Wednesday 13 September 2023

கிஷ்கிந்தா காண்டம் 33ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே கிஷ்கிந்த⁴ காண்டே³ த்ரய꞉ த்ரிம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Fury of Lakshmana

அத² ப்ரதிஸம்ʼஆதி³ஷ்டோ லக்ஷ்மண꞉ பரவீரஹா |
ப்ரவிவேஷ² கு³ஹாம் ரம்யாம் கிஷ்கிந்தா⁴ம் ராம ஷா²ஸனாத் || 4-33-1

த்³வாரஸ்தா² ஹரய꞉ தத்ர மஹாகாயா மஹாப³லா꞉ |
ப³பூ⁴வு꞉ லக்ஷ்மணம் த்³ருʼஷ்ட்வா ஸர்வே ப்ராஞ்ஜலய꞉ ஸ்தி²தா꞉ || 4-33-2

நி꞉ஷ்²வஸந்தம் து தம் த்³ருʼஷ்ட்வா க்ருத்³த⁴ம் த³ஷ²ரத² ஆத்மஜம் |
ப³பூ⁴வு꞉ ஹரய꞉ த்ரஸ்தா ந ச ஏனம் பர்யவாரயன் || 4-33-3

ஸ தம் ரத்னமயீம் தி³வ்யாம் ஷ்²ரீமான் புஷ்பித கானனாம் |
ரம்யாம் ரத்ன ஸமாகீர்ணாம் த³த³ர்ஷ² மஹதீம் கு³ஹாம் || 4-33-4

ஹர்ம்ய ப்ராஸாத³ ஸம்பா³தா⁴ம் நானா ரத்னோபஷோ²பி⁴தாம் |
ஸர்வ காம ப²லை꞉ வ்ருʼக்ஷை꞉ புஷ்பிதை꞉ உபஷோ²பி⁴தாம் || 4-33-5

தே³வ க³ந்த⁴ர்வ புத்ரை꞉ ச வானரை꞉ காம ரூபிபி⁴꞉ |
தி³வ்ய மால்ய அம்ப³ர தா⁴ரை꞉ ஷோ²பி⁴தாம் ப்ரிய த³ர்ஷ²னை꞉ || 4-33-6

சந்த³ன அக³ரு பத்³மானாம் க³ந்தை⁴꞉ ஸுரபி⁴ க³ந்தி⁴தாம் |
மைரேயாணாம் மதூ⁴னாம் ச ஸம்மோதி³த மஹா பதா²ம் || 4-33-7

விந்த்⁴ய மேரு கி³ரி ப்ரக்²யை꞉ ப்ராஸாதை³꞉ ந ஏக பூ⁴மிபி⁴꞉ |
த³த³ர்ஷ² கி³ரி நத்³ய꞉ ச விமலா꞉ தத்ர ராக⁴வ꞉ || 4-33-8

அங்க³த³ஸ்ய க்³ருʼஹம் ரம்யம் மைந்த³ஸ்ய த்³விவித³ஸ்ய ச |
க³வயஸ்ய க³வாக்ஷஸ்ய க³ஜஸ்ய ஷ²ரப⁴ஸ்ய ச || 4-33-9

வித்³யுன்மாலே꞉ ச ஸம்பாதே꞉ ஸூர்யாக்ஷஸ்ய ஹனூமத꞉ |
வீரபா³ஹோ꞉ ஸுபா³ஹோ꞉ ச ளஸ்ய ச மஹாத்மன꞉ || 4-33-10

குமுத³ஸ்ய ஸுஷேணஸ்ய தார ஜாம்ப³வதோ꞉ ததா² |
த³தி⁴வக்த்ரஸ்ய நீலஸ்ய ஸுபாடல ஸுநேத்ரயோ꞉ || 4-33-11

ஏதேஷாம் கபி முக்²யானாம் ராஜ மார்கே³ மஹாத்மனாம் |
த³த³ர்ஷ² க்³ருʼஹ முக்²யானி மஹாஸாராணி லக்ஷ்மண꞉ || 4-33-12

பாண்டு³ர அப்⁴ர ப்ரகாஷா²னி க³ந்த⁴ மால்ய யுதானி ச |
ப்ரபூ⁴த த⁴ன தா⁴ன்யானி ஸ்த்ரீ ரத்னை꞉ ஷோ²பி⁴தானி ச || 4-33-13

பாண்டு³ரேண து ஷை²லேன பரிக்ஷிப்தம் து³ராஸத³ம் |
வானரேந்த்³ர க்³ருʼஹம் ரம்யம் மஹேந்த்³ர ஸத³ன உபமம் || 4-33-14

ஷு²ல்கை꞉ ப்ராஸாத³ ஷி²க²ரை꞉ கைலாஸ ஷி²க²ர உபமை꞉ |
ஸர்வ காம ப²லை꞉ வ்ருʼக்ஷை꞉ புஷ்பிதை꞉ உபஷோ²பி⁴தம் || 4-33-15

மஹேந்த்³ர த³த்தை꞉ ஷ்²ரீமத்³பி⁴꞉ நீல ஜீமூத ஸம்ʼநிபை⁴꞉ |
தி³வ்ய புஷ்ப ப²லை꞉ வ்ருʼக்ஷை꞉ ஷீ²த ச்சா²யை꞉ மனோரமை꞉ || 4-33-16

ஹரிபி⁴꞉ ஸம்ʼவ்ருʼத த்³வாரம் ப³லிபி⁴꞉ ஷ²ஸ்த்ர பாணிபி⁴꞉ |
தி³வ்ய மால்ய ஆவ்ருʼதம் ஷு²ப்⁴ரம் தப்த காஞ்சன தோரணம் || 4-33-17

ஸுக்³ரீவஸ்ய க்³ருʼஹம் ரம்யம் ப்ரவிவேஷ² மஹாப³ல꞉ |
அவார்யமாண꞉ ஸௌமித்ரி꞉ மஹாஅப்⁴ரம் இவ பா⁴ஸ்கர꞉ || 4-33-18

ஸ ஸப்த கக்ஷ்யா த⁴ர்மாத்மா யான ஆஸன ஸமாவ்ருʼதா꞉ |
ப்ரவிஷ்²ய ஸுமஹத் கு³ப்தம் த³த³ர்ஷ² அந்த꞉புரம் மஹத் || 4-33-19

ஹைம ராஜத பர்யன்கை꞉ ப³ஹுபி⁴꞉ ச வர ஆஸனை꞉ |
மஹா அர்ஹ ஆஸ்தரண உபேதை꞉ தத்ர தத்ர ஸமாவ்ருʼதம் || 4-33-20

ப்ரவிஷ²ன் ஏவ ஸததம் ஷு²ஷ்²ராவ மது⁴ர ஸ்வனம் |
தந்த்ரீ கீ³த ஸமாகீர்ணம் ஸம தால பதா³க்ஷரம் || 4-33-21

ப³ஹ்வீ꞉ ச விவித⁴ ஆகாரா ரூப யௌவன க³ர்விதா꞉ |
ஸ்த்ரிய꞉ ஸுக்³ரீவ ப⁴வனே த³த³ர்ஷ² ஸ மஹாப³ல꞉ || 4-33-22

த்³ருʼஷ்ட்வா அபி⁴ஜன ஸம்பன்னா꞉ தத்ர மால்ய க்ருʼத ஸ்ரஜ꞉ |
வர மால்ய க்ருʼத வ்யக்³ரா பூ⁴ஷண உத்தம பூ⁴ஷிதா꞉ || 4-33-23

ந அத்ருʼப்தான் ந அதி ச வ்யக்³ரான் ந அனுதா³த்த பரிச்ச²தா³ன் |
ஸுக்³ரீவ அனுசரான் ச அபி லக்ஷயாமாஸ லக்ஷ்மண꞉ || 4-33-24

கூஜிதம் நூபுராணாம் ச கஞ்சனீம் நி꞉ஸ்வனம் ததா² |
ஸ நிஷ²ம்ய தத꞉ ஷ்²ரீமான் ஸௌமித்ரி꞉ லஜ்ஜிதோ அப⁴வத் || 4-33-25

ரோஷ வேக³ ப்ரகுபித꞉ ஷ்²ருத்வா ச ஆப⁴ரண ஸ்வனம் |
சகார ஜ்யா ஸ்வனம் வீரோ தி³ஷ²꞉ ஷ²ப்³தே³ன பூரயன் || 4-33-26

சாரித்ரேண மஹாபா³ஹு꞉ அபக்ருʼஷ்ட꞉ ஸ லக்ஷ்மன꞉ |
தஸ்தௌ² ஏகாந்தம் ஆஷ்²ரித்ய ராம ஷோ²க ஸமன்வித꞉ || 4-33-27

தேன சாப ஸ்வனேன அத² ஸுக்³ரீவ꞉ ப்லவகா³தி⁴ப꞉ |
விஜ்ஞாய ஆக³மனம் த்ரஸ்த꞉ ஸ சசால வர ஆஸனாத் || 4-33-28

அங்க³தே³ன யதா² மஹ்யம் புரஸ்தாத் ப்ரதிவேதி³தம் |
ஸுவ்யக்தம் ஏஷ ஸம்ப்ரப்த꞉ ஸௌமித்ரி꞉ ப்⁴ராத்ருʼ வத்ஸல꞉ || 4-33-29

அங்க³தே³ன ஸமாக்²யதோ ஜ்யா ஸ்வனேன ச வானர꞉ |
பு³பு³தே⁴ லக்ஷ்மணம் ப்ராப்தம் முக²ம் ச அஸ்ய வ்யஷு²ஷ்யத || 4-33-30

தத꞉ தாராம் ஹரி ஷ்²ரேஷ்ட²꞉ ஸுக்³ரீவ꞉ ப்ரிய த³ர்ஷ²நாம் |
உவாச ஹிதம் அவ்யக்³ர த்ராஸ ஸம்ப்⁴ராந்த மானஸ꞉ || 4-33-31

கிம் நு ருட் காரணம் ஸுப்⁴ரு ப்ரக்ருʼத்யா ம்ருʼது³ மானஸ꞉ |
ஸ ரோஷ இவ ஸம்ப்ராப்தோ யேன அயம் ராக⁴வானுஜ꞉ || 4-33-32

கிம் பஷ்²யஸி குமாரஸ்ய ரோஷ ஸ்தா²னம் அனிந்தி³தே |
ந க²லு அகாரணே கோபம் ஆஹரேத் நரபுங்க³வ꞉ || 4-33-33

யதி³ அஸ்ய க்ருʼதம் அஸ்மாபி⁴꞉ பு³த்⁴யஸே கிஞ்சித் அப்ரியம் |
தத் பு³த்⁴யா ஸம்ப்ரதா⁴ர்ய ஆஷு² க்ஷிப்ரம் ஏவ அபி⁴தீ⁴யதாம் || 4-33-34

அத²வா ஸ்வயம் ஏவ ஏனம் த்³ரஷ்டும் அர்ஹஸி பா⁴மினீ |
வசனை꞉ ஸ்வாந்த்வ யுக்தை꞉ ச ப்ரஸாத³யிதும் அர்ஹஸி || 4-33-35

த்வத் த³ர்ஷ²னே விஷு²த்³த⁴ ஆத்மா ந ஸ கோபம் கரிஷ்யதி |
ந ஹி ஸ்த்ரீஷு மஹாத்மான꞉ க்வசித் குர்வந்தி தா³ருணம் || 4-33-36

த்வயா ஸ்வாந்த்வை꞉ உபக்ராந்தம் ப்ரஸன்ன இந்த்³ரிய மானஸம் |
தத꞉ கமலபத்ராக்ஷம் த்³ரக்ஷ்யாஅமி அஹம் அரிந்த³மம் || 4-33-37

ஸா ப்ரஸ்க²லந்தீ மத³ விஹ்வல அக்ஷீ
ப்ரளம்ப³ காஞ்சீ கு³ண ஹேம ஸூத்ரா |
ஸலக்ஷணா லக்ஷ்மண ஸம்ʼநிதா⁴னம்
ஜகா³ம தாரா நமித அங்க³ யஷ்டி꞉ || 4-33-38

ஸ தாம் ஸமீக்ஷ்ய ஏவ ஹரி ஈஷ² பத்னீம்
தஸ்தௌ² உதா³ஸீனதயா மஹாத்மா |
அவாங்முகோ² ஆபூ⁴த் மனுஜேந்த்³ர புத்ர꞉
ஸ்த்ரீ ஸந்நிகர்ஷாத் விநிவ்ருʼத்த கோபம் || 4-33-39

ஸா பான யோகா³த் ச நிவ்ருʼத்த லஜ்ஜா
த்³ருʼஷ்டி ப்ரஸாதா³த் ச நரேந்த்³ர ஸூனோ꞉ |
உவாச தாரா ப்ரணய ப்ரக³ள்ப⁴ம்
வாக்யம் மஹார்த²ம் பரிஸாந்த்வ ரூபம் || 4-33-40

கிம் கோப மூலம் மனுஜேந்த்³ர புத்ர
க꞉ தே ந ஸந்திஷ்ட²தி வாக் நிதே³ஷே² |
க꞉ ஷு²ஷ்க வ்ருʼக்ஷம் வனம் ஆபதந்தம்
த³வாக்³னிம் ஆஸீத³தி நிர்விஷ²ங்க꞉ || 4-33-41

ஸ தஸ்ய வசனம் ஷ்²ருத்வா ஸாந்த்வ பூர்வம் அஷ²ங்கித꞉ |
பூ⁴ய꞉ ப்ரணய த்³ருʼஷ்டார்த²ம் லக்ஷ்மணோ வாக்யம் அப்³ரவீத் || 4-33-42

கிம் அயம் காம வ்ருʼத்த꞉ தே லுப்த த⁴ர்மார்த² ஸங்க்³ரஹ꞉ |
ப⁴ர்தா ப⁴ர்த்ருʼ ஹிதே யுக்தே ந ச ஏவம் அவபு³த்⁴யஸே || 4-33-43

ந சிந்தயதி ராஜ்யார்த²ம் ஸ꞉ அஸ்மான் ஷோ²க பராயணான் |
ஸ அமாத்ய பரிஷத் தாரே காமம் ஏவ உபஸேவதே || 4-33-44

ஸ மாஸான் சதுர க்ருʼத்வா ப்ரமாணம் ப்லவகே³ஷ்²வர꞉ |
வ்யதீதான் தான் மத³ உத³க்³ரோ விஹரன் ந அவபு³த்⁴யதே || 4-33-45

ந ஹி த⁴ர்மார்த² ஸித்³த்⁴யர்த²ம் பானம் ஏவம் ப்ரஷ²ஸ்யதே |
பானாத் அர்த²ஸ்ய காம꞉ ச த⁴ர்ம꞉ ச பரிஹீயதே || 4-33-46

த⁴ர்ம லோபோ மஹான் தாவத் க்ருʼதே ஹி அப்ரதி குர்வத꞉ |
அர்த² லோப꞉ ச மித்ரஸ்ய நாஷே² கு³ணவதோ மஹான் || 4-33-47

மித்ரம் ஹி அர்த² கு³ண ஷ்²ரேஷ்ட²ம் ஸத்ய த⁴ர்ம பராயணம் |
தத் த்³வயம் து பரித்யக்தம் ந து த⁴ர்மே வ்யவஸ்தி²தம் || 4-33-48

தத் ஏவம் ப்ரஸ்துதே கார்யே கார்யம் அஸ்மாபி⁴꞉ உத்தரம் |
யத் கார்யம் கார்ய தத்த்வஜ்ஞே த்வம் உதா³ஹர்தும் அர்ஹஸி || 4-33-49

ஸா தஸ்ய த⁴ர்மார்த² ஸமாதி⁴ யுக்தம்
நிஷ²ம்ய வாக்யம் மது⁴ர ஸ்வபா⁴வம் |
தாரா க³தார்தே² மனுஜேந்த்³ர கார்யே
விஷ்²வாஸ யுக்தம் தம் உவாச பூ⁴ய꞉ || 4-33-50

ந கோப கால꞉ க்ஷிதிபால புத்ர
ந ச அபி கோப꞉ ஸ்வ ஜனே விதே⁴ய꞉ |
த்வத் அர்த² காமஸ்ய ஜனஸ்ய தஸ்ய
ப்ரமாத³ம் அபி அர்ஹஸி வீர ஸோடு⁴ம் || 4-33-51

கோபம் கத²ம் நாம கு³ண ப்ரக்ருʼஷ்ட꞉
குமார குர்யாத் அபக்ருʼஷ்ட ஸத்த்வே |
க꞉ த்வத் வித⁴꞉ கோப வஷ²ம் ஹி க³ச்சே²
ஸத்த்வ அவருத்³த⁴꞉ தபஸ꞉ ப்ரஸூதி꞉ || 4-33-52

ஜாநாமி கோபம் ஹரி வீர ப³ந்தோ⁴꞉
ஜாநாமி கார்யஸ்ய ச கால ஸங்க³ம் |
ஜாநாமி கார்யம் த்வயி யத் க்ருʼதம் ந꞉
தத் ச அபி ஜாநாமி யத் அத்ர கார்யம் || 4-33-53

தத் ச அபி ஜாநாமி யதா² அவிஷஹ்யம்
ப³லம் நரஷ்²ரேஷ்ட² ஷ²ரீரஜஸ்ய |
ஜாநாமி யஸ்மின் ச ஜனே அவப³த்³த⁴ம்
காமேன ஸுக்³ரீவம் அஸ்தகம் அத்³ய || 4-33-54

ந காம தந்த்ரே தவ பு³த்³தி⁴꞉ அஸ்தி
த்வம் வை யதா² மன்யு வஷ²ம் ப்ரபன்ன꞉ |
ந தே³ஷ² காலௌ ஹி ந ச அர்த² த⁴ர்மௌ
அவேக்ஷதே காம ரதி꞉ மனுஷ்ய꞉ || 4-33-55

தம் காம வ்ருʼத்தம் மம ஸன்னிக்ருʼஷ்டம்
காம அபி⁴யோகா³த் ச விமுக்த லஜ்ஜம் |
க்ஷமஸ்வ தாவத் பர வீர ஹந்த꞉
தவ ப்⁴ராதர்ம வானர வம்ʼஷ² நாத²ம் || 4-33-56

மஹர்ஷயோ த⁴ர்ம தபோபி⁴ராமா꞉
காமா அனுகாமா꞉ ப்ரதி ப³த்³த⁴ மோஹா꞉ |
அயம் ப்ரக்ருʼத்யா சபல꞉ கபி꞉ து
கத²ம் ந ஸஜ்ஜேத ஸுகே²ஷு ராஜா || 4-33-57

இதி ஏவம் உக்த்வா வசனம் மஹார்த²ம்
ஸா வானரீ லக்ஷ்மணம் அப்ரமேயம் |
புன꞉ ஸ கே²த³ம் மத³ விஹ்வலாக்ஷீ
ப⁴ர்துர் ஹிதம் வாக்யம் இத³ம் ப³பா⁴ஷே || 4-33-58

உத்³யோக³꞉ து சிர ஆஜ்ஞப்த꞉ ஸுக்³ரீவேண நரோத்தம |
காம்ʼஸ்ய அபி விதே⁴யேன தவ அர்த² ப்ரதி ஸாத⁴னே || 4-33-59

ஆக³தா ஹி மஹா வீர்யா ஹரய꞉ காம ரூபிண꞉ |
கோடி ஷ²த ஸஹஸ்ராணி நானா நக³ நிவாஸின꞉ || 4-33-60

தத் ஆக³ச்ச² மஹாபா³ஹோ சாரித்ரம் ரக்ஷிதம் த்வயா |
அச்ச²லம் மித்ர பா⁴வேன ஸதாம் த³ரா அவலோகனம் || 4-33-61

தாராயா ச அப்⁴யனுஜ்ஞாத த்வரயா சா அபி சோதி³த꞉ |
ப்ரவிவேஷ² மஹாபா³ஹு꞉ அப்⁴யந்தரம் அரிந்த³ம꞉ || 4-33-62

தத꞉ ஸுக்³ரீவம் ஆஸீனம் காஞ்சனே பரம ஆஸனே |
மஹாஅர்ஹ ஆஸ்தரணோபேதே த³த³ர்ஷ² ஆதி³த்ய ஸம்ʼநிப⁴ம் || 4-33-63
தி³வ்ய ஆப⁴ரண சித்ராங்க³ம் தி³வ்ய ரூபம் யஷ²ஸ்வினம் |
தி³வ்ய மால்யாம்ப³ர த⁴ரம் மஹேந்த்³ரம் இவ து³ர்ஜயம் || 4-33-64
தி³வ்ய ஆப⁴ரண மால்யாபி⁴꞉ ப்ரமதா³பி⁴꞉ ஸமாவ்ருʼதம் |
ஸம்ʼரப்³த⁴தர ரக்தாக்ஷோ ப³பூ⁴வ அந்தக ஸம்ʼநிப⁴꞉ || 4-33-65

ருமாம் து வீர꞉ பரிரப்⁴ய கா³ட⁴ம்
வர ஆஸனஸ்தோ² வர ஹேம வர்ண꞉ |
த³த³ர்ஷ² ஸௌமித்ரிம் அதீ³ன ஸத்த்வம்
விஷா²ல நேத்ர꞉ ஸ விஷா²ல நேத்ரம் || 4-33-66

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே கிஷ்கிந்த⁴ காண்டே³ த்ரய꞉ த்ரிம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை