Thursday 5 October 2023

கிஷ்கிந்தா காண்டம் 39ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே கிஷ்கிந்த⁴ காண்டே³ ஏகோன சத்வாரிம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Armies of Monkeys

இதி ப்³ருவாணம் ஸுக்³ரீவம் ராமோ த⁴ர்மப்⁴ருʼதாம் வர꞉ |
பா³ஹுப்⁴யாம் ஸம்பரிஷ்வஜ்ய ப்ரத்யுவாச க்ருʼதாஞ்ஜலிம் || 3-39-1

யத் இந்த்³ரோ வர்ஷதே வர்ஷம் ந தத் சித்ரம் ப⁴விஷ்யதி |
ஆதி³த்யோ அஸௌ ஸஹஸ்ராம்ʼஷு²꞉ குர்யாத் விதிமிரம் நப⁴꞉ || 3-39-2

சந்த்³ரமா ரஜனீம் குர்யாத் ப்ரப⁴யா ஸௌம்ய நிர்மலாம் |
த்வத் விதோ⁴ வா அபி மித்ராணாம் ப்ரீதிம் குர்யாத் பரந்தப || 3-39-3

ஏவம் த்வயி தத் ந சித்ரம் ப⁴வேத் யத் ஸௌம்ய ஷோ²ப⁴னம் |
ஜாநாமி அஹம் த்வாம் ஸுக்³ரீவ ஸததம் ப்ரிய வாதி³னம் || 3-39-4

த்வத் ஸ நாத²꞉ ஸகே² ஸங்க்²யே ஜேதா அஸ்மி ஸகலான் அரீன் |
த்வம் ஏவ மே ஸுஹ்ருʼத் மித்ரம் ஸாஹாய்யம் கர்தும் அர்ஹஸி || 3-39-5

ஜஹார ஆத்ம விநாஷா²ய வைதே³ஹீம் ராக்ஷஸ அத⁴ம꞉ |
வஞ்சயித்வா து பௌலோமீம் அனுஹ்லாதோ³ யதா² ஷ²சீம் || 3-39-6

ந சிராத் தம் ஹநிஷ்யாமி ராவணம் நிஷி²தை꞉ ஷ²ரை꞉ |
பௌலோம்யா꞉ பிதரம் த்³ருʼப்தம் ஷ²த க்ரது꞉ இவ அரிஹா || 3-39-7

ஏதஸ்மின் அந்தரே ச ஏவ ரஜ꞉ ஸமபி⁴வர்தத |
உஷ்ணாம் தீவ்ராம் ஸஹஸ்ராம்ʼஷோ²꞉ சா²த³யத் க³க³னே ப்ரபா⁴ம் || 3-39-8

தி³ஷ²꞉ பர்யாகுலா꞉ ச ஆஸன் தமஸா தேன தூ³ஷிதா꞉ |
சசால ச மஹீ ஸர்வா ஸ ஷை²ல வன கானனா || 3-39-9

ததோ நகே³ந்த்³ர ஸங்காஷை²꞉ தீக்ஷ்ண த³ன்ஷ்ட்ரை꞉ மஹாப³லை꞉ |
க்ருʼத்ஸ்னா ஸஞ்சா²தி³தா பூ⁴மி꞉ அஸங்க்²யேயை꞉ ப்லவங்க³மை꞉ || 3-39-10

நிமேஷ அந்தர மாத்ரேண தத꞉ தை꞉ ஹரி யூத²பை꞉ |
கோடீ ஷ²த பரீவாரை꞉ காமரூபிபி⁴꞉ ஆவ்ருʼதா || 3-39-11

நாதே³யை꞉ பார்வதேயை꞉ ச ஸாமுத்³ரை꞉ ச மஹாப³லை꞉ |
ஹரிபி⁴꞉ மேக⁴ நிர்ஹ்ராதை³꞉ அன்யை꞉ ச வன வாஸிபி⁴꞉ || 3-39-12

தருண ஆதி³த்ய வர்ணை꞉ ச ஷ²ஷி² கௌ³ரை꞉ ச வானரை꞉ |
பத்³ம கேஸர வர்ணை꞉ ச ஷ்²வேதை꞉ மேரு க்ருʼத ஆலயை꞉ || 3-39-13

கோடீ ஸஹஸ்ரை꞉ த³ஷ²பி⁴꞉ ஷ்²ரீமான் பரிவ்ருʼத꞉ ததா³ |
வீர꞉ ஷ²தப³லி꞉ நாம வானர꞉ ப்ரத்யத்³ருʼஷ்²யத || 3-39-14

தத꞉ காஞ்சன ஷை²ல ஆப⁴꞉ தாராயா வீர்யவான் பிதா |
அனேகை꞉ ப³ஹு ஸாஹஸ்ரை꞉ கோடிபி⁴꞉ ப்ரத்யத்³ருʼஷ்²யத || 3-39-15

ததா² அபரேண கோடீனாம் ஸாஹஸ்ரேண ஸமன்வித꞉ |
பிதா ருமயா꞉ ஸம்ப்ராப்த꞉ ஸுக்³ரீவ ஷ்²வஷு²ரோ விபு⁴꞉ || 3-39-16

பத்³ம கேஸர ஸங்காஷ²꞉ தருண அர்க நிப⁴ ஆனன꞉ |
பு³த்³தி⁴மான் வானர ஷ்²ரேஷ்ட²꞉ ஸர்வ வானர ஸத்தம꞉ || 3-39-17

அனீகை꞉ ப³ஹு ஸாஹஸ்ரை꞉ வானராணாம் ஸமன்வித꞉ |
பிதா ஹனுமத꞉ ஷ்²ரீமான் கேஸரீ ப்ரத்யத்³ருʼஷ்²யத || 3-39-18

கோ³ லாங்கூ³ள மஹாராஜோ க³வாக்ஷோ பீ⁴ம விக்ரம꞉ |
வ்ருʼத꞉ கோடி ஸஹஸ்ரேண வானராணாம் அத்³ருʼஷ்²யத || 3-39-19

ருʼக்ஷாணாம் பீ⁴ம வேகா³னாம் தூ⁴ம்ர꞉ ஷ²த்ரு நிப³ர்ஹண꞉ |
வ்ருʼத꞉ கோடி ஸஹஸ்ராப்⁴யாம் த்³வாப்⁴யாம் ஸமபி⁴வர்தத || 3-39-20

மஹா அசல நிபை⁴꞉ கோ⁴ரை꞉ பனஸோ நாம யூத²ப꞉ |
ஆஜகா³ம மஹாவீர்ய꞉ திஸ்ருʼபி⁴꞉ கோடிபி⁴꞉ வ்ருʼத꞉ || 3-39-21

நீல அஞ்ஜன சய ஆகாரோ நீலோ நாம அத² யூத²ப꞉ |
அத்³ருʼஷ்²யத மஹாகாய꞉ கோடிபி⁴꞉ த³ஷ²பி⁴꞉ வ்ருʼத꞉ || 3-39-22

தத꞉ காஞ்சன ஆபோ⁴ க³வயோ நாம யூத²ப꞉ |
ஆஜகா³ம மஹாவீர்ய꞉ கோடிபி⁴꞉ பஞ்சபி⁴꞉ வ்ருʼத꞉ || 3-39-23

த³ரீமுக²꞉ ச ப³லவான் யூத²போ அப்⁴யாயயௌ ததா³ |
வ்ருʼத꞉ கோடி ஸஹஸ்ரேண ஸுக்³ரீவம் ஸமுபஸ்தி²த꞉ || 3-39-24

மைந்த³꞉ ச த்³விவித³꞉ ச உபௌ⁴ அஷ்²வி புத்ரௌ மஹாப³லௌ |
கோடி கோடி ஸஹஸ்ரேண வானராணாம் அத்³ருʼஷ்²யதாம் || 3-39-25

க³ஜ꞉ ச ப³லவான் வீர꞉ த்ரிஸ்ருʼபி⁴꞉ கோடிபி⁴꞉ வ்ருʼத꞉ |
ஆஜகா³ம மஹாதேஜா꞉ ஸுக்³ரீவஸ்ய ஸமீபத꞉ || 3-39-26

ருʼக்ஷ ராஜோ மஹாதேஜா ஜாம்ப³வான் நாம நாமத꞉ |
கோடிபி⁴꞉ த³ஷ²பி⁴꞉ வ்யாப்த꞉ ஸுக்³ரீவஸ்ய வஷே² ஸ்தி²த꞉ || 3-39-27

ருமணோ நாம தேஜஸ்வீ விக்ராந்தை꞉ வானரை꞉ வ்ருʼத꞉ |
ஆக³தோ ப³லவான் தூர்ணம் கோடி ஷ²த ஸமாவ்ருʼத꞉ || 3-39-28

தத꞉ கோடி ஸஹஸ்ராணாம் ஸஹஸ்ரேண ஷ²தேன ச |
ப்ருʼஷ்ட²தோ அனுக³த꞉ ப்ராப்தோ ஹரிபி⁴꞉ க³ந்த⁴மாத³ன꞉ || 3-39-29

தத꞉ பத்³ம ஸஹஸ்ரேண வ்ருʼத꞉ ஷ²ன்கு ஷ²தேன ச |
யுவ ராஜோ அங்க³த³꞉ ப்ராப்த꞉ பித்ருʼ துல்ய பராக்ரம꞉ || 3-39-30

தத꞉ தாரா த்³யுதி꞉ தாரோ ஹரி꞉ பீ⁴ம பராக்ரம꞉ |
பஞ்சபி⁴꞉ ஹரி கோடீபி⁴꞉ தூ³ரத꞉ ப்ரத்யத்³ருʼஷ்²யத || 3-39-31

இந்த்³ரஜானு꞉ கபி꞉ வீரோ யூத²ப꞉ ப்ரத்யத்³ருʼஷ்²யத |
ஏகாத³ஷா²னாம் கோடீனாம் ஈஷ்²வர꞉ தை꞉ ச ஸம்வ்ருʼத꞉ || 3-39-32

ததோ ரம்ப⁴꞉ து அனுப்ராப்த꞉ தருண ஆதி³த்ய ஸம்ʼநிப⁴꞉ |
ஆயுதேன வ்ருʼத꞉ சைவ ஸஹஸ்ரேண ஷ²தேன ச || 3-39-33

ததோ யூத² பதி꞉ வீரோ து³ர்முகோ² நாம வானர꞉ |
ப்ரத்யத்³ருʼஷ்²யத கோடிப்⁴யாம் த்³வாப்⁴யாம் பரிவ்ருʼதோ ப³லீ || 3-39-34

கைலாஸ ஷி²க²ர ஆகாரை꞉ வானரை꞉ பீ⁴ம விக்ரமை꞉ |
வ்ருʼத꞉ கோடி ஸஹஸ்ரேண ஹனுமான் ப்ரத்யத்³ருʼஷ்²யத || 3-39-35

நள꞉ ச அபி மஹாவீர்ய꞉ ஸம்ʼவ்ருʼதோ த்³ரும வாஸிபி⁴꞉ |
கோடீ ஷ²தேன ஸம்ப்ராப்த꞉ ஸஹஸ்ரேண ஷ²தேன ச || 3-39-36

ததோ த³தி⁴முக²꞉ ஷ்²ரீமான் கோடிபி⁴꞉ த³ஷ²பி⁴꞉ வ்ருʼத꞉ |
ஸம்ப்ராப்தோ அபி⁴னத³ன் தஸ்ய ஸுக்³ரீவஸ்ய மஹாத்மன꞉ || 3-39-37

ஷ²ரப⁴꞉ குமுதோ³ வஹ்னி꞉ வானரோ ரம்ʼஹ꞉ ஏவ ச |
ஏதே ச அன்யே ச ப³ஹவோ வானரா꞉ காம ரூபிண꞉ || 3-39-38

ஆவ்ருʼத்ய ப்ருʼதி²வீம் ஸர்வாம் பர்வதான் ச வனானி ச |
யூத²பா꞉ ஸமனுப்ராப்தா ஏஷாம் ஸங்க்²யா ந வித்³யதே || 3-39-39

ஆக³தா꞉ ச நிவிஷ்டா꞉ ச ப்ருʼதி²வ்யாம் ஸர்வ வானரா꞉ |
ஆப்லவந்த꞉ ப்லவந்த꞉ ச க³ர்ஜந்த꞉ ச ப்லவங்க³மா꞉ |
அப்⁴யவர்தந்த ஸுக்³ரீவம் ஸூர்யம் அப்⁴ர க³ணா இவ || 3-39-40

குர்வாணா ப³ஹு ஷ²ப்³தா³ன் ச ப்ரக்ருʼஷ்டா ப³லஷா²லின꞉ |
ஷி²ரோபி⁴꞉ வானரேந்த்³ராய ஸுக்³ரீவாய ந்யவேத³யன் || 3-39-41

அபரே வானர ஷ்²ரேஷ்டா²꞉ ஸங்க³ம்ய ச யதா² உசிதம் |
ஸுக்³ரீவேண ஸமாக³ம்ய ஸ்தி²தா꞉ ப்ராஞ்ஜலய꞉ ததா³ || 3-39-42

ஸுக்³ரீவ꞉ த்வரிதோ ராமே ஸர்வான் தான் வானரர்ஷபா⁴ன் |
நிவேத³யித்வா த⁴ர்மஜ்ஞ꞉ ஸ்தி²த꞉ ப்ரான்ஜலி꞉ அப்³ரவீத் || 3-39-43

யதா² ஸுக²ம் பர்வத நிர்ஜ²ரேஷு
வனேஷு ஸர்வேஷு ச வானரேந்த்³ரா꞉ |
நிவேஷ²யித்வா விதி⁴வத் ப³லானி
ப³லம் ப³லஜ்ஞ꞉ ப்ரதிபத்தும் ஈஷ்டே || 3-39-44

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே கிஷ்கிந்த⁴ காண்டே³ ஏகோன சத்வாரிம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை