Thursday 27 June 2024

சுந்தர காண்டம் 68ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ அஷ்டஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉

Hanuman narrating the situation of Seetha to Rama

அத² அஹம் உத்தரம் தே³வ்யா புந꞉ உக்த꞉ ஸஸம்ப்⁴ரமம் |
தவ ஸ்நேஹான் நர வ்யாக்⁴ர ஸௌஹார்யாத் அநுமாந்ய ச || 5-68-1

ஏவம் ப³ஹு வித⁴ம் வாச்யோ ராமோ தா³ஷ²ரதி²꞉ த்வயா |
யதா² மாம் ஆப்நுயாத் ஷீ²க்⁴ரம் ஹத்வா ராவணம் ஆஹவே || 5-68-2

யதி³ வா மந்யஸே வீர வஸ ஏகா அஹம் அரிம் த³ம |
கஸ்மிம்ஷ்²சித் ஸம்வ்ருதே தே³ஷே² விஷ்²ராந்த꞉ ஷ்²வோ க³மிஷ்யஸி || 5-68-3

மம ச அபி அல்ப பா⁴க்³யாயா꞉ ஸாம்நித்⁴யாத் தவ வாநர |
அஸ்ய ஷோ²க விபாகஸ்ய முஹூர்தம் ஸ்யாத் விமோக்ஷணம் || 5-68-4

க³தே ஹி த்வயி விக்ராந்தே புந꞉ ஆக³மநாய வை |
ப்ராணாநாம் அபி ஸந்தே³ஹோ மம ஸ்யான் ந அத்ர ஸம்ஷ²ய꞉ || 5-68-5

தவ அத³ர்ஷ²நஜ꞉ ஷோ²கோ பூ⁴யோ மாம் பரிதாபயேத் |
து³ஹ்கா²த் து³ஹ்க² பராபூ⁴தாம் து³ர்க³தாம் து³ஹ்க² பா⁴கி³நீம் || 5-68-6

அயம் து வீர ஸந்தே³ஹ꞉ திஷ்ட²தி இவ மம அக்³ரத꞉ |
ஸுமஹான் த்வத் ஸஹாயேஷு ஹரி ருக்ஷேஷு ஹரீஷ்வர || 5-68-7

கத²ம் நு க²லு து³ஷ்பாரம் தரிஷ்யந்தி மஹாஉத³தி⁴ம் |
தாநி ஹரி ருக்ஷ ஸைந்யாநி தௌ வா நர வர ஆத்மஜௌ || 5-68-8

த்ரயாணாம் ஏவ பூ⁴தாநாம் ஸாக³ரஸ்ய அஸ்ய லந்க⁴நே |
ஷ²க்தி꞉ ஸ்யாத் வைநதேயஸ்ய வாயோ꞉ வா தவ வா அநக⁴ || 5-68-9

தத் அஸ்மின் கார்ய நியோகே³ வீர ஏவம் து³ரதிக்ரமே |
கிம் பஷ்²யஸி ஸமாதா⁴நம் ப்³ரூஹி கார்யவிதா³ம் வர || 5-68-10

காமம் அஸ்ய த்வம் ஏவ ஏக꞉ கார்யஸ்ய பரிஸாத⁴நே ||
பர்யாப்த꞉ பர வீரக்⁴ந யஷ²ஸ்ய꞉ தே ப³ல உத³ய꞉ || 5-68-11

ப³லை꞉ ஸமக்³ரை꞉ யதி³ மாம் ஹத்வா ராவணம் ஆஹவே |
விஜயீ ஸ்வாம் புரீம் ராமோ நயேத் தத் ஸ்யாத் யஷ²꞉ கரம் || 5-68-12

யதா² அஹம் தஸ்ய வீரஸ்ய வநாத் உபதி⁴நா ஹ்ருதா |
ரக்ஷஸா தத் ப⁴யாத் ஏவ ததா² ந அர்ஹதி ராக⁴வ꞉ || 5-68-13

ப³லை꞉ து ஸம்குலாம் க்ருத்வா லந்காம் பர ப³ல அர்த³ந꞉ |
மாம் நயேத் யதி³ காகுத்ஸ்த²꞉ தத் தஸ்ய ஸத்³ருஷ²ம் ப⁴வேத் || 5-68-14

தத் யதா² தஸ்ய விக்ராந்தம் அநுரூபம் மஹாத்மந꞉ |
ப⁴வதி ஆஹவ ஷூ²ரஸ்ய ததா² த்வம் உபபாத³ய || 5-68-15

தத் அர்த² உபஹிதம் வாக்யம் ப்ரஷ்²ரிதம் ஹேது ஸம்ஹிதம் |
நிஷ²ம்ய அஹம் தத꞉ ஷே²ஷம் வாக்யம் உத்தரம் அப்³ருவம் || 5-68-16

தே³வி ஹரி ருக்ஷ ஸைந்யாநாம் ஈஷ்²வர꞉ ப்லவதாம் வர꞉ |
ஸுக்³ரீவ꞉ ஸத்த்வ ஸம்பந்ந꞉ தவ அர்தே² க்ருத நிஷ்²சய꞉ || 5-68-17

தஸ்ய விக்ரம ஸம்பந்நா꞉ ஸத்த்வவந்தோ மஹாப³லா꞉ |
மந꞉ ஸம்கல்ப ஸம்பாதா நிதே³ஷே² ஹரய꞉ ஸ்தி²தா꞉ || 5-68-18
யேஷாம் ந உபரி ந அத⁴ஸ்தான் ந திர்யக் ஸஜ்ஜதே க³தி꞉ |
ந ச கர்மஸு ஸீத³ந்தி மஹத்ஸ்வ் அமித தேஜஸ꞉ || 5-68-19

அஸக்ருத் தை꞉ மஹாபா⁴கை³꞉ வாநரை꞉ ப³ல ஸம்யுதை꞉ |
ப்ரத³க்ஷிணீ க்ருதா பூ⁴மி꞉ வாயு மார்க³ அநுஸாரிபி⁴꞉ || 5-68-20

மத் விஷி²ஷ்டா꞉ ச துல்யா꞉ ச ஸந்தி தத்ர வந ஓகஸ꞉ |
மத்த꞉ ப்ரத்யவர꞉ கஷ்²சின் ந அஸ்தி ஸுக்³ரீவ ஸம்நிதௌ⁴ || 5-68-21
அஹம் தாவத் இஹ ப்ராப்த꞉ கிம் புந꞉ தே மஹாப³லா꞉ |
ந ஹி ப்ரக்ருஷ்டா꞉ ப்ரேஷ்யந்தே ப்ரேஷ்யந்தே ஹி இதரே ஜநா꞉ || 5-68-22

தத் அலம் பரிதாபேந தே³வி மந்யு꞉ வ்யபைது தே |
ஏக உத்பாதேந தே லந்காம் ஏஷ்யந்தி ஹரி யூத²பா꞉ || 5-68-23

மம ப்ருஷ்ட² க³தௌ தௌ ச சந்த்³ர ஸூர்யாவ் இவ உதி³தௌ |
த்வத் ஸகாஷ²ம் மஹாபா⁴கே³ ந்ரு ஸிம்ஹாவ் ஆக³மிஷ்யத꞉ || 5-68-24

அரிக்⁴நம் ஸிம்ஹ ஸம்காஷ²ம் க்ஷிப்ரம் த்³ரக்ஷ்யஸி ராக⁴வம் |
லக்ஷ்மணம் ச த⁴நுஷ் பாணிம் லந்கா த்³வாரம் உபஸ்தி²தம் || 5-68-25

நக² த³ம்ஷ்ட்ர ஆயுதா⁴ன் வீரான் ஸிம்ஹ ஷா²ர்தூ³ல விக்ரமான் |
வாநரான் வாநர இந்த்³ர ஆபா⁴ன் க்ஷிப்ரம் த்³ரக்ஷ்யஸி ஸம்க³தான் || 5-68-26

ஷை²ல அம்பு³த³ன் நிகாஷா²நாம் லந்கா மலய ஸாநுஷு |
நர்த³தாம் கபி முக்²யாநாம் அசிராத் ஷோ²ஷ்யஸே ஸ்வநம் || 5-68-27

நிவ்ருத்த வந வாஸம் ச த்வயா ஸார்த⁴ம் அரிம் த³மம் |
அபி⁴ஷிக்தம் அயோத்⁴யாயாம் க்ஷிப்ரம் த்³ரக்ஷ்யஸி ராக⁴வம் || 5-68-28

ததோ மயா வாக்³பி⁴꞉ அதீ³ந பா⁴ஷிணீ |
ஷி²வாபி⁴꞉ இஷ்டாபி⁴꞉ அபி⁴ப்ரஸாதி³தா |
ஜகா³ம ஷா²ந்திம் மம மைதி²ல ஆத்மஜா |
தவ அபி ஷோ²கேந ததா² அபி⁴பீடி³தா || 5-68-29

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ அஷ்டஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை