Saturday 2 March 2024

சுந்தர காண்டம் 35ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ பஞ்சத்ரிம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Seetha doubts Hanuman to be Ravana

தாம் து ராம கதா²ம் ஷ்²ருத்வா வைதே³ஹீ வானர ருʼஷபா⁴த் |
உவாச வசனம் ஸாந்த்வம் இத³ம் மது⁴ரயா கி³ரா || 5-35-1

க்வ தே ராமேண ஸம்ʼஸர்க³꞉ கத²ம் ஜானாஸி லக்ஷ்மணம் |
வானராணாம் நராணாம் ச கத²ம் ஆஸீத் ஸமாக³ம꞉ || 5-35-2

யானி ராமஸ்ய லின்கா³னி லக்ஷ்மணஸ்ய ச வானர |
தானி பூ⁴ய꞉ ஸமாசக்ஷ்வ ந மாம் ஷோ²க꞉ ஸமாவிஷே²த் || 5-35-3

கீத்³ருʼஷ²ம் தஸ்ய ஸம்ʼஸ்தா²னம் ரூபம் ராமஸ்ய கீத்³ருʼஷ²ம் |
கத²ம் ஊரூ கத²ம் பா³ஹூ லக்ஷ்மணஸ்ய ச ஷ²ம்ʼஸ மே || 5-35-4

ஏவம் உக்த꞉ து வைதே³ஹ்யா ஹனூமான் மாருத ஆத்மஜ꞉ |
ததோ ராமம் யதா² தத்த்வம் ஆக்²யாதும் உபசக்ரமே || 5-35-5

ஜானந்தீ ப³த தி³ஷ்ட்யா மாம் வைதே³ஹி பரிப்ருʼச்ச²ஸி |
ப⁴ர்து꞉ கமல பத்ர அக்ஷி ஸம்க்²யானம் லக்ஷ்மணஸ்ய ச || 5-35-6

யானி ராமஸ்ய சிஹ்னானி லக்ஷ்மணஸ்ய ச யானி வை |
லக்ஷிதானி விஷா²ல அக்ஷி வத³த꞉ ஷ்²ருʼணு தானி மே || 5-35-7

ராம꞉ கமல பத்ர அக்ஷ꞉ ஸர்வ பூ⁴த மனோ ஹர꞉ |
ரூப தா³க்ஷிண்ய ஸம்பன்ன꞉ ப்ரஸூதோ ஜனக ஆத்மஜே || 5-35-8

தேஜஸா ஆதி³த்ய ஸம்காஷ²꞉ க்ஷமயா ப்ருʼதி²வீ ஸம꞉ |
ப்³ருʼஹஸ்பதி ஸமோ பு³த்³த்⁴யா யஷ²ஸா வாஸவ உபம꞉ || 5-35-9

ரக்ஷிதா ஜீவ லோகஸ்ய ஸ்வ ஜனஸ்ய ச ரக்ஷிதா |
ரக்ஷிதா ஸ்வஸ்ய வ்ருʼத்தஸ்ய த⁴ர்மஸ்ய ச பரம் தப꞉ || 5-35-10

ராமோ பா⁴மினி லோகஸ்ய சாதுர்வர்ண்யஸ்ய ரக்ஷிதா |
மர்யாதா³னாம் ச லோகஸ்ய கர்தா காரயிதா ச ஸ꞉ || 5-35-11

அர்சிஷ்மான் அர்சிதோ அத்யர்த²ம் ப்³ரஹ்ம சர்ய வ்ரதே ஸ்தி²த꞉ |
ஸாதூ⁴னாம் உபகாரஜ்ஞ꞉ ப்ரசாரஜ்ஞ꞉ ச கர்மணாம் || 5-35-12

ராஜ வித்³யா வினீத꞉ ச ப்³ராஹ்மணானாம் உபாஸிதா |
ஷ்²ருதவான் ஷீ²ல ஸம்பன்னோ வினீத꞉ ச பரம் தப꞉ || 5-35-13

யஜு꞉ வேத³ வினீத꞉ ச வேத³வித்³பி⁴꞉ ஸுபூஜித꞉ |
த⁴னு꞉ வேதே³ ச வேதே³ ச வேத³ அன்கே³ஷு ச நிஷ்டி²த꞉ || 5-35-14

விபுல அம்ʼஸோ மஹாபா³ஹு꞉ கம்பு³ க்³ரீவ꞉ ஷு²ப⁴ ஆனன꞉ |
கூ³ட⁴ ஜத்ரு꞉ ஸுதாம்ர அக்ஷோ ராமோ தே³வி ஜனை꞉ ஷ்²ருத꞉ || 5-35-15

து³ந்து³பி⁴ ஸ்வன நிர்கோ⁴ஷ꞉ ஸ்னிக்³த⁴ வர்ண꞉ ப்ரதாபவான் |
ஸம꞉ ஸம விப⁴க்த அன்கோ³ வர்ணம் ஷ்²யாமம் ஸமாஷ்²ரித꞉ || 5-35-16

த்ரிஸ்தி²ர꞉ த்ரிப்ரளம்ப³꞉ ச த்ரிஸம꞉ த்ரிஷு ச உன்னத꞉ |
த்ரிவலீவான் த்ர்யவனத꞉ சது꞉ வ்யன்க³꞉ த்ரிஷீ²ர்ஷவான் || 5-35-17

த்ரிவலீவாம்ʼஸ்த்ர்யவனதஷ்²சதுர்வ்யங்க³ஸ்த்ரிஷீ²ர்ஷவான் |
சதுஷ்களஷ்²சதுர்லேக²ஷ்²சதுஷ்கிஷ்குஷ்²சது꞉ஸம꞉ || 5-35-18

சதுஷ் கல꞉ சது꞉ லேக²꞉ சதுஷ் கிஷ்கு꞉ சது꞉ ஸம꞉ |
சதுர்த³ஷ² ஸம த்³வந்த்³வ꞉ சது꞉ த³ஷ்ட꞉ சது꞉ க³தி꞉ || 5-35-19

த³ஷ² பத்³மோ த³ஷ² ப்³ருʼஹத் த்ரிபி⁴꞉ வ்யாப்தோ த்³வி ஷு²க்லவான் |
ஷட்³ உன்னதோ நவ தனு꞉ த்ரிபி⁴꞉ வ்யாப்னோதி ராக⁴வ꞉ || 5-35-20

ஸத்ய த⁴ர்ம பர꞉ ஷ்²ரீமான் ஸம்க்³ரஹ அனுக்³ரஹே ரத꞉ |
தே³ஷ² கால விபா⁴க³ஜ்ஞ꞉ ஸர்வ லோக ப்ரியம் வத³꞉ || 5-35-21

ப்⁴ராதா ச தஸ்ய த்³வைமாத்ர꞉ ஸௌமித்ரி꞉ அபராஜித꞉ |
அனுராகே³ன ரூபேண கு³ணை꞉ சைவ ததா² வித⁴꞉ || 5-35-22

தாவுபௌ⁴ நரஷா²ர்டூ³லௌ த்வத்³த³ர்ஷ²னஸமுத்ஸுகௌ |
விசின்வனௌ மஹீம் க்ருʼத்ஸ்நாமஸ்மாபி⁴ரபி⁴ஸம்கா³தௌ || 5-35-23

த்வாம் ஏவ மார்க³மாணோ தௌ விசரந்தௌ வஸும் த⁴ராம் |
த³த³ர்ஷ²து꞉ ம்ருʼக³ பதிம் பூர்வஜேன அவரோபிதம் || 5-35-24
ருʼஷ்²யமூகஸ்ய ப்ருʼஷ்டே² து ப³ஹு பாத³ப ஸம்குலே |
ப்⁴ராது꞉ பா⁴ர்ய ஆர்தம் ஆஸீனம் ஸுக்³ரீவம் ப்ரிய த³ர்ஷ²னம் || 5-35-25

வயம் து ஹரி ராஜம் தம் ஸுக்³ரீவம் ஸத்ய ஸம்க³ரம் |
பரிசர்யாமஹே ராஜ்யாத் பூர்வஜேன அவரோபிதம் || 5-35-26

தத꞉ தௌ சீர வஸனௌ த⁴னு꞉ ப்ரவர பாணினௌ |
ருʼஷ்²யமூகஸ்ய ஷை²லஸ்ய ரம்யம் தே³ஷ²ம் உபாக³தௌ || 5-35-27

ஸ தௌ த்³ருʼஷ்ட்வா நர வ்யாக்⁴ரௌ த⁴ன்வினௌ வானர ருʼஷப⁴꞉ |
அபி⁴ப்லுதோ கி³ரே꞉ தஸ்ய ஷி²க²ரம் ப⁴ய மோஹித꞉ || 5-35-28

தத꞉ ஸ ஷி²க²ரே தஸ்மின் வானர இந்த்³ரோ வ்யவஸ்தி²த꞉ |
தயோ꞉ ஸமீபம் மாம் ஏவ ப்ரேஷயாமாஸ ஸத்வர꞉ || 5-35-29

தாவ் அஹம் புருஷ வ்யாக்⁴ரௌ ஸுக்³ரீவ வசனாத் ப்ரபூ⁴ |
ரூப லக்ஷண ஸம்பன்னௌ க்ருʼத அஞ்ஜலி꞉ உபஸ்தி²த꞉ || 5-35-30

தௌ பரிஜ்ஞாத தத்த்வ அர்தௌ² மயா ப்ரீதி ஸமன்விதௌ |
ப்ருʼஷ்ட²ம் ஆரோப்ய தம் தே³ஷ²ம் ப்ராபிதௌ புருஷ ருʼஷபௌ⁴ || 5-35-31

நிவேதி³தௌ ச தத்த்வேன ஸுக்³ரீவாய மஹாத்மனே |
தயோ꞉ அன்யோன்ய ஸம்பா⁴ஷாத் ப்⁴ருʼஷ²ம் ப்ரீதி꞉ அஜாயத || 5-35-32

ததஸ்தௌ ப்ரீதிஸம்பன்னௌ ஹரி ஈஷ்²வர நர ஈஷ்²வரௌ |
பரஸ்பர க்ருʼத ஆஷ்²வாஸௌ கத²யா பூர்வ வ்ருʼத்தயா || 5-35-33

தம் தத꞉ ஸாந்த்வயாமாஸ ஸுக்³ரீவம் லக்ஷ்மண ஆக்³ரஜ꞉ |
ஸ்த்ரீ ஹேதோ꞉ வாலினா ப்⁴ராத்ரா நிரஸ்தம் உரு தேஜஸா || 5-35-34

தத꞉ த்வன் நாஷ²ஜம் ஷோ²கம் ராமஸ்ய அக்லிஷ்ட கர்மண꞉ |
லக்ஷ்மணோ வானர இந்த்³ராய ஸுக்³ரீவாய ந்யவேத³யத் || 5-35-35

ஸ ஷ்²ருத்வா வானர இந்த்³ர꞉ து லக்ஷ்மணேன ஈரிதம் வச꞉ |
ததா³ ஆஸீன் நிஷ்ப்ரபோ⁴ அத்யர்த²ம் க்³ரஹ க்³ரஸ்த இவ அம்ʼஷு²மான் || 5-35-36

தத꞉ த்வத் கா³த்ர ஷோ²பீ⁴னி ரக்ஷஸா ஹ்ரியமாணயா |
யானி ஆப⁴ரண ஜாலானி பாதிதானி மஹீ தலே || 5-35-37
தானி ஸர்வாணி ராமாய ஆனீய ஹரி யூத²பா꞉ |
ஸம்ஹ்ருʼஷ்டா த³ர்ஷ²யாம் ஆஸு꞉ க³திம் து ந விது³꞉ தவ || 5-35-38

தானி ராமாய த³த்தானி மயா ஏவ உபஹ்ருʼதானி ச |
ஸ்வனவந்தி அவகீர்ணந்தி தஸ்மின் விஹத சேதஸி || 5-35-39

தானி அன்கே த³ர்ஷ²னீயானி க்ருʼத்வா ப³ஹு வித⁴ம் தத꞉ |
தேன தே³வ ப்ரகாஷே²ன தே³வேன பரிதே³விதம் || 5-35-40

பஷ்²யத꞉ தஸ்யா ருத³த꞉ தாம்யத꞉ ச புன꞉ புன꞉ |
ப்ராதீ³பயன் தா³ஷ²ரதே²꞉ தானி ஷோ²க ஹுத அஷ²னம் || 5-35-41

ஷ²யிதம் ச சிரம் தேன து³ஹ்க² ஆர்தேன மஹாத்மனா |
மயா அபி விவிதை⁴꞉ வாக்யை꞉ க்ருʼச்ச்²ராத் உத்தா²பித꞉ புன꞉ || 5-35-42

தானி த்³ருʼஷ்ட்வா மஹாஅர்ஹாணி த³ர்ஷ²யித்வா முஹு꞉ முஹு꞉ |
ராக⁴வ꞉ ஸஹ ஸௌமித்ரி꞉ ஸுக்³ரீவே ஸ ந்யவேத³யத் || 5-35-43

ஸ தவ அத³ர்ஷ²னாத் ஆர்யே ராக⁴வ꞉ பரிதப்யதே |
மஹதா ஜ்வலதா நித்யம் அக்³னினா இவ அக்³னி பர்வத꞉ || 5-35-44

த்வத் க்ருʼதே தம் அநித்³ரா ச ஷோ²க꞉ சிந்தா ச ராக⁴வம் |
தாபயந்தி மஹாத்மானம் அக்³னி அகா³ரம் இவ அக்³னய꞉ || 5-35-45

தவ அத³ர்ஷ²ன ஷோ²கேன ராக⁴வ꞉ ப்ரவிசால்யதே |
மஹதா பூ⁴மி கம்பேன மஹான் இவ ஷி²லா உச்சய꞉ || 5-35-46

கானானானி ஸுரம்யாணி நதீ³ ப்ரஸ்ரவணானி ச |
சரன் ந ரதிம் ஆப்னோதி த்வம் அபஷ்²யன் ந்ருʼப ஆத்மஜே || 5-35-47

ஸ த்வாம் மனுஜ ஷா²ர்தூ³ள꞉ க்ஷிப்ரம் ப்ராப்ஸ்யதி ராக⁴வ꞉ |
ஸமித்ர பா³ந்த⁴வம் ஹத்வா ராவணம் ஜனக ஆத்மஜே || 5-35-48

ஸஹிதௌ ராம ஸுக்³ரீவாவ் உபா⁴வ் அகுருதாம் ததா³ |
ஸமயம் வாலினம் ஹந்தும் தவ ச அன்வேஷணம் ததா² || 5-35-49

ததஸ்தாப்⁴யாம் குமாராப்⁴யாம் வீராப்⁴யாம் ஸ ஹரீஷ்²வர꞉ |
கிஷ்கிந்தா⁴ம் ஸமூபாக³ம்ய வாலீ யுத்³தே⁴ நிபாதித꞉ || 5-35-50

ததோ நிஹத்ய தரஸா ராமோ வாலினம் ஆஹவே |
ஸர்வ ருʼஷ்க ஹரி ஸம்கா⁴னாம் ஸுக்³ரீவம் அகரோத் பதிம் || 5-35-51

ராம ஸுக்³ரீவயோ꞉ ஐக்யம் தே³வி ஏவம் ஸமஜாயத |
ஹனூமந்தம் ச மாம் வித்³தி⁴ தயோ꞉ தூ³தம் இஹ ஆக³தம் || 5-35-52

ஸ்வ ராஜ்யம் ப்ராப்ய ஸுக்³ரீவ꞉ ஸமனீய மஹாஹரீன் |
த்வத் அர்த²ம் ப்ரேஷயாமாஸ தி³ஷோ² த³ஷ² மஹாப³லான் || 5-35-53

ஆதி³ஷ்டா வானர இந்த்³ரேண ஸுக்³ரீவேண மஹாஓஜஸ꞉ |
அத்³ரி ராஜ ப்ரதீகாஷா²꞉ ஸர்வத꞉ ப்ரஸ்தி²தா மஹீம் || 5-35-54

ததஸ்தே மார்க³மாணா வை ஸுக்³ரீவவசனாதுரா꞉ |
சரந்தி வஸுதா⁴ம் க்ருʼத்ஸ்னாம் வயமன்யே ச வானரா꞉ || 5-35-55

அன்க³தோ³ நாம லக்ஷ்மீவான் வாலி ஸூனு꞉ மஹாப³ல꞉ |
ப்ரஸ்தி²த꞉ கபி ஷா²ர்தூ³ள꞉ த்ரிபா⁴க³ ப³ல ஸம்வ்ருʼத꞉ || 5-35-56

தேஷாம் நோ விப்ரநஷ்டானாம் விந்த்⁴யே பர்வத ஸத்தமே |
ப்⁴ருʼஷ²ம் ஷோ²க பரீதனாம் அஹோ ராத்ர க³ணா க³தா꞉ || 5-35-57

தே வயம் கார்ய நைராஷ்²யாத் காலஸ்ய அதிக்ரமேண ச |
ப⁴யாச் ச கபி ராஜஸ்ய ப்ராணான் த்யக்தும் வ்யவஸ்தி²தா꞉ || 5-35-58

விசித்ய வன து³ர்கா³ணி கி³ரி ப்ரஸ்ரவணானி ச |
அனாஸாத்³ய பத³ம் தே³வ்யா꞉ ப்ராணான் த்யக்தும் வ்யவஸ்தி²தா꞉ || 5-35-59

த்³ருʼஷ்ட்வா ப்ராயோபவிஷ்டாம்ʼஷ்²ச ஸர்வான்வானரபுங்க³வான் |
ப்⁴ருʼஷ²ம் ஷோ²க அர்ணவே மக்³ன꞉ பர்யதே³வயத் அன்க³த³꞉ || 5-35-60
தவ நாஷ²ம் ச வைதே³ஹி வாலின꞉ ச ததா² வத⁴ம் |
ப்ராய உபவேஷ²ம் அஸ்மாகம் மரணம் ச ஜடாயுஷ꞉ || 5-35-61

தேஷாம் ந꞉ ஸ்வாமி ஸந்தே³ஷா²ன் நிராஷா²னாம் முமூர்ஷதாம் |
கார்ய ஹேதோ꞉ இவ ஆயாத꞉ ஷ²குனி꞉ வீர்யவான் மஹான் || 5-35-62

க்³ருʼத்⁴ர ராஜஸ்ய ஸோத³ர்ய꞉ ஸம்பாதி꞉ நாம க்³ருʼத்⁴ர ராட் |
ஷ்²ருத்வா ப்⁴ராத்ருʼ வத⁴ம் கோபாத் இத³ம் வசனம் அப்³ரவீத் || 5-35-63

யவீயான் கேன மே ப்⁴ராதா ஹத꞉ க்வ ச விநாஷி²த꞉ |
ஏதத் ஆக்²யாதும் இச்சா²மி ப⁴வத்³பி⁴꞉ வானர உத்தமா꞉ || 5-35-64

அன்க³தோ³ அகத²யத் தஸ்ய ஜன ஸ்தா²னே மஹத் வத⁴ம் |
ரக்ஷஸா பீ⁴ம ரூபேண த்வாம் உத்³தி³ஷ்²ய யதா² தத²ம் || 5-35-65

ஜடாயோ꞉ து வத⁴ம் ஷ்²ருத்வா து³ஹ்ஹித꞉ ஸோ அருண ஆத்மஜ꞉ |
த்வாம் ஆஹ ஸ வர ஆரோஹே வஸந்தீம் ராவண ஆலயே || 5-35-66

தஸ்ய தத் வசனம் ஷ்²ருத்வா ஸம்பாதே꞉ ப்ரீதி வர்த⁴னம் |
அன்க³த³ ப்ரமுகா²꞉ ஸர்வே தத꞉ ஸம்ப்ரஸ்தி²தா வயம் || 5-35-67

விந்த்⁴யாது³த்தா²ய ஸம்ப்ராப்தா꞉ ஸாக³ரஸ்யாந்தமுத்தரம் |
த்வத் த³ர்ஷ²ன க்ருʼத உத்ஸாஹா ஹ்ருʼஷ்டா꞉ துஷ்டா꞉ ப்லவம்க³மா꞉ || 5-35-68

அங்க³த³ப்ரமுகா²꞉ ஸர்வே வேலோபாந்தமுபஸ்தி²தா꞉ |
சிந்தாம் ஜக்³மு꞉ புனர்பீ⁴தாஸ்த்வத்³த³ர்ஷ²னஸமுத்ஸுகா꞉ || 5-35-69

அத² அஹம் ஹரி ஸைன்யஸ்ய ஸாக³ரம் த்³ருʼஷ்²ய ஸீத³த꞉ |
வ்யவதூ⁴ய ப⁴யம் தீவ்ரம் யோஜனானாம் ஷ²தம் ப்லுத꞉ || 5-35-70

லன்கா ச அபி மயா ராத்ரௌ ப்ரவிஷ்டா ராக்ஷஸ ஆகுலா |
ராவண꞉ ச மயா த்³ருʼஷ்ட꞉ த்வம் ச ஷோ²க நிபீடி³தா || 5-35-71

ஏதத் தே ஸர்வம் ஆக்²யாதம் யதா² வ்ருʼத்தம் அனிந்தி³தே |
அபி⁴பா⁴ஷஸ்வ மாம் தே³வி தூ³தோ தா³ஷ²ரதே²꞉ அஹம் || 5-35-72

த்வம் மாம் ராம க்ருʼத உத்³யோக³ம் த்வன் நிமித்தம் இஹ ஆக³தம் |
ஸுக்³ரீவ ஸசிவம் தே³வி பு³த்⁴யஸ்வ பவன ஆத்மஜம் || 5-35-73

குஷ²லீ தவ காகுத்ஸ்த²꞉ ஸர்வ ஷ²ஸ்த்ரப்⁴ருʼதாம் வர꞉ |
கு³ரோ꞉ ஆராத⁴னே யுக்தோ லக்ஷ்மண꞉ ச ஸுலக்ஷண꞉ || 5-35-74

தஸ்ய வீர்யவதோ தே³வி ப⁴ர்து꞉ தவ ஹிதே ரத꞉ |
அஹம் ஏக꞉ து ஸம்ப்ராப்த꞉ ஸுக்³ரீவ வசனாத் இஹ || 5-35-75

மயா இயம் அஸஹாயேன சரதா காம ரூபிணா |
த³க்ஷிணா தி³க்³ அனுக்ராந்தா த்வன் மார்க³ விசய ஏஷிணா || 5-35-76

தி³ஷ்ட்யா அஹம் ஹரி ஸைன்யானாம் த்வன் நாஷ²ம் அனுஷோ²சதாம் |
அபனேஷ்யாமி ஸம்தாபம் தவ அபி⁴க³ம ஷ²ம்ʼஸனாத் || 5-35-77

தி³ஷ்ட்யா ஹி ந மம வ்யர்த²ம் தே³வி ஸாக³ர லன்க⁴னம் |
ப்ராப்ஸ்யாமி அஹம் இத³ம் தி³ஷ்ட்யா த்வத் த³ர்ஷ²ன க்ருʼதம் யஷ²꞉ || 5-35-78

ராக⁴வ꞉ ச மஹாவீர்ய꞉ க்ஷிப்ரம் த்வாம் அபி⁴பத்ஸ்யதே |
ஸமித்ர பா³ந்த⁴வம் ஹத்வா ராவணம் ராக்ஷஸ அதி⁴பம் || 5-35-79

மால்யவாந்நாம வைதே³ஹி கி³ரீணாம் உத்தமோ கி³ரி꞉ |
ததோ க³ச்ச²தி கோ³ கர்ணம் பர்வதம் கேஸரீ ஹரி꞉ || 5-35-80

ஸ ச தே³வ ருʼஷிபி⁴꞉ த்³ருʼஷ்ட꞉ பிதா மம மஹாகபி꞉ |
தீர்தே² நதீ³ பதே꞉ புண்யே ஷ²ம்ப³ ஸாத³னம் உத்³த⁴ரத் || 5-35-81

தஸ்ய அஹம் ஹரிண꞉ க்ஷேத்ரே ஜாதோ வாதேன மைதி²லி |
ஹனூமான் இதி விக்²யாதோ லோகே ஸ்வேன ஏவ கர்மணா || 5-35-82

விஷ்²வாஸார்த²ம் து வைதே³ஹி ப⁴ர்துருக்தா மயா கு³ணா꞉ |
விஷ்²வாஸ அர்த²ம் து வைதே³ஹி ப⁴ர்து꞉ உக்தா மயா கு³ணா꞉ || 5-35-83

ஏவம் விஷ்²வாஸிதா ஸீதா ஹேதுபி⁴꞉ ஷோ²க கர்ஷி²தா |
உபபன்னை꞉ அபி⁴ஜ்ஞானை꞉ தூ³தம் தம் அவக³ச்ச²தி || 5-35-84

அதுலம் ச க³தா ஹர்ஷம் ப்ரஹர்ஷேண து ஜானகீ |
நேத்ராப்⁴யாம் வக்ர பக்ஷ்மாப்⁴யாம் முமோச ஆனந்த³ஜம் ஜலம் || 5-35-85

சாரு தச் ச ஆனனம் தஸ்யா꞉ தாம்ர ஷு²க்ல ஆயத ஈக்ஷணம் |
அஷோ²ப⁴த விஷா²ல அக்ஷ்யா ராஹு முக்த இவ உடு³ ராட் || 5-35-86

ஹனூமந்தம் கபிம் வ்யக்தம் மன்யதே ந அன்யதா² இதி ஸா |
அத² உவாச ஹனூமான் தாம் உத்தரம் ப்ரிய த³ர்ஷ²நாம் || 5-35-87

ஏதத்தே ஸர்வமாக்²யாதம் ஸமாஷ்²வஸிஹி மைதி²லி |
கிம் கரோமி கத²ம் வா தே ரோசதே ப்ரதியாம்யஹம் || 5-35-88

ஹதே அஸுரே ஸம்யதி ஷ²ம்ப³ ஸாத³னே |
கபி ப்ரவீரேண மஹர்ஷி சோத³னாத் |
ததோ அஸ்மி வாயு ப்ரப⁴வோ ஹி மைதி²லி |
ப்ரபா⁴வத꞉ தத் ப்ரதிம꞉ ச வானர꞉ || 5-35-89

இத்யார்ஷே ஷ்²ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ பஞ்சத்ரிம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை