Tuesday 29 August 2023

கிஷ்கிந்தா காண்டம் 31ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே கிஷ்கிந்த⁴ காண்டே³ ஏக த்ரிம்ʼஷ² ஸர்க³꞉

Lakshmana goes to Kishkindha

ஸ காமினம் தீ³னம் அதீ³ன ஸத்த்வ꞉
ஷோ²க அபி⁴பன்னம் ஸமுதீ³ர்ண கோபம் |
நரேந்த்³ர ஸூனுர் நரதே³வ புத்ரம்
ராமானுஜ꞉ பூர்வஜம் இதி உவாச || 4-31-1

ந வானர꞉ ஸ்தா²ஸ்யதி ஸாது⁴ வ்ருʼத்தே
ந மன்யதே கர்ம ப²ல அனுஷங்கா³ன் |
ந போ⁴க்ஷ்யதே வானர ராஜ்ய லக்ஷ்மீம்
ததா² ஹி ந அபி⁴க்ரமதே அஸ்ய பு³த்³தி⁴꞉ || 4-31-2

மதி க்ஷயாத் க்³ராம்ய ஸுகே²ஷு ஸக்த꞉
தவ ப்ரஸாத³ அப்ரதிகார பு³த்³தி⁴꞉ |
ஹதோ அக்³ரஜம் பஷ்²யது வாலினம்
ந ராஜ்யம் ஏவம் விகு³ணஸ்ய தே³யம் || 4-31-3

ந தா⁴ரயே கோபம் உதீ³ர்ண வேக³ம்
நிஹன்மி ஸுக்³ரீவம் அஸத்யம் அத்³ய |
ஹரி ப்ரவீரை꞉ ஸஹ வாலி புத்ரோ
நரேந்த்³ர புத்ர்யா விசயம் கரோது || 4-31-4

தம் ஆத்த பா³ண ஆஸனம் உத்பதந்தம்
நிவேதி³த அர்த²ம் ரண சண்ட³ கோபம் |
உவச ராம꞉ பர வீர ஹந்தா
ஸ்வ வேக்ஷிதம் ஸ அனுனயம் ச வாக்யம் || 4-31-5

ந ஹி வை த்வத் விதோ⁴ லோகே பாபம் ஏவம் ஸமாசரேத் |
கோபம் ஆர்யேண யோ ஹந்தி ஸ வீர꞉ புருஷோத்தம꞉ || 4-31-6

ந இத³ம் அத்ர த்வயா க்³ராஹ்யம் ஸாது⁴ வ்ருʼத்தேன லக்ஷ்மண |
தாம் ப்ரீதிம் அனுவர்தஸ்வ பூர்வ வ்ருʼத்தம் ச ஸங்க³தம் || 4-31-7

ஸாம உபஹிதயா வாசா ரூக்ஷாணி பரிவர்ஜயன் |
வக்தும் அர்ஹஸி ஸுக்³ரீவம் வ்யதீதம் கால பர்யயே || 4-31-8

ஸோ அக்³ரஜேன அனுஷி²ஷ்ட அர்தோ² யதா²வத் புருஷர்ஷப⁴꞉ |
ப்ரவிவேஷ² புரீம் வீரோ லக்ஷ்மண꞉ பர வீர ஹா || 4-31-9

தத꞉ ஷு²ப⁴ மதி꞉ ப்ராஜ்ஞோ ப்⁴ராது꞉ ப்ரியஹிதேரத꞉ |
லக்ஷ்மண꞉ ப்ரதிஸம்ʼரப்³தோ⁴ ஜகா³ம ப⁴வனம் கபே꞉ || 4-31-10

ஷ²க்ர பா³ணாஸன ப்ரக்²யம் த⁴னு꞉ காலாந்தக உபம꞉ |
ப்ரக்³ருʼஹ்ய கி³ரி ஷ்²ருʼங்கா³ப⁴ம் மந்த³ர꞉ ஸானுமான் இவ || 4-31-11

யதா² உக்த காரீ வசனம் உத்தரம் சைவ ஸ உத்தரம் |
ப்³ருʼஹஸ்பதி ஸமோ பு³த்³த்⁴யா மத்த்வா ராமானுஜ꞉ ததா³ || 4-31-12

காம க்ரோத⁴ ஸமுத்தே²ன ப்⁴ராது꞉ கோபாக்³னினா வ்ருʼத꞉ |
ப்ரப⁴ஞ்ஜன இவ அப்ரீத꞉ ப்ரயயௌ லக்ஷ்மண꞉ ததா³ || 4-31-13

ஸால தால அஷ்²வ கர்ணாம் ச தரஸா பாதயன் ப³லாத் |
பர்யஸ்யன் கி³ரி கூடானி த்³ருமான் அன்யாம் ச வேகி³த꞉ || 4-31-14

ஷி²லா꞉ ச ஷ²கலீ குர்வன் பத்³ப்⁴யாம் க³ஜ இவ ஆஷு² க³꞉ |
தூ³ரம் ஏக பத³ம் த்யக்த்வா யயௌ கார்யவஷா²த் த்³ருதம் || 4-31-15

தாம் அபஷ்²யத் ப³ல ஆகீர்ணாம் ஹரிராஜ மஹாபுரீம் |
து³ர்கா³ம் இக்ஷ்வாகு ஷா²ர்தூ³ள꞉ கிஷ்கிந்தா⁴ம் கி³ரி ஸங்கடே || 4-31-16

ரோஷாத் ப்ரஸ்பு²ரமாண ஓஷ்ட²꞉ ஸுக்³ரீவம் ப்ரதி லக்ஷ்மண꞉ |
த³த³ர்ஷ² வானரான் பீ⁴மான் கிஷ்கிந்தா⁴யா ப³ஹி꞉ சரான் || 4-31-17

தம் த்³ருʼஷ்ட்வா வானரா꞉ ஸர்வே லக்ஷ்மணம் புருஷர்ஷப⁴ம்
ஷை²ல ஷ்²ருʼங்கா³ணி ஷ²தஷ²꞉ ப்ரவ்ருʼத்³தா⁴ம் ச மஹீருஹான் |
ஜக்³ருʼஹு꞉ குஞ்ஜர ப்ரக்²யா வானரா꞉ பர்வத அந்தரே || 4-31-18

தான் க்³ருʼஹீத ப்ரஹரணான் ஸர்வான் த்³ருʼஷ்ட்வா து லக்ஷ்மண꞉ |
ப³பூ⁴வ த்³விகு³ணம் க்ருத்³தோ⁴ ப³ஹு இந்த⁴ன இவ அனல꞉ || 4-31-19

தம் தே ப⁴யபரீத அங்கா³꞉ க்²ஸுப்³த⁴ம் த்³ருʼஷ்ட்வா ப்லவங்க³மா꞉ |
கால ம்ருʼத்யு யுகா³ந்தாஅப⁴ம் ஷ²தஷோ² வித்³ருதா தி³ஷ²꞉ || 4-31-20

தத꞉ ஸுக்³ரீவ ப⁴வனம் ப்ரவிஷ்²ய ஹரிபுங்க³வா꞉ |
க்ரோத⁴ம் ஆக³மனம் சைவ லக்ஷ்மணஸ்ய ந்யவேத³யன் || 4-31-21

தாரயா ஸஹித꞉ காமீ ஸக்த꞉ கபிவ்ருʼஷ꞉ ததா³ |
ந தேஷாம் கபி வீராணாம் ஷு²ஷ்²ராவ வசனம் ததா³ || 4-31-22

தத꞉ ஸசிவ ஸந்தி³ஷ்டா ஹரயோ ரோமஹர்ஷணா꞉ |
கி³ரி குஞ்ஜர மேக⁴ ஆபா⁴ நக³ர்யா நிர்யயு꞉ ததா³ || 4-31-23

நக² த³ம்ʼஷ்ட்ர ஆயுதா⁴ ஸர்வே வீரா꞉ விக்ருʼத த³ர்ஷ²னா꞉ |
ஸர்வே ஷா²ர்தூ³ள த³ர்பா꞉ ச ஸர்வே ச விக்ருʼத ஆனனா꞉ || 4-31-24

த³ஷ² நாக³ ப³லா꞉ கேசித் கேசித் த³ஷ² கு³ணோத்தரா꞉ |
கேசித் நாக³ ஸஹஸ்ரஸ்ய ப³பூ⁴வு꞉ துல்ய வர்சஸ꞉ || 4-31-25

தத꞉ தை꞉ கபிபி⁴ர் வ்யாப்தாம் த்³ரும ஹஸ்தைர் மஹாப³லை꞉ |
அபஷ்²யத் லக்ஷ்மண꞉ க்ருத்³த⁴꞉ கிஷ்கிந்தா⁴ம் தாம் து³ராஸத³ம் || 4-31-26

தத꞉ தே ஹரய꞉ ஸர்வே ப்ராகார பரிக² அந்தராத் |
நிஷ்க்ரம்ய உத³க்³ர ஸத்த்வா꞉ து தஸ்து²ர் ஆவிஷ்க்ருʼதம் ததா³ || 4-31-27

ஸுக்³ரீவஸ்ய ப்ரமாத³ம் ச பூர்வஜஸ்ய அர்த²ம் ஆத்மவான் |
த்³ருʼஷ்ட்வா கோப வஷ²ம் வீர꞉ புனர் ஏவ ஜகா³ம ஸ꞉ || 4-31-28

ஸ தீ³ர்க⁴ உஷ்ண மஹா உச்ச்²வாஸ꞉ கோப ஸம்ʼரக்த லோசன꞉ |
ப³பூ⁴வ நர ஷா²ர்தூ³ள ஸ தூ⁴ம இவ பாவக꞉ || 4-31-29

பா³ண ஷ²ல்ய ஸ்பு²ரத் ஜிஹ்வ꞉ ஸாயக ஆஸன போ⁴க³வான் |
ஸ்வ தேஜோ விஷ ஸங்கா⁴த꞉ பஞ்ச ஆஸ்ய இவ பன்னக³꞉ || 4-31-30

தம் தீ³ப்தம் இவ காலாக்³னிம் நாகே³ந்த்³ரம் இவ கோபிதம் |
ஸமாஸாத்³ய அங்க³த³꞉ த்ராஸாத் விஷாத³ம் அக³மத் பரம் || 4-31-31

ஸோ அங்க³த³ம் ரோஷ தாம்ராக்ஷ꞉ ஸந்தி³தே³ஷ² மஹாயஷா²꞉ |
ஸுக்³ரீவ꞉ கத்²யதாம் வத்ஸ மம ஆக³மனம் இதி உத || 4-31-32

ஏஷ ராமானுஜ꞉ ப்ராப்த꞉ த்வத் ஸகாஷ²ம் அரிந்த³ம꞉ |
ப்⁴ராதுர் வ்யஸன ஸந்தப்தோ த்³வாரி திஷ்ட²தி லக்ஷ்மண꞉ || 4-31-33

தஸ்ய வாக்யம் யதி³ ருசி꞉ க்ரியதாம் ஸாது⁴ வானர꞉ |
இதி உக்த்வா ஷீ²க்⁴ரம் ஆக³ச்ச² வத்ஸ வாக்யம் அரிந்த³ம || 4-31-34

லக்ஷ்மணஸ்ய வச꞉ ஷ்²ருத்வா ஷோ²காவிஷ்டோ அங்க³தோ³ அப்³ரவீத் |
பிது꞉ ஸமீபம் ஆக³ம்ய ஸௌமித்ரி꞉ அயம் ஆக³த꞉ || 4-31-35

அத² அங்க³த³꞉ தஸ்ய ஸுதீவ்ர வாசா
ஸம்ப்⁴ராந்த பா⁴வ꞉ பரிதீ³ன வக்த்ர꞉ |
நிர்க³த்ய பூர்வம் ந்ருʼபதே꞉ தரஸ்வீ
ததோ ருமாயா꞉ சரணௌ வவந்தே³ || 4-31-36

ஸங்க்³ருʼஹ்ய பாதௌ³ பிது꞉ உக்³ரதேஜா
ஜக்³ராஹ மாது꞉ புனர் ஏவ பாதௌ³ |
பாதௌ³ ருமாயா꞉ ச நிபீட³யித்வா
நிவேத³யாமாஸ தத꞉ தத் அர்த²ம் || 4-31-37

ஸ நித்³ரா மத³ ஸம்ʼவீதோ வானரோ ந விபு³த்³த⁴வான் |
ப³பூ⁴வ மத³ மத்த꞉ ச மத³னேன ச மோஹித꞉ || 4-31-38

தத꞉ கில கிலாம் சக்ரு꞉ லக்ஷ்மணம் ப்ரேக்ஷ்ய வானரா꞉ |
ப்ரஸாத³யந்த꞉ தம் க்ருத்³த⁴ம் ப⁴ய மோஹித சேதஸ꞉ || 4-31-39

தே மஹா ஓக⁴ நிப⁴ம் த்³ருʼஷ்ட்வா வஜ்ர அஷ²னி ஸம ஸ்வனம் |
ஸிம்ʼஹ நாத³ம் ஸமம் சக்ருர் லக்ஷ்மணஸ்ய ஸமீபத꞉ || 4-31-40

தேன ஷ²ப்³தே³ன மஹதா ப்ரத்யபு³த்⁴யத வானர꞉ |
மத³ விஹ்வல தாம்ராக்ஷோ வ்யாகுல ஸ்ரக்³வி பூ⁴ஷண꞉ || 4-31-41

அத² அங்க³த³ வச꞉ ஷ்²ருத்வா தேன ஏவ ச ஸமாக³தௌ |
மந்த்ரிணோ வானரேந்த்³ரஸ்ய ஸம்மத உதா³ர த³ர்ஷி²னௌ || 4-31-42

ப்லக்ஷ꞉ ச ஏவ ப்ரபா⁴வ꞉ ச மந்த்ரிணௌ அர்த² த⁴ர்மயோ꞉ |
வக்தும் உச்சாவசம் ப்ராப்தம் லக்ஷ்மணம் தௌ ஷ²ஷ²ம்ʼஸது꞉ || 4-31-43

ப்ரஸாத³யித்வா ஸுக்³ரீவம் வசனை꞉ ஸ அர்த² நிஷ்²சிதை꞉ |
ஆஸீனம் பர்யுபாஸீனௌ யதா² ஷ²க்ரம் மருத்பதிம் || 4-31-44

ஸத்ய ஸந்தௌ⁴ மஹாபா⁴கௌ³ ப்⁴ராதரௌ ராம லக்ஷ்மணௌ |
வயஸ்ய பா⁴வம் ஸம்ப்ராப்தௌ ராஜ்ய அர்ஹௌ ராஜ்ய தா³யினௌ || 4-31-45

தயோ꞉ ஏகோ த⁴னுஷ்பாணிர் த்³வாரி திஷ்ட²தி லக்ஷ்மண꞉ |
யஸ்ய பீ⁴தா꞉ ப்ரவேபந்தே நாதா³ன் முஞ்சந்தி வானரா꞉ || 4-31-46

ஸ ஏஷ ராக⁴வ ப்⁴ராதா லக்ஷ்மணோ வாக்ய ஸாரதி²꞉ |
வ்யவஸாய ரத²꞉ ப்ராப்த꞉ தஸ்ய ராமஸ்ய ஷா²ஸனாத் || 4-31-47

அயம் ச தனயோ ராஜன் தாராயா த³யிதோ அங்க³த³꞉ |
லக்ஷ்மணேன ஸகாஷ²ம் தே ப்ரேஷித꞉ த்வரயா அனக⁴ || 4-31-48

ஸ꞉ அயம் ரோஷ பரீதாக்ஷோ த்³வாரி திஷ்ட²தி வீர்யவான் |
வானரான் வானரபதே சக்ஷுஸா நிர்த³ஹன இவ || 4-31-49

தஸ்ய மூர்த்⁴னா ப்ரணம்ய த்வம் ஸ புத்ர ஸஹ பா³ந்த⁴வ꞉ |
க³ச்ச² ஷீ²க்⁴ரம் மஹாராஜ ரோஷோ ஹி அத்³ய உபஷ²ம்யதாம் || 4-31-50

யதா² ஆஹ ராமோ த⁴ர்மாத்மா தத் குருஷ்வ ஸமாஹித꞉ |
ராஜன் திஷ்ட² ஸ்வ ஸமயே ப⁴வ ஸத்ய ப்ரதிஷ்²ரவ꞉ || 4-31-51

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே கிஷ்கிந்த⁴ காண்டே³ ஏக த்ரிம்ʼஷ² ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை