Tuesday 14 November 2023

கிஷ்கிந்தா காண்டம் 59ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே கிஷ்கிந்த⁴ காண்டே³ ஏகோ ந ஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉


Ravana obstructed by Suparshva, while abducting Sita
This picture was created using Artificial Intelligence in Bing website and edited elsewhere | செயற்கை நுண்ணறிவின் மூலம் "பிங்" வலைத்தளத்தில் உண்டாக்கி திருத்தப்பட்ட படம்

தத꞉ தத் அம்ருʼத ஆஸ்வாத³ம் க்³ருʼத்⁴ர ராஜேன பா⁴ஷிதம் |
நிஷ²ம்ய முதி³தோ ஹ்ருʼஷ்டா꞉ தே வச꞉ ப்லவக³ர்ஷபா⁴꞉ || 4-59-1

ஜாம்ப³வான் வானர ஷ்²ரேஷ்ட²꞉ ஸஹ ஸர்வை꞉ ப்லவங்க³மை꞉ |
பூ⁴ தலாத் ஸஹஸா உத்தா²ய க்³ருʼத்⁴ர ராஜானம் அப்³ரவீத் || 4-59-2

க்வ ஸீதா கேன வா த்³ருʼஷ்டா கோ வா ஹரதி மைதி²லீம் |
தத் ஆக்²யாது ப⁴வான் ஸர்வம் க³தி꞉ ப⁴வ வன ஓகஸாம் || 4-59-3

கோ தா³ஷ²ரதி² பா³ணானாம் வஜ்ர வேக³ நிபாதினாம் |
ஸ்வயம் லக்ஷ்மணம் முக்தானாம் ந சிந்தயதி விக்ரமம் || 4-59-4

ஸ ஹரீன் ப்ரதி ஸம்ʼயுக்தான் ஸீதா ஷ்²ருதி ஸமாஹிதான் |
புன꞉ ஆஷ்²வாஸயன் ப்ரீத இத³ம் வசனம் அப்³ரவீத் || 4-59-5

ஷ்²ரூயதாம் இஹ வைதே³ஹ்யா யதா² மே ஹரணம் ஷ்²ருதம் |
யேன ச அபி மம ஆக்²யாதம் யத்ர ச ஆயத லோசனா || 4-59-6

அஹம் அஸ்மின் கி³ரௌ து³ர்கே³ ப³ஹு யோஜனம் ஆயதே |
சிராத் நிபதிதோ வ்ருʼத்³த⁴꞉ க்ஷீண ப்ராண பராக்ரம꞉ || 4-59-7

தம் மாம் ஏவம் க³தம் புத்ர꞉ ஸுபார்ஷ்²வோ நாம நாமத꞉ |
ஆஹாரேண யதா² காலம் பி³ப⁴ர்தி பததாம் வர꞉ || 4-59-8

தீக்ஷ்ண காமா꞉ து க³ந்த⁴ர்வா꞉ தீக்ஷ்ண கோபா பு⁴ஜங்க³மா꞉ |
ம்ருʼகா³ணாம் து ப⁴யம் தீக்ஷ்ணம் தத꞉ தீக்ஷ்ண க்ஷுதா⁴ வயம் || 4-59-9

ஸ கதா³சித் க்ஷுதா⁴ ஆர்தஸ்ய மம ஆஹார கான்க்ஷிண꞉ |
க³த ஸூர்யோ அஹனி ப்ராப்தோ மம புத்ரோ ஹி அநாமிஷ꞉ || 4-59-10

ஸ மயா ஆஹார ஸம்ʼரோதா⁴த் பீடி³த꞉ ப்ரீதி வர்த⁴ன꞉ |
அனுமான்ய யதா² தத்த்வம் இத³ம் வசனம் அப்³ரவீத் || 4-59-11

அஹம் தாத யதா² காலம் ஆமிஷ அர்தீ² க²ம் ஆப்லுத꞉ |
மஹேந்த்³ரஸ்ய கி³ரே꞉ த்³வாரம் ஆவ்ருʼத்ய ச ஸுஸமாஷ்²ரித꞉ || 4-59-12

தத்ர ஸத்த்வ ஸஹஸ்ராணாம் ஸாக³ர அந்தர சாரிணாம் |
பந்தா²னம் ஏகோ அத்⁴யவஸம் ஸம்ʼநிரோத்³து⁴ம் அவாங் முக²꞉ || 4-59-13

தத்ர கஷ்²சித் மயா த்³ருʼஷ்ட꞉ ஸூர்ய உத³ய ஸம ப்ரபா⁴ம் |
ஸ்த்ரியம் ஆதா³ய க³ச்ச²ன் வை பி⁴ன்ன அஞ்ஜன சய உபம꞉ || 4-59-14

ஸோ அஹம் அப்⁴யவஹார அர்த²ம் தௌ த்³ருʼஷ்ட்வா க்ருʼத நிஷ்²சய꞉ |
தேன ஸாம்னா வினீதேன பந்தா²னம் அனுயாசித꞉ || 4-59-15

ந ஹி ஸாம உபபன்னானாம் ப்ரஹர்தா வித்³யதே பு⁴வி |
நீசேஷு அபி ஜன꞉ கஷ்²சித் கிம் அங்க³ ப³த மத் வித⁴꞉ || 4-59-16

ஸ யாத꞉ தேஜஸா வ்யோம ஸங்க்ஷிபன் இவ வேக³த꞉ |
அத² அஹம் கே² சரை꞉ பூ⁴தை꞉ அபி⁴க³ம்ய ஸபா⁴ஜித꞉ || 4-59-17

தி³ஷ்ட்யா ஜீவதி ஸீத இதி ஹி அப்³ருவன் மாம் மஹர்ஷய꞉ |
கத²ஞ்சித் ஸ களத்ர꞉ அஸௌ க³த꞉ தே ஸ்வஸ்தி அஸம்ʼஷ²யம் || 4-59-18

ஏவம் உக்த꞉ ததோ அஹம் தை꞉ ஸித்³தை⁴꞉ பரம ஷோ²ப⁴னை꞉ |
ஸ ச மே ராவணோ ராஜா ரக்ஷஸாம் ப்ரதிவேதி³த꞉ || 4-59-19

பஷ்²யன் தா³ஷ²ரதே²꞉ பா⁴ர்யாம் ராமஸ்ய ஜனக ஆத்மஜாம் |
ப்⁴ரஷ்ட ஆப⁴ரண கௌஷே²யாம் ஷோ²க வேக³ பராஜிதாம் || 4-59-20

ராம லக்ஷ்மணயோ꞉ நாம க்ரோஷ²ந்தீம் முக்த மூர்த⁴ஜாம் |
ஏஷ கால அத்யய꞉ தாத இதி வாக்யவிதா³ம் வர꞉ || 4-59-21

ஏதத் அர்த²ம் ஸமக்³ரம் மே ஸுபார்ஷ்²வ꞉ ப்ரத்யவேத³யத் |
தத் ஷ்²ருத்வா அபி ஹி மே பு³த்³தி⁴꞉ ந ஆஸீத் காசித் பராக்ரமே || 4-59-22

அபக்ஷோ ஹி கத²ம் பக்ஷீ கர்ம கிஞ்சித் ஸமாரபே⁴த் |
யத் து ஷ²க்யம் மயா கர்தும் வாக் பு³த்³தி⁴ கு³ண வர்தினா || 4-59-23

ஷ்²ரூயதாம் தத்ர வக்ஷ்யாமி ப⁴வதாம் பௌருஷ ஆஷ்²ரயம் |
வாக் மதிப்⁴யாம் ஹி ஸார்வேஷாம் கரிஷ்யாமி ப்ரியம் ஹி வ꞉ || 4-59-24

யத் ஹி தா³ஷ²ரதே²꞉ கார்யம் மம தத் ந அத்ர ஸம்ʼஷ²ய꞉ |
தத் ப⁴வந்தோ மதி ஷ்²ரேஷ்டா² ப³லவந்தோ மனஸ்வின꞉ || 4-59-25

ப்ரஹிதா꞉ கபி ராஜேன தே³வை꞉ அபி து³ராஸதா³꞉ |
ராம லக்ஷ்மண பா³ணா꞉ ச நிஷி²தா꞉ கங்க பத்ரிண꞉ || 4-59-26

த்ரயாணாம் அபி லோகானாம் பர்யாப்தா꞉ த்ராண நிக்³ரஹே |
காமம் க²லு த³ஷ²க்³ரீவ꞉ தேஜோ ப³ல ஸமன்வித꞉ |
ப⁴வதாம் து ஸமர்தா²னாம் ந கிஞ்சித் அபி து³ஷ்கரம் || 4-59-27

தத் அலம் கால ஸங்கே³ன க்ரியதாம் பு³த்³தி⁴ நிஷ்²சய꞉ |
ந ஹி கர்மஸு ஸஜ்ஜந்தே பு³த்³தி⁴மந்தோ ப⁴வத் விதா⁴꞉ || 4-59-28

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே கிஷ்கிந்த⁴ காண்டே³ ஏகோ ந ஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை