Saturday 22 June 2024

சுந்தர காண்டம் 63ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ த்ரிஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉

Dadhimukha complaining to Sugreeva while Lakhsmana was watching

ததோ மூர்த்⁴நா நிபதிதம் வாநரம் வாநர ருஷப⁴꞉ |
த்³ருஷ்ட்வா ஏவ உத்³விக்³ந ஹ்ருத³யோ வாக்யம் ஏதத் உவாச ஹ || 5-63-1

உத்திஷ்ட² உத்திஷ்ட² கஸ்மாத் த்வம் பாத³யோ꞉ பதிதோ மம |
அப⁴யம் தே ப⁴வேத் வீர ஸத்யம் ஏவ அபி⁴தீ⁴யதாம் || 5-63-2

ஸ து விஷ்²வாஸித꞉ தேந ஸுக்³ரீவேண மஹாத்மநா |
உத்தா²ய ச மஹாப்ராஜ்ஞோ வாக்யம் த³தி⁴ முகோ² அப்³ரவீத் || 5-63-3

ந ஏவ ருக்ஷ ரஜஸா ராஜன் ந த்வயா ந அபி வாலிநா |
வநம் நிஸ்ருஷ்ட பூர்வம் ஹி ப⁴க்ஷிதம் தத் து வாநரை꞉ || 5-63-4

ஏபி⁴꞉ ப்ரத⁴ர்ஷிதா꞉ ச ஏவ வாரிதா வந ரக்ஷிபி⁴꞉ |
மதூ⁴நி அசிந்தயித்வா இமான் ப⁴க்ஷயந்தி பிப³ந்தி ச || 5-63-5

ஷி²ஷ்டம் அத்ர அபவித்⁴யந்தி ப⁴க்ஷயந்தி ததா² அபரே |
நிவார்யமாணா꞉ தே ஸர்வே ப்⁴ருவௌ வை த³ர்ஷ²யந்தி ஹி || 5-63-6

இமே ஹி ஸம்ரப்³த⁴தரா꞉ ததா² தை꞉ ஸம்ப்ரத⁴ர்ஷிதா꞉ |
வாரயந்தோ வநாத் தஸ்மாத் க்ருத்³தை⁴꞉ வாநர பும்க³வை꞉ || 5-63-7

தத꞉ தை꞉ ப³ஹுபி⁴꞉ வீரை꞉ வாநரை꞉ வாநர ருஷபா⁴꞉ |
ஸம்ரக்த நயநை꞉ க்ரோதா⁴த்³த் ஹரய꞉ ஸம்ப்ரசாலிதா꞉ || 5-63-8

பாணிபி⁴꞉ நிஹதா꞉ கேசித் கேசிஜ் ஜாநுபி⁴꞉ ஆஹதா꞉ |
ப்ரக்ருஷ்டா꞉ ச யதா² காமம் தே³வ மார்க³ம் ச த³ர்ஷி²தா꞉ || 5-63-9

ஏவம் ஏதே ஹதா꞉ ஷூ²ரா꞉ த்வயி திஷ்ட²தி ப⁴ர்தரி |
க்ருத்ஸ்நம் மது⁴ வநம் சைவ ப்ரகாமம் தை꞉ ப்ரப⁴க்ஷ்யதே || 5-63-10

ஏவம் விஜ்ஞாப்யமாநம் து ஸுக்³ரீவம் வாநர ருஷப⁴ம் |
அப்ருச்ச²த் தம் மஹாப்ராஜ்ஞோ லக்ஷ்மண꞉ பர வீரஹா || 5-63-11

கிம் அயம் வாநரோ ராஜன் வநப꞉ ப்ரத்யுபஸ்தி²த꞉ |
கம் ச அர்த²ம் அபி⁴நிர்தி³ஷ்²ய து³ஹ்கி²தோ வாக்யம் அப்³ரவீத் || 5-63-12

ஏவம் உக்த꞉ து ஸுக்³ரீவோ லக்ஷ்மணேந மஹாத்மநா |
லக்ஷ்மணம் ப்ரத்யுவாச இத³ம் வாக்யம் வாக்ய விஷா²ரத³꞉ || 5-63-13

ஆர்ய லக்ஷ்மண ஸம்ப்ராஹ வீரோ த³தி⁴ முக²꞉ கபி꞉ |
அந்க³த³ ப்ரமுகை²꞉ வீரை꞉ ப⁴க்ஷிதம் மது⁴ வாநரை꞉ || 5-63-14
விசித்ய த³க்ஷிணாமாஷா²மாக³தைர்ஹரிபுங்க³வை꞉ |

ந ஏஷாம் அக்ருத க்ருத்யாநாம் ஈத்³ருஷ²꞉ ஸ்யாத் உபக்ரம꞉ || 5-63-15
ஆக³தைஷ்²ச ப்ரமதி²தம் யதா² மது⁴வநம் ஹி தை꞉ |
த⁴ர்ஷிதம் ச வநம் க்ருத்ஸ்நமுபயுக்தம் ச வாநரை꞉ || 5-63-16

வநம் யதா² அபி⁴பந்நம் தை꞉ ஸாதி⁴தம் கர்ம வாநரை꞉ |
த்³ருஷ்டா தே³வீ ந ஸந்தே³ஹோ ந ச அந்யேந ஹநூமதா || 5-63-17

ந ஹி அந்ய꞉ ஸாத⁴நே ஹேது꞉ கர்மணோ அஸ்ய ஹநூமத꞉ |
கார்ய ஸித்³தி⁴꞉ ஹநுமதி மதி꞉ ச ஹரி பும்க³வ || 5-63-18
வ்யவஸாய꞉ ச வீர்யம் ச ஷ்²ருதம் ச அபி ப்ரதிஷ்டி²தம் |

ஜாம்ப³வான் யத்ர நேதா ஸ்யாத் அந்க³த³ஸ்ய ப³ல ஈஷ்²வர꞉ |
ஹநூமான் ச அபி அதி⁴ஷ்டா²தா ந தஸ்ய க³தி꞉ அந்யதா² || 5-63-19

அந்க³த³ ப்ரமுகை²꞉ வீரை꞉ ஹதம் மது⁴ வநம் கில || 5-63-20
வாரிதா꞉ ஸஹிதா꞉ பாலா꞉ ததா² ஜாநுபி⁴꞉ ஆஹதா꞉ |

ஏதத் அர்த²ம் அயம் ப்ராப்தோ வக்தும் மது⁴ர வாக்³ இஹ || 5-63-21
நாம்நா த³தி⁴ முகோ² நாம ஹரி꞉ ப்ரக்²யாத விக்ரம꞉ |

த்³ருஷ்டா ஸீதா மஹாபா³ஹோ ஸௌமித்ரே பஷ்²ய தத்த்வத꞉ || 5-63-22
அபி⁴க³ம்ய யதா² ஸர்வே பிப³ந்தி மது⁴ வாநரா꞉ |

ந ச அபி அத்³ருஷ்ட்வா வைதே³ஹீம் விஷ்²ருதா꞉ புருஷ ருஷப⁴ || 5-63-23
வநம் தா³த்த வரம் தி³வ்யம் த⁴ர்ஷயேயு꞉ வந ஓகஸ꞉ |

தத꞉ ப்ரஹ்ருஷ்டோ த⁴ர்ம ஆத்மா லக்ஷ்மண꞉ ஸஹ ராக⁴வ꞉ || 5-63-24
ஷ்²ருத்வா கர்ண ஸுகா²ம் வாணீம் ஸுக்³ரீவ வத³நாச் ச்யுதாம் |
ப்ராஹ்ருஷ்யத ப்⁴ருஷ²ம் ராமோ லக்ஷ்மண꞉ ச மஹாயஷா²꞉ || 5-63-25

ஷ்²ருத்வா த³தி⁴ முக²ஸ்ய இத³ம் ஸுக்³ரீவ꞉ து ப்ரஹ்ருஷ்ய ச |
வந பாலம் புந꞉ வாக்யம் ஸுக்³ரீவ꞉ ப்ரத்யபா⁴ஷத || 5-63-26

ப்ரீதோ அஸ்மி ஸௌம்ய யத் பு⁴க்தம் வநம் தை꞉ க்ருத கர்மபி⁴꞉ |
மர்ஷிதம் மர்ஷணீயம் ச சேஷ்டிதம் க்ருத கர்மணாம் || 5-63-27

இச்சா²மி ஷீ²க்⁴ரம் ஹநுமத் ப்ரதா⁴நான் |
ஷா²கா² ம்ருகா³ன் தான் ம்ருக³ ராஜ த³ர்பான் |
த்³ரஷ்டும் க்ருத அர்தா²ன் ஸஹ ராக⁴வாப்⁴யாம் |
ஷ்²ரோதும் ச ஸீதா அதி⁴க³மே ப்ரயத்நம் || 5-63-28

ப்ரீதிஸ்பீ²தாக்ஷௌ ஸம்ப்ரஹ்ருஷ்டௌ குமாரௌ |
த்³ருஷ்ட்வா ஸித்³தா⁴ர்தௌ² வாநராணாம் ச ராஜா |
அங்கை³꞉ ஸம்ஹ்ருஷ்டை꞉ கர்மஸித்³தி⁴ம் விதி³த்வா |
பா³ஹ்வோஓராஸந்நாம் ஸோ(அ)திமாத்ரம் நநந்த³ || 5-63-29

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ த்ரிஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை