Sunday 23 June 2024

சுந்தர காண்டம் 64ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ சது꞉ஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉

Dadhimukha requesting Angada and Hanuman to see Sugreeva

ஸுக்³ரீவேண ஏவம் உக்த꞉ து ஹ்ருஷ்டோ த³தி⁴ முக²꞉ கபி꞉ |
ராக⁴வம் லக்ஷ்மணம் சைவ ஸுக்³ரீவம் ச அப்⁴யவாத³யத் || 5-64-1

ஸ ப்ரணம்ய ச ஸுக்³ரீவம் ராக⁴வௌ ச மஹாப³லௌ |
வாநரை꞉ ஸஹிதை꞉ ஷூ²ரை꞉ தி³வம் ஏவ உத்பபாத ஹ || 5-64-2

ஸ யதை²வா(அ)க³த꞉ பூர்வம் ததை²வ த்வரிதம் க³த꞉|
நிபத்ய க³க³நாத்³பூ⁴மௌதத்³வநம் ப்ரவிவேஷ² ஹ || 5-64-3

ஸ ப்ரவிஷ்டோ மது⁴ வநம் த³த³ர்ஷ² ஹரி யூத²பான் |
விமதா³ன் உத்³த⁴தான் ஸர்வான் மேஹமாநான் மது⁴ உத³கம் || 5-64-4

ஸ தான் உபாக³மத் வீரோ ப³த்³த்⁴வா கர புட அஞ்ஜலிம் |
உவாச வசநம் ஷ்²லக்ஷ்ணம் இத³ம் ஹ்ருஷ்டவத் அந்க³த³ம் || 5-64-5

ஸௌம்ய ரோஷோ ந கர்தவ்யோ யத் ஏபி⁴꞉ அபி⁴வாரித꞉ |
அஜ்ஞாநாத் ரக்ஷிபி⁴꞉ க்ரோதா⁴த் ப⁴வந்த꞉ ப்ரதிஷேதி⁴தா꞉ || 5-64-6

யுவ ராஜ꞉ த்வம் ஈஷ²꞉ ச வநஸ்ய அஸ்ய மஹாப³ல |
மௌர்க்²யாத் பூர்வம் க்ருதோ தோ³ஷ꞉ தத் ப⁴வான் க்ஷந்தும் அர்ஹதி || 5-64-7

ஆக்²யாதம் ஹி மயா க³த்வா பித்ருவ்யஸ்ய தவ அநக⁴ |
இஹ உபயாநம் ஸர்வேஷாம் ஏதேஷாம் வந சாரிணாம் || 5-64-8

ஸ த்வத் ஆக³மநம் ஷ்²ருத்வா ஸஹ ஏபி⁴꞉ ஹரி யூத²பை꞉ |
ப்ரஹ்ருஷ்டோ ந து ருஷ்டோ அஸௌ வநம் ஷ்²ருத்வா ப்ரத⁴ர்ஷிதம் || 5-64-9

ப்ரஹ்ருஷ்டோ மாம் பித்ருவ்ய꞉ தே ஸுக்³ரீவோ வாநர ஈஷ்²வர꞉ |
ஷீ²க்⁴ரம் ப்ரேஷய ஸர்வான் தான் இதி ஹ உவாச பார்தி²வ꞉ || 5-64-10

ஷ்²ருத்வா த³தி⁴ முக²ஸ்ய ஏதத் வசநம் ஷ்²லக்ஷ்ணம் அந்க³த³꞉ |
அப்³ரவீத் தான் ஹரி ஷ்²ரேஷ்டோ² வாக்யம் வாக்ய விஷா²ரத³꞉ || 5-64-11

ஷ²ந்கே ஷ்²ருதோ அயம் வ்ருத்த அந்தோ ராமேண ஹரி யூத²பா꞉ |
தத் க்ஷமம் ந இஹ ந꞉ ஸ்தா²தும் க்ருதே கார்யே பரம் தபா꞉ || 5-64-12

பீத்வா மது⁴ யதா² காமம் விஷ்²ராந்தா வந சாரிண꞉ |
கிம் ஷே²ஷம் க³மநம் தத்ர ஸுக்³ரீவோ யத்ர மே கு³ரு꞉ || 5-64-13

ஸர்வே யதா² மாம் வக்ஷ்யந்தி ஸமேத்ய ஹரி யூத²பா꞉ |
ததா² அஸ்மி கர்தா கர்தவ்யே ப⁴வத்³பி⁴꞉ பரவான் அஹம் || 5-64-14

ந ஆஜ்ஞாபயிதும் ஈஷோ² அஹம் யுவ ராஜோ அஸ்மி யதி³ அபி |
அயுக்தம் க்ருத கர்மாணோ யூயம் த⁴ர்ஷயிதும் மயா || 5-64-15

ப்³ருவத꞉ ச அந்க³த³꞉ ச ஏவம் ஷ்²ருத்வா வசநம் அவ்யயம் |
ப்ரஹ்ருஷ்ட மநஸோ வாக்யம் இத³ம் ஊசு꞉ வந ஓகஸ꞉ || 5-64-16

ஏவம் வக்ஷ்யதி கோ ராஜன் ப்ரபு⁴꞉ ஸன் வாநர ருஷப⁴ |
ஐஷ்²வர்ய மத³ மத்தோ ஹி ஸர்வோ அஹம் இதி மந்யதே || 5-64-17

தவ ச இத³ம் ஸுஸத்³ருஷ²ம் வாக்யம் ந அந்யஸ்ய கஸ்யசித் |
ஸம்நதி꞉ ஹி தவ ஆக்²யாதி ப⁴விஷ்யத் ஷு²ப⁴ பா⁴க்³யதாம் || 5-64-18

ஸர்வே வயம் அபி ப்ராப்தா꞉ தத்ர க³ந்தும் க்ருத க்ஷணா꞉ |
ஸ யத்ர ஹரி வீராணாம் ஸுக்³ரீவ꞉ பதி꞉ அவ்யய꞉ || 5-64-19

த்வயா ஹி அநுக்தை꞉ ஹரிபி⁴꞉ ந ஏவ ஷ²க்யம் பதா³த் பத³ம் |
க்வசித் க³ந்தும் ஹரி ஷ்²ரேஷ்ட² ப்³ரூம꞉ ஸத்யம் இத³ம் து தே || 5-64-20

ஏவம் து வத³தாம் தேஷாம் அந்க³த³꞉ ப்ரத்யபா⁴ஷத |
பா³ட⁴ம் க³ச்சா²ம இதி உக்த்வா உத்பபாத மஹீ தலாத் || 5-64-21

உத்பதந்தம் அநூத்பேது꞉ ஸர்வே தே ஹரி யூத²பா꞉ |
க்ருத்வா ஆகாஷ²ம் நிராகாஷ²ம் யஜ்ஞ உத்க்ஷிப்தா இவ அநலா꞉ || 5-64-22

தே அம்ப³ரம் ஸஹஸா உத்பத்ய வேக³வந்த꞉ ப்லவம்க³மா꞉ |
விநத³ந்தோ மஹாநாத³ம் க⁴நா வாத ஈரிதா யதா² || 5-64-23

அந்க³தே³ ஹி அநநுப்ராப்தே ஸுக்³ரீவோ வாநர அதி⁴ப꞉ |
உவாச ஷோ²க உபஹதம் ராமம் கமல லோசநம் || 5-64-24

ஸமாஷ்²வஸிஹி ப⁴த்³ரம் தே த்³ருஷ்டா தே³வீ ந ஸம்ஷ²ய꞉ |
ந ஆக³ந்தும் இஹ ஷ²க்யம் தை꞉ அதீதே ஸமயே ஹி ந꞉ || 5-64-25

ந மத் ஸகாஷ²ம் ஆக³ச்சே²த் க்ருத்யே ஹி விநிபாதிதே |
யுவ ராஜோ மஹாபா³ஹு꞉ ப்லவதாம் ப்ரவரோ அந்க³த³꞉ || 5-64-26

யதி³ அபி அக்ருத க்ருத்யாநாம் ஈத்³ருஷ²꞉ ஸ்யாத் உபக்ரம꞉ |
ப⁴வேத் து தீ³ந வத³நோ ப்⁴ராந்த விப்லுத மாநஸ꞉ || 5-64-27

பித்ரு பைதாமஹம் ச ஏதத் பூர்வகை꞉ அபி⁴ரக்ஷிதம் |
ந மே மது⁴ வநம் ஹந்யாத் அஹ்ருஷ்ட꞉ ப்லவக³ ஈஷ்²வர꞉ || 5-64-28
கௌஸல்யா ஸுப்ரஜா ராம ஸமாஷ்²வஸிஹி ஸுவ்ரத |

த்³ருஷ்டா தே³வீ ந ஸந்தே³ஹோ ந ச அந்யேந ஹநூமதா || 5-64-29
ந ஹி அந்ய꞉ கர்மண꞉ ஹேது꞉ ஸாத⁴நேஸ்ய ஹநூமதா |

ஹநூமதி ஹி ஸித்³தி⁴꞉ ச மதி꞉ ச மதி ஸத்தம || 5-64-30
வ்யவஸாய꞉ ச வீர்யம் ச ஸூர்யே தேஜ இவ த்⁴ருவம் |

ஜாம்ப³வான் யத்ர நேதா ஸ்யாத் அந்க³த³꞉ ச ப³ல ஈஷ்²வர꞉ || 5-64-31
ஹநூமான் ச அபி அதி⁴ஷ்டா²தா ந தஸ்ய க³தி꞉ அந்யதா² |

மா பூ⁴꞉ சிந்தா ஸமாயுக்த꞉ ஸம்ப்ரதி அமித விக்ரம || 5-64-32
தத꞉ கில கிலா ஷ²ப்³த³ம் ஷு²ஷ்²ராவ ஆஸந்நம் அம்ப³ரே |
ஹநூமத் கர்ம த்³ருப்தாநாம் நர்த³தாம் காநந ஓகஸாம் || 5-64-33
கிஷ்கிந்தா⁴ம் உபயாதாநாம் ஸித்³தி⁴ம் கத²யதாம் இவ |

தத꞉ ஷ்²ருத்வா நிநாத³ம் தம் கபீநாம் கபி ஸத்தம꞉ || 5-64-34
ஆயத அந்சித லாந்கூ³ல꞉ ஸோ அப⁴வத்³த் ஹ்ருஷ்ட மாநஸ꞉ |

ஆஜக்³மு꞉ தே அபி ஹரயோ ராம த³ர்ஷ²ந காந்க்ஷிண꞉ || 5-64-35
அந்க³த³ம் புரத꞉ க்ருத்வா ஹநூமந்தம் ச வாநரம் |

தே அந்க³த³ ப்ரமுகா² வீரா꞉ ப்ரஹ்ருஷ்டா꞉ ச முதா³ அந்விதா꞉ || 5-64-36
நிபேது꞉ ஹரி ராஜஸ்ய ஸமீபே ராக⁴வஸ்ய ச |

ஹநூமான் ச மஹாப³ஹு꞉ ப்ரணம்ய ஷி²ரஸா தத꞉ || 5-64-37
நியதாம் அக்ஷதாம் தே³வீம் ராக⁴வாய ந்யவேத³யத் |

த்³ருஷ்டா தே³வீதி ஹநுமத்³வத³நாத³ம்ருதோபமம் || 5-64-38
ஆகர்ண்ய வசநம் ராமோ ஹர்ஷமாப ஸலக்ஷ்மண꞉ |

நிஷ்²சித அர்த²ம் தத꞉ தஸ்மின் ஸுக்³ரீவம் பவந ஆத்மஜே || 5-64-39
லக்ஷ்மண꞉ ப்ரீதிமான் ப்ரீதம் ப³ஹு மாநாத் அவைக்ஷத |

ப்ரீத்யா ச ரமமாணோ அத² ராக⁴வ꞉ பர வீரஹா || 5-64-40
ப³ஹு மாநேந மஹதா ஹநூமந்தம் அவைக்ஷத | 5-64-41

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ சது꞉ஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை