Tuesday 10 October 2023

கிஷ்கிந்தா காண்டம் 41ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே கிஷ்கிந்த⁴ காண்டே³ ஏக சத்வாரிம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉

The group of vanaras Hanuman Angada Jambavan

தத꞉ ப்ரஸ்தா²ப்ய ஸுக்³ரீவ꞉ தன் மஹத் வானரம் ப³லம் |
த³க்ஷிணாம் ப்ரேஷயாமாஸ வானரான் அபி⁴லக்ஷிதான் || 4-41-1

நீலம் அக்³னி ஸுதம் சைவ ஹனூமந்தம் ச வானரம் |
பிதாமஹ ஸுதம் சைவ ஜாம்ப³வந்தம் மஹோஜஸம் || 4-41-2

ஸுஹோத்ரம் ச ஷ²ராரிம் ச ஷ²ரகு³ள்மம் ததா² ஏவ ச |
க³ஜம் க³வாக்ஷம் க³வயம் ஸுஷேணம் வ்ருʼஷப⁴ம் ததா² || 4-41-3

மைந்த³ம் ச த்³விவித³ம் சைவ ஸுஷேணம் க³ந்த⁴மாத³னம் |
உல்காமுக²ம் அனங்க³ம் ச ஹுதஷ²ன ஸுதௌ உபௌ⁴ || 4-41-4

அங்க³த³ ப்ரமுகா²ன் வீரான் வீர꞉ கபி க³ண ஈஷ்²வர꞉ |
வேக³ விக்ரம ஸம்பன்னான் ஸந்தி³தே³ஷ² விஷே²ஷவித் || 4-41-5

தேஷாம் அக்³ரேஸரம் சைவ ப்³ருʼஹத்³ ப³லம் அத² அங்க³த³ம் |
விதா⁴ய ஹரி வீராணாம் ஆதி³ஷ²த்³ த³க்ஷிணாம் தி³ஷ²ம் || 4-41-6

யே கேசன ஸமுத்³தே³ஷா²꞉ தஸ்யாம் தி³ஷி² ஸுது³ர்க³மா꞉ |
கபீஇஷ²꞉ கபி முக்²யானாம் ஸ தேஷாம் ஸமுதா³ஹரத் || 4-41-7

ஸஹஸ்ர ஷி²ரஸம் விந்த்⁴யம் நானா த்³ரும லதா ஆயுதம் |
நர்மதா³ம் ச நதீ³ம் ரம்யாம் மஹோரக³ நிஷேவிதாம் || 4-41-8

ததோ கோ³தா³வரீம் ரம்யாம் க்ருʼஷ்ணாவேணீம் மஹாநதீ³ம் |
வரதா³ம் ச மஹாபா⁴கா³ம் மஹோரக³ நிஷேவிதாம் |
மேக²லான் உத்கலாம் சைவ த³ஷா²ர்ண நக³ராணி அபி || 4-41-9

அப்³ரவந்தீம் அவந்தீம் ச ஸர்வம் ஏவ அனுபஷ்²யத |
வித³ர்பா⁴ன் ருʼஷ்டிகான் சைவ ரம்யான் மாஹிஷகான் அபி || 4-41-10

ததா² வன்கா³ன் கலின்கா³ம் ச கௌஷி²கான் ச ஸமந்தத꞉ |
அன்வீக்ஷ்ய த³ண்ட³க அரண்யம் ஸ பர்வத நதீ³ கு³ஹம் || 4-41-11

நதீ³ம் கோ³தா³வரீம் சைவ ஸர்வம் ஏவ அனுபஷ்²யத |
ததை²வ ஆந்த்⁴ரான் ச புண்ட்³ரான் ச சோலான் பாண்ட்³யான் கேரளான் || 4-41-12

அயோமுக²꞉ ச க³ந்தவ்ய꞉ பர்வதோ தா⁴து மண்டி³த꞉ |
விசித்ர ஷி²க²ர꞉ ஷ்²ரீமான் சித்ர புஷ்பித கானன꞉ || 4-41-13

ஸுசந்த³ன வனோத்³தே³ஷோ² மார்கி³தவ்யோ மஹாகி³ரி꞉ |
தத꞉ தாம் ஆபகா³ம் தி³வ்யாம் ப்ரஸன்ன ஸலிலாஷ²யான் || 4-41-14

தத்ர த்³ரக்ஷ்யத² காவேரீம் விஹ்ருʼதாம் அப்ஸரோ க³ணை꞉ |
தஸ்ய ஆஸீனம் நக³ஸ்ய அக்³ரே மலயஸ்ய மஹோஜஸம் || 4-41-15

த்³ரக்ஷ்யத² ஆதி³த்ய ஸங்காஷ²ம் அக³ஸ்த்யம் ருʼஷி ஸத்தமம் |
தத꞉ தேன அப்⁴யனுஜ்ஞாதா꞉ ப்ரஸன்னேன மஹாத்மனா || 4-41-16

தாம்ரபர்ணீம் க்³ராஹ ஜுஷ்டாம் தரிஷ்யத² மஹாநதீ³ம் |
ஸா சந்த³ன வனை꞉ சித்ரை꞉ ப்ரச்ச²ன்னா த்³வீப வாரிணீ || 4-41-17

காந்தா இவ யுவதீ காந்தம் ஸமுத்³ரம் அவகா³ஹதே |
ததோ ஹேமமயம் தி³வ்யம் முக்தா மணி விபூ⁴ஷிதம் || 4-41-18

யுக்தம் கவாடம் பாண்ட்³யானாம் க³தா த்³ரக்ஷ்யத² வானரா꞉ |
தத꞉ ஸமுத்³ரம் ஆஸாத்³ய ஸம்ப்ரதா⁴ர்ய அர்த² நிஷ்²சயம் || 4-41-19

அக³ஸ்த்யேன அந்தரே தத்ர ஸாக³ரே விநிவேஷி²த꞉ |
சித்ர ஸானு நக³꞉ ஷ்²ரீமான் மஹேந்த்³ர꞉ பர்வதோத்தம꞉ || 4-41-20

ஜாத ரூபமய꞉ ஷ்²ரீமான் அவகா³டோ⁴ மஹார்ணவம் |
நானா விதை⁴꞉ நகை³꞉ பு²ல்லை꞉ லதாபி⁴꞉ ச உபஷோ²பி⁴தம் || 4-41-21

தே³வ ருʼஷி யக்ஷ ப்ரவரை꞉ அப்ஸரோபி⁴꞉ ச ஸேவிதம் |
ஸித்³த⁴ சாரண ஸங்கை⁴꞉ ச ப்ரகீர்ணம் ஸுமனோஹரம் || 4-41-22

தம் உபைதி ஸஹஸ்ராக்ஷ꞉ ஸதா³ பர்வஸு பர்வஸு |
த்³வீப꞉ தஸ்ய அபரே பாரே ஷ²த யோஜன விஸ்ருʼத꞉ || 4-41-23

அக³ம்யோ மானுஷை꞉ தீ³ப்த꞉ தம் மார்க³த்⁴வம் ஸமந்தத꞉ |
தத்ர ஸர்வ ஆத்மனா ஸீதா மார்கி³தவ்யா விஷே²ஷத꞉ || 4-41-24

ஸ ஹி தே³ஷ²꞉ து வத்⁴யஸ்ய ராவணஸ்ய து³ராத்மன꞉ |
ராக்ஷஸ அதி⁴பதே꞉ வாஸ꞉ ஸஹஸ்ராக்ஷ ஸமத்³யுதே꞉ || 4-41-25

த³க்ஷிணஸ்ய ஸமுத்³ரஸ்ய மத்⁴யே தஸ்ய து ராக்ஷஸீ |
அங்கா³ரக இதி விக்²யாதா சாயாம் ஆக்ஷிப்ய போ⁴ஜினீ || 4-41-26

ஏவம் நி꞉ஸம்ʼஷ²யான் க்ருʼத்வா ஸம்ʼஷ²யான் நஷ்ட ஸம்ʼஷ²யா꞉ |
ம்ருʼக³யத்⁴வம் நரேந்த்³ரஸ்ய பத்னீம் அமித ஓஜஸ꞉ || 4-41-27

தம் அதிக்ரம்ய லக்ஷ்மீவான் ஸமுத்³ரே ஷ²த யோஜனே |
கி³ரி꞉ புஷ்பிதகோ நாம ஸித்³த⁴ சாரண ஸேவித꞉ || 4-41-28

சந்த்³ர ஸூர்ய அம்ʼஷு² ஸங்காஷ²꞉ ஸாக³ர அம்பு³ ஸமாஷ்²ரய꞉ |
ப்⁴ராஜதே விபுலை꞉ ஷ்²ருʼன்கை³꞉ அம்ப³ரம் விளிக²ன் இவ || 4-41-29

தஸ்ய ஏகம் காஞ்சனம் ஷ்²ருʼங்க³ம் ஸேவதே யம் தி³வாகர꞉ |
ஷ்²வேதம் ராஜதம் ஏகம் ச ஸேவதே யம் நிஷா²கர꞉ |
ந தம் க்ருʼதக்⁴னா꞉ பஷ்²யந்தி ந ந்ருʼஷ²ம்ʼஸா ந நாஸ்திகா꞉ || 4-41-30

ப்ரணம்ய ஷி²ரஸா ஷை²லம் தம் விமார்க³த² வானரா꞉ |
தம் அதிக்ரம்ய து³ர்த⁴ர்ஷம் ஸூர்யவான் நாம பர்வத꞉ || 4-41-31

அத்⁴வனா து³ர்விகா³ஹேன யோஜனானி சதுர்த³ஷ² |
தத꞉ தம் அபி அதிக்ரம்ய வைத்³யுதோ நாம பர்வத꞉ || 4-41-32

ஸர்வ காம ப²லை꞉ வ்ருʼக்ஷை꞉ ஸர்வ கால மனோஹரை꞉ |
தத்ர பு⁴க்த்வா வர அர்ஹாணி மூலானி ச ப²லானி ச || 4-41-33

மதூ⁴னி பீத்வா ஜுஷ்டானி பரம் க³ச்ச²த வானரா꞉ |
தத்ர நேத்ர மன꞉ காந்த꞉ குஞ்ஜரோ நாம பர்வத꞉ || 4-41-34

அக³ஸ்த்ய ப⁴வனம் யத்ர நிர்மிதம் விஷ்²வகர்மணா |
தத்ர யோஜன விஸ்தாரம் உச்ச்²ரிதம் த³ஷ² யோஜனம் || 4-41-35

ஷ²ரணம் காஞ்சனம் தி³வ்யம் நானா ரத்ன விபூ⁴ஷிதம் |
தத்ர போ⁴க³வதீ நாம ஸர்பாணாம் ஆலய꞉ புரீ || 4-41-36

விஷா²ல ரத்²யா து³ர்த⁴ர்ஷா ஸர்வத꞉ பரிரக்ஷிதா |
ரக்ஷிதா பன்னகை³꞉ கோ⁴ரை꞉ தீஷ்க்ண த³ம்ஷ்ட்ரை꞉ மஹா விஷை꞉ || 4-41-37

ஸர்ப ராஜோ மஹாகோ⁴ரோ யஸ்யாம் வஸதி வாஸுகி꞉ |
நிர்யாய மார்கி³தவ்யா ச ஸா ச போ⁴க³வதீ புரீ || 4-41-38

தத்ர ச அந்தரோத்³தே³ஷா² யே கேசன ஸமாவ்ருʼதா꞉ |
தம் ச தே³ஷ²ம் அதிக்ரம்ய மஹான் ருʼஷப⁴ ஸம்ʼஸ்தி²தி꞉ || 4-41-39

ஸர்வ ரத்னமய꞉ ஷ்²ரீமான் ருʼஷபோ⁴ நாம பர்வத꞉ |
கோ³ஷீ²ர்ஷகம் பத்³மகம் ச ஹரிஷ்²யாமம் ச சந்த³னம் || 4-41-40

தி³வ்யம் உத்பத்³யதே யத்ர தத் சைவ அக்³னி ஸம ப்ரப⁴ம் |
ந து தத் சந்த³னம் த்³ருʼஷ்ட்வா ஸ்ப்ரஷ்டவ்யம் ச கதா³சன || 4-41-41

ரோஹிதா நாம க³ந்த⁴ர்வா கோ⁴ரம் ரக்ஷந்தி தத்³ வனம் |
தத்ர க³ந்த⁴ர்வ பதய꞉ பஞ்ச ஸூர்ய ஸம ப்ரபா⁴꞉ || 4-41-42

ஷை²லூஷோ க்³ராமணீ꞉ ஷி²க்ஷ꞉ ஷு²கோ ப³ப்⁴ரு꞉ ததை²வ ச |
ரவி ஸோம அக்³னி வபுஷா நிவாஸ꞉ புண்ய கர்மணாம் || 4-41-43

அந்தே ப்ருʼதி²வ்யா து³ர்த⁴ர்ஷா꞉ தத꞉ ஸ்வர்க³ ஜித꞉ ஸ்தி²தா꞉ |
தத꞉ பரம் ந வ꞉ ஸேவ்ய꞉ பித்ருʼ லோக꞉ ஸுதா³ருண꞉ || 4-41-44

ராஜதா⁴னீ யமஸ்ய ஏஷா கஷ்டேன தமஸா ஆவ்ருʼதா |
ஏதாவத் ஏவ யுஷ்மாபி⁴꞉ வீரா வானர புங்க³வா꞉ |
ஷ²க்யம் விசேதும் க³ந்தும் வா ந அதோ க³திமதாம் க³தி꞉ || 4-41-45

ஸர்வம் ஏதத் ஸமாலோக்ய யத் ச அன்யத் அபி த்³ருʼஷ்²யதே |
க³திம் விதி³த்வா வைதே³ஹ்யா꞉ ஸம்ʼநிவர்திதம் அர்ஹத² || 4-41-46

ய꞉ ச மாஸான் நிவ்ருʼத்தோ அக்³ரே த்³ருʼஷ்டா ஸீத இதி வக்ஷ்யதி |
மத் துல்ய விப⁴வோ போ⁴கை³꞉ ஸுக²ம் ஸ விஹரிஷ்யதி || 4-41-47

தத꞉ ப்ரியதரோ ந அஸ்தி மம ப்ராணாத் விஷே²ஷத꞉ |
க்ருʼத அபராதோ⁴ ப³ஹுஷோ² மம ப³ந்து⁴꞉ ப⁴விஷ்யதி || 4-41-48

அமித ப³ல பராக்ரமா ப⁴வந்தோ
விபுல கு³ணேஷு குலேஷு ச ப்ரஸூதா꞉ |
மனுஜ பதி ஸுதாம் யதா² லப⁴த்⁴வம்
தத் அதி⁴கு³ணம் புருஷார்த²ம் ஆரப⁴த்⁴வம் || 4-41-49

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே கிஷ்கிந்த⁴ காண்டே³ ஏக சத்வாரிம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை