Monday 21 March 2022

அயோத்யா காண்டம் 006ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ஷஷ்ட²꞉ ஸர்க³꞉


The fast of Rama and Sita


Shlokas in audio recited by Mrs.Ranganayaki, Chennai.


க³தே புரோஹிதே ராம꞉ ஸ்நாதோ நியதமாநஸ꞉ |
ஸஹ பத்ந்யா விஷா²லாக்ஷ்யா நாராயணமுபாக³மத் || 2-6-1

ப்ரக்³ருஹ்ய ஷி²ரஸா பாத்ரம் ஹவிஷோ விதி⁴வத்ததா³ |
மஹதே தை³வதாயாஜ்யம் ஜுஹாவ ஜ்வலிதாநலே || 2-6-2

ஷே²ஷம் ச ஹவிஷஸ்தஸ்ய ப்ராஷ்²யாஷா²ஸ்யாத்மந꞉ ப்ரியம் |
த்⁴யாயந்நாராயணம் தே³வம் ஸ்வாஸ்தீர்ணே குஷ²ஸம்ஸ்தரே || 2-6-3

வாக்³யத꞉ ஸஹ வைதே³ஹ்யா பூ⁴த்வா நியதமாநஸ꞉ |
ஷ்²ரீமத்யாயதநே விஷ்ணோ꞉ ஷி²ஷ்²யே நரவராத்மஜ꞉ || 2-6-4

ஏகயாமாவஷி²ஷ்டாயாம் ராத்ர்யாம் ப்ரதிவிபு³த்⁴ய ஸ꞉ |
அலஞ்காரவிதி⁴ம் க்ருத்ஸ்நம் காரயாமாஸ வேஷ்²மந꞉ || 2-6-5

தத்ர ஷ்²ருண்வன் ஸுகா² வாச꞉ ஸூதமாக³த⁴வந்தி³நாம் |
பூர்வாம் ஸந்த்⁴யாமுபாஸீநோ ஜஜாப யதமாநஸ꞉ || 2-6-6

துஷ்டாவ ப்ரணதஷ்²சைவ ஷி²ரஸா மது⁴ஸூத³நம் |
விமலக்ஷௌமஸம்வீதோ வாசயாமாஸ ச த்³விஜான் || 2-6-7

தேஷாம் புண்யாஹகோ⁴ஷோ(அ)த⁴ க³ம்பீ⁴ரமது⁴ரஸ்ததா³ |
அயோத்⁴யாம் பூரயாமாஸ தூர்யகோ⁴ஷாநுநாதி³த꞉ || 2-6-8

க்ருதோபவாஸம் து ததா³ வைதே³ஹ்யா ஸஹ ராக⁴வம் |
அயோத்⁴யாநிலய꞉ ஷ்²ருத்வா ஸர்வ꞉ ப்ரமுதி³தோ ஜந꞉ || 2-6-9

தத꞉ பௌரஜந꞉ ஸர்வ꞉ ஷ்²ருத்வா ராமாபி⁴ஷேசநம் |
ப்ரபா⁴தாம் ரஜநீம் த்³ருஷ்ட்வா சக்ரே ஷோ²ப⁴யிதும் புரீம் || 2-6-10

ஸிதாப்⁴ரஷி²க²ராபே⁴ஷு தே³வதாயதநேஷு ச |
சதுஷ்பதே⁴ஷு ரத்⁴யாஸு சைத்யேஷ்வட்டால கேஷு ச || 2-6-11

நாநாபண்யஸம்ருத்³தே⁴ஷு வணிஜாமாபணேஷு ச |
குடும்பி³நாம் ஸம்ருத்³தே⁴ஷு ஷ்²ரீமத்ஸு ப⁴வநேஷு ச || 2-6-12

ஸபா⁴ஸு சைவ ஸர்வாஸு வ்ருக்ஷேஷ்வாலக்ஷிதேஏஷு² ச |
த்⁴வஜா꞉ ஸமுச்ச்²ரிதாஷ்²சித்ரா꞉ பதாகாஷ்²சாப⁴வம்ஸ்ததா³ || 2-6-13

நடநர்தகஸங்கா⁴நாம் கா³யகாநாம் ச கா³யதாம் |
மந꞉கர்ணஸுகா² வாச꞉ ஷு²ஷ்²ருவுஷ்²ச ததஸ்தத꞉ || 2-6-14

ராமாபி⁴ஷேகயுக்தாஷ்²ச கதா²ஷ்²சக்ருர்மிதோ² ஜநா꞉ |
ராமாபி⁴ஷேகே ஸம்ப்ரப்தே சத்வரேஷு க்³ருஹேஷு ச || 2-6-15

பா³லா அபி க்ரீட³மாநா க்³ரு ஹத்³வாரேஷு ஸங்க⁴ஷ²꞉ |
ராமாபி⁴ஷவஸம்யுக்தாஷ்²சக்ருரேவம் மித²꞉ கதா²꞉ || 2-6-16

க்ருதபுஷ்போபஹாரஷ்²ச தூ⁴பக³ந்தா⁴தி⁴வாஸித꞉ |
ராஜமார்க³꞉ க்ருத꞉ ஷ்²ரீமான் பௌரை ராமாபி⁴ஷேசநே || 2-6-17

ப்ரகாஷ²கரணார்த⁴ம் ச நிஷா²க³மநஷ²ஞ்கயா |
தீ³பவ்ருக்ஷாம் ஸ்ததா²சக்ரு ரநுர்த்²யஸு ஸர்வஷ²꞉ || 2-6-18

அலங்காரம் புரஸ்த்யவம் க்ருத்வா தத்புரவாஸிந꞉ |
ஆகாங்க்ஷமாணா ராமஸ்ய யௌவராஜ்யாபி⁴ஷேசநம் || 2-6-19

ஸமேத்ய ஸங்க⁴ஷ²꞉ ஸர்வே சத்வரேஷு ஸபா⁴ஸு ச |
கத²யந்தோ மித²ஸ்தத்ர ப்ரஷ²ஷ²ம்ஸுர்ஜநாதி⁴பம் || 2-6-20

அஹோஓ மஹாத்மா ராஜாயமிக்ஷ்வாகுகுலநந்த³ந꞉ |
ஜ்ஞாத்வா யோ வ்ருத்³த⁴ மாத்மாநம் ராமம் ராஜ்யே(அ)பி⁴ஷேக்ஷ்யதி || 2-6-21

ஸர்வே(அ)ப்யநுக்³ருஹீதா꞉ ஸ்ம யந்நோ ராமோ மஹீபதி꞉ |
சிராய ப⁴விதா கோ³ப்தா த்³ருஷ்டலோகபராவர꞉ || 2-6-22

ஆநுத்³த⁴தமநா வித்³வான் த⁴ர்மாத்மா ப்⁴ராத்ருவத்ஸல꞉ |
யதா⁴ ச ப்⁴ராத்ருஷு ஸ்நிக்³த⁴ஸ்ததா²ஸ்மாஸ்வபி ராக⁴வ꞉ || 2-6-23

சிரம் ஜீவது த⁴ர்மாத்மா ராஜா த³ஷ²ரதோ²(அ)நக⁴꞉ |
யத்ப்ரஸாதே³நாபி⁴ஷிக்தம் ராமம் த்³ரக்ஷ்யாமஹே வயம் || 2-6-24

ஏவம்வித⁴ம் கத²யதாம் பௌராணாம் ஷு²ஷ்²ருவுஸ்ததா³ |
தி³க்³ப்⁴யோ(அ)பி ஷ்²ருதவ்ருத்தாந்தா꞉ ப்ராப்தாஜாநபதா³ நரா꞉ || 2-6-25

தே து தி³க்³ப்⁴ய꞉ புரீம் ப்ராப்தா த்³ரஷ்டும் ராமாபி⁴ஷேசநம் |
ராமஸ்ய பூரயாமாஸு꞉ புரீம் ஜாநபதா³ ஜநா꞉ || 2-6-26

ஜநௌகை⁴ ஸ்தைர்விஸர்பத்³பி⁴꞉ ஷு²ஷ்²ருவே தத்ர நிஸ்வந꞉ |
பர்வஸூதீ³ர்ணவேக³ஸ்ய ஸாக³ரஸ்யேவ நிஸ்வந꞉ || 2-6-27

ததஸ்ததி³ந்த்³ரக்ஷயஸந்நிப⁴ம் புரம் |
தி³த்³ருக்ஷுபி⁴ர்ஜாநபதை³ ருபாக³தை꞉ |
ஸமந்தத꞉ ஸஸ்வநமாகுலம் ப³பௌ⁴ |
ஸமுத்³ரயாதோ³பி⁴ ரிவார்ணவோத³கம் || 2-6-28

|| இத்யார்ஷே ஷ்²ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யகாண்டே³ ஷஷ்ட²꞉ ஸர்க³꞉ ||


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை