Saturday 18 November 2023

கிஷ்கிந்தா காண்டம் 65ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே கிஷ்கிந்த⁴ காண்டே³ பஞ்ச ஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉

Hanuman and Jambavan
Bing - Artificial Intelligence Pictures collage | செயற்கை நுண்ணறிவின் மூலம் "பிங்" வலைத்தளத்தில் உண்டாக்கிய படங்களின் தொகுப்பு

அத² அங்க³த³ வச꞉ ஷ்²ருத்வா ஸர்வே தே வானர உத்தமா꞉ |
ஸ்வம் ஸ்வம் க³தௌ ஸமுத்ஸாஹம் ஊசு꞉ தத்ர யதா² க்ரமம் || 4-65-1

க³ஜோ க³வாக்ஷோ க³வய꞉ ஷ²ரபோ⁴ க³ந்த⁴மாத³ன꞉ |
மைந்த³꞉ ச த்³விவித³꞉ சைவ ஸுஷேணோ ஜாம்ப³வான் ததா² || 4-65-2

ஆப³பா⁴ஷே க³ஜ꞉ தத்ர ப்லவேயம் த³ஷ² யோஜனம் |
க³வாக்ஷோ யோஜனானி ஆஹ க³மிஷ்யாமி இதி விம்ʼஷ²திம் || 4-65-3

ஷ²ரபோ⁴ வானர꞉ தத்ர வானரான் தான் உவாச ஹ |
த்ரிம்ʼஷ²த் க³மிஷ்யாமி யோஜனானாம் ப்லவங்க³மா꞉ || 4-65-4

ருʼஷரபோ⁴ வானர꞉ தத்ர வானரான் தான் உவாச ஹ |
சத்வாரிம்ʼஷ²த் க³மிஷ்யாமி யோஜனானாம் ந ஸம்ʼஷ²ய꞉ || 4-65-5

வானரான் து மஹாதேஜா அப்³ரவீத் க³ந்த⁴மாத³ன꞉ |
யோஜனானாம் க³மிஷ்யாமி பஞ்சாஷ²த் து ந ஸம்ʼஷ²ய꞉ || 4-65-6

மைந்த³꞉ து வானர꞉ தத்ர வானரான் தான் உவாச ஹ |
யோஜனானாம் பரம் ஷஷ்டிம் அஹம் ப்லவிதும் உத்ஸஹே || 4-65-7

தத꞉ தத்ர மஹாதேஜா த்³விவித³꞉ ப்ரத்யபா⁴ஷத |
க³மிஷ்யாமி ந ஸந்தே³ஹ꞉ ஸப்ததிம் யோஜனானி அஹம் || 4-65-8

ஸுஷேண꞉ து மஹாதேஜா꞉ ஸத்த்வவான் கபி ஸத்தம꞉ |
அஷீ²திம் ப்ரதிஜானே அஹம் யோஜனானாம் பராக்ரமே || 4-65-9

தேஷாம் கத²யதாம் தத்ர ஸர்வான் தான் அனுமான்ய ச |
ததோ வ்ருʼத்³த⁴தம꞉ தேஷாம் ஜாம்ப³வான் ப்ரத்யபா⁴ஷத || 4-65-10

பூர்வம் அஸ்மாகம் அபி ஆஸீத் கஷ்²சித் க³தி பராக்ரம꞉ |
தே வயம் வயஸ꞉ பாரம் அனுப்ராப்தா꞉ ஸ்ம ஸாம்ப்ரதம் || 4-65-11

கிம் து ந ஏவம் க³தே ஷ²க்யம் இத³ம் கார்யம் உபேக்ஷிதும் |
யத்³ அர்த²ம் கபி ராஜ꞉ ச ராம꞉ ச க்ருʼத நிஷ்²சயௌ || 4-65-12

ஸாம்ப்ரதம் காலம் அஸ்மாகம் யா க³தி꞉ தாம் நிபோ³த⁴த |
நவதிம் யோஜனானாம் து க³மிஷ்யாமி ந ஸம்ʼஷ²ய꞉ || 4-65-13

தான் ச ஸர்வான் ஹரி ஷ்²ரேஷ்டா²ன் ஜாம்ப³வான் இத³ம் அப்³ரவீத் |
ந க²லு ஏதாவத் ஏவ ஆஸீத் க³மனே மே பராக்ரம꞉ || 4-65-14

மயா வைரோசனே யஜ்ஞே ப்ரப⁴விஷ்ணு꞉ ஸனாதன꞉ |
ப்ரத³க்ஷிணீ க்ருʼத꞉ பூர்வம் க்ரமமாண꞉ த்ரிவிக்ரம꞉ || 4-65-15

ஸ இதா³னீம் அஹம் வ்ருʼத்³த⁴꞉ ப்லவனே மந்த³விக்ரம꞉ |
யௌவனே ச ததா³ ஆஸீத் மே ப³லம் அப்ரதிமம் பரம் || 4-65-16

ஸம்ப்ரதி ஏதாவத் ஏவ அத்³ய ஷ²க்யம் மே க³மனே ஸ்வத꞉ |
ந ஏதாவதா ச ஸம்ʼஸித்³தி⁴꞉ கார்யஸ்ய அஸ்ய ப⁴விஷ்யதி || 4-65-17

அத² உத்தரம் உதா³ர அர்த²ம் அப்³ரவீத் அங்க³த³꞉ ததா³ |
அனுமான்ய மஹாப்ராஜ்ஞோ ஜாம்ப³வந்தம் மஹாகபிம் || 4-65-18

அஹம் ஏதத் க³மிஷ்யாமி யோஜனானாம் ஷ²தம் மஹத் |
நிவர்தனே து மே ஷ²க்தி꞉ ஸ்யாத் ந வா இதி ந நிஷ்²சிதம் || 4-65-19

தம் உவாச ஹரி ஷ்²ரேஷ்டோ² ஜாம்ப³வான் வாக்ய கோவித³꞉ |
ஜ்ஞாயதே க³மனே ஷ²க்தி꞉ தவ ஹரி ருʼக்ஷ ஸத்தம || 4-65-20

காமம் ஷ²த ஸஹஸ்ரம் வா ந ஹி ஏஷ விதி⁴꞉ உச்யதே |
யோஜனானாம் ப⁴வான் ஷ²க்தோ க³ந்தும் ப்ரதிநிவர்திதும் || 4-65-21

ந ஹி ப்ரேஷயிதா தாத ஸ்வாமீ ப்ரேஷ்ய꞉ கத²ஞ்சன |
ப⁴வதா அயம் ஜன꞉ ஸர்வ꞉ ப்ரேஷ்ய꞉ ப்லவக³ ஸத்தம || 4-65-22

ப⁴வான் களத்ரம் அஸ்மாகம் ஸ்வாமி பா⁴வே வ்யவஸ்தி²த꞉ |
ஸ்வாமீ களத்ரம் ஸைன்யஸ்ய க³தி꞉ ஏஷா பரந்தப || 4-65-23

அபி வை ஏதஸ்ய கார்யஸ்ய ப⁴வான் மூலம் அரிம் த³ம |
தஸ்மாத் களத்ரவத் தாத ப்ரதிபால்ய꞉ ஸதா³ ப⁴வான் || 4-65-24

மூலம் அர்த²ஸ்ய ஸம்ʼரக்ஷ்யம் ஏஷ கார்யவிதா³ம் நய꞉ |
மூலே ஹி ஸதி ஸித்⁴யந்தி கு³ணா꞉ புஷ்ப ப²ல உத³ய꞉ || 4-65-25

தத்³ ப⁴வான் அஸ்ய கார்யஸ்ய ஸாத⁴னம் ஸத்ய விக்ரம꞉ |
பு³த்³தி⁴ விக்ரம ஸம்பன்னோ ஹேது꞉ அத்ர பரந்தப꞉ || 4-65-26

கு³ரு꞉ ச கு³ரு புத்ர꞉ ச த்வம் ஹி ந꞉ கபி ஸத்தம |
ப⁴வந்தம் ஆஷ்²ரித்ய வயம் ஸமர்தா² ஹி அர்த² ஸாத⁴னே || 4-65-27

உக்த வாக்யம் மஹாப்ராஜ்ஞம் ஜாம்ப³வந்தம் மஹாகபி꞉ |
ப்ரத்யுவாச உத்தரம் வாக்யம் வாலி ஸூனு꞉ அத² அங்க³த³꞉ || 4-65-28

யதி³ ந அஹம் க³மிஷ்யாமி ந அன்யோ வானர புங்க³வ꞉ |
புன꞉ க²லு இத³ம் அஸ்மாபி⁴꞉ கார்யம் ப்ராயோபவேஷ²னம் || 4-65-29

ந ஹி அக்ருʼத்வா ஹரி பதே꞉ ஸந்தே³ஷ²ம் தஸ்ய தீ⁴மத꞉ |
தத்ர அபி க³த்வா ப்ராணானாம் ந பஷ்²யாமி பரிரக்ஷணம் || 4-65-30

ஸ ஹி ப்ரஸாதே³ ச அத்யர்த²ம் கோபே ச ஹரி꞉ ஈஷ்²வர꞉ |
அதீத்ய தஸ்ய ஸந்தே³ஷ²ம் விநாஷோ² க³மனே ப⁴வேத் || 4-65-31

தத் ததா² ஹி அஸ்ய கார்யஸ்ய ந ப⁴வதி அன்யதா² க³தி꞉ |
தத் ப⁴வான் ஏவ த்³ருʼஷ்ட அர்த²꞉ ஸஞ்சிந்தயிதும் அர்ஹதி || 4-65-32

ஸ꞉ அங்க³தே³ன ததா³ வீர꞉ ப்ரத்யுக்த꞉ ப்லவக³ர்ஷப⁴꞉ |
ஜாம்ப³வான் உத்தமம் வாக்யம் ப்ரோவாச இத³ம் ததோ அங்க³த³ம் || 4-65-33

தஸ்ய தே வீர கார்யஸ்ய ந கிஞ்சித் பரிஹாஸ்யதே |
ஏஷ ஸஞ்சோத³யாமி ஏனம் ய꞉ கார்யம் ஸாத⁴யிஷ்யதி || 4-65-34

தத꞉ ப்ரதீதம் ப்லவதாம் வரிஷ்ட²ம்
ஏகாந்தம் ஆஷ்²ரித்ய ஸுகோ²பவிஷ்டம் |
ஸஞ்சோத³யாமாஸ ஹரி ப்ரவீரோ
ஹரிப்ரவீரம் ஹனுமந்தம் ஏவ || 4-65-35

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே கிஷ்கிந்த⁴ காண்டே³ பஞ்ச ஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை