Thursday 8 February 2024

சுந்தர காண்டம் 18ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ அஷ்டாத³ஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Ravana visits Ashoka garden with his wives to see Seetha

ததா² விப்ரேக்ஷமாணஸ்ய வனம் புஷ்பிதபாத³பம் |
விசின்வதஷ்²ச வைதே³ஹீம் கிஞ்சிச்சேஷா நிஷா²ப⁴வத் || 5-18-1

ஷட³ங்க³வேத³விது³ஷாம் க்ரதுப்ரவரயாஜினாம் |
ஷு²ஷ்²ராவ ப்³ரஹ்மகோ⁴ஷான் ஸ விராத்ரே ப்³ரஹ்மரக்ஷஸாம் || 5-18-2

அத² மங்க³ளவாதி³த்ரஷ²ப்³தை³꞉ ஷ்²ருதிமனோஹரை꞉ |
ப்ரபு³த்⁴யத மஹாபா³ஹுர்த³ஷ²க்³ரீவோ மஹாப³ல꞉ || 5-18-3

விபு³த்⁴ய து யதா²காலம் ராக்ஷஸேந்த்³ர꞉ ப்ரதாபவான் |
ஸ்ரஸ்தமால்யாம்ப³ரத⁴ரோ வைதே³ஹீமன்வசிந்தயாத் || 5-18-4

ப்⁴ருʼஷ²ம்ʼ நியுக்தஸ்தஸ்யாம் ச மத³னேன மதோ³த்கட꞉ |
ந ஸ தம்ʼ ராக்ஷஸ꞉ காமம்ʼ ஷ²ஷா²காத்மனி கூ³ஹிதும் || 5-18-5

ஸ ஸர்வாப⁴ரணைர்யுக்தோ பி³ப⁴ச்ச்²ரியமனுத்தமாம் |
தாம்ʼ நகை³ர்ப³ஹுபி⁴ர்ஜுஷ்டாம் ஸர்வபுஷ்பப²லோபகை³꞉ || 5-18-6

வ்ருʼதாம்ʼ புஷ்கரிணீபி⁴ஷ்²ச நானாபுஷ்போபஷோ²பி⁴தாம் |
ஸதா³மதை³ஷ்²ச விஹகை³ர்விசித்ராம் பரமாத்³பு⁴தாம் || 5-18-7

ஈஹாம்ருʼகை³ஷ்²ச விவிதை⁴ர்ஜுஷ்டாம்ʼ ட்³ருʼஷ்டிமனோஹரை꞉ |
வீதீ²꞉ ஸம்ப்ரேக்ஷமாணஷ்²ச மணிகாஞ்சனதோரணா꞉ || 5-18-8
நானாம்ருʼக³க³ணாகீர்ணாம்ʼ ப²லை꞉ ப்ரபதிதைர்வ்ருʼதாம் |
அஷோ²கவனகாமேவ ப்ராவிஷ²த்ஸந்ததத்³ருமாம் || 5-18-9

அங்க³நாஷ²தமாத்ரம்ʼ து தம்ʼ வ்ரஜந்தமனுவ்ரஜத் |
மஹேந்த்³ரமிவ பௌலஸ்த்யம்ம்ʼ தே³வக³ந்த⁴ர்வயோஷித꞉ || 5-18-10

தீ³பிகா꞉ காஞ்சனீ꞉ காஷ்²சிஜ்ஜக்³ருʼஹுஸ்தத்ர யோஷித꞉ |
வாலவ்யஜனஹஸ்தாஷ்²ச தாலவ்ருʼந்தானி சாபரா꞉ || 5-18-11

காஞ்சனைரபி ப்⁴ருʼங்கா³ரைர்ஜஹ்ரு꞉ ஸலிலமக்³ரத꞉ |
மண்ட³லாகா³ன் ப்³ருஸீம்ʼஷ்²சாபி க்³ருʼஹ்யான்யா꞉ ப்ருʼஷ்ட²தோ யயு꞉ || 5-18-12

காசித்³ரத்னமயீம்ʼ ஸ்தா²லீம்ʼ பூர்ணாம்ʼ பானஸ்ய ப்³ராஜதம் |
த³க்ஷிணா த³க்ஷிணேனைவ ததா³ ஜக்³ராஹ பாணினா || 5-18-13

ராஜஹம்ʼஸப்ரதீகாஷ²ம்ʼ சத்ரம்ʼ பூர்ணஷ²ஷி²ப்ரப⁴ம் |
ஸௌவர்ணத³ண்ட³மபரா க்³ருʼஹீத்வா ப்ருʼஷ்ட²தோ யயௌ || 5-18-14

நித்³ராமத³பரீதாக்ஷ்யோ ராவனஸ்யோத்தமா꞉ ஸ்த்ரிய꞉ |
அனுஜக்³மு꞉ பதிம்ʼ வீரம் க⁴னம் வித்³யுல்லதா இவ || 5-18-15

வ்யாவித்³த⁴ஹாரகேயூரா꞉ ஸமாம்ருʼதி³தவர்ணகா꞉ |
ஸமாக³ளிதகேஷா²ந்தா꞉ ஸஸ்வேத³வத³னாஸ்ததா² || 5-18-16
கோ⁴ர்ணந்த்யோ மத³ஷே²ஷேண நித்³ரயா ச ஷு²பா⁴னனா꞉ |
ஸ்வேத³க்லிஷ்டாங்க³குஸுமா꞉ ஸுமால்யாகுலமூர்த⁴ஜா꞉ || 5-18-17
ப்ரயாந்தம்ʼ நைர்ருʼதபதிம்ʼ நார்யோ மதி³ரளோசனா꞉ |
ப³ஹுமானாச்ச காமாச்ச ப்ரியா பா⁴ர்யாஸ்தமன்வயு꞉ || 5-18-18

ஸ ச காமபராதீ⁴ன꞉ பதிஸ்தாஸாம்ʼ மஹாப³ல꞉ |
ஸீதாஸக்தமனா மந்தோ³ மந்தா³ஞ்சிதக³திர்ப³பௌ⁴ || 5-18-19

தத꞉ காஞ்சீனிநாத³ம்ʼ ச நூபுராணாம் ச நிஸ்வனம் |
ஷு²ஷ்²ராவ பரமஸ்த்ரீணாம்ʼ ஸ கபிர்மாருதாத்மஜ꞉ || 5-18-20

தம்ʼ சாப்ரதிமகர்மாணமசிந்த்யப³லபௌருஷம் |
த்³வாரதே³ஷ²மனுப்ராப்தம்ʼ த³த³ர்ஷ² ஹனுமான் கபி꞉ || 5-18-21

தீ³பிகாபி⁴ரனேகாபி⁴꞉ ஸமந்தாத³வபா⁴ஸிதம் |
க³ந்த⁴தைலாவஸிக்தாபி⁴ர்த்³ரியமாணாபி⁴ரக்³ரத꞉ || 5-18-22

காமத³ர்பமதை³ர்யுக்தம்ʼ ஜிஹ்மதாம்ராயதேக்ஷணம் |
ஸமக்ஷமிவ கந்த³ர்பமபவித்³த⁴ஷ²ராஸனம் || 5-18-23

மதி²தாம்ருʼதபே²நாப⁴மரஜோவஸ்த்ரமுத்தமம் |
ஸலீலமனுகர்ஷந்தம்ʼ விமுக்தம்ʼ ஸக்தமங்க³தே³ || 5-18-24

தம்ʼ பத்ரவிடபே லீன꞉ அத்ரபுஷ்பக⁴னாவ்ருʼதஹ் |
ஸமீபமிவ ஸங்க்ராந்தம்ʼ நித்⁴யாதுமுபசக்ரமே || 5-18-25

அவேக்ஷமாணஸ்து ததோ த³த³ர்ஷ² கபிகுஞ்ஜர꞉ |
ரூபயௌவனஸம்பன்னா ராவணஸ்ய வரஸ்திய꞉ || 5-18-26

தாபி⁴꞉ பரிவ்ருʼதோ ராஜா ஸுரூபாபி⁴ர்மஹாயஷா²꞉ |
தஸ்ம்ருʼக³த்³விஜஸம்க⁴ஷ்டம்ʼ ப்ரவிஷ்ட꞉ ப்ரமதா³வனம் || 5-18-27

க்ஷீபோ³ விசித்ராப⁴ரண꞉ ஷ²ங்குகர்ணோ மஹாப³ல꞉ |
தேன விஷ்²ரவஸ꞉ புத்ர꞉ ஸ த்³ருʼஷ்டோ ராக்ஷஸாதி⁴ப꞉ || 5-18-28
வ்ருʼத꞉ பரமநாரீபி⁴ஸ்தாராபி⁴ரிவ சந்த்³ராமா꞉ |
தம்ʼ த³த³ர்ஷ² மஹாதேஜாஸ்தேஜோவந்தம்ʼ மஹாகபி꞉ || 5-18-29

ராவணோ(அ)யம் மஹாபா³ஹுரிதி ஸஞ்சிந்த்ய வானர꞉ |
அவப்லுதோ மஹாதேஜா ஹனுமான்மாருதாத்மஜ꞉ || 5-18-30

ஸ ததா²ப்யுக்³ரதேஜா꞉ ஸந்நிர்தூ⁴தஸ்தஸ்ய தேஜஸா |
பத்ரகு³ஹ்யாந்தரே ஸக்தோ ஹனுமான் ஸம்ʼவ்ருʼதோ(அ)ப⁴வத் || 5-18-31

ஸ தாமஸிதகேஷா²ந்தாம்ʼ ஸுஷ்²ரோணீம்ʼ ஸம்ʼஹதஸ்தனீம் |
தி³த்³ருʼக்ஷுரஸிதாபாங்க³முபாவர்தத ராவண꞉ || 5-18-32

இத்யார்ஷே ஷ்²ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ அஷ்டாத³ஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை