Monday 9 October 2023

கிஷ்கிந்தா காண்டம் 40ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே கிஷ்கிந்த⁴ காண்டே³ சத்வாரிம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉

SURGEEVA AND VINATA

அத² ராஜா ஸம்ருʼத்³த⁴ அர்த²꞉ ஸுக்³ரீவ꞉ ப்லவகே³ஷ்²வர꞉ |
உவாச நரஷா²ர்தூ³ளம் ராமம் பரப³லார்த³னம் || 4-40-1

ஆக³தா விநிவிஷ்டா꞉ ச ப³லின꞉ காமரூபிண꞉ |
வானரேந்த்³ரா மஹேந்த்³ர ஆபா⁴ யே மத் விஷய வாஸின꞉ || 4-40-2

த இமே ப³ஹு விக்ராந்தை꞉ ப³லிபி⁴꞉ பீ⁴ம விக்ரமை꞉ |
ஆக³தா வானரா கோ⁴ரா தை³த்ய தா³னவ ஸம்ʼநிபா⁴꞉ || 4-40-3

க்²யாத கர்ம அபதா³னா꞉ ச ப³லவந்தோ ஜித க்லமா꞉ |
பராக்ரமேஷு விக்²யாதா வ்யவஸாயேஷு ச உத்தமா꞉ || 4-40-4

ப்ருʼதி²வி அம்பு³ சரா ராம நானா நக³ நிவாஸின꞉ |
கோடி ஓகா⁴꞉ ச இமே ப்ராப்தா வானரா꞉ தவ கிங்கரா꞉ || 4-40-5

நிதே³ஷ² வர்தின꞉ ஸர்வே ஸர்வே கு³ரு ஹிதே ஸ்தி²தா꞉ |
அபி⁴ப்ரேதம் அனுஷ்டா²தும் தவ ஷ²க்ஷ்யந்தி அரிந்த³ம || 4-40-6

த இமே ப³ஹு ஸாஹஸ்ரை꞉ அனேகை꞉ ப³ஹு விக்ரமை꞉ |
ஆக³தா வானரா கோ⁴ரா தை³த்ய தா³னவ ஸம்ʼநிபா⁴꞉ || 4-40-7

யத் மன்யஸே நரவ்யாக்⁴ர ப்ராப்த காலம் தத் உச்யதாம் |
தத் ஸைன்யம் த்வத் வஷே² யுக்தம் ஆஜ்ஞாபயிதும் அர்ஹஸி || 4-40-8

காமம் ஏஷாம் இத³ம் கார்யம் விதி³தம் மம தத்த்வத꞉ |
ததா² அபி து யதா² யுக்தம் ஆஜ்ஞாபயிதும் அர்ஹஸி || 4-40-9

ததா² ப்³ருவாணம் ஸுக்³ரீவம் ராமோ த³ஷ²ரதா²த்மஜ꞉ |
பா³ஹுப்⁴யாம் ஸம்பரிஷ்வஜ்ய இத³ம் வசனம் அப்³ரவீத் || 4-40-10

ஜ்ஞாயதாம் ஸௌம்ய வைதே³ஹீ யதி³ ஜீவதி வா ந வா |
ஸ ச தே³ஷோ² மஹாப்ராஜ்ஞ யஸ்மின் வஸதி ராவண꞉ || 4-40-11

அதி⁴க³ம்ய து வைதே³ஹீம் நிலயம் ராவணஸ்ய ச |
ப்ராப்த காலம் விதா⁴ஸ்யாமி தஸ்மின் காலே ஸஹ த்வயா || 4-40-12

ந அஹம் அஸ்மின் ப்ரபு⁴꞉ கார்யே வானரேந்த்³ர ந லக்ஷ்மண꞉ |
த்வம் அஸ்ய ஹேது꞉ கார்யஸ்ய ப்ரபு⁴꞉ ச ப்லவகே³ஷ்²வர || 4-40-13

த்வம் ஏவ ஆஜ்ஞாபய விபோ⁴ மம கார்ய விநிஷ்²சயம் |
த்வம் ஹி ஜானாஸி யத் கார்யம் மம வீர ந ஸம்ʼஷ²ய꞉ || 4-40-14

ஸுஹ்ருʼத்³ த்³விதீயோ விக்ராந்த꞉ ப்ராஜ்ஞ꞉ கால விஷே²ஷ வித் |
ப⁴வான் அஸ்மத் ஹிதே யுக்த꞉ ஸுஹ்ருʼத்³ ஆப்தோ அர்த²வித்தம꞉ || 4-40-15

ஏவம் உக்த꞉ து ஸுக்³ரீவோ வினதம் நாம யூத²பம் |
அப்³ரவீத் ராம ஸாம்ʼநித்⁴யே லக்ஷ்மணஸ்ய ச தீ⁴மத꞉ || 4-40-16

ஷை²லாப⁴ம் மேக⁴ நிர்கோ⁴ஷம் ஊர்ஜிதம் ப்லவகே³ஷ்²வரம் |
ஸோம ஸூர்ய நிபை⁴꞉ ஸார்த⁴ம் வானரை꞉ வானரோத்தம || 4-40-17

தே³ஷ² கால நயை꞉ யுக்த꞉ விஜ்ஞ꞉ கார்ய விநிஷ்²சயே |
வ்ருʼத꞉ ஷ²த ஸஹஸ்ரேண வானராணாம் தரஸ்வினாம் || 4-40-18

அதி⁴க³ச்ச² தி³ஷ²ம் பூர்வாம் ஸ ஷை²ல வன கானனாம் |
தத்ர ஸீதாம் ச வைதே³ஹீம் நிலயம் ராவணஸ்ய ச || 4-40-19

மார்க³த்⁴வம் கி³ரி து³ர்கே³ஷு வனேஷு ச நதீ³ஷு ச |
நதீ³ம் பா⁴கீ³ரதீ²ம் ரம்யாம் ஸரயூம் கௌஷி²கீம் ததா² || 4-40-20

காளிந்தீ³ம் யமுனாம் ரம்யாம் யாமுனம் ச மஹாகி³ரிம் |
ஸரஸ்வதீம் ச ஸிந்து⁴ம் ச ஷோ²ணம் மணி நிப⁴ உத³கம் || 4-40-21

மஹீம் காலமஹீம் சைவ ஷை²ல கானன ஷோ²பி⁴தாம் |
ப்³ரஹ்மமாலான் விதே³ஹான் ச மாலவான் காஷி² கோஸலான் || 4-40-22

மாக³தா⁴ம் ச மஹாக்³ராமான் புண்ட்³ரான் அங்கா³ம் ததை²வ ச |
பூ⁴மிம் ச கோஷ²காராணாம் பூ⁴மிம் ச ரஜத ஆகராம் || 4-40-23

ஸர்வம் ச தத் விசேதவ்யம் மார்க³யத்³பி⁴꞉ தத꞉ தத꞉ |
ராமஸ்ய த³யிதாம் பா⁴ர்யாம் ஸீதாம் த³ஷ²ரத²꞉ ஸ்னுஷாம் || 4-40-24

ஸமுத்³ரம் அவகா³டா⁴ன் ச பர்வதான் பத்தனானி ச |
மந்த³ரஸ்ய ச யே கோடிம் ஸம்ʼஷ்²ரிதா꞉ கேசித் ஆலயா꞉ || 4-40-25

கர்ண ப்ராவரணா꞉ சைவ ததா² ச அபி ஓஷ்ட² கர்ணகா꞉ |
கோ⁴ர லோஹ முகா²꞉ சைவ ஜவனா꞉ ச ஏக பாத³கா꞉ || 4-40-26

அக்ஷயா ப³லவந்த꞉ ச ததை²வ புருஷ ஆத³கா꞉ |
கிராதா꞉ தீக்ஷ்ண சூடா³꞉ ச ஹேமாபா⁴꞉ ப்ரிய த³ர்ஷ²னா꞉ || 4-40-27

ஆம மீன அஷ²னா꞉ சாபி கிராதா த்³வீப வாஸின꞉ |
அந்தர் ஜல சரா கோ⁴ரா நரவ்யாக்⁴ரா இதி ஸ்ம்ருʼதா꞉ || 4-40-28

ஏதேஷாம் ஆஷ்²ரயா꞉ ஸர்வே விசேயா꞉ கானன ஓகஸ꞉ |
கி³ரிபி⁴ர் யே ச க³ம்யந்தே ப்லவனேன ப்லவேன ச || 4-40-29

யத்னவந்தோ யவ த்³வீபம் ஸப்த ராஜ்ய உபஷோ²பி⁴தம் |
ஸுவர்ண ரூப்யகம் த்³வீபம் ஸுவர்ண ஆகர மண்டி³தம் || 4-40-30

யவ த்³வீபம் அதிக்ரம்ய ஷி²ஷி²ரோ நாம பர்வத꞉ |
தி³வம் ஸ்ப்ருʼஷ²தி ஷ்²ருʼன்கே³ண தே³வ தா³னவ ஸேவித꞉ || 4-40-31

ஏதேஷாம் கி³ரி து³ர்கே³ஷு ப்ரபாதேஷு வனேஷு ச |
மார்க³த்⁴வம் ஸஹிதா꞉ ஸர்வே ராம பத்னீம் யஷ²ஸ்வினீம் || 4-40-32

ததோ ரக்த ஜலம் ப்ராப்ய ஷோ²ண ஆக்²யம் ஷீ²க்⁴ர வாஹினீம் |
க³த்வா பாரம் ஸமுத்³ரஸ்ய ஸித்³த⁴ சாரண ஸேவிதம் || 4-40-33

தஸ்ய தீர்தே²ஷு ரம்யேஷு விசித்ரேஷு வனேஷு ச |
ராவண꞉ ஸஹ வைதே³ஹ்யா மார்கி³தவ்ய꞉ தத꞉ தத꞉ || 4-40-34

பர்வத ப்ரப⁴வா நத்³ய꞉ ஸுபீ⁴ம ப³ஹு நிஷ்குடா꞉ |
மார்கி³தவ்யா த³ரீமந்த꞉ பர்வதா꞉ ச வனானி ச || 4-40-35

தத꞉ ஸமுத்³ர த்³வீபான் ச ஸுபீ⁴மான் த்³ரஷ்டும் அர்ஹத² |
ஊர்மிமந்தம் மஹாரௌத்³ரம் க்ரோஷ²ந்தம் அனில உத்³தி⁴தம் || 4-40-36

தத்ர அஸுரா மஹாகாயா꞉ சா²யாம் க்³ருʼஹ்ணந்தி நித்யஷ²꞉ |
ப்³ரஹ்மணா ஸமனுஜ்ஞாதா தீ³ர்க⁴ காலம் பு³பு⁴க்ஷிதா꞉ || 4-40-37

தம் கால மேக⁴ ப்ரதிமம் மஹோரக³ நிஷேவிதம் |
அபி⁴க³ம்ய மஹாநாத³ம் தீர்தே²ன ஏவ மஹோத³தி⁴ம் || 4-40-38

ததோ ரக்தஜலம் பீ⁴மம் லோஹிதம் நாம ஸாக³ரம் |
க³த்வா ப்ரேக்ஷ்யத² தாம் சைவ ப்³ருʼஹதீம் கூடஷா²ல்மலீம் || 4-40-39

க்³ருʼஹம் ச வைனதேயஸ்ய நானா ரத்ன விபூ⁴ஷிதம் |
தத்ர கைலாஸ ஸங்காஷ²ம் விஹிதம் விஷ்²வகர்மணா || 4-40-40

தத்ர ஷை²ல நிபா⁴ பீ⁴மா மந்தே³ஹா நாம ராக்ஷஸா꞉ |
ஷை²ல ஷ்²ருʼங்கே³ஷு லம்ப³ந்தே நானா ரூபா ப⁴யாவஹா꞉ || 4-40-41

தே பதந்தி ஜலே நித்யம் ஸூர்யஸ்ய உத³யனம் ப்ரதி |
அபி⁴தப்தா꞉ ச ஸூர்யேண லம்ப³ந்தே ஸ்ம புன꞉ புன꞉ || 4-40-42

நிஹதா ப்³ரஹ்ம தேஜோபி⁴꞉ அஹனி அஹனி ராக்ஷஸா꞉ |
தத꞉ பாண்டு³ர மேகா⁴ப⁴ம் க்ஷீரௌத³ம் நாம ஸாக³ரம் || 4-40-43

க³த்வா த்³ரக்ஷ்யத² து³ர்த⁴ர்ஷா முக்தா ஹாரம் இவ ஊர்மிபி⁴꞉ |
தஸ்ய மத்⁴யே மஹா ஷ்²வேதோ ருʼஷபோ⁴ நாம பர்வத꞉ || 4-40-44

தி³வ்ய க³ந்தை⁴꞉ குஸுமிதை ஆசிதை꞉ ச நகை³꞉ வ்ருʼத꞉ |
ஸர꞉ ச ராஜதை꞉ பத்³மை꞉ ஜ்வலிதை꞉ ஹேம கேஸரை꞉ || 4-40-45

நாம்னா ஸுத³ர்ஷ²னம் நாம ராஜஹம்ʼஸை꞉ ஸமாகுலம் |
விபு³தா⁴꞉ சாரணா யக்ஷா꞉ கின்னரா꞉ ஸ அப்ஸரோ க³ணா꞉ || 4-40-46

ஹ்ருʼஷ்டா꞉ ஸமதி⁴க³ச்ச²ந்தி ளினீம் தாம் ரிரம்ʼஸவ꞉ |
க்ஷீரோத³ம் ஸமதிக்ரம்ய ததோ த்³ரக்ஷ்யத² வானரா꞉ || 4-40-47

ஜலோத³ம் ஸாக³ரம் ஷீ²க்⁴ரம் ஸர்வ பூ⁴த ப⁴யாவஹம் |
தத்ர தத் கோபஜம் தேஜ꞉ க்ருʼதம் ஹயமுக²ம் மஹத் || 4-40-48

அஸ்ய ஆஹு꞉ தன் மஹாவேக³ம் ஓத³னம் ஸ சராசரம் |
தத்ர விக்ரோஷ²தாம் நாதோ³ பூ⁴தானாம் ஸாக³ர ஓகஸாம் |
ஷ்²ரூயதே ச அஸமர்தா²னாம் த்³ருʼஷ்ட்வா தத் வட³வா முக²ம் || 4-40-49

ஸ்வாது³ உத³ஸ்ய உத்தரே தே³ஷே² யோஜனானி த்ரயோத³ஷ² |
ஜாதரூப ஷி²லோ நாம ஸுமஹான் கனக ப்ரப⁴꞉ || 4-40-50

தத்ர சந்த்³ர ப்ரதீகாஷ²ம் பன்னக³ம் த⁴ரணீ த⁴ரம் |
பத்³ம பத்ர விஷா²லாக்ஷம் ததோ த்³ரக்ஷ்யத⁴ வானரா꞉ || 4-40-51

ஆஸீனம் பர்வதஸ்ய அக்³ரே ஸர்வ பூ⁴த நமஸ்க்ருʼதம் |
ஸஹஸ்ர ஷி²ரஸம் தே³வம் அனந்தம் நீல வாஸஸம் || 4-40-52

த்ரிஷி²ரா꞉ காஞ்சன꞉ கேது꞉ தால꞉ தஸ்ய மஹாத்மன꞉ |
ஸ்தா²பித꞉ பர்வதஸ்ய அக்³ரே விராஜதி ஸ வேதி³க꞉ || 4-40-53

பூர்வஸ்யாம் தி³ஷி² நிர்மாணம் க்ருʼதம் தத் த்ரித³ஷே²ஷ்²வரை꞉ |
தத꞉ பரம் ஹேமமய꞉ ஷ்²ரீமான் உத³ய பர்வத꞉ || 4-40-54

தஸ்ய கோடி꞉ தி³வம் ஸ்ப்ருʼஷ்ட்வா ஷ²த யோஜனம் ஆயதா |
ஜாதரூபமயீ தி³வ்யா விராஜதி ஸ வேதி³கா || 4-40-55

ஸாலை꞉ தாலை꞉ தமாலை꞉ ச கர்ணிகாரை꞉ ச புஷ்பிதை꞉ |
ஜாதரூபமயை꞉ தி³வ்யை꞉ ஷோ²ப⁴தே ஸூர்ய ஸன்னிபை⁴꞉ || 4-40-56

தத்ர யோஜன விஸ்தாரம் உச்ச்²ரிதம் த³ஷ² யோஜனம் |
ஷ்²ருʼங்க³ம் ஸௌமனஸம் நாம ஜாதரூபமயம் த்⁴ருவம் || 4-40-57

தத்ர பூர்வம் பத³ம் க்ருʼத்வா புரா விஷ்ணு꞉ த்ரிவிக்ரமே |
த்³விதீயம் ஷி²க²ரம் மேரோ꞉ சகார புருஷோத்தம꞉ || 4-40-58

உத்தரேண பரிக்ரம்ய ஜம்பூ³ த்³வீபம் தி³வாகர꞉ |
த்³ருʼஷ்²யோ ப⁴வதி பூ⁴யிஷ்ட²ம் ஷி²க²ரம் தன் மஹோச்ச்²ரயம் || 4-40-59

தத்ர வைகா²னஸா நாம வாலகி²ல்யா மஹர்ஷய꞉ |
ப்ரகாஷ²மானா த்³ருʼஷ்²யந்தே ஸூர்ய வர்ணா꞉ தபஸ்வின꞉ || 4-40-60

அயம் ஸுத³ர்ஷ²னோ த்³வீப꞉ புரோ யஸ்ய ப்ரகாஷ²தே |
தஸ்மின் தேஜ꞉ ச சக்ஷு꞉ ச ஸர்வ ப்ராணப்⁴ருʼதாம் அபி || 4-40-61

ஷை²லஸ்ய தஸ்ய ப்ருʼஷ்டே²ஷு கந்த³ரேஷு வனேஷு ச |
ராவண꞉ ஸஹ வைதே³ஹ்யா மார்கி³தவ்ய꞉ தத꞉ தத꞉ || 4-40-62

காஞ்சனஸ்ய ச ஷை²லஸ்ய ஸூர்யஸ்ய ச மஹாத்மன꞉ |
ஆவிஷ்டா தேஜஸா ஸந்த்⁴யா பூர்வா ரக்தா ப்ரகாஷ²தே || 4-40-63

பூர்வம் ஏதத் க்ருʼதம் த்³வாரம் ப்ருʼதி²வ்யா பு⁴வனஸ்ய ச |
ஸூர்யஸ்ய உத³யனம் சைவ பூர்வா ஹி ஏஷா தி³க் உச்யதே || 4-40-64

தஸ்ய ஷ²லஸ்ய ப்ருʼஷ்டே²ஷு நிர்ஜ²ரேஷு கு³ஹாஸு ச |
ராவண꞉ ஸஹ வைதே³ஹ்யா மார்க³தவ்யா தத꞉ தத꞉ || 4-40-65

தத꞉ பரம் அக³ம்யா ஸ்யாத் தி³க் பூர்வா த்ரித³ஷ² ஆவ்ருʼதா |
ரஹிதா சந்த்³ர ஸூர்யாப்⁴யாம் அத்³ருʼஷ்²யா திமிர ஆவ்ருʼதா || 4-40-66

ஷை²லேஷு தேஷு ஸர்வேஷு கந்த³ரேஷு வனேஷு ச |
யே ச ந உக்தா மயோத்³தே³ஷா² விசேயா தேஷு ஜானகீ || 4-40-67

ஏதாவத் வானரை꞉ ஷ²க்யம் க³ந்தும் வானர புங்க³வா꞉ |
அபா⁴ஸ்கரம் அமர்யாத³ம் ந ஜானீம꞉ தத꞉ பரம் || 4-40-68

அபி⁴க³ம்ய து வைதே³ஹீம் நிலயம் ராவணஸ்ய ச |
மாஸே பூர்ணே நிவர்தத்⁴வம் உத³யம் ப்ராப்ய பர்வதம் || 4-40-69

ஊர்த்⁴வம் மாஸாத் ந வஸ்தவ்யம் வஸன் வத்⁴யோ ப⁴வேன் மம |
ஸித்³த⁴ அர்தா²꞉ ஸம்ʼநிவர்தத்⁴வம் அதி⁴க³ம்ய ச மைதி²லீம் || 4-40-70

மஹேந்த்³ர காந்தாம் வன ஷண்ட³ மண்டி³தாம்
தி³ஷ²ம் சரித்வா நிபுணேன வானரா꞉ |
அவாப்ய ஸீதாம் ரகு⁴ வம்ʼஷ²ஜ ப்ரியாம்
ததோ நிவ்ருʼத்தா꞉ ஸுகி²னோ ப⁴விஷ்யத² || 4-40-71

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே கிஷ்கிந்த⁴ காண்டே³ சத்வாரிம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை