Thursday 30 November 2023

சுந்தர காண்டம் 01ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ ப்ரத²ம꞉ ஸர்க³꞉

Hanuman against Simhika
This picture was generated using Artificial Intelligence in Bing website | செயற்கை நுண்ணறிவின் மூலம் "பிங்" வலைத்தளத்தில் உண்டாக்கப்பட்ட படம்

ததோ ராவணனீதாயா꞉ ஸீதாயா꞉ ஷ²த்ருகர்ஷ²ன꞉ |
இயேஷ பத³மன்வேஷ்டும்ʼ சாரணாசரிதே பதி² ||5-1-1

து³ஷ்கரம்ʼ நிஷ்ப்ரதித்³வந்த்³வம்ʼ சிகீர்ஷன் கர்ம வானர꞉ |
ஸமுத³க்³ரஷி²ரோக்³ரீவோ க³வாம்பதிரிவாப³பௌ⁴ || 5-1-2

அத² வைடூ³ர்யவர்ணேஷு ஷா²த்³வலேஷு மஹாப³ல꞉ |
தீ⁴ர꞉ ஸலிலகல்பேஷு விச்சார யதா²ஸுக²ம் ||5-1-3

த்³விஜான் வித்ராஸயன் தீ⁴மானுரஸா பாத³பான் ஹரன் |
ம்ருʼகா³ம்ʼஷ்²ச ஸுபா³ஹுந்நிக்⁴னன் ப்ரவ்ருʼத்³த⁴ இவ கேஸரீ|| 5-1-4

நீலலோஹிதமாஞ்ஜிஷ்ட²பத்ரவர்ணை꞉ ஸிதாஸிதை꞉ |
ஸ்வபா⁴வவிஹிதைஷ்²சித்ரைர்தா⁴துபி⁴꞉ ஸமலங்க்ருʼதம் ||5-1-5

காமரூபிபி⁴ராவிஷ்டமபீ⁴க்ஷ்ணம்ʼ ஸபரிச்சி²தை³꞉ |
யக்ஷகிந்நரக³ந்த⁴ர்வைர்தே³வக்ல்பைஷ்²ச பன்னகை³꞉ ||5-1-6

ஸ தஸ்ய கி³ரிவர்யஸ்ய தலே நாக³வராயுதே |
திஷ்ட²ன் கபிவரஸ்தத்ர ஹ்ரதே³ நாக³ இவாப³பௌ⁴ ||5-1-7

ஸ ஸூர்யாய மஹேந்த்³ராய பவனாய ஸ்வயம்பு⁴வே |
பூ⁴தேப்⁴யஷ்²சாஞ்ஜலிம்ʼ க்ருʼத்வா சகார க³மனே மதிம் || 5-1-8

அஞ்ஜலிம்ʼ ப்ராங்முக²꞉ க்ருʼத்வா பவனாயாத்மயோஓனயோ |
ததோ ஹி வவ்ருʼதே⁴ க³ந்தும்ʼ த³க்ஷிணோ த³க்ஷிணாம்ʼ தி³ஷ்²ம் || 5-1-9

ப்லவங்க³ப்ரவரைர்த்³ருʼஷ்ட꞉ ப்லவனே க்ருʼதநிஷ்²சய꞉ |
வவ்ருʼதே⁴ ராமவ்ருʼத்³த்⁴யர்த²ம் ஸமுத்³ர இவ பர்வஸு || 5-1-10

நிஷ்ப்ரமாணஷ²ரீர꞉ ஸன் லிலங்க⁴யிஷுரர்ணவம் |
பா³ஹுப்⁴யாம்ʼ பீட³யாமாஸ சரணாப்⁴யாம்ʼ ச பர்வதம் || 5-1-11

ஸ சசாலாசலஷ்²சாபி முஹூர்தம்ʼ கபிபீடி³த꞉ |
தரூணாம்ʼ புஷ்பிதாக்³ராணாம்ʼ ஸர்வம்ʼ புஷ்பமஷா²தயத் || 5-1-12

தேன பாத³பமுக்தேன புஷ்பௌகே⁴ன ஸுக³ந்தி⁴னா |
ஸர்வத꞉ ஸம்ʼவ்ருʼத꞉ ஷை²லோ ப³பௌ⁴ புஷ்பமயோ யதா² ||5-1-13

தேன சோத்தமவீர்யேண பீட்³யமான꞉ ஸ பர்வத꞉ |
ஸலிலம்ʼ ஸம்ப்ரஸுஸ்ராவ மத³ம்ʼ மத்த இவ த்³விப꞉ ||5-1-14

பீட்³யமானஸ்து ப³லினா மஹேந்த்³ரஸ்தேன பர்வத꞉ |
ரீதீர்நிர்வர்தயாமாஸ காஞ்சனாஞ்ஜனராஜதீ꞉ ||5-1-15

முமோச ச ஷி²லா꞉ ஷை²லோ விஷா²லா꞉ ஸமன꞉ஷி²லா꞉ |
மத்⁴யமேனார்சிஷா ஜுஷ்டோ தூ⁴மராஜீரிவானல꞉ ||5-1-16

கி³ரிணா பீட்³யமானேன பீட்³யமானானி ஸர்வஷ²꞉ |
கு³ஹாவிஷ்டானி பூ⁴தானி வினேது³ர்விக்ருʼதை꞉ ஸ்வரை꞉ ||5-1-17

ஸ மஹாஸத்த்வஸம்ʼநாத³꞉ ஷை²லபீடா³நிமித்தஜ꞉ |
ப்ருʼதி²வீம்ʼ பூரயாமாஸ தி³ஷ²ஷ்²சோபவனானி ச ||5-1-18

ஷி²ரோபி⁴꞉ ப்ருʼது²பி⁴꞉ ஸர்பா வ்யக்தஸ்வஸ்திகலக்ஷணை꞉ |
வமந்த꞉ பாவகம்ʼ கோ⁴ரம்ʼ த³த³ம்ʼஷு²ர்த³ஷ²னை꞉ ஷி²லா꞉ ||5-1-19

தாஸ்ததா³ ஸவிஷைர்த³ஷ்டா꞉ குபிதைஸ்தைர்மஹாஷி²லா꞉|
ஜஜ்ஜ்வலு꞉ பாவகோத்³தீ³ப்தா பி³பி⁴து³ஷ்²ச ஸஹஸ்ரதா⁴ ||5-1-20

யானி சௌஷத⁴ஜாலானி தஸ்மின் ஜாதானி பர்வதே |
விஷக்⁴னான்யபி நாகா³னாம்ʼ ந ஷே²கு꞉ ஷ²மிதும்ʼ விஷம்|| 5-1-21

பி⁴த்³யதே(அ)யம்ʼ கி³ரிர்பூ⁴தைரிதி மத்த்வா தபஸ்வின꞉ |
த்ரஸ்தா வித்³யாத⁴ராஸ்தஸ்மாது³த்பேது꞉ ஸ்த்ரீக³ணை꞉ ஸஹ|| 5-1-22

பானபூ⁴மிக³தம்ʼ ஹித்வா ஹைமமாஸவபா⁴ஜனம் |
பாத்ரணி ச மஹார்ஹாணி கரகாம்ʼஷ்²ச ஹிரண்மயான் ||5-1-23

லேஹ்யானுச்சாவசான் ப⁴க்ஷ்யான் மாம்ʼஸானி விவிதா⁴னி ச |
ஆர்ஷபா⁴ணி ச சர்மாணி க²ட்³கா³ம்ʼஷ்²ச கனகத்ஸரூன் || 5-1-24

க்ருʼதக்ண்ட²கு³ணா꞉ க்ஷீபா³ ர்க்தமால்யானுலேபனா꞉ |
ர்க்தக்ஷா꞉ புஷ்கராக்ஷாஷ்²ச க³க³னம்ʼ ப்ரதிபேதி³ரே ||5-1-25

ஹாரநூபுரகேயூரபாரிஹார்யத⁴ரா꞉ ஸ்த்ரிய꞉ |
விஸ்மிதா꞉ ஸஸ்மிதாஸ்தஸ்து²ராகாஷே² ரமணை꞉ ஸஹ ||5-1-26

த³ர்ஷ²யந்தோ மஹாவித்³யாம்ʼ வித்³யாத⁴ரமஹர்ஷய꞉ |
ஸஹிதாஸ்தஸ்து²ராகாஷே² வீக்ஷாஞ்சக்ருஷ்²ச பர்வதம்|| 5-1-27

ஷு²ஷ்²ருவுஷ்²சததா³ ஷ²ப்³த³ம்ருʼஷீணாம்ʼ பா⁴விதாத்மனாம்|
சாரணானாம்ʼ ச ஸித்³தா⁴னாம்ʼ ஸ்தி²தானாம்ʼவிமலே(அ)ம்ப³ரே|| 5-1-28

ஏஷ பர்வதஸங்காஷோ² ஹனூமான் மாருதாத்மஜ꞉ |
திதீர்ஷதி மஹாவேக³꞉ ஸமுத்³ரம்ʼ மகராளயம் ||5-1-29

ராமார்த²ம்ʼ வானரார்த²ம்ʼ ச சிகீர்ஷன் கர்மது³ஷ்கரம் |
ஸமுத்³ரஸ்ய பரம்ʼ பாரம்ʼ து³ஷ்ப்ராபம்ʼ ப்ராப்துமிச்ச²தி|| 5-1-30

இதி வித்³யாத⁴ரா꞉ ஷ்²ருத்வா வசஸ்தேஷாம்ʼ மஹாத்மனாம் |
தமப்ரமேயம்ʼ த³த்³ருʼஷு²꞉ பர்வதே வானரர்ஷப⁴ம் ||5-1-31

து³து⁴வே ச ஸ ரோமாணி சகம்பே சாசலோபம꞉ |
நநாத³ ஸுமஹாநாத³ம்ʼ ஸுமஹானிவ தோயத³꞉ || 5-1-32

ஆனுபூர்வ்யேண வ்ருʼத்தம்ʼ ச லாங்கூ³ளம்ʼ லோமபி⁴ஷ்²சிதம் |
உத்பதிஷ்யன் விசிக்ஷேப பக்ஷிராஜ இவோரக³ம் ||5-1-33

தஸ்ய லாங்கூ³ளமாவித்³த⁴மாத்தவேக³ஸ்ய ப்ருʼஷ்ட²த꞉ |
த³த்³ருʼஷே² க³ருடே³னேவ ஹ்ரியமாணோ மஹோரக³꞉ || 5-1-34

பா³ஹூ ஸம்ʼஸ்தம்ப⁴யாமாஸ மஹாபரிக⁴ஸம்ʼநிபௌ⁴ |
ஸஸாத³ ச கபி꞉ க்ட்யாம்ʼ சரணௌ ஸஞ்சுகோச ச ||5-1-35

ஸம்ʼஹ்ருʼத்ய ச பு⁴ஜௌ ஷ்²ரீமாம்ʼஸ்ததை²வ ச ஷி²ரோத⁴ராம் |
தேஜ꞉ ஸ்த்த்வம்ʼ ததா² வீர்யமாவிவேஷ² ஸ வீர்யவான் ||5-1-36

மார்க³மாலோகயந்தூ³ராதூ³ர்த்⁴வம்ʼ ப்ரணிஹிதேக்ஷண꞉ |
ருரோத⁴ ஹ்ருʼத³யே ப்ராணானாகாஷ²மவலோகயன் || 5-1-37

பத்³ப்⁴யாம்ʼ த்³ருʼட⁴மவஸ்தா²னம்ʼ க்ருʼத்வா ஸ கபிகுஞ்ஜர꞉ |
நிகுஞ்ச்ய கர்ணௌ ஹனுமானுத்பதிஷ்யன் மஹாப³ல꞉ |
வானரான் வானரஷ்²ரேஷ்ட² இத³ம்ʼ வசனமப்³ரவீத் || 5-1-38

யதா² ராக⁴வநிர்முக்த꞉ ஷ²ர꞉ ஷ்²வஸனவிக்ரம꞉ |
க³ச்சேத்தத்³வத்³க³மிஷ்யாமி லங்காம்ʼ ராவணபாலிதாம் || 5-1-39

ந ஹி த்³ரக்ஷ்யாமி யதி³ தாம்ʼ லங்காயாம்ʼ ஜனகாத்மஜாம் |
அனேனைவ ஹி வேகே³ன க³மிஷ்யாமி ஸுராளயம் || 5-1-40

யதி³ வா த்ரிதி³வே ஸீதாம்ʼ ந த்³ரக்ஷ்யாம்யக்ருʼதஷ்²ரம꞉ |
ப³த்³த்⁴வா ராக்ஷஸராஜானமானயிஷ்யாமி ராவணம் || 5-1-41

ஸர்வதா² க்ருʼதகார்யோ(அ)ஹமேஷ்யாமி ஸஹ ஸீதயா |
ஆனயிஷ்யாமி வா லங்காம்ʼ ஸமுத்பாட்ய ஸராவணாம் || 5-1-42

ஏவமுக்த்வா து ஹனுமான்வானரான்வானரோத்தம꞉ || 5-1-43

உத்பபாதாத² வேகே³ன வேக³வானவிசாரயன் |
ஸுபர்ணமிவ சாத்மானம்ʼ மேனே ஸ கபிகுஞ்ஜர꞉ || 5-1-44

ஸமுத்பததி தஸ்மிம்ʼஸ்து வேகா³த்தே நக³ரோஹிண꞉ |
ஸம்ʼஹ்ருʼத்ய விடபான் ஸர்வான் ஸமுத்பேது꞉ ஸமந்தத꞉ || 5-1-45

ஸ மத்தகோயஷ்டிப⁴கான் பாத³பான் புஷ்பஷா²லின꞉ |
உத்³வஹன்னூருவேகே³ன ஜகா³ம விமலே(அ)ம்ப³ரே || 5-1-46

ஊருவேகோ³த்தி²தா வ்ருʼக்ஷா முஹூர்தம்ʼ கபிமன்வயு꞉ |
ப்ரஸ்தி²தம்ʼ தீ³ர்க⁴மத்⁴வானம்ʼ ஸ்வப³ந்த⁴மிவ பா³ந்த⁴வா꞉ || 5-1-47

தமூருவேகோ³ன்மதி²தா꞉ஸாலாஷ்²சன்யே நகோ³த்தமா꞉|
அனுஜக்³முர்ஹனூமந்தம்ʼ ஸைன்யா இவ மஹீபதிம் || 5-1-48

ஸுபுஷ்பிதாக்³ரைர்ப³ஹுபி⁴꞉ பாத³பைரன்வித꞉ கபி꞉ |
ஹனுமான் பர்வதாகாரோ ப³பூ⁴வாத்³பு⁴தத³ர்ஷ²ன꞉ || 5-1-49

ஸாரவந்தோ(அ)த² யே வ்ருʼக்ஷா ந்யமஜ்ஜன் லவணாம்ப⁴ஸி |
ப⁴யாதி³வ மஹேந்த்³ரஸ்ய பர்வதா வருணாலயே || 5-1-50

ஸ நானாகுஸுமை꞉ கீர்ண꞉ கபி꞉ ஸாங்குரகோரகை꞉ |
ஷு²ஷு²பே⁴ மேக⁴ஸங்காஷ²꞉ க²த்³யோதைரிவ பர்வத꞉ || 5-1-51

விமுக்தாஸ்தஸ்ய வேகே³ன முக்த்வா புஷ்பாணி தே த்³ருமா꞉ |
அவஷீ²ர்யந்த ஸலிலே நிவ்ருʼத்தா꞉ ஸுஹ்ருʼதோ³ யதா² ||5-1-52

லகு⁴த்வேனோபபன்னம்ʼ தத்³விசித்ரம்ʼ ஸாக³ரே(அ)பதத் |
த்³ருமாணாம்ʼ விவித⁴ம்ʼ புஷ்பம்ʼ கபிவாயுஸமீரிதம் || 5-1-53

தாராசிதமிவாகாஷ²ம்ʼ ப்ரப³பௌ⁴ ச மஹார்ணவ꞉ |
புஷ்பௌகே⁴னானுப³த்³தே⁴ன நானாவர்ணேன வானர꞉ |
ப³பௌ⁴ மேக⁴ இவாகாஷே² வித்³யுத்³க³ணவிபூ⁴ஷித꞉ || 5-1-54

தஸ்ய வேக³ஸமாதூ⁴தை꞉ புஷ்பைஸ்தோயமத்³ருʼஷ்²யத ||5-1-55

தாராபி⁴ரபி⁴ராமாபி⁴ருதி³தாபி⁴ரிவாம்ப³ரம் |
தஸ்யாம்ப³ரக³தௌ பா³ஹூ த³த்³ருʼஷா²தே ப்ரஸாரிதௌ || 5-1-56

பர்வதாக்³ராத்³விநிஷ்க்ராந்தௌ பஞ்சாஸ்யாவிவ பன்னகௌ³ |
பிப³ன்னிவ ப³பௌ⁴ சாபி ஸோஓர்மிமாலம்ʼ மஹார்ணவம் || 5-1-57

பிபாஸுரிவ சாகாஷ²ம்ʼ த³த்³ருʼஷே² ஸ மஹாகபி꞉ |
தஸ்ய வித்³யுத்ப்ரபா⁴காரே வாயுமார்கா³னுஸாரிண꞉ ||5-1-58

நயனே விப்ரகாஷே²தே பர்வதஸ்தா²விவானலௌ |
பிங்கே³ பிங்கா³க்ஷமுக்²யஸ்ய ப்³ருʼஹதீ பரிமண்ட³லே || 5-1-59

சக்ஷுஷீ ஸம்ப்ரகாஷே²தே சந்த்³ரஸூர்யாவிவோதி³தௌ |
முக²ம்ʼ நாஸிகயா தஸ்ய தாம்ரயா தாம்ரமாப³பௌ⁴ || 5-1-60

ஸந்த்⁴யயா ஸமபி⁴ஸ்ப்ருʼஷ்டம்ʼ யதா² தத்ஸூர்யமண்ட³லம் |
லாங்கூ³ளம்ʼ ச ஸமாவித்³த⁴ம்ʼ ப்லவமானஸ்ய ஷோ²ப⁴தே ||5-1-61

அம்ப³ரே வாயுபுத்ரஸ்ய ஷ²க்ரத்⁴வஜ இவோச்ச்²ரித꞉ |
லாங்கூ³ளசக்ரேண மஹான் ஷு²க்லத³ம்ʼஷ்ட்ரோ(அ)னிலாத்மஜ꞉ || 5-1-62

வ்யரோசத மஹாப்ராஜ்ஞ꞉ பரிவேஷீவ பா⁴ஸ்கர꞉ |
ஸ்பி²க்³தே³ஷே²நாபி⁴தாம்ரேண ரராஜ ஸ மஹாகபி꞉ || 5-1-63

மஹதா தா³ரிதேனேவ கி³ரிர்கை³ரிகதா⁴துனா |
தஸ்ய வானரஸிம்ʼஹஸ்ய ப்லவமானஸ்ய ஸாக³ரம் || 5-1-64

கக்ஷாந்தரக³தோ வாயுர்ஜீமூத இவ க³ர்ஜதி |
கே² யதா² நிபதந்த்யுல்கா ஹ்யுத்தராந்தாத்³விநி꞉ஸ்ருʼதா ||5-1-65

த்³ருʼஷ்²யதே ஸானுப³ந்தா⁴ ச ததா² ஸ கபிகுஞ்ஜர꞉ |
பதத்பதங்க³ஸங்காஷோ² வ்யாயத꞉ ஷு²ஷு²பே⁴ கபி꞉ || 5-1-66

ப்ரவ்ருʼத்³த⁴ இவ மாதங்க³꞉ கக்ஷ்யயா ப³த்⁴யமானயா |
உபரிஷ்டாச்ச²ரீரேண சா²யயா சாவகா³ட⁴யா |
ஸாக³ரே மாருதாவிஷ்டா நௌரிவாஸீத்ததா³ கபி꞉ || 5-1-67

யம்ʼ யம்ʼ தே³ஷ²ம்ʼ ஸமுத்³ரஸ்ய ஜகா³ம ஸ மஹாகபி꞉ |
ஸ ஸ தஸ்யோருவேகே³ன ஸோன்மாத³ இவ லக்ஷ்யதே | 5-1-68

ஸாக³ரஸ்யோஓர்மிஜாலாநாமுரஸா ஷை²லவர்ஷ்மணாம் |
அபி⁴க்⁴னம்ʼஸ்து மஹாவேக³꞉ புப்லுவே ஸ மஹாகபி꞉ |5-1-69

கபிவாதஷ்²ச ப³லவான் மேக⁴வாதஷ்²ச நி꞉ஸ்ருʼத꞉ |
ஸாக³ரம்ʼ பீ⁴மநிர்கோ⁴ஷம்ʼ கம்பயாமாஸதுர்ப்⁴ருʼஷ²ம் || 5-1-70

விகர்ஷன்னூர்மிஜாலானி ப்³ருʼஹந்தி லவணாம்ப⁴ஸி |
புப்லுவே கபிஷா²ர்தூ³ளோ விகிரன்னிவ ரோத³ஸீ || 5-1-71

மேருமந்த³ரஸங்காஷா²னுத்³த⁴தான் ஸ மஹார்ணவே |
அத்யக்ராமன்மஹாவேக³ஸ்தரங்கா³ன் க³ணயன்னிவ || 5-1-72

தஸ்ய வேக³ஸமுத்³தூ⁴தம்ʼ ஜலம்ʼ ஸஜலத³ம்ʼ ததா³ |
அம்ப³ர்ஸ்த²ம்ʼ விப³ப்⁴ராஜ ஷா²ரதா³ப்⁴ரமிவாததம் || 5-1-73

திமினக்ரஜ²ஷா꞉ கூர்மா த்³ருʼஷ்²யந்தே விவ்ருʼதாஸ்ததா³ |
வஸ்த்ராபகர்ஷணேனேவ ஷ²ரீராணி ஷ²ரீரிணாம் || 5-1-74

ப்லவமானம்ʼ ஸமீக்ஷ்யத² பு⁴ஜங்கா³꞉ ஸாக³ராளயா꞉ |
வ்யோம்னி தம்ʼ கபிஷா²ர்தூ³ளம்ʼ ஸுபர்ண இதி மேநிரே || 5-1-75

த³ஷ²யோஜனவிஸ்தீர்ணா த்ரிம்ʼஷ²த்³யோஜனமாயதா |
சா²யா வானரஸிம்ʼஹஸ்ய ஜலே சாருதராப⁴வத் || 5-1-76

ஷ்²வேதாப்⁴ரக⁴னராஜீவ வாயுபுத்ரானுகா³மினீ |
தஸ்ய ஸா ஷு²ஷு²பே⁴ சா²யா விததா லவணாம்ப⁴ஸி || 5-1-77

ஷு²ஷு²பே⁴ ஸ மஹாதேஜா மஹாகாயோ மஹாகபி꞉ |
வாயுமார்கே³ நிராளம்பே³ பக்ஷவானிவ பர்வத꞉ || 5-1-78

யேனாஸௌ யாதி ப³லவான் வேகே³ன கபிகுஞ்ஜர꞉ |
தேன மார்கே³ண ஸஹஸா த்³ரோணீக்ருʼத இவார்ணவ꞉ || 5-1-79

ஆபாதே பக்ஷிஸங்கா⁴னாம்ʼ பக்ஷிராஜ இவ வ்ரஜன் |
ஹனுமான் மேக⁴ஜாலானி ப்ரகர்ஷன் மாருதோ யதா² || 5-1-80

பாண்டு³ராருணவர்ணானி நீலமாஞ்ஜிஷ்ட²கானி ச |
கபினாக்ருʼஷ்யமாணானி மஹாப்⁴ராணி சகாஷி²ரே || 5-1-81

ப்ரவிஷ²ன்னப்⁴ரஜாலானிநிஷ்பதம்ʼஷ்²ச புன꞉ புன꞉ |
ப்ரச்சன்னஷ்²ச ப்ரகாஷ²ஷ்²ச சந்த்³ரமா இவ லக்ஷ்யதே || 5-1-82

ப்லவமானம்ʼ து தம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா ப்லவங்க³ம்ʼ த்வரிதம்ʼ ததா³ |
வவர்ஷு꞉ புஷ்பவர்ஷணி தே³வக³ந்த⁴ர்வதா³னவா꞉ || 5-1-83

ததாப ந ஹி தம்ʼ ஸூர்ய꞉ ப்லவந்தம்ʼ வானரோத்தமம் |
ஸிஷேவே ச ததா³ வாயூ ராமகார்யாத்³த²ஸித்³த⁴யே || 5-1-84

ருʼஷயஸ்துஷ்டுவுஷ்²சைவ ப்லவமானம்ʼ விஹாயஸா |
ஜகு³ஷ்²ச தே³வக³ந்த⁴ர்வா꞉ ப்ரஷ²ம்ʼஸந்தோ மஹௌஜஸம் || 5-1-85

நாகா³ஷ்²ச துஷ்டுவுர்யக்ஷா ரக்ஷாம்ʼஸி விபு³தா⁴꞉ க²கா³꞉ || 5-1-86

ப்ரேக்ஷ்ய ஸர்வே கபிவரம்ʼ ஸஹஸா விக³தக்லமம் |
தஸ்மின் ப்லவக³ஷா²ர்தூ³ளே ப்லவமானே ஹனூமதி || 5-1-87

இக்ஷ்வாகுகுலமானார்தீ² சிந்தயாமாஸ ஸாக³ர꞉ |
ஸாஹாய்யம்ʼ வானரேந்த்³ரஸ்ய யதி³ நாஹம்ʼ ஹனூமத꞉ || 5-1-88

கரிஷ்யாமி ப⁴விஷ்யாமி ஸர்வவாச்யோ விவக்ஷதாம் |
அஹமிக்ஷ்வாகுநாதே²ன ஸக³ரேண விவர்த⁴த꞉ || 5-1-89

இக்ஷ்வாகுஸசிசஷ்²சாயம்ʼ நாவஸீதி³துமர்ஹதி |
ததா² மயா விதா⁴தவ்யம்ʼ விஷ்²ரமேத யதா² கபி꞉ || 5-1-90

ஷே²ஷம்ʼ ச மயி விஷ்²ராந்த꞉ ஸுகே²னாதிபதிஷ்யதி |
இதி க்ருʼத்வா மதிம்ʼ ஸாத்⁴வீம்ʼ ஸமுத்³ரஷ்²சன்னமம்ப⁴ஸி || 5-1-91

ஹிரண்யநாப⁴ம்ʼ மைனாகமுவாச கி³ரிஸத்தமம் |
த்வமிஹாஸுரஸங்கா⁴னாம்ʼ பாதாளதலவாஸினாம்ʼ || 5-1-92

தே³வராஜ்ஞா கி³ரிஷ்²ரேஷ்ட² பரிக⁴꞉ ஸம்ʼநிவேஷி²த꞉ |
த்வமேஷாம்ʼ ஜாதவீர்யாணாம்ʼ புனரேவோத்பதிஷ்யதாம் || 5-1-93

பாதாளஸ்யாப்ரமேயஸ்ய த்³வாரமாவ்ருʼத்ய திஷ்ட²ஸி |
திர்யகூ³ர்த்⁴வமத⁴ஷ்²சைவ ஷ²க்திஸ்தே ஷை²ல வர்தி⁴தும் || 5-1-94

தஸ்மாத்ஸஞ்சோத³யாமி த்வாமுத்திஷ்ட² கி³ரிஸத்தம |
ந ஏஷ கபிஷா²ர்தூ³ளஸ்த்வமுபர்யேதி வீர்யவான் || 5-1-95

ஹனூமான்ராமகார்யார்த²ம்ʼ பீ⁴மகர்மா க²மாப்லுத꞉ |
அஸ்ய ஸாஹ்யம்ʼ மயா கார்யமிக்ஷ்வாகுகுலவர்தின꞉ || 5-1-96

மம ஹீக்ஷ்வாகவ꞉ பூஜ்யா꞉ பரம்ʼ பூஜ்யதமாஸ்தவ |
குரு ஸாசிவ்யமஸ்மாகம்ʼ ந ந꞉ கார்யமதிக்ரமேத் || 5-1-97

கர்தவ்யமக்ருʼதம்ʼ கார்யம்ʼ ஸதாம்ʼ மன்யுமுதீ³ரயேத் |
ஸலிலாதூ³ர்த்⁴வமுத்திஷ்ட² திஷ்ட²த்வேஷ கபிஸ்த்வயி || 5-1-98

அஸ்மாகமதிதி²ஷ்²சைவ பூஜ்யஷ்²ச ப்லவதாம்ʼ வர꞉ |
சாமீகரமஹாநாப⁴ தே³வக³ந்த⁴ர்வ ஸேவித ||5-1-99

ஹனுமாம்ʼஸ்த்வயி விஷ்²ராந்தஸ்தத꞉ ஷே²ஷம்ʼ க³மிஷ்யதி |
காகுத்த்²ஸஸ்யாந்ருʼஷ²ம்ʼஸ்யம்ʼ ச மைதி²ல்யாஷ்²ச விவாஸனம் || 5-1-100

ஷ்²ரமம்ʼ ச ப்லவகே³ந்த்³ரஸ்ய ஸமீக்ஷ்யோத்தா²துமர்ஹஸி |
ஹிரண்ய நாபோ⁴ மைனாகோ நிஷ²ம்ய லவணாம்ப⁴ஸ꞉ || 5-1-101

உத்பபாத ஜலாத்தூர்ணம்ʼ மஹாத்³ருமலதாயுத꞉ |
ஸ ஸாக³ரஜலம்ʼ பி⁴த்த்வா ப³பூ⁴வாப்⁴யுத்தி²தஸ்ததா³ || 5-1-102

யதா² ஜலத⁴ரம்ʼ பி⁴த்த்வா தீ³ப்தரஷ்²மிர்தி³வாகர꞉ |
ஸ மஹாத்மா முஹூர்தேன ஸர்வத꞉ ஸலிலாவ்ருʼத꞉ || 5-1-103

த்³ர்ஷ²யாமாஸ ஷ்²ருʼங்கா³ணி ஸாக³ரேண நியோஜித꞉ |
ஷா²தகும்ப⁴மயை꞉ ஷ்²ருʼங்கை³꞉ ஸகின்னரமஹோரகை³꞉ || 5-1-104

ஆதி³த்யோத³யஸங்காஷை²ராளிக²த்³பி⁴ரிவாம்ப³ரம் |
தப்தஜாம்பூ³னதை³꞉ ஷ்²ருʼஙிகா³꞉ பர்வதஸ்ய ஸமுத்தி²தை꞉ || 5-1-105

ஆகாஷ²ம்ʼ ஷ²ஸ்த்ரஸங்காஷ²மப⁴வத்காஞ்சனப்ரப⁴ம் |
ஜாதரூபமயை꞉ ஷ்²ருʼங்கை³ர்ப்⁴ராஜமானை꞉ ஸ்வயம்ப்ரபை⁴꞉ || 5-1-106

ஆதி³த்யஷ²தஸங்காஷ²꞉ ஸோ(அ)ப⁴வத்³கி³ரிஸத்தம꞉ |
தமுத்தி²தமஸங்கே³ன ஹனுமானக்³ரத꞉ ஸ்தி²தம் || 5-1-107

மத்⁴யே லவணதோயஸ்ய விக்⁴னோ(அ)யமிதி நிஷ்²சித꞉ |
ஸ தமுச்ச்²ரித மத்யர்த²ம்ʼ மஹாவேகோ³ மஹாகபி꞉ || 5-1-108

உரஸா பாதயாமாஸ ஜீமூதமிவ மாருத꞉ |
ஸ ததா² பாதிதஸ்தேன கபினா பர்வதோத்தம꞉ || 5-1-109

பு³த்³த்⁴வா தஸ்ய கபேர்வேக³ம்ʼ ஜஹர்ஷ ச நனந்த³ ச |
தமாகாஷ²க³தம்ʼ வீரமாகாஷே² ஸமுபஸ்தி²த꞉ || 5-1-110

ப்ரீதோ ஹ்ருʼஷ்டமனா வாக்யமப்³ரவீத்பர்வத꞉ கபிம் |
மானுஷம்ʼ தா⁴ரயன் ரூபமாத்மன꞉ ஷி²க²ரே ஸ்தி²த꞉ || 5-1-111

து³ஷ்கரம்ʼ க்ருʼதாவன்கர்ம த்வமித³ம்ʼ வானரோத்தம |
நிபத்ய மம ஷ்²ருʼங்கே³ஷு விஷ்²ரமஸ்வ யதா²ஸுக²ம் || 5-1-112

ராக⁴வஸ்ய குலே ஜாதைருத³தி⁴꞉ பரிவர்தி⁴த꞉ |
ஸ த்வாம்ʼ ராமஹிதே யுக்தம்ʼ ப்ரத்யர்சயதி ஸாக³ர꞉ || 5-1-113

க்ருʼதே ச ப்ரதிகர்தவ்யமேஷ த⁴ர்ம꞉ ஸனாதன꞉ |
ஸோ(அ)யம்ʼ தத்ப்ரதிகாரார்தீ² த்வத்த꞉ ஸம்ʼமானமர்ஹதி || 5-1-114

த்வந்நிமித்தமனேனாஹம்ʼ ப³ஹுமானாத்ப்ரசோதி³த꞉ |
யோஜனானாம்ʼ ஷ²தம்ʼ சாபி கபிரேஷ ஸமாப்லுத꞉ ||5-1-115

தவ ஸானுஷு விஷ்²ராந்த꞉ ஷே²ஷம்ʼ ப்ரக்ரமதாமிதி |
திஷ்ட² த்வம்ʼ ஹரிஷா²ர்தூ³ள மயி விஷ்²ரம்ய க³ம்யதாம் || 5-1-116

ததி³த³ம்ʼ க³ந்த⁴வத்ஸ்வாது³ கந்த³மூலப²லம்ʼ ப³ஹு |
ததா³ஸ்வாத்³ய ஹரிஷ்²ரேஷ்ட² விஷ்²ராந்தோ(அ)னு க³மிஷ்யஸி || 5-1-117

அஸ்மாகமபி ஸம்ப³ந்த⁴꞉ கபிமுக்²ய த்வயாஸ்தி வை |
ப்ரக்²யாதஸ்த்ரிஷு லோகேஷு மஹாகு³ணபரிக்³ரஹ꞉ || 5-1-118

வேக³வந்த꞉ ப்லவந்தோ யே ப்லவகா³ மாருதாத்மஜ |
தேஷாம்ʼ முக்²யதமம்ʼ மன்யே த்வாமஹம்ʼ கபிகுஞ்ஜர || 5-1-119

அதிதி²꞉ கிலபூஜார்ஹ꞉ ப்ராக்ருʼதோ(அ)பி விஜானதா |
த⁴ர்மம்ʼ ஜிஜ்ஞாஸமானேன கிம்ʼ புனஸ்த்வாத்³ருʼஷோ² மஹான் || 5-1-120

த்வம்ʼ ஹி தே³வவரிஷ்ட²ஸ்ய மாருதஸ்ய மஹாத்மன꞉ |
புத்ரஸ்தஸ்யைவ வேகே³ன ஸத்³ருʼஷ²꞉ கபிகுஞ்ஜர || 5-1-121

பூஜிதே த்வயி த⁴ர்மஜ்ஞ பூஜாம்ʼ ப்ராப்னோதி மாருத꞉ |
தஸ்மாத்த்வம்ʼ பூஜனீயோ மே ஷ்²ருʼணு சாப்யத்ர காரணம் || 5-1-122

பூர்வம்ʼ க்ருʼதயுகே³ தாத பர்வதா꞉ பக்ஷிணோ(அ)ப⁴வன் |
தே ஹி ஜக்³முர்தி³ஷ²꞉ ஸர்வா க³ருடா³னிலவேகி³ன꞉ || 5-1-123

ததஸ்தேஷு ப்ரயாதேஷு தே³வஸங்க⁴꞉ ஸஹர்ஷிபி⁴꞉ |
பூ⁴தானி ச ப⁴யம்ʼ ஜக்³முஸ்தேஷாம்ʼ பதனஷ²ங்கயா|| 5-1-124

தத꞉ க்ருத்³த⁴꞉ ஸஹஸ்ராஅக்ஷ꞉ பர்வதானாம்ʼ ஷ²தக்ரது꞉ |
பக்ஷான் சிச்சே²த³ வஜ்ரேண தத்ர தத்ர ஸஹஸ்ரஷ²꞉ ||5-1-125

ஸ மாமுபாக³த꞉ க்ருத்³தோ⁴ வஜ்ரமுத்³யம்ய தே³வராட் |
ததோ(அ)ஹம்ʼ ஸஹஸா க்ஷிப்த꞉ ஸ்வஸனேன மஹாத்மனா || 5-1-126

அஸ்மின்லவணதோயே ச ப்ரக்ஷிப்த꞉ ப்லவகோ³த்தம |
கு³ப்தபக்ஷஸமக்³ரஷ்²ச தவ பித்ராபி⁴ரக்ஷித꞉ || 5-1-127

ததோ(அ)ஹம்ʼ மானயாமி த்வாம்ʼ மான்யோ ஹி மம மாருத꞉ |
த்வயா மே ஹ்யேஷ ஸம்ப³ந்த⁴꞉ கபிமுக்²ய மஹாகு³ண꞉ || 5-1-128

அஸ்மின்னேவங்க³தே கார்யே ஸாக³ரஸ்ய மமைவ ச |
ப்ரீதிம்ʼ ப்ரீதமனா꞉ கர்தும்ʼ த்வமர்ஹஸி மஹாகபே || 5-1-129

ஷ்²ரமம்ʼ மோக்ஷய பூஜாம்ʼ ச க்³ருʼஹாண கபிஸத்தம |
ப்ரீதிம்ʼ ச ப³ஹுமன்யஸ்வ ப்ரீதோ(அ)ஸ்மி தவ த³ர்ஷ²னாத் || 5-1-130

ஏவமுக்த꞉ கபிஷ்²ரேஷ்ட²ஸ்தம்ʼ நகோ³த்தமமப்³ரவீத் |
ப்ரீதோ(அ)ஸ்மி க்ருʼதமாதித்²யம்ʼ மன்யுரேஷோ(அ)பனீயதாம் || 15-1-131

த்வரதே கார்யகாலோ மே அஹஷ்²சாப்யதிவர்ததே |
ப்ரதிஜ்ஞா ச மயா த³த்தா ந ஸ்தா²தவ்யமிஹாந்த்தரே || 5-1-132

இத்யுக்த்வா பாணினா ஷை²லமாலப்⁴ய ஹரிபுங்க³வ꞉ |
ஜகா³மாகாஷ²மாவிஷ்²ய வீர்யவான் ப்ரஹஸன்னிவ || 5-1-133

ஸ பர்வதஸமுத்³ராப்⁴யாம்ʼ ப³ஹுமாநாத³வேக்ஷித꞉ |
பூஜிதஷ்²சோபபந்நாபி⁴ராஷீ²ர்பி⁴ரனிலாத்மஜ꞉ || 5-1-134

அதோ²ர்த்⁴வம்ʼ தூ³ரமுத்ப்லுத்ய ஹித்வா ஷை²லமஹார்ணவௌ |
பிது꞉ பந்தா²னமாஸ்தா²ய ஜகா³ம விமலே(அ)ம்ப³ரே || 1-5-135

பூ⁴யஷ்²சோர்த்⁴வம்ʼ க³திம்ʼ ப்ராப்ய கி³ரிம்ʼ தமவலோகயன் |
வாயுஸூனுர்நிராளம்பே³ ஜகா³ம விமலே(அ)ம்ப³ரே || 1-5-136

தத்³த்³விதீயம்ʼ ஹனுமதோ த்³ருʼஷ்ட்வா கர்ம ஸுது³ஷ்கரம் |
ப்ரஷ்²ஷ²ம்ʼஸு꞉ ஸுரா꞉ ஸர்வே ஸித்³தா⁴ஷ்²ச பரமர்ஷய꞉ || 1-5-137

தே³வதாஷ்²சாப⁴வன் ஹ்ருʼஷ்டாஸ்தத்ரஸ்தா²ஸ்தஸ்ய கர்மணா |
காஞ்சனஸ்ய ஸுநாப⁴ஸ்ய ஸஹஸ்ராக்ஷஷ்²ச வாஸவ꞉ || 1-5-138

உவாச வசனம்ʼ தீ⁴மான் பரிதோஷாத்ஸக³த்³க³த³ம் |
ஸுநாப⁴ம்ʼ பர்வதஷ்²ரேஷ்ட²ம்ʼ ஸ்வயமேவ ஷ²சீபதி꞉ || 1-5-139

ஹிரண்யநாப⁴ ஷை²லேந்த்³ர பரிதுஷ்டோ(அ)ஸ்மி தே ப்⁴ருʼஷ²ம் |
அப⁴யம்ʼ தே ப்ரயச்சா²மி திஷ்ட² ஸௌம்ய யதா²ஸுக²ம் || 5-1-140

ஸாஹ்யம்ʼ தே ஸுமஹத்³விக்ராந்தஸ்ய ஹனூமத꞉ |
க்ரமதோ யோஜனஷ²தம்ʼ நிர்ப⁴யஸ்ய ப⁴யே ஸதி || 5-1-141

ராமஸ்யைஷ ஹிதாயைவ யாதி தா³ஷ²ரதே²ர்ஹரி꞉ |
ஸத்க்ரியாம்ʼ குர்வதா தஸ்ய தோஷிதோ(அ)ஸ்மி த்³ருʼட⁴ம்ʼ த்வயா || 5-1-142

தத꞉ ப்ரஹர்ஷமக³மத்³விபுலம்ʼ பர்வதோத்தம꞉ |
தே³வதானாம்ʼ பதிம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா பரிதுஷ்டம்ʼ ஷ²தக்ரதும் || 5-1-143

ஸ வை த³த்தவர꞉ ஷை²லோ ப³பூ⁴வாவஸ்தி²தஸ்ததா³ |
ஹனுமாம்ʼஷ்²ச முஹூர்தேன வ்யதிசக்ராம ஸாக³ரம் || 5-1-144

ததோ தே³வா꞉ ஸக³ந்த⁴ர்வா꞉ ஸித்³தா⁴ஷ்²ச பரமர்ஷய꞉ |
அப்³ரூவன் ஸூர்யஸங்காஷா²ம்ʼ ஸுரஸாம்ʼ நாக³மாதரம் || 5-1-145

அயம்ʼ வாதாத்மஜ꞉ ஷ்²ரீமான்ப்லவதே ஸாக³ரோபரி |
ஹனுமாந்நாம தஸ்ய த்வம்ʼ முஹூர்தம்ʼ விக்⁴னமாசர || 5-1-146
ராக்ஷஸம்ʼ ரூபமாஸ்தா²ய ஸுகோ⁴ரம்ʼ பர்வதோபமம் |
த³ம்ʼஷ்ட்ரகராளம்ʼ பிங்கா³க்ஷம்ʼ வக்த்ரம்ʼ க்ருʼத்வா நப⁴꞉ஸமம் || 5-1-147

ப³லமிச்சா²மஹே ஜ்ஞாதும்ʼ பூ⁴யஷ்²சாஸ்ய பராக்ரமம் |
த்வாம்ʼ விஜேஷ்யத்யுபாயேன விஷாத³ம்ʼ வா க³மிஷ்யதி || 5-1-148

ஏவமுக்தா து ஸா தே³வீ தை³வதைரபி⁴ஸத்க்ருʼதா |
ஸமுத்³ரமத்⁴யே ஸுரஸா பி³ப்⁴ரதீ ராக்ஷஸம்ʼ வபு꞉ || 5-1-149

விக்ருʼதம்ʼ ச விரூபம்ʼ ச ஸர்வஸ்ய ச ப⁴யாவஹம் |
ப்லவமானம்ʼ ஹனூமந்தமாவ்ருʼத்யேத³முவாச ஹ || 5-1-150

மம ப⁴க்ஷ꞉ ப்ரதி³ஷ்டஸ்த்வமீஷ்²வரைர்வானரர்ஷப⁴ |
அஹம்ʼ த்வா ப⁴க்ஷயிஷ்யாமி ப்ரவிஷே²த³ம்ʼ மமானனம் || 5-1-151

ஏவமுக்த꞉ ஸுரஸயா ப்ராஞ்ஜலிர்வானரர்ஷப⁴꞉ |
ப்ரஹ்ருʼஷ்டவத³ன꞉ ஷ்²ரீமானித³ம்ʼ வசனமப்³ரவீத் || 1-5-152

ராமோ தா³ஷ²ரதி²ர்நாம ப்ரவிஷ்டோ த³ண்ட³காவனம் |
லக்ஷ்மணேன ஸஹ ப்⁴ராத்ரா வைதே³ஹ்யா சாபி பா⁴ர்யயா || 5-1-153

அன்யகார்யவிஷக்தஸ்ய ப³த்³த⁴வைரஸ்ய ராக்ஷஸை꞉ |
தஸ்ய ஸீத ஹ்ருʼதா பா⁴ர்யா ராவணேன யஷ²ஸ்வினீ || 5-1-154

தஸ்யா꞉ ஸகாஷ²ம்ʼ தூ³தோ(அ)ஹம்ʼ க³மிஷ்யே ராமகாரணாத் |
கர்துமர்ஹஸி ராமஸ்ய ஸாஹ்யம்ʼ விஷயவாஸினி || 5-1-155

அத²வா மைதி²லீம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா ராமம்ʼ சாக்லிஷ்டகாரிணம் |
ஆக³மிஷ்யாமி தே வக்த்ரம்ʼ ஸத்யம்ʼ ப்ரதிஷ்²ருʼணோமி தே || 5-1-156

ஏவமுக்தா ஹனுமதா ஸுரஸா காமரூபிணீ |
அப்³ரவீன்னாதிவர்தேத கஷ்²சிதே³ஷ வரோ மம || 5-1-157

தம்ʼ ப்ரயாந்தம்ʼ ஸமுத்³வீக்ஷ்ய ஸுரஸா வாக்யமப்³ரவீத் |
ப³லம்ʼ ஜிஜ்ஞாஸமானா வை நாக³மாதா ஹனூமத꞉ || 5-1-158

ப்ரவிஷ்²ய வத³னம்ʼ மே(அ)த்³ய க³ந்தவ்யம்ʼ வானரோத்தம |
வர ஏஷ புரா த³த்தோ மம தா⁴த்ரேதி ஸத்வரா || 5-1-159

வ்யாதா³ய விபுலம்ʼ வக்த்ரம்ʼ ஸ்தி²தா ஸா மாருதே꞉ புர꞉ |
ஏவமுக்த꞉ ஸுரஸயா க்ருத்³தோ⁴ வானரபுஞ்க³வ꞉ || 5-1-160

அப்³ரவீத்குரு வை வக்த்ரம்ʼ யேன மாம்ʼ விஷஹிஷ்யஸே |
ப்ரவிஷ்²ய வத³னம்ʼ மே(அ)த்³ய க்³ந்தவ்யம்ʼ வானரோத்தம |
வர ஏஷ புரா த³த்தோ மமம் த்⁴ராத்ரேதி ஸத்வரா || 5-1-161

வ்யாதா³ய விபுலம்ʼ வக்த்ரம்ʼ ஸ்தி²தா ஸா மருதே꞉ புர꞉ |
தம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா மேக⁴ஸங்காஷ²ம்ʼ த³ஷ²யோஜனமாயதம் || 5-1-162

சகார ஸுரஸா சாஸ்யம்ʼ விம்ʼஷ²த்³யோஜனமாயதம் |
ஹனுமாம்ʼஸ்து தத꞉ க்ருத்³த⁴ஸ்த்ரிம்ʼஷ²த்³யோஜனமாயத꞉ || 5-1-163

சகார ஸுரஸா வக்த்ரம்ʼ சத்வாரிம்ʼஷ²த்ததோ²ச்ச்²ரிதம் |
ப³பூ⁴வ ஹனுமான்வீர꞉ பஞ்சாஷ²த்³யோஜனோச்ச்²ரித꞉ || 5-1-164

சகார ஸுரஸா வக்த்ரம்ʼ ஷஷ்டியோஜனமாயதம் |
ததை²வ ஹனுமான்வீர꞉ ஸப்ததீயோஜினோச்ச்²ரித꞉ || 5-1-165

சகார ஸுரஸா வ்க்த்ரம்ʼஷீ²தீயோஜனோச்ச்²ரிதம் |
ஹனுமானசலப்ரக்²யோ நவதீயோஜனோச்ச்²ரித꞉ || 5-1-166

தத்³த்³ருʼஷ்ட்வா வ்யாதி³தம்ʼ த்வாஸ்யம்ʼ வாயுபுத்ர꞉ ஸுபு³த்³தி⁴மான் |
தீ³ர்க⁴ஜிஹ்வம்ʼ ஸுரஸயா ஸுகோ⁴ரம்ʼ நரகோபமம் || 5-1-167

ஸுஸங்க்ஷிப்யாத்மன꞉ காயம்ʼ ப³பூ⁴வாஞ்கு³ஷ்ட²மாத்ரக꞉ |
ஸோ(அ)பி⁴பத்யாஷு² தத்³வக்த்ரம்ʼ நிஷ்பத்ய ச மஹாஜவ꞉ |
அந்தரிக்ஷே ஸ்தி²த꞉ ஷ்²ரீமானித³ம்ʼ வசனமப்³ரவீத் || 5-1-168

ப்ரவிஷ்டோ(அ)ஸ்மி ஹி தே வக்த்ரம்ʼ தா³க்ஷாயணி நமோ(அ)ஸ்து தே |
க³மிஷ்யே யத்ர வைதே³ஹீ ஸத்யம்ʼ சாஸீத்³வரஸ்தவ ||5-1-169

தம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா வத³னான்முக்தம்ʼ சந்த்³ரம்ʼ ராஹுமுகா²தி³வ |
அப்³ரவீத்ஸுரஸா தே³வீ ஸ்வேன ரூபேண வானரம் || 5-1-170

அர்த²ஸித்³த்⁴யை ஹரிஷ்²ரேஷ்ட² க³ச்ச² ஸௌம்ய யதா²ஸுக²ம் |
ஸமானயஸ்வ வைதே³ஹீம்ʼ ராக⁴வேண மஹாத்மனா || 5-1-171

தத்த்ருʼதீயம்ʼ ஹனுமதோ த்³ருʼஷ்ட்வா கர்ம ஸுது³ஷ்கரம் |
ஸாது⁴ ஸாத்⁴விதி பூ⁴தானி ப்ரஷ்²ஷ²ம்ʼஸுஸ்ததா³ ஹரிம் || 5-1-172

ஸ ஸாக³ரமனாத்⁴ருʼஷ்யமப்⁴யேத்ய வருணாலயம் |
ஜகா³மாகாஷ²மாவிஷ்²ய வேகே³ன க³ருடோ³பம꞉ || 5-1-173

ஸேவிதே வாரிதாராபிஃ பதகைஷ்ச நிஷேவிதே.
சரிதே கைஷி²காசார்யைரைராவதநிஷேவிதே || 5-1-174

ஸிம்ʼஹகுஞ்ஜரஷா²ர்தூ³ளபதகோ³ரக³வாஹனை꞉ |
விமானை꞉ ஸம்பதத்³பி⁴ஷ்²ச விமலை꞉ ஸமலங்க்ருʼதே || 5-1-175

வஜ்ராஷ²நிஸமாகா⁴தை꞉ பாவகைருபஷோ²பி⁴தே |
க்ருʼதபுண்யைர்மஹாபா⁴கை³꞉ ஸ்வர்க³ஜித்³பி⁴ரளங்க்ருʼதே || 5-1-176

வஹதா ஹவ்யமத்யர்த²ம்ʼ ஸேவிதே சித்ரபா⁴னுனா |
க்³ரஹநக்ஷத்ரசந்த்³ரார்கதாராக³ணவிபூ⁴ஷிதே || 5-1-177

மஹர்ஷிக³ணக³ந்த⁴ர்வநாக³யக்ஷஸமாகுலே |
விவிக்தே விமலே விஷ்²வே விஷ்²வாவஸுநிஷேவிதே || 5-1-178

தே³வராஜக³ஜாக்ராந்தே சந்த்³ரஸூர்யபதே² ஷி²வே |
விதானே ஜீவலோகஸ்ய விததே ப்³ரஹ்மநிர்மிதே || 5-1-179

ப³ஹுஷ²꞉ ஸேவிதே வீரைர்வித்³யாத⁴ரக³ணைர்வரை꞉ |
ஜகா³ம வாயுமார்கே³ து க³ருத்மானிவ மாருதி꞉ || 5-1-180

ப்ரத்³ருʼஷ்²யமான꞉ ஸர்வத்ர ஹனுமான்மாருதாத்மஜ꞉ |
பே⁴ஜே(அ)ம்ப³ரம்ʼ நிராளம்ப³ம்ʼ லம்ப³பக்ஷ இவாத்³ரிராட் || 5-1-181

ப்லவமானம்ʼ து தம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா ஸிம்ʼஹிகா நாம ராக்ஷஸீ |
மனஸா சிந்தயாமாஸ ப்ரவ்ருʼத்³தா⁴ காமரூபிணீ || 5-1-182

அத்³ய தீ³ர்ஃக்³ஹஸ்ய காலஸ்ய ப⁴விஷ்யாம்யஹாமாஷி²தா |
இத³ம்ʼ ஹி மே மஹத்ஸத்த்வம்ʼ சிரஸ்ய வஷ²மாக³தம் || 5-1-183

இதி ஸஞ்சிந்த்ய மனஸா சா²யாமஸ்ய ஸமாக்ஷிபத் |
சா²யாயாம்ʼ க்³ருʼஹ்யமாணாயாம்ʼ சிந்தயாமாஸ வானர꞉ || 5-1-184

ஸமாக்ஷிப்தோ(அ)ஸ்மி தரஸா பஞூக்ருʼதபராக்ரம꞉ |
ப்ரதிலோமேன வாதேன மஹானௌரிவ ஸாக³ரே || 5-1-185

திர்யகூ³ர்த்⁴வமத⁴ஷ்²சைவ வீக்ஷிமாணஸ்தத꞉ கபி꞉ |
த³த³ர்ஷ² ஸ மஹத்ஸத்த்வமுத்தி²தம்ʼ லவணாம்ப⁴ஸி || 5-1-186

சா²ய்தத்³த்⁴ருʼஷ்ட்வா சிந்தயாமாஸ மாருதிர்விக்ருʼதானனம் |
கபிராஜேன கதி²தம்ʼ ஸத்த்வமத்³பு⁴தத³ர்ஷ²னம் || 5-1-187

ஆக்³ராஹி மஹாவீர்யம்ʼ ததி³த³ம்ʼ நாத்ர ஸம்ʼஷ²ய꞉ |
ஸ தாம்ʼ பு³த்³த்⁴வார்த²தத்த்வேன ஸிம்ʼஹிகாம்ʼ மதிமான்கபி꞉ |
வ்யவர்த⁴த மஹாகாய꞉ ப்ரவ்ருʼஷீவ வலாஹக꞉ || 5-1-188

தஸ்ய ஸா காயமுத்³வீக்ஷ்ய வர்த⁴மானம்ʼ மஹாகபே꞉ || 5-1-189

வக்த்ரம்ʼ ப்ரஸாரயாமாஸ பாதாளாந்தரஸன்னிப⁴ம் |
க⁴னராஜீவ க³ர்ஜந்தீ வானரம்ʼ ஸம்பி⁴த்³ரவத் || 5-1-190

ஸ த³த³ர்ஷ² ததஸ்தஸ்யா விவ்ருʼதம்ʼ ஸுமஹன்முக²ம் |
காயமாத்ரம்ʼ ச மேதா⁴வீ மர்மாணி ச மஹாகபி꞉ || 5-1-191

ஸ தஸ்யா விவ்ருʼதே வக்த்ரே வஜ்ரஸம்ʼஹனன꞉ கபி꞉ |
ஸங்க்ஷிப்ய முஹுராத்மானம்ʼ நிஷ்பபாத மஹாப³ல꞉ || 5-1-192

ஆஸ்யே தஸ்யா நிமஜ்ஜந்தம்ʼ த³த்³ருʼஷு²꞉ ஸித்³த⁴சாரணா꞉ |
க்³ரஸ்யமானம்ʼ யதா² சந்த்³ரம்ʼ பூர்ணம்ʼ பர்வணி ராஹுணா || 5-1-193

ததஸ்தஸ்யா நகை²ஸ்தீக்ணைர்மர்மாண்யுத்க்ருʼத்ய வானர꞉ |
உத்பபாதாத² வேகே³ன மன꞉ ஸம்பாதவிக்ரம꞉ || 5-1-194

தாம்ʼ து த்³ருʼஷ்ட்வா ச த⁴ருʼத்யா ச தா³க்ஷிண்யேன நிபாத்ய ச |
ஸ கபிப்ரவரோ வேகா³த்³வவ்ருʼதே⁴ புனராத்மவான் || 5-1-195

ஹ்ருʼதஹ்ருʼத்ஸா ஹனுமதா பபாத விது⁴ராம்ப⁴ஸி |
தாம்ʼ ஹதாம்ʼ வானரேணாஷு² பதிதாம்ʼ வீக்ஷ்ய ஸிம்ʼஹிகாம் || 5-1-196

பூ⁴தான்யாகாஷ²சாரீணீ தமூசு꞉ ப்லவகோ³த்தமம் |
பீ⁴மமத்³ய க்ருʼதம்ʼ கர்ம மஹத்ஸத்த்வம்ʼ த்வயா ஹதம் || 5-1-197

ஸாத⁴யார்த²மபி⁴ப்ரேதமரிஷ்டம்ʼ ப்லவதாம்ʼ வர |
யஸ்ய த்வேதானி சத்வாரி வானரேந்த்³ர யதா² தவ || 5-198

த்⁴ருʼதிர்த்³ருʼஷ்டிர்மதிர்தா³க்ஷ்யம்ʼ ஸ கர்மஸு ந ஸீத³தி |
ஸ தை꞉ ஸம்பா⁴வித꞉ பூஜ்ய꞉ ப்ரதிபன்னப்ரயோஜன꞉ || 5-1-199

ஜகா³மாகாஷ²மாவிஷ்²ய பன்னகா³ஷ²னவத்கபி꞉ |
ப்ராப்தபூ⁴யிஷ்ட²பாரஸ்து ஸர்வத꞉ ப்ரதிலோகயன் || 5-1-200

யோஜனானாம்ʼ ஷ²தஸ்யாந்தே வனராஜிம்ʼ த³த³ர்ஷ² ஸ꞉ |
த³த³ர்ஷ² ச பதன்னேவ விவித⁴த்³ருமபூ⁴ஷிதம் || 5-1-201

த்³வீபம்ʼ ஷா²கா²ம்ருʼக³ஷ்²ரேஷ்டோ² மலயோபவனானி ச |
ஸாக³ரம்ʼ ஸாக³ரானூபம்ʼ ஸாக³ரானூபஜான் த்³ருமான் || 5-1-202

ஸாக³ரஸ்ய ச பத்னீனாம்ʼ முகா²ன்யபி விளோகயன் |
ஸ மஹாமேக⁴ஸங்காஷ²ம்ʼ ஸமீக்ஷ்யாத்மானமாத்மவான் || 5-1-203

நிருந்த⁴ந்தமிவாகாஷ²ம்ʼ சகார மதிமான் மதிம் |
காயவ்ருʼத்³தி⁴ம்ʼ ப்ரவேக³ம்ʼ ச மம த்³ருʼஷ்ட்வவ ராக்ஷஸா꞉ || 5-1-204

மயி கௌதூஹலம்ʼ குர்யுரிதி மேனே மஹாகபி꞉ |
தத꞉ ஷ²ரீரம்ʼ ஸங்க்ஷிப்ய தன்மஹீத⁴ரஸன்னிப⁴ம்|| 5-1-205

புன꞉ ப்ரக்ருʼதிமாபேதே³ வீதமோஹ இவாத்மவான் |
தத்³ரூபமதிஸங்க்ஷிப்ய ஹனுமான் ப்ரக்ருʼதௌ ஸ்தி²த꞉ || 5-1-206

த்ரீன் க்ரமானிவ விக்ரம்ய ப³லிவீர்யஹரோ ஹரி꞉ |
ஸ சாருனானாவித⁴ரூபதா⁴ரீ |
பரம்ʼ ஸமாஸாத்³ய ஸமுத்³ரதீரம் |
பரைரஷ²க்ய꞉ ப்ரதிபன்னரூப꞉ |
ஸமீக்ஷிதாத்மா ஸமவேக்ஷிதார்த²꞉ || 5-1-207

தத꞉ ஸ லம்ப³ஸ்ய கி³ரே꞉ ஸம்ருʼத்³தே⁴ |
விசித்ரகூடே நிபபாத கூடே |
ஸகேதகோத்³தா³ளகனாளிகேரே |
மஹாப்⁴ரகூடப்ரதிமோ மஹாத்மா || 5-1-208

ததஸ்து ஸம்ப்ராப்ய ஸமுத்³ரதீரம்ʼ |
ஸமீக்ஷ்ய லங்காம்ʼ கி³ரிவர்யமூர்த்⁴னி |
கபிஸ்து தஸ்மிந்நிபபாத பர்வதே |
விதூ⁴ய ரூபம்ʼ வ்யத²யன்ம்ற்ருʼக³த்³விஜான் || 5-1-209

ஸ ஸாக³ரம்ʼ தா³னவபன்னகா³யுதம்ʼ |
ப³லேன விக்ரம்ய மஹோர்மிமாலினம் |
நிபத்ய தீரே ச மஹோத³தே⁴ஸ்ததா³ |
த³த³ர்ஷ² லங்காமமராவதீமிவ || 5-1-210

இத்யர்ஷே² ஷ்²ரீ மத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ ப்ரத²ம꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை