Monday 20 November 2023

கிஷ்கிந்தா காண்டம் 66ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே கிஷ்கிந்த⁴ காண்டே³ ஷட் ஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉


Lord Hanuman and Jambavan
Bing - Artificial Intelligence Pictures collage | செயற்கை நுண்ணறிவின் மூலம் "பிங்" வலைத்தளத்தில் உண்டாக்கிய படங்களின் தொகுப்பு

அனேக ஷ²த ஸாஹஸ்ரீம் விஷண்ணாம் ஹரி வாஹினீம் |
ஜாம்ப³வான் ஸமுதீ³க்ஷ்ய ஏவம் ஹனுமந்தம் அத² அப்³ரவீத் || 4-66-1

வீர வானர லோகஸ்ய ஸர்வ ஷா²ஸ்த்ர விதா³ம் வர |
தூஷ்ணீம் ஏகாந்தம் ஆஷ்²ரித்ய ஹனுமன் கிம் ந ஜல்பஸி || 4-66-2

ஹனுமன் ஹரி ராஜஸ்ய ஸுக்³ரீவஸ்ய ஸமோ ஹி அஸி |
ராம லக்ஷ்மணயோ꞉ ச அபி தேஜஸா ச ப³லேன ச || 4-66-3

அரிஷ்டனேமின꞉ புத்ரோ வைனதேயோ மஹாப³ல꞉ |
க³ருத்மான் இவ விக்²யாத உத்தம꞉ ஸர்வ பக்ஷிணாம் || 4-66-4

ப³ஹுஷோ² ஹி மயா த்³ருʼஷ்ட꞉ ஸாக³ரே ஸ மஹாப³ல꞉ |
பு⁴ஜகா³ன் உத்³த⁴ரன் பக்ஷீ மஹாவேகோ³ மஹாயஷா²꞉ || 4-66-5

பக்ஷயோ꞉ யத் ப³லம் தஸ்ய தாவத் பு⁴ஜ ப³லம் தவ |
விக்ரம꞉ ச அபி வேக³꞉ ச ந தே தேன அபஹீயதே || 4-66-6

ப³லம் பு³த்³தி⁴꞉ ச தேஜ꞉ ச ஸத்த்வம் ச ஹரி ஸத்தம |
விஷி²ஷ்டம் ஸர்வ பூ⁴தேஷு கிம் ஆத்மானம் ந ஸஜ்ஜஸே || 4-66-7

அப்ஸர அப்ஸரஸாம் ஷ்²ரேஷ்டா² விக்²யாதா புஞ்ஜிகஸ்த²லா |
அஞ்ஜனா இதி பரிக்²யாதா பத்னீ கேஸரிணோ ஹரே꞉ || 4-66-8

விக்²யாதா த்ரிஷு லோகேஷு ரூபேணா அப்ரதிமா பு⁴வி |
அபி⁴ஷா²பாத் அபூ⁴த் தாத கபித்வே காம ரூபிணீ || 4-66-9

து³ஹிதா வானர இந்த்³ரஸ்ய குஞ்ஜரஸ்ய மஹாத்மன꞉ |
மானுஷம் விக்³ரஹம் க்ருʼத்வா ரூப யௌவன ஷா²லினீ || 4-66-10

விசித்ர மால்ய ஆப⁴ரணா கதா³சித் க்ஷௌம தா⁴ரிணீ |
அசரத் பர்வதஸ்ய அக்³ரே ப்ராவ்ருʼட்³ அம்பு³த³ ஸன்னிபே⁴ || 4-66-11

தஸ்யா வஸ்த்ரம் விஷா²லாக்ஷ்யா꞉ பீதம் ரக்த த³ஷ²ம் ஷு²ப⁴ம் |
ஸ்தி²தாயா꞉ பர்வதஸ்ய அக்³ரே மாருதோ அபஹரத் ஷ²னை꞉ || 4-66-12

ஸ த³த³ர்ஷ² தத꞉ தஸ்யா வ்ருʼத்தௌ ஊரூ ஸுஸம்ʼஹதௌ |
ஸ்தனௌ ச பீனௌ ஸஹிதௌ ஸுஜாதம் சாரு ச ஆனனம் || 4-66-13

தாம் ப³லாத் ஆயத ஷ்²ரோணீம் தனு மத்⁴யாம் யஷ²ஸ்வினீம் |
த்³ருʼஷ்ட்வா ஏவ ஷு²ப⁴ ஸர்வான்கீ³ம் பவன꞉ காம மோஹித꞉ || 4-66-14

ஸ தாம் பு⁴ஜாப்⁴யாம் தீ³ர்கா⁴ப்⁴யாம் பர்யஷ்வஜத மாருத꞉ |
மன்மத² ஆவிஷ்ட ஸர்வான்கோ³ க³த ஆத்மா தாம் அனிந்தி³தாம் || 4-66-15

ஸா து தத்ர ஏவ ஸம்ப்⁴ராந்தா ஸுவ்ருʼத்தா வாக்யம் அப்³ரவீத் |
ஏக பத்னீ வ்ரதம் இத³ம் கோ நாஷ²யிதும் இச்ச²தி || 4-66-16

அஞ்ஜனாயா வச꞉ ஷ்²ருத்வா மாருத꞉ ப்ரத்யபா⁴ஷத |
ந த்வாம் ஹிம்ʼஸாமி ஸுஷ்²ரோணி மா பூ⁴த் தே மனஸோஇ ப⁴யம் || 4-66-17

மனஸா அஸ்மி க³தோ யத் த்வாம் பரிஷ்வஜ்ய யஷ²ஸ்வினி |
வீர்யவான் பு³த்³தி⁴ ஸம்பன்ன꞉ புத்ர꞉ தவ ப⁴விஷ்யதி || 4-66-18

மஹாஸாத்த்வோ மஹாதேஜ மஹாப³ல பராக்ரம꞉ |
லங்க⁴னே ப்லவனே சைவ ப⁴விஷ்யதி மயா ஸம꞉ || 4-66-19

ஏவம் உக்தா தத꞉ துஷ்டா ஜனனீ தே மஹாகபே꞉ |
கு³ஹாயாம் த்வாம் மஹாபா³ஹோ ப்ரஜஜ்ஞே ப்லவக³ர்ஷப⁴ || 4-66-20

அப்⁴யுத்தி²தம் தத꞉ ஸூர்யம் பா³லோ த்³ருʼஷ்ட்வா மஹா வனே |
ப²லஞ்சேதிஜிக்⁴ருʼக்ஷுஸ்த்வமுத்ப்லுத்யாப்⁴யுத்பதோதி³வம் - யத்³வா -
ப²லம் ச இதி ஜிக்⁴ருʼக்ஷு꞉ த்வம் உத்ப்லுத்ய அபி⁴உத்பதோ தி³வம் || 4-66-21

ஷ²தானி த்ரீணி க³த்வா அத² யோஜனானாம் மஹாகபே |
தேஜஸா தஸ்ய நிர்தூ⁴தோ ந விஷாத³ம் ததோ க³த꞉ || 4-66-22

த்வாம் அபி உபக³தம் தூர்ணம் அந்தரீக்ஷம் மஹாகபே |
க்ஷிப்தம் இந்த்³ரேண தே வஜ்ரம் கோப ஆவிஷ்டேன தேஜஸா || 4-66-23

ததா³ ஷை²லாக்³ர ஷி²க²ரே வாமோ ஹனுர் அப⁴ஜ்யத |
ததோ ஹி நாம தே⁴யம் தே ஹனுமான் இதி கீர்திதம் || 4-66-24

தத꞉ த்வாம் நிஹதம் த்³ருʼஷ்ட்வா வாயு꞉ க³ந்த⁴ வஹ꞉ ஸ்வயம் |
த்ரைலோக்யம் ப்⁴ருʼஷ² ஸங்க்ருத்³தோ⁴ ந வவௌ வை ப்ரப⁴ஞ்ஜன꞉ || 4-66-25

ஸம்ப்⁴ராந்தா꞉ ச ஸுரா꞉ ஸர்வே த்ரைலோக்யே க்ஷுபி⁴தே ஸதி |
ப்ரஸாத³யந்தி ஸங்க்ருத்³த⁴ம் மாருதம் பு⁴வனேஷ்²வரா꞉ || 4-66-26

ப்ரஸாதி³தே ச பவனே ப்³ரஹ்மா துப்⁴யம் வரம் த³தௌ³ |
அஷ²ஸ்த்ர வத்⁴யதாம் தாத ஸமரே ஸத்ய விக்ரம || 4-66-27

வஜ்ரஸ்ய ச நிபாதேன விருஜம் த்வாம் ஸமீக்ஷ்ய ச |
ஸஹஸ்ர நேத்ர꞉ ப்ரீத ஆத்மா த³தௌ³ தே வரம் உத்தமம் || 4-66-28

ஸ்வச்ச²ந்த³த꞉ ச மரணம் தவ ஸ்யாத் இதி வை ப்ரபோ⁴ |
ஸ த்வம் கேஸரிண꞉ புத்ர꞉ க்ஷேத்ரஜோ பீ⁴ம விக்ரம꞉ || 4-66-29

மாருதஸ்ய ஔரஸ꞉ புத்ர꞉ தேஜஸா ச அபி தத் ஸம꞉ |
த்வம் ஹி வாயு ஸுதோ வத்ஸ ப்லவனே ச அபி தத் ஸம꞉ || 4-66-30

வயம் அத்³ய க³த ப்ராணா ப⁴வான் அஸ்மாஸு ஸாம்ப்ரதம் |
தா³க்ஷ்ய விக்ரம ஸம்பன்ன꞉ கபி ராஜ இவ அபர꞉ || 4-66-31

த்ரிவிக்ரமே மயா தாத ஸ ஷை²ல வன கானனா |
த்ரி꞉ ஸப்த க்ருʼத்வ꞉ ப்ருʼதி²வீ பரிக்ராந்தா ப்ரத³க்ஷிணம் || 4-66-32

ததா² ச ஓஷத⁴யோ அஸ்மாபி⁴꞉ ஸஞ்சிதா தே³வ ஷா²ஸனாத் |
நிர்மத்²யம் அம்ருʼதம் யாபி⁴꞉ ததா³ ததா³னீம் நோ மஹத் ப³லம் || 4-66-33

ஸ இதா³னீம் அஹம் வ்ருʼத்³த⁴꞉ பரிஹீன பராக்ரம꞉ |
ஸாம்ப்ரதம் காலம் அஸ்மாகம் ப⁴வான் ஸர்வ கு³ண அன்வித꞉ || 4-66-34

தத் விஜ்ருʼம்ப⁴ஸ்வ விக்ராந்த꞉ ப்லவதாம் உத்தமோ ஹி அஸி |
த்வத் வீர்யம் த்³ரஷ்டு காமா இயம் ஸர்வா வானர வாஹினீ || 4-66-35

உத்திஷ்ட² ஹரி ஷா²ர்தூ³ள லங்க⁴யஸ்வ மஹா அர்ணவம் |
பரா ஹி ஸர்வ பூ⁴தானாம் ஹனுமன் யா க³தி꞉ தவ || 4-66-36

விஷாண்ணா ஹரய꞉ ஸர்வே ஹனுமன் கிம் உபேக்ஷஸே |
விக்ரமஸ்வ மஹாவேக³ விஷ்ணு꞉ த்ரீன் விக்ரமான் இவ || 4-66-37

தத꞉ கபீனாம் ருʼஷபே⁴ண சோதி³த꞉
ப்ரதீத வேக³꞉ பவன ஆத்மஜ꞉ கபி꞉ |
ப்ரஹர்ஷயன் தாம் ஹரி வீர வாஹினீம்
சகார ரூபம் மஹத் ஆத்மன꞉ ததா³ || 4-66-38

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே கிஷ்கிந்த⁴ காண்டே³ ஷட் ஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை