Tuesday 12 March 2024

சுந்தர காண்டம் 38ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ அஷ்டத்ரிம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉

The Kaakaasura story the story of a rakshasa in crow form in Ramayan

தத꞉ ஸ கபி ஷா²ர்தூ³ள꞉ தேன வாக்யேன ஹர்ஷித꞉ |
ஸீதாம் உவாச தத் ஷ்²ருத்வா வாக்யம் வாக்ய விஷா²ரத³꞉ || 5-38-1

யுக்த ரூபம் த்வயா தே³வி பா⁴ஷிதம் ஷு²ப⁴ த³ர்ஷ²னே |
ஸத்³ருʼஷ²ம் ஸ்த்ரீ ஸ்வபா⁴வஸ்ய ஸாத்⁴வீனாம் வினயஸ்ய ச || 5-38-2

ஸ்த்ரீத்வம் ந து ஸமர்த²ம் ஹி ஸாக³ரம் வ்யதிவர்திதும் |
மாம் அதி⁴ஷ்டா²ய விஸ்தீர்ணம் ஷ²த யோஜனம் ஆயதம் || 5-38-3

த்³விதீயம் காரணம் யச் ச ப்³ரவீஷி வினய அன்விதே |
ராமாத் அன்யஸ்ய ந அர்ஹாமி ஸம்ʼஸ்பர்ஷ²ம் இதி ஜானகி || 5-38-4
ஏதத் தே தே³வி ஸத்³ருʼஷ²ம் பத்ன்யா꞉ தஸ்ய மஹாத்மன꞉ |
கா ஹி அன்யா த்வாம் ருʼதே தே³வி ப்³ரூயாத் வசனம் ஈத்³ருʼஷ²ம் || 5-38-5

ஷ்²ரோஷ்யதே சைவ காகுத்ஸ்த²꞉ ஸர்வம் நிரவஷே²ஷத꞉ |
சேஷ்டிதம் யத் த்வயா தே³வி பா⁴ஷிதம் மம ச அக்³ரத꞉ || 5-38-6

காரணை꞉ ப³ஹுபி⁴꞉ தே³வி ராம ப்ரிய சிகீர்ஷயா |
ஸ்னேஹ ப்ரஸ்கன்ன மனஸா மயா ஏதத் ஸமுதீ³ரிதம் || 5-38-7

லன்காயா து³ஷ்ப்ரவேஷ²த்வாத் து³ஸ்தரத்வான் மஹாஉத³தே⁴꞉ |
ஸாமர்த்²யாத் ஆத்மன꞉ சைவ மயா ஏதத் ஸமுதா³ஹ்ருʼதம் || 5-38-8

இச்சா²மி த்வாம் ஸமானேதும் அத்³ய ஏவ ரகு⁴ ப³ந்து⁴னா |
கு³ரு ஸ்னேஹேன ப⁴க்த்யா ச ந அன்யதா² தத் உதா³ஹ்ருʼதம் || 5-38-9

யதி³ ந உத்ஸஹஸே யாதும் மயா ஸார்த⁴ம் அனிந்தி³தே |
அபி⁴ஜ்ஞானம் ப்ரயச்ச² த்வம் ஜானீயாத் ராக⁴வோ ஹி யத் || 5-38-10

ஏவம் உக்தா ஹனுமதா ஸீதா ஸுர ஸுத உபமா |
உவாச வசனம் மந்த³ம் பா³ஷ்ப ப்ரக்³ரதி²த அக்ஷரம் || 5-38-11
இத³ம் ஷ்²ரேஷ்ட²ம் அபி⁴ஜ்ஞானம் ப்³ரூயா꞉ த்வம் து மம ப்ரியம் |

ஷை²லஸ்ய சித்ர கூடஸ்ய பாதே³ பூர்வ உத்தரே ததா³ || 5-38-12
தாபஸ ஆஷ்²ரம வாஸின்யா꞉ ப்ராஜ்ய மூல ப²ல உத³கே |
தஸ்மின் ஸித்³த⁴ ஆஷ்²ரமே தே³ஷே² மந்தா³கின்யா அதூ³ரத꞉ || 5-38-13
தஸ்ய உபவன ஷண்டே³ஷு நானா புஷ்ப ஸுக³ந்தி⁴ஷு |
விஹ்ருʼத்ய ஸலில க்லின்னா தவ அன்கே ஸமுபாவிஷ²ம் ||
பர்யாயேண ப்ரஸுப்த꞉ ச மம அன்கே ப⁴ரத அக்³ரஜ꞉ || 5-38-14

ததோ மாம்ʼஸ ஸமாயுக்தோ வாயஸ꞉ பர்யதுண்ட³யத் |
தம் அஹம் லோஷ்டம் உத்³யம்ய வாரயாமி ஸ்ம வாயஸம் || 5-38-15

தா³ரயன் ஸ ச மாம் காக꞉ தத்ர ஏவ பரிலீயதே |
ந ச அபி உபரமன் மாம்ʼஸாத் ப⁴க்ஷ அர்தீ² ப³லி போ⁴ஜன꞉ || 5-38-16

உத்கர்ஷந்த்யாம் ச ரஷ²நாம் க்ருத்³தா⁴யாம் மயி பக்ஷிணே |
ஸ்ரம்ʼஸமானே ச வஸனே ததோ த்³ருʼஷ்டா த்வயா ஹி அஹம் || 5-38-17

த்வயா விஹஸிதா ச அஹம் க்ருத்³தா⁴ ஸம்லஜ்ஜிதா ததா³ |
ப⁴க்ஷ்ய க்³ருʼத்³தே⁴ன காலேன தா³ரிதா த்வாம் உபாக³தா || 5-38-18

ஆஸீனஸ்ய ச தே ஷ்²ராந்தா புன꞉ உத்ஸன்க³ம் ஆவிஷ²ம் |
க்ருத்⁴யந்தீ ச ப்ரஹ்ருʼஷ்டேன த்வயா அஹம் பரிஸாந்த்விதா || 5-38-19

பா³ஷ்ப பூர்ண முகீ² மந்த³ம் சக்ஷுஷீ பரிமார்ஜதீ |
லக்ஷிதா அஹம் த்வயா நாத² வாயஸேன ப்ரகோபிதா || 5-38-20

பரிஷ்²ரமாத்ப்ரஸுப்தா ச ராக⁴வாங்கே (அ)ப்ய்ஹம் சிரம் |
பர்யாஃயேண ப்ரஸுப்தஷ்²ச மமாங்கே ப⁴ரதாக்³ரஜ꞉ 5-38-21

ஸ தத்ர புனரே வாத² வாயஸ꞉ ஸமுபாக³மத் |
தத꞉ ஸுப்தப்ரபு³த்³தா⁴ம் மாம் ராமஸ்யாங்காத்ஸமுத்தி²தாம் || 5-38-22
வாயஸ꞉ ஸஹஸாக³ம்ய வித³தா³ர ஸ்தனாந்தரே |
புன꞉ புனர்தோ²த்பத்ய வித³தா³ர ஸ மாம்ʼ ப்⁴ருʼஷ²ம் || 5-38-23

தத꞉ ஸமுக்ஷிதோ ராமோ முக்தை꞉ ஷோ²ணிதபி³ந்து³பி⁴꞉ |
வயஸேன ததஸ்தேன ப³லவத்க்லிஷ்²யமானயா || 5-38-24
ஸ மயா போ³தி⁴த꞉ ஶ்ரீமான் ஸுக²ஸுப்த꞉ பரம்தப꞉ |

ஸ மாம் த்³ருʼஷ்ட்வா மஹாபா³ஹுர்விதுன்னாம் ஸ்தனயோஸ்ததா³ || 5-38-25
ஆஷீ² விஷ இவ க்ருத்³த⁴꞉ ஷ்²வஸான் வாக்யம் அபா⁴ஷதா²꞉ |

கேன தே நாக³ நாஸ ஊரு விக்ஷதம் வை ஸ்தன அந்தரம் || 5-38-26
க꞉ க்ரீட³தி ஸரோஷேண பன்ச வக்த்ரேண போ⁴கி³னா |

வீக்ஷமாண꞉ தத꞉ தம் வை வாயஸம் ஸமவைக்ஷதா²꞉ || 5-38-27
நகை²꞉ ஸருதி⁴ரை꞉ தீக்ஷ்ணை꞉ மாம் ஏவ அபி⁴முக²ம் ஸ்தி²தம் |

புத்ர꞉ கில ஸ ஷ²க்ரஸ்ய வாயஸ꞉ பததாம் வர꞉ || 5-38-28
த⁴ரா அந்தர சர꞉ ஷீ²க்⁴ரம் பவனஸ்ய க³தௌ ஸம꞉ |

தத꞉ தஸ்மின் மஹாபா³ஹு꞉ கோப ஸம்வர்தித ஈக்ஷண꞉ || 5-38-29
வாயஸே க்ருʼதவான் க்ரூராம் மதிம் மதிமதாம் வர |

ஸ த³ர்ப⁴ ஸம்ʼஸ்தராத் க்³ருʼஹ்ய ப்³ரஹ்மணோ அஸ்த்ரேண யோஜய꞉ || 5-38-30
ஸ தீ³ப்த இவ கால அக்³னி꞉ ஜஜ்வால அபி⁴முகோ² த்³விஜம் |

ஸ தம் ப்ரதீ³ப்தம் சிக்ஷேப த³ர்ப⁴ம் தம் வாயஸம் ப்ரதி || 5-38-31
ததஸ்தம் வாயஸம் த³ர்ப⁴꞉ ஸோம்ப³ரே(அ)னுஜகா³ம ஹ |

அனுஸ்ருʼஷ்ட꞉ ததா³ காலோ ஜகா³ம விவிதா⁴ம் க³திம் || 5-38-32
த்ராண காம இமம் லோகம் ஸர்வம் வை விசசார ஹ |

ஸ பித்ரா ச பரித்யக்த꞉ ஸுரை꞉ ஸர்வை꞉ மஹர்ஷிபி⁴꞉ || 5-38-33
த்ரீன் லோகான் ஸம்பரிக்ரம்ய த்வாம் ஏவ ஷ²ரணம் க³த꞉ |

ஸ தம் நிபதிதம் பூ⁴மௌ ஷ²ரண்ய꞉ ஷ²ரணா க³தம் || 5-38-34
வத⁴ அர்ஹம் அபி காகுத்ஸ்த² க்ருʼபயா பர்யபாலய꞉ |

பரித்³யூனம் விஷண்ணம் ச ஸ த்வம் ஆயாந்தம் உக்தவான் || 5-38-35
மோக⁴ம் கர்தும் ந ஷ²க்யம் து ப்³ராஹ்மம் அஸ்த்ரம் தத் உச்யதாம் |

ஹினஸ்து த³க்ஷிணாக்ஷித்வச்ச²ர இத்யத² ஸோ(அ)ப்³ரவீத் || 5-38-36
தத꞉ தஸ்ய அக்ஷி காகஸ்ய ஹினஸ்தி ஸ்ம ஸ த³க்ஷிணம் |
த³த்த்வா ஸ த³க்ஷிணம் நேத்ரம் ப்ராணேப்⁴ய꞉ பரிரக்ஷித꞉ || 5-38-37

ஸ ராமாய நமஸ்க்ருʼத்வா ராஜ்ஞே த³ஷ²ரதா²ய ச |
விஸ்ருʼஷ்டஸ்தேன வீரேண ப்ரதிபேதே³ ஸ்வமாலயம் || 5-38-38

மத் க்ருʼதே காக மாத்ரே அபி ப்³ரஹ்ம அஸ்த்ரம் ஸமுதீ³ரிதம் |
கஸ்மாத் யோ மாம் ஹரத் த்வத்த꞉ க்ஷமஸே தம் மஹீ பதே || 5-38-39

ஸ குருஷ்வ மஹாஉத்ஸாஹம் க்ருʼபாம் மயி நர ருʼஷப⁴ |
த்வயா நாத²வதீ நாத² ஹ்யநாதா² இவ த்³ருʼஷ்²யதே || 5-38-40

ஆந்ருʼஷ²ம்ʼஸ்யம் பரோ த⁴ர்ம꞉ த்வத்த ஏவ மயா ஷ்²ருத꞉ |
ஜாநாமி த்வாம் மஹாவீர்யம் மஹாஉத்ஸாஹம் மஹாப³லம் || 5-38-41
அபார பாரம் அக்ஷோப்⁴யம் கா³ம்பீ⁴ர்யாத் ஸாக³ர உபமம் |
ப⁴ர்தாரம் ஸஸமுத்³ராயா த⁴ரண்யா வாஸவ உபமம் || 5-38-42

ஏவம் அஸ்த்ரவிதா³ம் ஷ்²ரேஷ்ட²꞉ ஸத்த்வவான் ப³லவான் அபி |
கிம் அர்த²ம் அஸ்த்ரம் ரக்ஷஹ்ஸு ந யோஜயஸி ராக⁴வ || 5-38-43

ந நாகா³ ந அபி க³ந்த⁴ர்வா ந அஸுரா ந மருத் க³ணா꞉ |
ராமஸ்ய ஸமரே வேக³ம் ஷ²க்தா꞉ ப்ரதி ஸமாதி⁴தும் || 5-38-44

தஸ்யா வீர்யவத꞉ கஷ்²சித் யதி³ அஸ்தி மயி ஸம்ப்⁴ரம꞉ |
கிம் அர்த²ம் ந ஷ²ரை꞉ தீக்ஷ்ணை꞉ க்ஷயம் நயதி ராக்ஷஸான் || 5-38-45

ப்⁴ராது꞉ ஆதே³ஷ²ம் ஆதா³ய லக்ஷ்மணோ வா பரம் தப꞉ |
கஸ்ய ஹேதோ꞉ ந மாம் வீர꞉ பரித்ராதி மஹாப³ல꞉ || 5-38-46

யதி³ தௌ புருஷ வ்யாக்⁴ரௌ வாய்வ் இந்த்³ர ஸம தேஜஸௌ |
ஸுராணாம் அபி து³ர்த⁴ர்ஷோ கிம் அர்த²ம் மாம் உபேக்ஷத꞉ || 5-38-47

மம ஏவ து³ஷ்க்ருʼதம் கிஞ்சின் மஹத் அஸ்தி ந ஸம்ʼஷ²ய꞉ |
ஸமர்தா²வ் அபி தௌ யன் மாம் ந அவேக்ஷேதே பரம் தபௌ || 5-38-48

வைதே³ஹ்யா வசனம் ஷ்²ருத்வா கருணம் ஸாஷு²பா⁴ஷிதம் |
அதா²ப்³ரவீன்மஹாதேஜா ஹனுமான் மாருதாத்மஜ꞉ || 5-38-49

த்வச்சோ²கவிமுகோ² ராமோ தே³வி ஸத்யேன தே ஷ²பே |
ராமே து³꞉கா²பி⁴பன்னே ச லக்ஷ்மண꞉ பரிதப்யதே || 5-38-50

கத²ம் சித்³ப⁴வதீ த்³ருʼஷ்டா ந கால꞉ பரிதே³விதும் |
இமம் முஹூர்தம் து³꞉கா²னாம் த்³ரக்ஷ்யஸ்யந்தமனிந்தி³தே || 5-38-51

தாவுபௌ⁴ புருஷவ்யாக்⁴ரௌ ராஜபுத்ரௌ மஹாப³லௌ |
த்வத்³த³ர்ஷ²னக்ருʼதோத்ஸாஹௌ லங்காம் ப⁴ஸ்மீகரிஷ்யத꞉ || 5-38-52

ஹத்வா ச ஸமரே க்ரூதம் ராவணம் ஸஹபா³ந்த⁴வம் |
ராக⁴வஸ்த்வாம் விஷா²லாக்ஷி நேஷ்யதி ஸ்வாம் புரீம் ப்ரதி || 5-38-53

ப்³ரூஹி யத்³ராக⁴வோ வாச்யோ லக்ஷ்மணஷ்²ச மஹாப³ல꞉ |
ஸுக்³ரீவோ வாபி தேஜஸ்வீ ஹரயோ(அ)பி ஸமாக³தா꞉ || 5-38-54

இத்யுக்தவதி தஸ்மிம்ʼஸ்து ஸீதா ஸுரஸுதோபமா |
உவாச ஷோ²கஸந்தப்தா ஹனுமந்தம்ʼ ப்லவங்க³மம் || 5-38-55

கௌஸல்யா லோக ப⁴ர்தாரம் ஸுஷுவே யம் மனஸ்வினீ |
தம் மம அர்தே² ஸுக²ம் ப்ருʼச்ச² ஷி²ரஸா ச அபி⁴வாத³ய || 5-38-56

ஸ்ரஜ꞉ ச ஸர்வ ரத்னானி ப்ரியா யா꞉ ச வர அன்க³னா꞉ |
ஐஷ்²வர்யம் ச விஷா²லாயாம் ப்ருʼதி²வ்யாம் அபி து³ர்லப⁴ம் || 5-38-57
பிதரம் மாதரம் சைவ ஸம்மான்ய அபி⁴ப்ரஸாத்³ய ச |
அனுப்ரவ்ரஜிதோ ராமம் ஸுமித்ரா யேன ஸுப்ரஜா꞉ || 5-38-58

ஆனுகூல்யேன த⁴ர்ம ஆத்மா த்யக்த்வா ஸுக²ம் அனுத்தமம் |
அனுக³ச்ச²தி காகுத்ஸ்த²ம் ப்⁴ராதரம் பாலயன் வனே || 5-38-59

ஸிம்ஹ ஸ்கந்தோ⁴ மஹாபா³ஹு꞉ மனஸ்வீ ப்ரிய த³ர்ஷ²ன꞉ |
பித்ருʼவத் வர்ததே ராமே மாத்ருʼவன் மாம் ஸமாசரன் || 5-38-60

ப்ரியமாணாம் ததா³ வீரோ ந து மாம் வேத³ லக்ஷ்மண꞉ |
வ்ருʼத்³த⁴ உபஸேவீ லக்ஷ்மீவான் ஷ²க்தோ ந ப³ஹு பா⁴ஷிதா || 5-38-61
ராஜ புத்ர꞉ ப்ரிய ஷ்²ரேஷ்ட²꞉ ஸத்³ருʼஷ²꞉ ஷ்²வஷு²ரஸ்ய மே |

மத்த꞉ ப்ரியதரோ நித்யம் ப்⁴ராதா ராமஸ்ய லக்ஷ்மண꞉ || 5-38-62
நியுக்தோ து⁴ரி யஸ்யாம் து தாம் உத்³வஹதி வீர்யவான் |

யம் த்³ருʼஷ்ட்வா ராக⁴வோ ந ஏவ வ்ருʼத்³த⁴ம் ஆர்யம் அனுஸ்மரத் || 5-38-63
ஸ மம அர்தா²ய குஷ²லம் வக்தவ்யோ வசனான் மம |

ம்ருʼது³꞉ நித்யம் ஷு²சி꞉ த³க்ஷ꞉ ப்ரியோ ராமஸ்ய லக்ஷ்மண꞉ || 5-38-64
யதா² ஹி வானரஷ்²ரேஷ்ட² து³꞉க²க்ஷயகரோ ப⁴வேத் |
த்வமஸ்மின் கார்யநிர்யோகே³ ப்ரமாண ஹரிஸத்தம || 5-38-65

ராக⁴வஸ்த்வத்ஸமாரம்பா⁴ன்மயி யத்னபரோ ப⁴வேத் |
இத³ம் ப்³ரூயா꞉ ச மே நாத²ம் ஷூ²ரம் ராமம் புன꞉ புன꞉ || 5-38-66

ஜீவிதம் தா⁴ரயிஷ்யாமி மாஸம் த³ஷ²ரத² ஆத்மஜ |
ஊர்த்⁴வம் மாஸான் ந ஜீவேயம் ஸத்யேன அஹம் ப்³ரவீமி தே || 5-38-67

ராவணேன உபருத்³தா⁴ம் மாம் நிக்ருʼத்யா பாப கர்மணா |
த்ராதும் அர்ஹஸி வீர த்வம் பாதாலாத் இவ கௌஷி²கீம் || 5-38-68

ததோ வஸ்த்ர க³தம் முக்த்வா தி³வ்யம் சூடா³ மணிம் ஷு²ப⁴ம் |
ப்ரதே³யோ ராக⁴வாய இதி ஸீதா ஹனுமதே த³தௌ³ || 5-38-69

ப்ரதிக்³ருʼஹ்ய ததோ வீரோ மணி ரத்னம் அனுத்தமம் |
அன்கு³ல்யா யோஜயாமாஸ ந ஹி அஸ்யா ப்ராப⁴வத் பு⁴ஜ꞉ || 5-38-70

மணி ரத்னம் கபி வர꞉ ப்ரதிக்³ருʼஹ்ய அபி⁴வாத்³ய ச |
ஸீதாம் ப்ரத³க்ஷிணம் க்ருʼத்வா ப்ரணத꞉ பார்ஷ்²வத꞉ ஸ்தி²த꞉ || 5-38-71

ஹர்ஷேண மஹதா யுக்த꞉ ஸீதா த³ர்ஷ²னஜேன ஸ꞉ |
ஹ்ருʼத³யேன க³தோ ராமம் ஷ²ரீரேண து விஷ்டி²த꞉ || 5-38-72

மணி வரம் உபக்³ருʼஹ்ய தம் மஹாஅர்ஹம் |
ஜனக ந்ருʼப ஆத்மஜயா த்⁴ருʼதம் ப்ரபா⁴வாத் |
கி³ரி வர பவன அவதூ⁴த முக்த꞉ |
ஸுகி²த மனா꞉ ப்ரதிஸம்க்ரமம் ப்ரபேதே³ || 5-38-73

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ அஷ்டத்ரிம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை