Saturday 9 December 2023

சுந்தர காண்டம் 03ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ த்ருʼதய꞉ ஸர்க³꞉

Lanka Nagariya and Hanuman
Bing - Artificial Intelligence Pictures collage | செயற்கை நுண்ணறிவின் மூலம் "பிங்" வலைத்தளத்தில் உண்டாக்கிய படங்களின் தொகுப்பு

ஸ லம்ப³ ஷி²க²ரே லம்பே³ லம்ப³ தோயத³ ஸம்னிபே⁴ |
ஸத்த்வம் ஆஸ்தா²ய மேதா⁴வீ ஹனுமான் மாருத ஆத்மஜ꞉ || 5-3-1

நிஷி² லன்காம் மஹா ஸத்த்வ꞉ விவேஷ² கபி குன்ஜர꞉ |
ரம்ய கானன தோய ஆட்⁴யாம் புரீம் ராவண பாலிதாம் || 5-3-2

ஷா²ரத³ அம்பு³ த⁴ர ப்ரக்²யை꞉ ப⁴வனை꞉ உபஷோ²பி⁴தாம் |
ஸாக³ர உபம நிர்கோ⁴ஷாம் ஸாக³ர அனில ஸேவிதாம் || 5-3-3

ஸுபுஷ்ட ப³ல ஸம்கு³ப்தாம் யதை²வ விடபாவதீம் |
சாரு தோரண நிர்யூஹாம் பாண்டு³ர த்³வார தோரணாம்|| 5-3-4

பு⁴ஜக³ ஆசரிதாம் கு³ப்தாம் ஷு²பா⁴ம் போ⁴க³வதீம் இவ |
தாம் ஸவித்³யுத் க⁴ன ஆகீர்ணாம் ஜ்யோதி꞉ மார்க³ நிஷேவிதாம் || 5-3-5

மந்தமாருத நிர்ஹ்ராதா³ம் யதா² இந்த்³ரஸ்ய அமராவதீம் |
ஷா²தகும்பே⁴ன மஹதா ப்ராகாரேண அபி⁴ஸம்வ்ருʼதாம் || 5-3-6

கின்கிணீ ஜால கோ⁴ஷாபி⁴꞉ பதாகாபி⁴꞉ அலம்க்ருʼதாம் |
ஆஸாத்³ய ஸஹஸா ஹ்ருʼஷ்ட꞉ ப்ராகாரம் அபி⁴பேதி³வான் || 5-3-7

விஸ்மய ஆவிஷ்ட ஹ்ருʼத³ய꞉ புரீம் ஆலோக்ய ஸர்வத꞉ |
ஜாம்பூ³னத³மயை꞉ த்³வாரை꞉ வைதூ³ர்ய க்ருʼத வேதி³கை꞉ || 5-3-8

மணி ஸ்ப²டிக முக்தாபி⁴꞉ மணி குட்டிம பூ⁴ஷிதை꞉ |
தப்த ஹாடக நிர்யூஹை꞉ ராஜத அமல பாண்டு³ரை꞉ || 5-3-9

வைதூ³ர்ய தல ஸோபானை꞉ ஸ்பா²டிக அந்தர பாம்ʼஸுபி⁴꞉ |
சாரு ஸம்ஜவன உபேதை꞉ க²ம் இவ உத்பதிதை꞉ ஷு²பை⁴꞉ || 5-3-10

க்ரௌன்ச ப³ர்ஹிண ஸம்கு⁴ஷ்டே ராஜ ஹம்ʼஸ நிஷேவிதை꞉ |
தூர்ய ஆப⁴ரண நிர்கோ⁴ஷை꞉ ஸர்வத꞉ ப்ரதிநாதி³தாம் || 5-3-11

வஸ்வோகஸாரா ப்ரதிமாம் ஸமீக்ஷ்ய நக³ரீம் தத꞉ |
க²ம் இவ உத்பதிதாம் லன்காம் ஜஹர்ஷ ஹனுமான் கபி꞉ || 5-3-12

தாம் ஸமீக்ஷ்ய புரீம் லன்காம் ராக்ஷஸ அதி⁴பதே꞉ ஷு²பா⁴ம் |
அனுத்தமாம் ருʼத்³தி⁴ யுதாம் சிந்தயாம் ஆஸ வீர்யவான் || 5-3-13

ந இயம் அன்யேன நக³ரீ ஷ²க்யா த⁴ர்ஷயிதும் ப³லாத் |
ரக்ஷிதா ராவண ப³லை꞉ உத்³யத ஆயுத⁴ தா⁴ரிபி⁴꞉ || 5-3-14

குமுத³ அன்க³த³யோ꞉ வா அபி ஸுஷேணஸ்ய மஹா கபே꞉ |
ப்ரஸித்³தா⁴ இயம் ப⁴வேத் பூ⁴மி꞉ மைந்த³ த்³விவித³யோ꞉ அபி || 5-3-15

விவஸ்வத꞉ தனூஜஸ்ய ஹரே꞉ ச குஷ² பர்வண꞉ |
ருʼக்ஷஸ்ய கேது மாலஸ்ய மம சைவ க³தி꞉ ப⁴வேத் || 5-3-16

ஸமீக்ஷ்ய து மஹா பா³ஹ꞉ ராக⁴வஸ்ய பராக்ரமம் |
லக்ஷ்மணஸ்ய ச விக்ராந்தம் அப⁴வத் ப்ரீதிமான் கபி꞉ || 5-3-17

தாம் ரத்ன வஸன உபேதாம் கோஷ்ட² ஆகா³ர அவதம்ʼஸகாம் |
யந்த்ர அகா³ர ஸ்தனீம் ருʼத்³தா⁴ம் ப்ரமதா³ம் இவ பூ⁴ஷிதாம் || 5-3-18

தாம் நஷ்ட திமிராம் தீ³பை꞉ பா⁴ஸ்வரை꞉ ச மஹா க்³ருʼஹை꞉ |
நக³ரீம் ராக்ஷஸ இந்த்³ரஸ்ய த³த³ர்ஷ² ஸ மஹா கபி꞉ || 5-3-19

அத² ஸா ஹரிஷா²ர்தூ³ளம் ப்ரவிஷ²ந்திம் மஹாப³லம் |
நக³ரீ ஸ்வேன ரூபேண த³த³ர்ஷ² பவனாத்மஜம் || 5-3-20

ஸா தம் ஹரிவரம் த்³ருʼஷ்ட்வா லங்கா ராவணபாலிதா |
ஸ்வயமேவோத்தி²தா தத்ர விக்ருʼதானனத³ர்ஷ²னா || 5-3-21

புரஸ்தத்க பிவர்யஸ்ய வாயுஸூனோரதிஷ்ட²த |
முஞ்சமானா மஹாநாத³மப்³ரவீத்பவனாத்மஜம் || 5-3-22

கஸ்த்வம் கேன ச கார்யேண இஹ ப்ராப்தோ வனாலய |
கத²ய ஸ்வேஹ யத்தத்த்வம் யாவத்ப்ராணா த⁴ரந்தி தே || 5-3-23

ந ஷ²க்யம் க²ல்வியம் லங்கா ப்ரவேஷ்டும் வானர த்வயா |
ரக்ஷிதா ராவணப³லைரபி⁴கு³ப்தா ஸமந்தத꞉ || 5-3-24

அத² தாமப்³ரவீத்³வீரோ ஹனுமானக்³ரத꞉ ஸ்தி²தாம் |
கத²யிஷ்யாமி தே தத்த்வம் யன்மம் த்வம் பரிப்ருʼச்ச²ஸி || 5-3-25

கா த்வம் விரூபநயனா புரத்³வாரே(அ)வதிஷ்ட²ஸி |
கிமர்த²ம் சாபி மாம் ருத்³த்⁴வா நிர்ப⁴ர்த்ஸயஸி தா³ருணா || 5-3-26

ஹனுமத்³வசனம் ஷ்²ருத்வா லங்கா ஸா காமரூபிணீ |
உவாச வசனம் க்ருத்³தா⁴ பருஷம்ʼ பவனாத்மஜம் || 5-3-27

அஹம் ராக்ஷஸராஜஸ்ய ராவணஸ்ய மஹாத்மன꞉ |
ஆஜ்ஞாப்ரதீக்ஷா து³ர்த⁴ர்ஷா ரக்ஷாமி நக³ரீமிமாம் || 5-3-28

ந ஷ²க்யா மாமவஜ்ஞாய ப்ரவேஷ்டும் நக³ரீ த்வயா |
அத்³ய ப்ராணை꞉ பரித்யக்த꞉ ஸ்வப்ஸ்யஸே நிஹதோ மயா || 5-3-29

அஹம் ஹி நக³ரீ லங்கா ஸ்வயமேவ ப்லவங்க³ம |
ஸர்வத꞉ பரிரக்ஷாமி ஹ்யேதத்தே கதி²தம் மயா || 5-3-30

லங்காயா வசனம் ஷ்²ருத்வா ஹனுமான் மாருதாத்மஜ꞉ |
யத்னவான்ஸ ஹரிஷ்²ரேஷ்ட²꞉ ஸ்தி²தஷ்²ஷை²ல இவாபர꞉ || 5-3-31

ஸ தாம் ஸ்த்ரீரூபவிக்ருʼதாம் த்³ருʼஷ்ட்வா வானரபுங்க³வ꞉ |
ஆப³பா⁴ஷே(அ)த² மேதா⁴வி ஸத்த்வான் ப்லவக³ர்ஷப⁴꞉ || 5-3-32

த்³ரக்ஷ்யாமி நக³ரீம் லங்காம் ஸாட்டப்ராகாரதோரணாம் |
இத்யர்த²மிஹ ஸம்ப்ராப்த꞉ பரம் கௌதூஹலம் ஹி மே || 5-3-33

வனான்யுபவனானீஹ லங்காயா꞉ கானனானி ச |
ஸர்வதோ க்³ருʼஹமுக்²யானி த்³ரஷ்டுமாக³மனம் ஹி மே || 5-3-34

தஸ்ய தத்³வசனம் ஷ்²ருத்வா லங்கா ஸா காமரூபிணீ |
பூ⁴ய ஏவ புனர்வாக்யம் ப³பா⁴ஷே பருஷாக்ஷரம் || 5-3-35

மாமநிர்ஜத்ய து³ர்ப³த்³தே⁴ ராக்ஷஸேஷ்²வரபாலிதா |
ந ஷ²க்யமத்³ய தே த்³ரஷ்டும் புரீயம் வனராத⁴ம || 5-3-36

தத꞉ ஸ கபிஷா²ர்தூ³ளஸ்தாமுவாச நிஷா²சரீம் |
த்³ருʼஷ்வா புரீமிமாம் ப⁴த்³ரே புனர்யாஸ்யே யதா²க³தம் || 5-3-37

தத꞉ க்ருʼத்வா மஹாநாத³ம் ஸா வை லங்கா ப⁴யாவஹம் |
தலேன வானரஷ்²ரேஷ்ட²ம் தாட³யாமாஸ வேகி³தா || 5-3-38

தத꞉ ஸ கபிஷா²ர்து³ளோ லங்காயா தாடி³தோ ப்⁴ருʼஷ²ம் |
நநாத³ ஸுமஹாநாத³ம் வீர்யவான் பவனாத்மஜ꞉ || 5-3-39

தத꞉ ஸம்வர்தயாமாஸ வாமஹஸ்தஸ்ய ஸோ(அ)ங்கு³ளீ꞉ |
முஷ்டிநாபி⁴ஜகூ⁴னைனாம் ஹனுமான் க்ரோத⁴மூர்சித꞉ || 5-3-40

ஸ்த்ரீ சேதி மன்யமானேன நாதிக்ரோத⁴꞉ ஸ்வயம் க்ருʼத꞉ |
ஸா து தேன ப்ரஹாரேண விஹ்வலாங்கீ³ நீஷா²சரீ || 5-3-41

பபாத ஸஹஸா பூ⁴மௌ விக்ருʼதானனத³ர்ஷ²னா |
ததஸ்து ஹனுமான் ப்ராஜ்ஞஸ்தாம் த்³ருʼஷ்ட்வா விநிபாதிதாம் || 5-3-42

க்ருʼபாம் சகார தேஜஸ்வீ மன்யமான꞉ ஸ்த்ரியம் து தாம் |
ததோ வை ப்⁴ருʼஷ²ஸம்விக்³னா லங்கா க³த்³க³தா³க்ஷரம் || 5-3-43

உவாசாக³ர்விதம் வாக்யம் ஹனூமந்தம் ப்லவங்க³மம் |
ப்ரஸீத³ ஸுமஹாபா³ஹோ த்ராயஸ்வ ஹரிஸத்தம || 5-3-44

ஸமயே ஸௌம்ய திஷ்ட²ந்தி ஸ்த்த்வவந்தோ மஹாப³லா꞉ |
அஹம்ʼ து நக³ரீ லங்கா ஸ்வயமேவ ப்லவங்க³ம || 5-3-45

நிர்ஜிதாஹம் த்வயா வீர விக்ரமேண மஹாப³ல |
இத³ம் து தத்²யம் ஷ்²ருʼணு வை ப்³ருவந்த்ய மே ஹரீஷ்²வர || 5-3-46

ஸ்வயம்பு⁴வா புரா த³த்தம் வரதா³னம் யதா² மம |
யதா³ த்வாம் வானர꞉ கஷ்²சித்³விக்ரமாத்³வஷ²மானயேத் || 5-3-47

ததா³ த்வயா ஹி விஜ்ஞேயம் ரக்ஷஸாம் ப⁴யாமாக³தம் |
ஸ ஹி ம் ஸமய꞉ ஸௌம்ய ப்ராப்தோ(அ)ய தவ த்³ர்ஷ²னாத் || 5-3-48

ஸ்வயம்பூ⁴விஹித꞉ ஸத்யோ ந தஸ்யாஸ்தி வ்யதிக்ரம꞉ |
ஸீதாநிமித்தம்ʼம் ராஜ்ஞஸ்து ராவணஸ்ய து³ராத்மன꞉ || 5-3-49

வித⁴த்ஸ்வ ஸர்வகார்யாணி யானி யானிஹ வாஞ்சஸி |
தத்ப்ரவிஷ்²ய ஹரிஷ்²ரேஷ்ட²ம் புரீம் ராவணபாலிதாம் || 5-3-50

வித⁴த்ஸ்வ ஸர்வகார்யாண் யானி யானீஹ வாஞ்சஸி |
ப்ரவிஷ்²ய ஷா²போபஹதாம் ஹரீஷ்²வர |
ஷு²பா⁴ம் புரீம் ராக்ஷஸராஜபாலிதாம் |
யத்³ருʼச்ச²யா த்வம் ஜனகாத்மஜாம் ஸதீம் |
விமார்க³ ஸர்வத்ர க³தோ யதா²ஸுக²ம் || 5-3-51

|| இதி ஷ்²ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரகான்ண்டே³ த்ருʼதய꞉ ஸர்க³꞉ ||


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை