண்டம் 011ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ஏகாதஷஸ் ஸர்க³꞉

Dasharatha consoles Kaikeyi


Shlokas in audio recited by Mrs.Ranganayaki, Chennai.


தம் மந்மத²ஷ²ரைர்வித்³த⁴ம் காமவேக³வஷா²நுக³ம் |
உவாச ப்ருதி²வீபாலம் கைகேயீ தா³ருணம் வச꞉ || 2-11-1

நாஸ்மி விப்ரக்ருதா தே³வ கேந சிந்நாவமாநிதா |
அபி⁴ப்ராயஸ்து மே கஷ்²சித்தமிச்சா²மி த்வயா க்ருதம் || 2-11-2

ப்ரதிஜ்ஞாம் ப்ரதிஜாநீஷ்வ யதி³ த்வம் கர்து மிச்ச²ஸி |
அத² தத்³வ்யாஹரிஷ்யாமி யத³பி⁴ப்ரார்தி²தம் மயா || 2-11-3

தாமுவாச மஹாதேஜா꞉ கைகேயீமீஷது³த்ஸ்மைத꞉ |
காமீ ஹஸ்தேந ஸங்க்³ருஹ்ய மூர்த⁴ஜேஷு ஷு²சிஸ்மிதாம் || 2-11-4

அவலிப்தே ந ஜாநாஸி த்வத்த꞉ ப்ரியதரோ மம |
மநுஜோ மநுஜவ்யாக்⁴ராத்³ராமாத³ந்யோ ந வித்³யதே || 2-11-5

தேநாஜய்யேந முக்²யேந ராக⁴வேண மஹாத்மநா |
ஷ²பே தே ஜீவநார்ஹேண ப்³ரூஹி யந்மநஸேச்ச²ஸி || 2-11-6

யம் முஹூர்தமபஷ்²யம்ஸ்து ந ஜீவேயமஹம் த்⁴ருவம் |
தேந ராமேண கைகேயி ஷ²பே தே வசநக்ரியாம் || 2-11-7

ஆத்மநா வாத்மஜைஷ்²சாந்யைர்வ்ருணே யம் மநுஜர்ஷப⁴ம் |
தேந ராமேண கைகேயி ஷ²பே தே வசநக்ரியாம் || 2-11-8

ப⁴த்³ரே ஹ்ருத³யமப்யேதத³ந்நும்ருஷ்²யோத்³த⁴ரஸ்வ மே |
ஏதத்ஸமீக்ஷ்ய கைகேயி ப்³ரூஹி யத்ஸாது⁴ மந்யஸே || 2-11-9

ப³லமாத்மநி ஜாநந்தீ ந மாம் ஷ²ங்கிதுமர்ஹஸி |
கரிஷ்யாமி தவ ப்ரீதிம் ஸுக்ருதேநாபி தே ஷ²பே || 2-11-10

ஸா தத³ர்த²மநா தே³வீ தமபி⁴ப்ராயமாக³தம் |
நிர்மாத்⁴யஸ்த்²யாச்ச ஹர்ஷாச்ச ப³பா⁴ஷே து³ர்வசம் வச꞉ || 2-11-11

தேந வாக்யேந ஸம்ஹ்ருஷ்டா தமபி⁴ப்ராயமாக³தம் |
வ்யாஜஹார மஹாகோ⁴ரமப்⁴யாக³தமிவாந்தகம் || 2-11-12

யதா² க்ரமேண ஷ²பஸி வரம் மம த³தா³ஸி ச |
தச்ச்²ருண்வந்து த்ரயஸ்த்ரீம்ஷ²த்³தே³வா꞉ ஸாக்³நிபுரோக³மா꞉ || 2-11-13

சந்த்³ராதி³த்யௌ நப⁴ஷை²வ க்³ரஹா ராத்ர்யஹநீ தி³ஷ²꞉ |
ஜக³ச்ச ப்ருதி²வீ சேயம் ஸக³ந்த⁴ர்வா ஸராக்ஷஸா || 2-11-14

நிஷா²சராணி பூ⁴தாநி க்³ருஹேஷு க்³ருஹதே³வதா꞉ |
யாநி சாந்யாநி பூ⁴தாநி ஜாநீயுர்பா⁴ஷிதம் தவ || 2-11-15

ஸத்ய்ஸந்தோ⁴ மஹாதேஜாத⁴ர்மஜ்ஞ꞉ ஸுஸமாஹித꞉ |
வரம் மம த³தா³த்யேஷ தந்மே ஷ்²ருண்வந்து தே³வதாஅ꞉ || 2-11-16

இதி தே³வீ மஹேஷ்வாஸம் பரிக்³ருஹ்யபி⁴ஷ²ஸ்ய ச |
தத꞉ பரமுவாசேத³ம் வரத³ம் காமமோஹிதம் || 2-11-17

ஸ்மர ராஜ்ன் புரா வ்ருத்தம் தஸ்மின் தை³வாஸுரே ரணே |
தத்ர சாச்யாவயச்ச²த்ருஸ்தவ ஜீவதமந்தரா || 2-11-18

தத்ர சாபி மயா தே³வ யத்த்வம் ஸமபி⁴ரக்ஷித꞉ |
ஜாக்³ரத்யா யதமாநாயாஸ்ததோ மே ப்ராத³தா³ வரௌ || 2-11-19

தௌ து த³த்தௌ வரௌ தே³வ நிக்ஷேபௌ ம்ருக³யாம்யஹம் |
ததை²வ ப்ருதி²வீபால ஸகாஷே² ஸத்யஸங்க³ர || 2-11-20

தத்ப்ரதிஷ்²ருத்ய த⁴ர்மேண ந சேத்³தா³ஸ்யஸி மே வரம் |
அத்³யைவ ஹி ப்ரஹாஸ்யாமி ஜீவிதம் த்வத்³விமாநிதா || 2-11-21

வாங்மாத்ரேண ததா³ ராஜா கைகேய்யா ஸ்வவஷே² க்ருத꞉ |
ப்ரச்ஸ்கந்த³ விநாஷா²ய பாஷ²ம் வ்ருக³ இவாத்மந꞉ || 2-11-22

தத꞉ பரமுவாசேத³ம் வரத³ம் காமமோஹிதம் |
வரௌ யௌ மே த்வயா தே³வ ததா³ த³த்தௌ மஹீபதே || 2-11-23

தௌ தாவத³ஹந்த்³யைவ வக்ஷ்யாமி ஷ்²ருணு மே வச꞉ |
அபி⁴ஷேகஸமாரம்ப⁴ஓ ராக⁴வஸ்யோபகல்பித꞉ || 2-11-24

அநேநைவாபி⁴ஷே கேண ப⁴ரதோ மே(அ)பி⁴ஷிச்யதாம் |
யோ த்³விதீயோ வரோ தே³வ த³த்த꞉ ப்ரீதேந மே த்வயா || 2-11-25

ததா³ தை³வாஸுரே யுத்³தே⁴ தஸ்ய காலோ(அ)ய மாக³த꞉ |
நவ பஞ்ச ச வர்ஷாணி த³ண்ட³காரண்யமாஷ்²ரித꞉ || 2-11-26

சீராஜிநஜடாதா⁴ரீ ராமோ ப⁴வது தாபஸ꞉ |
ப⁴ரதோ ப⁴ஜதாமத்³ய யௌவராஜ்யமகண்டகம் || 2-11-27

ஏஷ மே பரம꞉ காமோ த³த்தமேவ வரம் வ்ருணே |
அத்³யசைவ ஹி பஷ்²யேயம் ப்ரயாந்தம் ராக⁴வம் வந்ம் || 2-11-28

ஸ ராஜராஜோ ப⁴வ ஸ்த்யஸங்க³ர꞉ |
குலம் ச ஷீ²லம் ச ஹி ரக்ஷ ஜந்ம ச |
பரத்ர வாஸே ஹி வத்³ந்த்யநுத்தமம் |
தபோத⁴நா꞉ ஸத்யவசோ ஹிதம் ந்ருணாம் || 2-11-29

|| இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அயோத்⁴ய காண்டே³ ஏகாதஷஸ் ஸர்க³꞉ ||


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை