Wednesday 22 May 2024

சுந்தர காண்டம் 56ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ ஷ்ட்பஞ்சாஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Hanuman on Arishta Mountain

தத꞉ து ஷி²ம்ஷ²பா மூலே ஜாநகீம் பர்யவஸ்தி²தாம் |
அபி⁴வாத்³ய அப்³ரவீத் தி³ஷ்ட்யா பஷ்²யாமி த்வாம் இஹ அக்ஷதாம் || 5-56-1

தத꞉ தம் ப்ரஸ்தி²தம் ஸீதா வீக்ஷமாணா புந꞉ புந꞉ |
ப⁴ர்த்ரு ஸ்நேஹ அந்விதம் வாக்யம் ஹநூமந்தம் அபா⁴ஷத || 5-56-2

காமம் அஸ்ய த்வம் ஏவ ஏக꞉ கார்யஸ்ய பரிஸாத⁴நே |
பர்யாப்த꞉ பர வீரக்⁴ந யஷ²ஸ்ய꞉ தே ப³ல உத³ய꞉ || 5-56-3

ஷ²ரைஸ்து꞉ ஸம்குலாம் க்ருத்வா லந்காம் பர ப³ல அர்த³ந꞉ |
மாம் நயேத் யதி³ காகுத்ஸ்த²꞉ தஸ்ய தத் ஸாத்³ருஷ²ம் ப⁴வேத் || 5-56-4

தத் யதா² தஸ்ய விக்ராந்தம் அநுரூபம் மஹாத்மந꞉ |
ப⁴வதி ஆஹவ ஷூ²ரஸ்ய தத்த்வம் ஏவ உபபாத³ய || 5-56-5

தத் அர்த² உபஹிதம் வாக்யம் ப்ரஷ்²ரிதம் ஹேது ஸம்ஹிதம் |
நிஷ²ம்ய ஹநுமான் தஸ்யா வாக்யம் உத்தரம் அப்³ரவீத் || 5-56-6

க்ஷிப்ரம் ஏஷ்யதி காகுத்ஸ்தோ² ஹரி ருக்ஷ ப்ரவரை꞉ வ்ருத꞉ |
ய꞉ தே யுதி⁴ விஜித்ய அரீன் ஷோ²கம் வ்யபநயிஷ்யதி || 5-56-7

ஏவம் ஆஷ்²வாஸ்ய வைதே³ஹீம் ஹநூமான் மாருத் ஆத்மஜ꞉ |
க³மநாய மதிம் க்ருத்வா வைதே³ஹீம் அப்⁴யவாத³யத் || 5-56-8

தத꞉ ஸ கபி ஷா²ர்தூ³ல꞉ ஸ்வாமி ஸந்த³ர்ஷ²ந உத்ஸுக꞉ |
ஆருரோஹ கி³ரி ஷ்²ரேஷ்ட²ம் அரிஷ்டம் அரி மர்த³ந꞉ || 5-56-9

துந்க³ பத்³மக ஜுஷ்டாபி⁴꞉ நீலாபி⁴꞉ வந ராஜிபி⁴꞉ |
ஸோத்தரீயமிவாம்போ⁴தை³꞉ ஷ்²ரும்கா³ந்தரவிலம்பி³பி⁴꞉ || 5-56-10

போ³த்⁴யமாநமிவ ப்ரீத்யா தி³வாகரகரை꞉ ஷு²பை⁴꞉ |
உந்மிஷந்திமிவோத்³தூ⁴தைர்லோசநைரிவ தா⁴துபி⁴꞉ || 5-56-11

தோயௌக⁴நிஸ்வநைர்மந்த்³ரை꞉ ப்ராதீ⁴தமிவ பர்வதம் |
ப்ரகீ³தமிவ விஸ்பஷ்டைர்நாநாப்ரஸ்ரவணஸ்வ்நை || 5-56-12

தே³வதா³ருபி⁴ரத்யுச்சைரூர்த்⁴வபா³ஹுமிவ ஸ்தி²தம் |
ப்ரபாதஜலநிர்கோ⁴ஷை꞉ ப்ராக்ருஷ்டமிவ ஸர்வத꞉ || 5-56-13

வேபமாநமிவ ஷ்²யாமை꞉ கம்பமாநை꞉ ஷ²ரத்³வநை꞉ |
வேணுபி⁴ர்மாருதோத்³தூ⁴தை꞉ கூஜந்தமிவ கீசகை꞉ || 5-56-14

நி꞉ஷ்²வஸந்தமிவாமர்ஷாத்³கோ⁴ரைராஷீ²விஷோத்தமை꞉ |
வீஹாரக்ருதக³ம்பீ⁴ரைர்த்⁴யாயந்தமிவ க³ஹ்வரை꞉ || 5-56-15

மேக⁴பாத³நிபை⁴꞉ பாதை³꞉ ப்ரக்ராந்தமிவ ஸர்வத꞉ |
ஜ்ரும்ப⁴மாணமிவாகாஷே² ஷி²க²ரைரப்⁴ராமாலிபி⁴꞉ || 5-56-16

கூடைஷ்²ச ப³ஹுதா⁴ கீர்ணை ஷோ²பி⁴தம் ப³ஹுகந்த³ரை꞉ |
ஸால தால அஷ்²வ கர்ணை꞉ ச வம்ஷை²꞉ ச ப³ஹுபி⁴꞉ வ்ருதம் || 5-56-17

லதாவிதாநைர்விததை꞉ ப்ஷ்பவத்³பி⁴ரலம்க்ருதம் |
நாநாம்ருக³க³ணாகீர்ணம் தா⁴துநிஷ்யந்த³பூ⁴ஷிதம் || 5-56-18

ப³ஹுப்ரஸ்ரவணோபேதம் ஷி²லாஸஞ்சயஸம்கடம் |
மஹர்ஷியக்ஷக³ந்த⁴ர்வகிந்நரோரக³ஸேவிதம் || 5-56-19

லதாபாத³பஸம்கா⁴தம் ஸிம்ஹாத்⁴யுஷிதகந்த³ரம் |
வ்யாக்³ரஸம்க⁴ஸமாகீர்ணம் ஸ்வாது³மூலப²லத்³ருமம் || 5-56-20

தம் ஆருரோஹ ஹநுமான் பர்வதம் பவநாத்மஜ꞉ |
ராம த³ர்ஷ²ந ஷீ²க்⁴ரேண ப்ரஹர்ஷேண அபி⁴சோதி³த꞉ || 5-56-21

தேந பாத³ தல ஆக்ராந்தா ரம்யேஷு கி³ரி ஸாநுஷு |
ஸகோ⁴ஷா꞉ ஸமஷீ²ர்யந்த ஷி²லா꞉ சூர்ணீ க்ருதா꞉ தத꞉ || 5-56-22

ஸ தம் ஆருஹ்ய ஷை²ல இந்த்³ரம் வ்யவர்த⁴த மஹாகபி꞉ |
த³க்ஷிணாத் உத்தரம் பாரம் ப்ரார்த²யம்ல் லவண அம்ப⁴ஸ꞉ || 5-56-23

அதி⁴ருஹ்ய ததோ வீர꞉ பர்வதம் பவந ஆத்மஜ꞉ |
த³த³ர்ஷ² ஸாக³ரம் பீ⁴மம் மீந உரக³ நிஷேவிதம் || 5-56-24

ஸ மாருத இவ ஆகாஷ²ம் மாருதஸ்ய ஆத்ம ஸம்ப⁴வ꞉ |
ப்ரபேதே³ ஹரி ஷா²ர்தூ³லோ த³க்ஷிணாத் உத்தராம் தி³ஷ²ம் || 5-56-25

ஸ ததா³ பீடி³த꞉ தேந கபிநா பர்வத உத்தம꞉ |
ரராஸ ஸஹ தை꞉ பூ⁴தை꞉ ப்ராவிஷ²த் வஸுதா⁴ தலம் || 5-56-26
கம்பமாநை꞉ ச ஷி²க²ரை꞉ பதத்³பி⁴꞉ அபி ச த்³ருமை꞉ |

தஸ்ய ஊரு வேகா³ன் மதி²தா꞉ பாத³பா꞉ புஷ்ப ஷா²லிந꞉ || 5-56-27
நிபேது꞉ பூ⁴ தலே ருக்³ணா꞉ ஷ²க்ர ஆயுத⁴ ஹதா இவ |

கந்த³ர உத³ர ஸம்ஸ்தா²நாம் பீடி³தாநாம் மஹாஓஜஸாம் || 5-56-28
ஸிம்ஹாநாம் நிநதோ³ பீ⁴மோ நபோ⁴ பி⁴ந்த³ன் ஸ ஷு²ஷ்²ருவே |

த்ரஸ்த வ்யாஅவித்³த⁴ வஸநா வ்யாகுலீ க்ருத பூ⁴ஷணா || 5-56-29
வித்³யாத⁴ர்ய꞉ ஸமுத்பேது꞉ ஸஹஸா த⁴ரணீ த⁴ராத் |

அதிப்ரமாணா ப³லிநோ தீ³ப்த ஜிஹ்வா மஹாவிஷா꞉ || 5-56-30
நிபீடி³த ஷி²ரோ க்³ரீவா வ்யவேஷ்டந்த மஹாஹய꞉ |

கிந்நர உரக³ க³ந்த⁴ர்வ யக்ஷ வித்³யா த⁴ரா꞉ ததா² || 5-56-31
பீடி³தம் தம் நக³ வரம் த்யக்த்வா க³க³நம் ஆஸ்தி²தா꞉ |

ஸ ச பூ⁴மி த⁴ர꞉ ஶ்ரீமான் ப³லிநா தேந பீடி³த꞉ || 5-56-32
ஸவ்ருக்ஷ ஷி²க²ர உத³க்³ரா꞉ ப்ரவிவேஷ² ரஸா தலம் |

த³ஷ² யோஜந விஸ்தார꞉ த்ரிம்ஷ²த் யோஜநம் உச்ச்²ரித꞉ || 5-56-33
த⁴ரண்யாம் ஸமதாம் யாத꞉ ஸ ப³பூ⁴வ த⁴ரா த⁴ர꞉ |

ஸ லிலங்கு⁴யிர்பீ⁴மம் ஸலீலம் லவணார்ணவம் || 5-56-34
கல்லோலாஸ்பா²லவேலாந்தமுத்பபாத நபோ⁴ ஹரி꞉ | 5-56-35

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ ஷ்ட்பஞ்சாஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை