Tuesday 23 January 2024

சுந்தர காண்டம் 14ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ சதுர்த³ஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Hanuman sitting on a tree looking for Seetha

ஸ முஹூர்தம் இவ த்⁴யத்வா மனஸா ச அதி⁴க³ம்ய தாம் |
அவப்லுதோ மஹா தேஜா꞉ ப்ராகாரம் தஸ்ய வேஷ்²மன꞉ || 5-14-1

ஸ து ஸம்ஹ்ருʼஷ்ட ஸர்வ அன்க³꞉ ப்ராகாரஸ்தோ² மஹா கபி꞉ |
புஷ்பித அக்³ரான் வஸந்த ஆதௌ³ த³த³ர்ஷ² விவிதா⁴ன் த்³ருமான் || 5-14-2
ஸாலான் அஷோ²கான் ப⁴வ்யாம꞉ ச சம்பகாம꞉ ச ஸுபுஷ்பிதான் |
உத்³தா³ளகான் நாக³ வ்ருʼக்ஷாம꞉ சூதான் கபி முகா²ன் அபி || 5-14-3

அத² ஆம்ர வண ஸஞ்சன்னாம் லதா ஷ²த ஸமாவ்ருʼதாம் |
ஜ்யா முக்த இவ நாராச꞉ புப்லுவே வ்ருʼக்ஷ வாடிகாம் || 5-14-4

ஸ ப்ரவிஷ்ய விசித்ராம் தாம் விஹகை³ர் அபி⁴நாதி³தாம் |
ராஜதை꞉ கான்சனை꞉ சைவ பாத³பை꞉ ஸர்வதோ வ்ருʼதாம் || 5-14-5
விஹகை³ர் ம்ருʼக³ ஸம்கை⁴꞉ ச விசித்ராம் சித்ர கானனாம் |
உதி³த ஆதி³த்ய ஸம்காஷா²ம் த³த³ர்ஷ² ஹனுமான் கபி꞉ || 5-14-6
வ்ருʼதாம் நானா விதை⁴ர் வ்ருʼக்ஷை꞉ புஷ்ப உபக³ ப²ல உபகை³꞉ |
கோகிலைர் ப்⁴ருʼன்க³ ராஜை꞉ ச மத்தைர் நித்ய நிஷேவிதாம் || 5-14-7
ப்ரஹ்ருʼஷ்ட மனுஜே கலே ம்ருʼக³ பக்ஷி ஸமாகுலே |
மத்த ப³ர்ஹிண ஸம்கு⁴ஷ்டாம் நானா த்³விஜ க³ண ஆயுதாம் || 5-14-8

மார்க³மாணோ வர ஆரோஹாம் ராஜ புத்ரீம் அனிந்தி³தாம் |
ஸுக² ப்ரஸுப்தான் விஹகா³ன் போ³த⁴யாம் ஆஸ வானர꞉ || 5-14-9

உத்பதத்³பி⁴ர் த்³விஜ க³ணை꞉ பக்ஷை꞉ ஸாலா꞉ ஸமாஹதா꞉ |
அனேக வர்ணா விவிதா⁴ முமுசு꞉ புஷ்ப வ்ருʼஷ்டய꞉ || 5-14-10

புஷ்ப அவகீர்ண꞉ ஷு²ஷு²பே⁴ ஹனுமான் மாருத ஆத்மஜ꞉ |
அஷோ²க வனிகா மத்⁴யே யதா² புஷ்பமயோ கி³ரி꞉ || 5-14-11

தி³ஷ²꞉ ஸர்வ அபி⁴தா³வந்தம் வ்ருʼக்ஷ ஷண்ட³ க³தம் கபிம் |
த்³ற்ஷ்ட்வா ஸர்வாணி பூ⁴தானி வஸந்த இதி மேநிரே || 5-14-12

வ்ருʼக்ஷேப்⁴ய꞉ பதிதை꞉ புஷ்பைர் அவகீர்ணா ப்ருʼத²க்³ விதை⁴꞉ |
ரராஜ வஸுதா⁴ தத்ர ப்ரமதா³ இவ விபூ⁴ஷிதா || 5-14-13

தரஸ்வினா தே தரவ꞉ தரஸா அபி⁴ப்ரகம்பிதா꞉ |
குஸுமானி விசித்ராணி ஸஸ்ற்ஜு꞉ கபினா ததா³ || 5-14-14

நிர்தூ⁴த பத்ர ஷி²க²ரா꞉ ஷீ²ர்ண புஷ்ப ப²ல த்³ருமா꞉ |
நிக்ஷிப்த வஸ்த்ர ஆப⁴ரணா தூ⁴ர்தா இவ பராஜிதா꞉ || 5-14-15

ஹனூமதா வேக³வதா கம்பிதா꞉ தே நக³ உத்தமா꞉ |
புஷ்ப பர்ண ப²லானி ஆஷு² முமுசு꞉ புஷ்ப ஷா²லின꞉ || 5-14-16

விஹம்க³ ஸம்கை⁴ர் ஹீனா꞉ தே ஸ்கந்த⁴ மாத்ர ஆஷ்²ரயா த்³ருமா꞉ |
ப³பூ⁴வுர் அக³மா꞉ ஸர்வே மாருதேன இவ நிர்து⁴தா꞉ || 5-14-17

விதூ⁴த கேஷீ² யுவதிர் யதா² ம்ருʼதி³த வர்ணிகா |
நிஷ்பீத ஷு²ப⁴ த³ந்த ஓஷ்டீ² நகை²ர் த³ந்தை꞉ ச விக்ஷதா || 5-14-18
ததா² லான்கூ³ள ஹஸ்தை꞉ ச சரணாப்⁴யாம் ச மர்தி³தா |
ப³பூ⁴வ அஷோ²க வனிகா ப்ரப⁴க்³ன வர பாத³பா || 5-14-19

மஹா லதானாம் தா³மானி வ்யத⁴மத் தரஸா கபி꞉ |
யதா² ப்ராவ்ருʼஷி விந்த்⁴யஸ்ய மேக⁴ ஜாலானி மாருத꞉ || 5-14-20

ஸ தத்ர மணி பூ⁴மீ꞉ ச ராஜதீ꞉ ச மனோ ரமா꞉ |
ததா² கான்சன பூ⁴மீ꞉ ச விசரன் த³த்³ருʼஷே² கபி꞉ || 5-14-21

வாபீ꞉ ச விவித⁴ ஆகாரா꞉ பூர்ணா꞉ பரம வாரிணா |
மஹா அர்ஹைர் மணி ஸோபானைர் உபபன்னா꞉ தத꞉ தத꞉ || 5-14-22
முக்தா ப்ரவாள ஸிகதா ஸ்ப²டிக அந்தர குட்டிமா꞉ |
கான்சனை꞉ தருபி⁴꞉ சித்ரை꞉ தீரஜைர் உபஷோ²பி⁴தா꞉ || 5-14-23
பு²ல்ல பத்³ம உத்பல வனா꞉ சக்ர வாக உபகூஜிதா꞉ |
நத்யூஹ ருத ஸம்கு⁴ஷ்டா ஹம்ʼஸ ஸாரஸ நாதி³தா꞉ || 5-14-24
தீ³ர்கா⁴பி⁴ர் த்³ரும யுக்தாபி⁴꞉ ஸரித்³பி⁴꞉ ச ஸமந்தத꞉ |
அம்ற்த உபம தோயாபி⁴꞉ ஷி²வாபி⁴ர் உபஸம்ʼஸ்க்ருʼதா꞉ || 5-14-25
லதா ஷ²தைர் அவததா꞉ ஸந்தானக ஸமாவ்ருʼதா꞉ |
நானா கு³ள்ம ஆவ்ருʼத வனா꞉ கர வீர க்ருʼத அந்தரா꞉ || 5-14-26

ததோ அம்பு³ த⁴ர ஸம்காஷ²ம் ப்ரவ்ற்த்³த⁴ ஷி²க²ரம் கி³ரிம் |
விசித்ர கூடம் கூடை꞉ ச ஸர்வத꞉ பரிவாரிதம் || 5-14-27
ஷி²லா க்³ருʼஹைர் அவததம் நானா வ்ருʼக்ஷை꞉ ஸமாவ்ருʼதம் |
த³த³ர்ஷ² கபி ஷா²ர்தூ³ளோ ரம்யம் ஜக³தி பர்வதம் || 5-14-28

த³த³ர்ஷ² ச நகா³த் தஸ்மான் நதீ³ம் நிபதிதாம் கபி꞉ |
அன்காத்³ இவ ஸமுத்பத்ய ப்ரியஸ்ய பதிதாம் ப்ரியாம் || 5-14-29
ஜலே நிபதித அக்³ரை꞉ ச பாத³பைர் உபஷோ²பி⁴தாம் |
வார்யமாணாம் இவ க்ருத்³தா⁴ம் ப்ரமதா³ம் ப்ரிய ப³ந்து⁴பி⁴꞉ || 5-14-30
புனர் ஆவ்ற்த்த தோயாம் ச த³த³ர்ஷ² ஸ மஹா கபி꞉ |
ப்ரஸன்னாம் இவ காந்தஸ்ய காந்தாம் புனர் உபஸ்தி²தாம் || 5-14-31

தஸ்ய அதூ³ராத் ஸ பத்³மின்யோ நானா த்³விஜ க³ண ஆயுதா꞉ |
த³த³ர்ஷ² கபி ஷா²ர்தூ³ளோ ஹனுமான் மாருத ஆத்மஜ꞉ || 5-14-32

க்ருʼத்ரிமாம் தீ³ர்கி⁴காம் ச அபி பூர்ணாம் ஷீ²தேன வாரிணா |
மணி ப்ரவர ஸோபானாம் முக்²தா ஸிகத ஷோ²பி⁴தாம் || 5-14-33
விவிதை⁴ர் ம்ருʼக³ ஸம்கை⁴꞉ ச விசித்ராம் சித்ர கானனாம் |
ப்ராஸாதை³꞉ ஸுமஹத்³பி⁴꞉ ச நிர்மிதைர் விஷ்²வ கர்மணா || 5-14-34
கானனை꞉ க்ரூʼத்ரிமை꞉ ச அபி ஸர்வத꞉ ஸமலம்க்ருʼதாம் |

யே கேசித் பாத³பா꞉ தத்ர புஷ்ப உபக³ ப²ல உபகா³꞉ || 5-14-35
ஸச் சத்ரா꞉ ஸவிதர்தீ³கா꞉ ஸர்வே ஸௌவர்ண வேதி³கா꞉ |

லதா ப்ரதானை꞉ ப³ஹுபி⁴꞉ பர்ணை꞉ ச ப³ஹுபி⁴ர் வ்ற்தாம் || 5-14-36
காஞ்சனீம் ஷி²ம்ʼஷு²பாம் ஏகாம் த³த³ர்ஷ² ஸ மஹா கபி꞉ |
வ்ருʼதாம் ஹேமமயூபி⁴ஸ்து வேதி³காபி⁴꞉ ஸமந்தத꞉ || 5-14-37

ஸோ அபஷ்²யத்³ பூ⁴மி பா⁴கா³ம꞉ ச க³ர்த ப்ரஸ்ரவணானி ச |
ஸுவர்ண வ்ருʼக்ஷான் அபரான் த³த³ர்ஷ² ஷி²கி² ஸம்னிபா⁴ன் || 5-14-38

தேஷாம் த்³ருமாணாம் ப்ரப⁴யா மேரோர் இவ மஹா கபி꞉ |
அமன்யத ததா³ வீர꞉ கான்சனோ அஸ்மி இதி வானர꞉ || 5-14-39

தாம் கான்சனை꞉ தரு க³ணைர் மாருதேன ச வீஜிதாம் |
கின்கிணீ ஷ²த நிர்கோ⁴ஷாம் த்³ருʼஷ்ட்வா விஸ்மயம் ஆக³மத் || 5-14-40

ஸ புஷ்பித அக்³ராம் ருசிராம் தருண அன்குர பல்லவாம் |
தாம் ஆருஹ்ய மஹா வேக³꞉ ஷி²ம்ʼஷ²பாம் பர்ண ஸம்வ்ற்தாம் || 5-14-41

இதோ த்³ரக்ஷ்யாமி வைதே³ஹீம் ராம த³ர்ஷ²ன லாலஸாம் |
இத꞉ ச இத꞉ ச து³ஹ்க² ஆர்தாம் ஸம்பதந்தீம் யத்³ற்ச்சயா || 5-14-42

அஷோ²க வனிகா ச இயம் த்³ருʼட⁴ம் ரம்யா து³ராத்மன꞉ |
சம்பகை꞉ சந்த³னை꞉ ச அபி ப³குலை꞉ ச விபூ⁴ஷிதா || 5-14-43

இயம் ச ளினீ ரம்யா த்³விஜ ஸம்க⁴ நிஷேவிதா |
இமாம் ஸா ராம மஹிஷீ நூனம் ஏஷ்யதி ஜானகீ || 5-14-44

ஸா ராம ராம மஹிஷீ ராக⁴வஸ்ய ப்ரியா ஸதா³ |
வன ஸஞ்சார குஷ²லா நூனம் ஏஷ்யதி ஜானகீ || 5-14-45

அத²வா ம்ருʼக³ ஷா²வ அக்ஷீ வனஸ்ய அஸ்ய விசக்ஷணா |
வனம் ஏஷ்யதி ஸா ச இஹ ராம சிந்தா அனுகர்ஷி²தா || 5-14-46

ராம ஷோ²க அபி⁴ஸம்தப்தா ஸா தே³வீ வாம லோசனா |
வன வாஸ ரதா நித்யம் ஏஷ்யதே வன சாரிணீ || 5-14-47

வனே சராணாம் ஸததம் நூனம் ஸ்ப்ருʼஹயதே புரா |
ராமஸ்ய த³யிதா பா⁴ர்யா ஜனகஸ்ய ஸுதா ஸதீ|| 5-14-48

ஸந்த்⁴யா கால மனா꞉ ஷ்²யாமா த்⁴ருவம் ஏஷ்யதி ஜானகீ |
நதீ³ம் ச இமாம் ஷி²வ ஜலாம் ஸந்த்⁴யா அர்தே² வர வர்ணினீ || 5-14-49

தஸ்யா꞉ ச அபி அனுரூபேயம் அஷோ²க வனிகா ஷு²பா⁴ |
ஷு²பா⁴ யா பார்தி²வ இந்த்³ரஸ்ய பத்னீ ராமஸ்ய ஸம்மிதா || 5-14-50

யதி³ ஜிவதி ஸா தே³வீ தாரா அதி⁴ப நிப⁴ ஆனனா |
ஆக³மிஷ்யதி ஸா அவஷ்²யம் இமாம் ஷி²வ ஜலாம் நதீ³ம் || 5-14-51

ஏவம் து மத்வா ஹனுமான் மஹாத்மா |
ப்ரதீக்ஷமாணோ மனுஜ இந்த்³ர பத்னீம் ||
அவேக்ஷமாண꞉ ச த³த³ர்ஷ² ஸர்வம் |
ஸுபுஷ்பிதே பர்ண க⁴னே நிலீன꞉ || 5-14-52

இத்யார்ஷே ஷ்²ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரக்ஸ்ஸ்ண்டே³ சதுர்த³ஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை