Friday 29 September 2023

கிஷ்கிந்தா காண்டம் 38ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே கிஷ்கிந்த⁴ காண்டே³ அஷ்டா த்ரிம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Sugreeva went to Rama with his troops

ப்ரதிக்³ருʼஹ்ய ச தத் ஸர்வம் உபானயம் உபாஹ்ருʼதம் |
வானரான் ஸாந்த்வயித்வா ச ஸர்வான் ஏவ வ்யஸர்ஜயத் || 4-38-1

விஸர்ஜயித்வா ஸ ஹரீன் ஸஹஸ்ரான் தான் க்ருʼத கர்மண꞉ |
மேனே க்ருʼதார்த²ம் ஆத்மானம் ராக⁴வம் ச மஹாப³லம் || 4-38-2

ஸ லக்ஷ்மணோ பீ⁴ம ப³லம் ஸர்வ வானர ஸத்தமம் |
அப்³ரவீத் ப்ரஷ்²ரிதம் வாக்யம் ஸுக்³ரீவம் ஸம்ப்ரஹர்ஷயன் || 4-38-3

கிஷ்கிந்தா⁴யா விநிஷ்க்ராம யதி³ தே ஸௌம்ய ரோசதே |
தஸ்ய தத் வசனம் ஷ்²ருத்வா லக்ஷ்மணஸ்ய ஸுபா⁴ஷிதம் || 4-38-4

ஸுக்³ரீவ꞉ பரம ப்ரீதோ வாக்யம் ஏதத் உவாச ஹ |
ஏவம் ப⁴வது க³ச்சா²ம꞉ ஸ்தே²யம் த்வத் ஷா²ஸனே மயா || 4-38-5

தம் ஏவம் உக்த்வா ஸுக்³ரீவோ லக்ஷ்மணம் ஷு²ப⁴ லக்ஷணம் |
விஸர்ஜயாமாஸ ததா³ தாரா அத்³யா꞉ ச ஏவ யோஷித꞉ || 4-38-6

ஏஹி இதி உச்சை²꞉ ஹரி வரான் ஸுக்³ரீவ꞉ ஸமுதா³ஹரத் |
தஸ்ய தத்³ வசனம் ஷ்²ருத்வா ஹரய꞉ ஷீ²க்⁴ரம் ஆயயு꞉ || 4-38-7

ப³த்³த⁴ அஞ்ஜலி புடா꞉ ஸர்வே யே ஸ்யு꞉ ஸ்த்ரீ த³ர்ஷ²ன க்ஷமா꞉ |
தான் உவாச தத꞉ ப்ராப்தான் ராஜா அர்க ஸத்³ருʼஷ² ப்ரப⁴꞉ || 4-38-8

உபஸ்தா²பயத க்ஷிப்ரம் ஷி²பி³காம் மம வானரா꞉ |
ஷ்²ருத்வா து வசனம் தஸ்ய ஹரய꞉ ஷீ²க்⁴ர விக்ரமா꞉ || 4-38-9

ஸமுபஸ்தா²பயாமாஸு꞉ ஷி²பி³காம் ப்ரிய த³ர்ஷ²நாம் |
தாம் உபஸ்தா²பிதாம் த்³ருʼஷ்ட்வா ஷி²பி³காம் வானராதி⁴ப꞉ || 4-38-10

லக்ஷ்மண ஆருஹ்யதாம் ஷீ²க்⁴ரம் இதி ஸௌமித்ரிம் அப்³ரவீத் |
இதி உக்த்வா காஞ்சனம் யானம் ஸுக்³ரீவ꞉ ஸூர்ய ஸன்னிப⁴ம் || 4-38-11

ப³ஹுபி⁴꞉ ஹரிபி⁴꞉ யுக்தம் ஆருரோஹ ஸ லக்ஷ்மண꞉ |
பாண்டு³ரேண ஆதபத்ரேண த்⁴ரியமாணேன மூர்த⁴னி || 4-38-12

ஷு²க்லை꞉ ச வால வ்யஜனை꞉ தூ⁴யமானை꞉ ஸமந்தத꞉ |
ஷ²ங்க² பே⁴ரீ நிநாதை³꞉ ச வந்தி³பி⁴꞉ ச அபி⁴வந்தி³த꞉ || 4-38-13

நிர்யயௌ ப்ராப்ய ஸுக்³ரீவோ ராஜ்ய ஷ்²ரியம் அனுத்தமாம் |
ஸ வானர ஷ²தை꞉ தீஷ்க்ணை꞉ ப³ஹுபி⁴꞉ ஷ²ஸ்த்ர பாணிபி⁴꞉ || 4-38-14

பரிகீர்ணோ யயௌ தத்ர யத்ர ராமோ வ்யவஸ்தி²த꞉ |
ஸ தம் தே³ஷ²ம் அனுப்ராப்ய ஷ்²ரேஷ்ட²ம் ராம நிஷேவிதம் || 4-38-15

அவாதரத் மஹாதேஜா꞉ ஷி²பி³காயா꞉ ஸ லக்ஷ்மண꞉ |
ஆஸாத்³ய ச ததோ ராமம் க்ருʼத அஞ்ஜலி புடோ அப⁴வத் || 4-38-16

க்ருʼத அஞ்ஜலௌ ஸ்தி²தே தஸ்மின் வானரா꞉ ச அப⁴வன் ததா² |
தடாகம் இவ தம் த்³ருʼஷ்ட்வா ராம꞉ குட்³மல பங்கஜம் || 4-38-17

வானராணாம் மஹத் ஸைன்யம் ஸுக்³ரீவே ப்ரீதிமான் அபூ⁴த் |
பாத³யோ꞉ பதிதம் மூர்த்⁴னா தம் உத்தா²ப்ய ஹரீஷ்²வரம் || 4-38-18

ப்ரேம்ணா ச ப³ஹுமானாத் ச ராக⁴வ꞉ பரிஷஸ்வஜே |
பரிஷ்வஜ்ய ச த⁴ர்மாத்மா நிஷீத³ இதி ததோ அப்³ரவீத் || 4-38-19

நிஷண்ணம் தம் ததோ த்³ருʼஷ்ட்வா க்ஷிதௌ ராமோ அப்³ரவீத் தத꞉ |
த⁴ர்மம் அர்த²ம் ச காமம் ச காலே ய꞉ து நிஷேவதே || 4-38-20

விப⁴ஜ்ய ஸததம் வீர ஸ ராஜா ஹரிஸத்தம |
ஹித்வா த⁴ர்மம் ததா² அர்த²ம் ச காமம் ய꞉ து நிஷேவதே || 4-38-21

ஸ வ்ருʼக்ஷ அக்³ரே யதா² ஸுப்த꞉ பதித꞉ ப்ரதிபு³த்⁴யதே |
அமித்ராணாம் வதே⁴ யுக்தோ மித்ராணாம் ஸங்க்³ரஹே ரத꞉ || 4-38-22

த்ரிவர்க³ ப²ல போ⁴க்தா ச ராஜா த⁴ர்மேண யுஜ்யதே |
உத்³யோக³ ஸமய꞉ து ஏஷ ப்ராப்த꞉ ஷ²த்ரு நிஷூத³ன || 4-38-23

Rama and Sugreeva

ஸஞ்சிந்த்யதாம் ஹி பிங்கே³ஷ² ஹரிபி⁴꞉ ஸஹ மந்த்ரிபி⁴꞉ |
ஏவம் உக்த꞉ து ஸுக்³ரீவோ ராமம் வசனம் அப்³ரவீத் || 4-38-24

ப்ரநஷ்டா ஷ்²ரீ꞉ ச கீர்தி꞉ ச கபி ராஜ்யம் ச ஷா²ஷ்²வதம் |
த்வத் ப்ரஸாதா³த் மஹாபா³ஹோ புன꞉ ப்ராப்தம் இத³ம் மயா || 4-38-25

தவ தே³வ ப்ரஸதா³த் ச ப்⁴ராது꞉ ச ஜயதாம் வர |
க்ருʼதம் ந ப்ரதிகுர்யாத் ய꞉ புருஷாணாம் ஸ தூ³ஷக꞉ || 4-38-26

ஏதே வானர முக்²யா꞉ ச ஷ²தஷ²꞉ ஷ²த்ரு ஸூத³ன |
ப்ராப்தா꞉ ச ஆதா³ய ப³லின꞉ ப்ருʼதி²வ்யாம் ஸர்வ வானரான் || 4-38-27

ருʼக்ஷா꞉ ச வானரா꞉ ஷூ²ரா கோ³ளாங்கூ³ளா꞉ ச ராக⁴வ |
காந்தார வன து³ர்கா³ணாம் அபி⁴ஜ்ஞா கோ⁴ர த³ர்ஷ²னா꞉ || 4-38-28

தே³வ க³ந்த⁴ர்வ புத்ரா꞉ ச வானரா꞉ காம ரூபிண꞉ |
ஸ்வை꞉ ஸ்வை꞉ பரிவ்ருʼதா꞉ ஸைன்யை꞉ வர்தந்தே பதி² ராக⁴வ || 4-38-29

ஷ²தை꞉ ஷ²த ஸஹஸ்ரை꞉ ச கோடிபி⁴꞉ ச ப்லவங்க³மா꞉ |
அயுதை꞉ ச ஆவ்ருʼதா வீரா ஷ²ங்குபி⁴꞉ ச பரந்தப || 4-38-30

அர்பு³தை³꞉ அர்பு³த³ ஷ²தை꞉ மத்⁴யை꞉ ச அந்தை꞉ ச வானரா꞉ |
ஸமுத்³ரா꞉ ச பரார்தா⁴꞉ ச ஹரயோ ஹரி யூத²பா꞉ || 4-38-31

ஆக³மிஷ்யந்தி தே ராஜன் மஹேந்த்³ர ஸம விக்ரமா꞉ |
மேக⁴ பர்வத ஸங்காஷா² மேரு விந்த்⁴ய க்ருʼத ஆலயா꞉ || 4-38-32

தே த்வாம் அபி⁴க³மிஷ்யந்தி ராக்ஷஸம் யோத்³து⁴ம் ஆஹவே |
நிஹத்ய ராவணம் யுத்³தே⁴ ஹி ஆனயிஷ்யந்தி மைதி²லீம் || 4-38-33

தத꞉ ஸமுத்³யோக³ம் அவேக்ஷ்ய வீர்யவான்
ஹரி ப்ரவீரஸ்ய நிதே³ஷ² வர்தின꞉ |
ப³பூ⁴வ ஹர்ஷாத் வஸுதா⁴ அதி⁴ப ஆத்மஜ꞉
ப்ரபு³த்³த⁴ நீல உத்பல துல்ய த³ர்ஷ²ன꞉ || 4-38-34

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே கிஷ்கிந்த⁴ காண்டே³ அஷ்டா த்ரிம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை