Saturday 4 November 2023

கிஷ்கிந்தா காண்டம் 53ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே கிஷ்கிந்த⁴ காண்டே³ த்ரி பஞ்சாஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Tara Hanuman Angada
Bing - Artificial Intelligence Pictures collage | செயற்கை நுண்ணறிவின் மூலம் "பிங்" வலைத்தளத்தில் கிடைத்த படங்களின் தொகுப்பு

தத꞉ தே த³த்³ருʼஷு²꞉ கோ⁴ரம் ஸாக³ரம் வருண ஆலயம் |
அபாரம் அபி⁴க³ர்ஜந்தம் கோ⁴ரை꞉ ஊர்மிபி⁴꞉ ஆகுலம் || 4-53-1

மயஸ்ய மாயா விஹிதம் கி³ரி து³ர்க³ம் விசின்வதாம் |
தேஷாம் மாஸோ வ்யதிக்ராந்தோ யோ ராஜ்ஞா ஸமய꞉ க்ருʼத꞉ || 4-53-2

விந்த்⁴யஸ்ய து கி³ரே꞉ பாதே³ ஸம்ப்ரபுஷ்பித பாத³பே |
உபவிஷ்²ய மஹாத்மான꞉ சிந்தாம் ஆபேதி³ரே ததா³ || 4-53-3

தத꞉ புஷ்பாதிபா⁴ராக்³ராம்ˮல்ல்தாஷ²தஸமாவ்ருʼதான் -யத்³வா -
தத꞉ புஷ்ப அதிபா⁴ர அக்³ரான் லதா ஷ²த ஸமாவ்ருʼதான் |
த்³ருமான் வாஸந்திகான் த்³ருʼஷ்ட்வா ப³பூ⁴வு꞉ ப⁴ய ஷ²ன்கிதா꞉ || 4-53-4

தே வஸந்தம் அனுப்ராப்தம் ப்ரதிவேத்³ய பரஸ்பரம் |
நஷ்ட ஸந்தே³ஷ² கால அர்தா² நிபேதுர் த⁴ரணீ தலே || 4-53-5

தத꞉ தான் கபி வ்ருʼத்³தா⁴ன் ச ஷி²ஷ்டான் சைவ வனௌகஸ꞉ |
வாசா மது⁴ரயா அபா⁴ஷ்ய யதா²வத் அனுமான்ய ச || 4-53-6

ஸ து ஸிம்ʼஹ ருʼஷப⁴ ஸ்கந்த⁴꞉ பீன ஆயத பு⁴ஜ꞉ கபி꞉ |
யுவராஜோ மஹாப்ராஜ்ஞ அங்க³தோ³ வாக்யம் அப்³ரவீத் || 4-53-7

ஷா²ஸனாத் கபி ராஜஸ்ய வயம் ஸர்வே விநிர்க³தா꞉ |
மாஸ꞉ பூர்ணோ பி³லஸ்தா²னாம் ஹரய꞉ கிம் ந பு³த்⁴யதே || 4-53-8

வயம் ஆஷ்²வயுஜே மாஸி கால ஸங்க்²யா வ்யவஸ்தி²தா꞉ |
ப்ரஸ்தி²தா꞉ ஸோ அபி ச அதீத꞉ கிம் அத꞉ கார்யம் உத்தரம் || 4-53-9

ப⁴வந்த ப்ரத்யயம் ப்ராப்தா நீதி மார்க³ விஷா²ரதா³꞉ |
ஹிதேஷு அபி⁴ரதா ப⁴ர்த்து꞉ நிஸ்ருʼஷ்டா꞉ ஸர்வ கர்மஸு || 4-53-10

கர்மஸு அப்ரதிமா꞉ ஸர்வே தி³க்ஷு விஷ்²ருத பௌருஷா꞉ |
மாம் புரஸ்க்ருʼத்ய நிர்யாதா꞉ பின்கா³க்ஷ ப்ரதிசோதி³தா꞉ || 4-53-11

இதா³னீம் அக்ருʼத அர்தா²னாம் மர்தவ்யம் ந அத்ர ஸம்ʼஷ²ய꞉ |
ஹரி ராஜஸ்ய ஸந்தே³ஷ²ம் அக்ருʼத்வா க꞉ ஸுகீ² ப⁴வேத் || 4-53-12

ஆஸ்மின் அதீதே காலே து ஸுக்³ரீவேண க்ருʼதே ஸ்வயம் |
ப்ராயோபவேஷ²னம் யுக்தம் ஸர்வேஷாம் ச வன ஓகஸாம் || 4-53-13

தீக்ஷ்ண꞉ ப்ரக்ருʼத்யா ஸுக்³ரீவ꞉ ஸ்வாமி பா⁴வே வ்யவஸ்தி²த꞉ |
ந க்ஷமிஷ்யதி ந꞉ ஸர்வான் அபராத⁴ க்ருʼதோ க³தான் || 4-53-14

அப்ரவ்ருʼத்தௌ ச ஸீதாயா꞉ பாபம் ஏவ கரிஷ்யதி |
தஸ்மாத் க்ஷமம் இஹ அத்³ய ஏவ க³ந்தும் ப்ராயோபவிஷ²னம் || 4-53-15

த்யக்த்வா புத்ரன் ச தா³ரான் ச த⁴னானி ச க்³ருʼஹாணி ச |
த்⁴ருவம் ந꞉ ஹிம்ʼஸதே ராஜா ஸர்வான் ப்ரதிக³தான் இத꞉ || 4-53-16

வதே⁴ன அப்ரதிரூபேண ஷ்²ரேயான் ம்ருʼத்யு꞉ இஹ ஏவ ந꞉ |
ந ச அஹம் யௌவராஜ்யேன ஸுக்³ரீவேண அபி⁴ஷேசித꞉ || 4-53-17

நரேந்த்³ரேண அபி⁴ஷிக்தோ அஸ்மி ராமேண அக்லிஷ்ட கர்மணா |
ஸ பூர்வம் ப³த்³த⁴ வைரோ மாம் ராஜா த்³ருʼஷ்ட்வா வ்யதிக்ரமம் || 4-53-18

கா⁴தயிஷ்யதி த³ண்டே³ன தீக்ஷ்ணேன க்ருʼத நிஷ்²சய꞉ |
கிம் மே ஸுஹ்ருʼத்³பி⁴꞉ வ்யஸனம் பஷ்²யத்³பி⁴꞉ ஜீவிதாந்தரே |
இஹ ஏவ ப்ராயம் ஆஸிஷ்யே புண்யே ஸாக³ர ரோத⁴ஸி ||| 4-53-19

ஏதத் ஷ்²ருத்வா குமாரேண யுவ ராஜேன பா⁴ஷிதம் |
ஸர்வே தே வானர ஷ்²ரேஷ்டா²꞉ கருணம் வாக்யம் அப்³ருவன் || 4-53-20

தீக்ஷ்ண꞉ ப்ரக்ருʼத்யா ஸுக்³ரீவ꞉ ப்ரியா ரக்த꞉ ச ராக⁴வ꞉ |
ஸமீக்ஷ்ய அக்ருʼத கார்யான் து தஸ்மின் ச ஸமயே க³தே || 4-53-21

அத்³ருʼஷ்டாயாம் ச வைதே³ஹ்யாம் த்³ருʼஷ்ட்வா சைவ ஸமாக³தான் |
ராக⁴வ ப்ரிய காமாய கா⁴தயிஷ்யதி அஸம்ʼஷ²யம் || 4-53-22

ந க்ஷமம் ச அபராத்³தா⁴னாம் க³மனம் ஸ்வாமி பார்ஷ்²வத꞉ |
ப்ரதா⁴னபூ³தா꞉ ச வயம் ஸுக்³ரீவஸ்ய ஸமாக³தா꞉ || 4-53-23

இஹ ஏவ ஸீதாம் அன்வீக்ஷ்ய ப்ரவ்ருʼத்திம் உபலப்⁴ய வா |
ந꞉ சேத் க³ச்சா²ம தம் வீரம் க³மிஷ்யாமோ யம க்ஷயம் || 4-53-24

ப்லவங்க³மானாம் து ப⁴ய அர்தி³தானாம்
ஷ்²ருத்வா வச꞉ தார இத³ம் ப³பா⁴ஷே |
அலம் விஷாதே³ன பி³லம் ப்ரவிஷ்²ய
வஸாம ஸர்வே யதி³ ரோசதே வ꞉ || 4-53-25

இத³ம் ஹி மாயா விஹிதம் ஸுது³ர்க³மம்
ப்ரபூ⁴த வ்ருʼக்ஷ உத³க போ⁴ஜ்ய பேயம் |
இஹ அஸ்தி ந꞉ ந ஏவ ப⁴யம் புரந்த³ராத்
ந ராக⁴வாத் வானர ராஜதோ அபி வா || 4-53-26

ஷ்²ருத்வா அங்க³த³ஸ்ய அபி வசோ அனுகூலம்
ஊசு꞉ ச ஸர்வே ஹரய꞉ ப்ரதீதா꞉ |
யதா² ந ஹன்யேம ததா² விதா⁴னம்
அஸக்தம் அத்³ய ஏவ விதீ⁴யதாம் ந꞉ || 4-53-27

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே கிஷ்கிந்த⁴ காண்டே³ த்ரி பஞ்சாஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை