Monday 13 November 2023

கிஷ்கிந்தா காண்டம் 58ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே கிஷ்கிந்த⁴ காண்டே³ அஷ்ட பஞ்சாஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Sampaati speaking to vanaras

இதி உக்த꞉ கருணம் வாக்யம் வானரை꞉ த்யக்த ஜீவிதை꞉ |
ஸ பா³ஷ்போ வானரான் க்³ருʼத்⁴ர꞉ ப்ரத்யுவாச மஹாஸ்வன꞉ || 4-58-1

யவீயான் மம ஸ ப்⁴ராதா ஜடாயு꞉ நாம வானரா꞉ |
யம் ஆக்²யாத ஹதம் யுத்³தே⁴ ராவணேன ப³லீயஸா || 4-58-2

வ்ருʼத்³த⁴ பா⁴வாத் அபக்ஷத்வாத் ஷ்²ருʼண்வன் தத் அபி மர்ஷயே |
ந ஹி மே ஷ²க்தி꞉ அத்³ய அஸ்தி ப்⁴ராது꞉ வைர விமோக்ஷணே || 4-58-3

புரா வ்ருʼத்ர வதே⁴ வ்ருʼத்தே ஸ ச அஹம் ச ஜய ஏஷிணௌ |
ஆதி³த்யம் உபயாதௌ ஸ்வோ ஜ்வலந்தம் ரஷ்²மி மாலினம் || 4-58-4

ஆவ்ருʼத்ய ஆகாஷ² மார்கே³ண ஜவேன ஸ்வர் க³தௌ ப்⁴ருʼஷ²ம் |
மத்⁴யம் ப்ராப்தே ச ஸூர்யே ச ஜடாயு꞉ அவஸீத³தி || 4-58-5

தம் அஹம் ப்⁴ராதரம் த்³ருʼஷ்ட்வா ஸூர்ய ரஷ்²மிபி⁴꞉ அர்தி³தம் |
பக்ஷாப்⁴யம் சா²த³யாமாஸ ஸ்னேஹாத் பரம விஹ்வலம் || 4-58-6

நிர்த³க்³த⁴ பத்ர꞉ பதிதோ விந்த்⁴யே அஹம் வானரர்ஷபா⁴꞉ |
அஹம் அஸ்மின் வஸன் ப்⁴ராது꞉ ப்ரவ்ருʼத்திம் ந உபலக்ஷயே || 4-58-7

ஜடாயுஷ꞉ து ஏவம் உக்தோ ப்⁴ராத்ரா ஸம்பாதினா ததா³ |
யுவ ராஜோ மஹாப்ராஜ்ஞ꞉ ப்ரத்யுவாச அங்க³த³꞉ ததா³ || 4-58-8

ஜடாயுஷோ யதி³ ப்⁴ராதா ஷ்²ருதம் தே க³தி³தம் மயா |
ஆக்²யாஹி யதி³ ஜானாஸி நிலயம் தஸ்ய ரக்ஷஸ꞉ || 4-58-9

அதீ³ர்க⁴ த³ர்ஷி²னம் தம் வா ராவணம் ராக்ஷஸாதி⁴பம் |
அந்திகே யதி³ வா தூ³ரே யதி³ ஜானாஸி ஷ²ம்ʼஸ ந꞉ || 4-58-10

ததோ அப்³ரவீத் மஹாதேஜா ப்⁴ராதா ஜ்யேஷ்டோ² ஜடாயுஷ꞉ |
ஆத்ம அனுரூபம் வசனம் வானரான் ஸம்ப்ரஹர்ஷயன் || 4-58-11

நிர்த³க்³த⁴ பக்ஷோ க்³ருʼத்⁴ரோ அஹம் க³த வீர்ய꞉ ப்லவம் க³மா꞉ |
வாங் மாத்ரேண து ராமஸ்ய கரிஷ்யே ஸாஹ்யம் உத்தமம் || 4-58-12

ஜாநாமி வாருணான் லோகான் விஷ்ணோ꞉ த்ரைவிக்ரமான் அபி |
தே³வ அஸுர விமர்தா³ம் ச ஹி அம்ருʼதஸ்ய ச மந்த²னம் || 4-58-13

ராமஸ்ய யத் இத³ம் கார்யம் கர்தவ்யம் ப்ரத²மம் மயா |
ஜரயா ச ஹதம் தேஜ꞉ ப்ராணா꞉ ச ஷி²தி²லா மம || 4-58-14

தருணீ ரூப ஸம்பன்னா ஸர்வ ஆப⁴ரண பூ⁴ஷிதா |
ஹ்ரியமாணா மயா த்³ருʼஷ்டா ராவணேன து³ராத்மனா || 4-58-15

க்ரோஷ²ந்தீ ராம ராம இதி லக்ஷ்மண இதி ச பா⁴மினீ |
பூ⁴ஷணானி அபவித்⁴யந்தீ கா³த்ராணி ச விது⁴ன்வதீ || 4-58-16

ஸூர்ய ப்ரபா⁴ இவ ஷை²ல அக்³ரே தஸ்யா꞉ கௌஷே²யம் உத்தமம் |
அஸிதே ராக்ஷஸே பா⁴தி யதா² வா தடி³த் அம்பு³தே³ || 4-58-17

தாம் து ஸீதாம் அஹம் மன்யே ராமஸ்ய பரிகீர்தனாத் |
ஷ்²ரூயதாம் மே கத²யதோ நிலயம் தஸ்ய ரக்ஷஸ꞉ || 4-58-18

புத்ரோ விஷ்²ரவஸ꞉ ஸாக்ஷாத் ப்⁴ராதா வைஷ்²ரவணஸ்ய ச |
அத்⁴யாஸ்தே நக³ரீம் லங்காம் ராவணோ நாம ராக்ஷஸ꞉ || 4-58-19

இதோ த்³வீபே ஸமுத்³ரஸ்ய ஸம்பூர்ணே ஷ²த யோஜனே |
தஸ்மின் லங்கா புரீ ரம்யா நிர்மிதா விஷ்²வகர்மணா || 4-58-20

ஜாம்பூ³னத³மயை꞉ த்³வாரை꞉ சித்ரை꞉ காஞ்சன வேதி³கை꞉ |
ப்ராஸாதை³꞉ ஹேம வர்ணை꞉ ச மஹத்³பி⁴꞉ ஸுஸமாக்ருʼதா || 4-58-21

ப்ராகாரேண அர்க வர்ணேன மஹதா ச ஸமன்விதா |
தஸ்யாம் வஸதி வைதே³ஹீ தீ³னா கௌஷே²ய வாஸினீ || 4-58-22

ராவண அந்த꞉புரே ருத்³தா⁴ ராக்ஷஸீபி⁴꞉ ஸுரக்ஷிதா |
ஜனகஸ்ய ஆத்மஜாம் ராஜ்ஞ꞉ தஸ்யாம் த்³ரக்ஷ்யத² மைதி²லீம் || 4-58-23

லங்காயாம் அத² கு³ப்தாயாம் ஸாக³ரேண ஸமந்தத꞉ |
ஸம்ப்ராப்ய ஸாக³ரஸ்ய அந்தம் ஸம்பூர்ணம் ஷ²த யோஜனம் || 4-58-24

ஆஸாத்³ய த³க்ஷிணம் தீரம் ததோ த்³ரக்ஷ்யத² ராவணம் |
தத்ர ஏவ த்வரிதா꞉ க்ஷிப்ரம் விக்ரமத்⁴வம் ப்லவங்க³மா꞉ || 4-58-25

ஜ்ஞானேன க²லு பஷ்²யாமி த்³ருʼஷ்ட்வா ப்ரத்யாக³மிஷ்யத² |
ஆத்³ய꞉ பந்தா²꞉ குலிங்கா³னாம் யே ச அன்யே தா⁴ன்ய ஜீவின꞉ || 4-58-26

த்³விதீயோ ப³லி போ⁴ஜானாம் யே ச வ்ருʼக்ஷ ப²ல அஷி²ன꞉ |
பா⁴ஸா꞉ த்ருʼதீயம் க³ச்ச²ந்தி க்ரௌன்சா꞉ ச குரரை꞉ ஸஹ || 4-58-27

ஷ்²யேனா꞉ சதுர்த²ம் க³ச்ச²ந்தி க்³ருʼத்⁴ரா க³ச்ச²ந்தி பஞ்சமம் |
ப³ல வீர்ய உபபன்னானாம் ரூப யௌவன ஷா²லினாம் || 4-58-28

ஷஷ்ட²꞉ து பந்தா² ஹம்ʼஸானாம் வைனதேய க³தி꞉ பரா |
வைனதேயாத் ச ந꞉ ஜன்ம ஸர்வேஷாம் வானரர்ஷபா⁴꞉ || 4-58-29

க³ர்ஹிதம் து க்ருʼதம் கர்ம யேன ஸ்ம பிஷி²த அஷ²னா꞉ |
ப்ரதிகார்யம் ச மே தஸ்ய வைரம் ப்⁴ராத்ருʼ க்ருʼதம் ப⁴வேத் ||4-58-30

இஹ ஸ்த²꞉ அஹம் ப்ரபஷ்²யாமி ராவணம் ஜானகீம் ததா² |
அஸ்மாகம் அபி ஸௌபர்ணம் தி³வ்யம் சக்ஷுர் ப³லம் ததா² || 4-58-31

தஸ்மாத் ஆஹார வீர்யேண நிஸர்கே³ண ச வானரா꞉ |
ஆயோஜன ஷ²தாத் ஸாக்³ராத் வயம் பஷ்²யாம நித்யஷ²꞉ || 4-58-32

அஸ்மாகம் விஹிதா வ்ருʼத்தி꞉ நிஸார்கே³ண ச தூ³ரத꞉ |
விஹிதா பாத³ மூலே து வ்ருʼத்தி꞉ சரண யோதி⁴னாம் || 4-58-33

உபாயோ த்³ருʼஷ்²யதாம் கஷ்²சித் லங்க⁴னே லவண அம்ப⁴ஸ꞉ |
அபி⁴க³ம்ய து வைதே³ஹீம் ஸம்ருʼத்³த⁴ அர்தா² க³மிஷ்யத² || 4-58-34

ஸமுத்³ரம் நேதும் இச்சா²மி ப⁴வத்³பி⁴꞉ வருண ஆலயம் |
ப்ரதா³ஸ்யாமி உத³கம் ப்⁴ராது꞉ ஸ்வர் க³தஸ்ய மஹாத்மன꞉ || 4-58-35

ததோ நீத்வா து தம் தே³ஷ²ம் தீரே நத³ நதீ³ பதே꞉ |
நிர்த³க்³த⁴ பக்ஷம் ஸம்பாதிம் வானரா꞉ ஸுமஹௌஓஜஸ꞉ || 4-58-36

தம் புன꞉ ப்ரத்யானயித்வா வை தம் தே³ஷ²ம் பதக³ ஈஷ்²வரம் |
ப³பூ⁴வு꞉ வானரா ஹ்ருʼஷ்டா꞉ ப்ரவ்ருʼத்திம் உபலப்⁴ய தே || 4-58-37

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே கிஷ்கிந்த⁴ காண்டே³ அஷ்ட பஞ்சாஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை