Wednesday 23 August 2023

கிஷ்கிந்தா காண்டம் 30ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே கிஷ்கிந்த⁴ காண்டே³ த்ரிம்ʼஷ² ஸர்க³꞉

Autumn season

கு³ஹாம் ப்ரவிஷ்டே ஸுக்³ரீவே விமுக்தே க³க³னே க⁴னை꞉ |
வர்ஷ ராத்ரே ஸ்தி²தோ ராம꞉ காம ஷோ²க அபி⁴பீடி³த꞉ || 4-30-1

பாண்டு³ரம் க³க³னம் த்³ருʼஷ்ட்வா விமலம் சந்த்³ர மண்ட³லம் |
ஷா²ரதீ³ம் ரஜனீம் சைவ த்³ருʼஷ்ட்வா ஜ்யோத்ஸ்ன அனுலேபனாம் || 4-30-2

காம வ்ருʼத்தம் ச ஸுக்³ரீவம் நஷ்டாம் ச ஜனக ஆத்மஜாம் |
த்³ருʼஷ்ட்வா காலம் அதீதம் ச முமோஹ பரம ஆதுர꞉ || 4-30-3

ஸ து ஸஞ்ஜ்ஞாம் உபாக³ம்ய முஹூர்தாத் மதிமான் ந்ருʼப꞉ |
மன꞉ ஸ்தா²ம் அபி வைதே³ஹீம் சிந்தயாமாஸ ராக⁴வ꞉ || 4-30-4

ஆஸீன꞉ பர்வதஸ்ய அக்³ரே ஹேம தா⁴து விபூ⁴ஷிதே |
ஷா²ரத³ம் க³க³னம் த்³ருʼஷ்ட்வா ஜகா³ம மனஸா ப்ரியாம் || 4-30-5

த்³ருʼஷ்ட்வா ச விமலம் வ்யோம க³த வித்³யுத் ப³லாஹகம் |
ஸாரஸ ஆரவ ஸங்கு⁴ஷ்டம் விளலாப ஆர்தயா கி³ரா || 4-30-6

ஸாரஸ ஆரவ ஸம்ʼநாதை³꞉ ஸாரஸ ஆரவ நாதி³னீ |
யா ஆஷ்²ரமே ரமதே பா³லா ஸா அத்³ய மே ரமதே கத²ம் || 4-30-7

புஷ்பிதாம் ச ஆஸனான் த்³ருʼஷ்ட்வா காஞ்சனான் இவ நிர்மலான் |
கத²ம் ஸா ரமதே பா³லா பஷ்²யந்தீ மாம் அபஷ்²யதீ || 4-30-8

யா புரா கலஹம்ʼஸானாம் ஸ்வரேண கல பா⁴ஷிணீ |
பு³த்⁴யதே சாரு ஸர்வாங்கீ³ ஸா அத்³ய மே ரமதே கத²ம் || 4-30-9

நி꞉ஸ்வனம் சக்ரவாகானாம் நிஷ²ம்ய ஸஹசாரிணாம் |
புண்ட³ரீகவிஷா²லாக்ஷீ கத²ம் ஏஷா ப⁴விஷ்யதி || 4-30-10

ஸராம்ʼஸி ஸரிதோ வாபீ꞉ கானனானி வனானி ச |
தாம் வினா ம்ருʼக³ஷா²வாக்ஷீம் சரன் ந அத்³ய ஸுக²ம் லபே⁴ || 4-30-11

அபி தாம் மத் வியோகா³த் ச ஸௌகுமார்யாத் ச பா⁴மினீம் |
ஸுதூ³ரம் பீட³யேத் காம꞉ ஷ²ரத் கு³ண நிரந்தர꞉ || 4-30-12

ஏவம் ஆதி³ நரஷ்²ரேஷ்டோ² விளலாப ந்ருʼபாத்மஜ꞉ |
விஹங்க³ இவ ஸாரங்க³꞉ ஸலிலம் த்ரித³ஷே²ஷ்²வராத் || 4-30-13

தத꞉ சஞ்சூர்ய ரம்யேஷு ப²லார்தீ² கி³ரி ஸானுஷு |
த³த³ர்ஷ² பர்யுபாவ்ருʼத்தோ லக்ஷ்மீவான் லக்ஷ்மணோ அக்³ரஜம் || 4-30-14

ஸ சிந்தயா து³ஸ்ஸஹயா பரீதம்
விஸஞ்ஜ்ஞம் ஏகம் விஜனே மனஸ்வீ |
ப்⁴ராதுர் விஷாதா³த் த்வரிதோ அதி தீ³ன꞉
ஸமீக்ஷ்ய ஸௌமித்ரி꞉ உவாச ராமம் || 4-30-15

கிம் ஆர்ய காமஸ்ய வஷ²ம் க³தேன
கிம் ஆத்ம பௌருஷ்ய பராப⁴வேன |
அயம் ஹ்ரியா ஸம்ʼஹ்ரியதே ஸமாதி⁴꞉
கிம் அத்ர யோகே³ன நிவர்திதேன || 4-30-16

க்ரியாபி⁴யோக³ம் மனஸ꞉ ப்ரஸாத³ம்
ஸமாதி⁴ யோக³ அனுக³தம் ச காலம் |
ஸஹாய ஸாமர்த்²யம் அதீ³ன ஸத்த்வ꞉
ஸ்வ கர்ம ஹேதும் ச குருஷ்வ தாத 4-30-17

ந ஜானகீ மானவ வம்ʼஷ² நாத²
த்வயா ஸநாதா² ஸுலபா⁴ பரேண |
ந ச அக்³னி சூடா³ம் ஜ்வலிதாம் உபேத்ய
ந த³ஹ்யதே வீர வரார்ஹ கஷ்²சித் || 4-30-18

ஸலக்ஷணம் லக்ஷ்மணம் அப்ரத்⁴ருʼஷ்யம்
ஸ்வபா⁴வஜம் வாக்யம் உவாச ராம꞉ |
ஹிதம் ச பத்²யம் ச நய ப்ரஸக்தம்
ஸஸாம த⁴ர்மார்த² ஸமாஹிதம் ச || 4-30-19

நிஸ்ஸம்ʼஷ²யம் கார்யம் அவேக்ஷிதவ்யம்
க்ரியா விஷே²ஷோ அபி அனுவர்திதவ்ய꞉ |
ந து ப்ரவ்ருʼத்³த⁴ஸ்ய து³ராஸத³ஸ்ய
குமார வீர்யஸ்ய ப²லம் ச சிந்த்யம் || 4-30-20

அத² பத்³ம பலாஷ² அக்ஷீம் மைதி²லீம் அனுசிந்தயன் |
உவாச லக்ஷ்மணம் ராமோ முகே²ன பரிஷு²ஷ்யதா || 4-30-21

தர்பயித்வா ஸஹஸ்ராக்ஷ꞉ ஸலிலேன வஸுந்த⁴ராம் |
நிர்வர்தயித்வா ஸஸ்யானி க்ருʼத கர்மா வ்யவஸ்தி²த꞉ || 4-30-22

தீ³ர்க⁴ க³ம்பீ⁴ர நிர்கோ⁴ஷா꞉ ஷை²ல த்³ரும புரோக³மா꞉ |
விஸ்ருʼஜ்ய ஸலிலம் மேகா⁴꞉ பரிஷ்²ராந்தா ந்ருʼப ஆத்மஜ || 4-30-23

நீல உத்பல த³ள ஷ்²யாம꞉ ஷ்²யாமீ க்ருʼத்வா தி³ஷோ² த³ஷ² |
விமதா³ இவ மாதங்கா³꞉ ஷா²ந்த வேகா³꞉ பயோ த⁴ரா꞉ || 4-30-24

ஜல க³ர்பா⁴ மஹா வேகா³꞉ குடஜ அர்ஜுன க³ந்தி⁴ன꞉ |
சரித்வா விரதா꞉ ஸௌம்ய வ்ருʼஷ்டி வாதா꞉ ஸமுத்³யதா꞉ || 4-30-25

க⁴னானாம் வாரணானாம் ச மயூராணாம் ச லக்ஷ்மண |
நாத³꞉ ப்ரஸ்ரவணானாம் ச ப்ரஷா²ந்த꞉ ஸஹஸா அனக⁴ || 4-30-26

அபி⁴வ்ருʼஷ்டா மஹா மேகை⁴꞉ நிர்மலா꞉ சித்ர ஸானவ꞉ |
அனுலிப்தா இவ ஆபா⁴ந்தி கி³ரய꞉ சந்த்³ர ரஷ்²மிபி⁴꞉ || 4-30-27

ஷா²கா²ஸு ஸப்த ச்ச²த³ பாத³பானாம்
ப்ரபா⁴ஸு தார அர்க நிஷா² கராணாம் |
லீலாஸு சைவ உத்தம வாரணானாம்
ஷ்²ரியம் விப⁴ஜ்ய அத்³ய ஷ²ரத் ப்ரவ்ருʼத்தா || 4-30-28

ஸம்ப்ரதி அனேக ஆஷ்²ரய சித்ர ஷோ²பா⁴
லக்ஷ்மீ꞉ ஷ²ரத் கால கு³ண உபபன்னா |
ஸூர்ய அக்³ர ஹஸ்த ப்ரதிபோ³தி⁴தேஷு
பத்³மாகரேஷு அப்⁴யதி⁴கம் விபா⁴தி || 4-30-29

ஸப்த ச்ச²தா³னாம் குஸுமோப க³ந்தீ⁴
ஷட் பாத³ வ்ருʼந்தை³꞉ அனுகீ³யமான꞉ |
மத்த த்³விபானாம் பவன அனுஸாரீ
த³ர்பம் வினேஷ்யன் அதி⁴கம் விபா⁴தி || 4-30-30

அப்⁴யாக³தை꞉ சாரு விஷா²ல பக்ஷை꞉
ஸர꞉ ப்ரியை꞉ பத்³ம ரஜோ அவகீர்ணை꞉ |
மஹா நதீ³னாம் புலின உபயாதை꞉
க்ரீட³ந்தி ஹம்ʼஸா꞉ ஸஹ சக்ரவாகை꞉ || 4-30-31

மத³ ப்ரக³ள்பே⁴ஷு ச வாரிணேஷு
க³வாம் ஸமூஹேஷு ச த³ர்பிதேஷு |
ப்ரஸன்ன தோயாஸு ச நிம்ன கா³ஸு
விபா⁴தி லக்ஷ்மீ꞉ ப³ஹுதா⁴ விப⁴க்தா || 4-30-32

நப⁴꞉ ஸமீக்ஷ்யா அம்பு³ த⁴ரை꞉ விமுக்தம்
விமுக்த ப³ர்ஹ ஆப⁴ரணா வனேஷு |
ப்ரியாஸு அரக்தா விநிவ்ருʼத்த ஷோ²பா⁴
க³த உத்ஸவா த்⁴யான பரா மயூரா꞉ || 4-30-33

மனோஜ்ஞ க³ந்தை⁴꞉ ப்ரியகை꞉ அனல்பை꞉
புஷ்ப அதி பா⁴ர அவனத அக்³ர ஷா²கை²꞉ |
ஸுவர்ண கௌ³ரை꞉ நயன அபி⁴ராமை꞉
உத்³யோதிதான் இவ வன அந்தராணி || 4-30-34

ப்ரிய அன்விதானாம் ளினீ ப்ரியாணாம்
வன ப்ரியாணாம் குஸும உத்³த⁴தானாம் |
மத³ உத்கடானாம் மத³ லாலஸானாம்
க³ஜ உத்தமானம் க³தயோ அத்³ய மந்தா³꞉ || 4-30-35

வ்யக்தம் நப⁴꞉ ஷ²ஸ்த்ர விதௌ⁴த வர்ணம்
க்ருʼஷ² ப்ரவாஹானி நதீ³ ஜலானி |
கஹ்லார ஷி²தா꞉ பவனா꞉ ப்ரவாந்தி
தமோ விமுக்தா꞉ ச தி³ஷ²꞉ ப்ரகாஷா²꞉ || 4-30-36

ஸூர்ய ஆதப க்ராமண நஷ்ட பங்கா
பூ⁴மி꞉ சிர உத்³கா⁴டித ஸாந்த்³ர ரேணு꞉ |
அன்யோன்ய வைரேண ஸமாயுதானாம்
உத்³யோக³ காலோ அத்³ய நர அதி⁴பானாம் || 4-30-37

ஷ²ரத் கு³ண ஆப்யாயித ரூப ஷோ²பா⁴꞉
ப்ரஹர்ஷித பாம்ʼஷு² ஸமுக்ஷித அங்கா³꞉ |
மத³ உத்கடா꞉ ஸம்ப்ரதி யுத்³த⁴ லுப்³தா⁴
வ்ருʼஷா க³வாம் மத்⁴ய க³தா நத³ந்தி || 4-30-38

ஸ மன்மத⁴ தீவ்ரதர அனுராகா³
குலான்விதா மந்த³ க³தி꞉ கரேணு꞉ |
மதா³ன்விதம் ஸம்பரிவார்ய யாந்தம்
வனேஷு ப⁴ர்தாரம் அனுப்ரயாதி || 4-30-39

த்யக்த்வா வராணி ஆத்ம விபூ⁴ஷணானி
ப³ர்ஹாணி தீர உபக³தா நதீ³னாம் |
நிர்ப⁴ர்த்ஸ்யமானா இவ ஸார ஓகை⁴꞉
ப்ரயாந்தி தீ³னா விமனா மயூரா꞉ || 4-30-40

வித்ராஸ்ய காரண்ட³வ சக்ரவாகான் |
மஹா ரவை꞉ பி⁴ன்ன கடா க³ஜேந்த்³ரா꞉ |
ஸரஸ்ஸு ப³த்³த⁴ அம்பு³ஜ பூ⁴ஷணேஷு
விக்ஷோப்⁴ய விக்ஷோப்⁴ய ஜலம் பிப³ந்தி || 4-30-41

வ்யபேத பங்கஜாஸு ஸ வாலுகாஸு
ப்ரஸன்ன தோயாஸு ஸ கோ³ குலாஸு |
ஸ ஸாரஸா ராவ விநாதி³தாஸு
நதி³ஷு ஹம்ʼஸா நிபதந்தி ஹ்ருʼஷ்டா꞉ || 4-30-42

நதீ³ க⁴ன ப்ரஸ்ரவண உத³கானாம்
அதி ப்ரவ்ருʼத்³த⁴ அனில ப³ர்ஹிணானாம் |
ப்லவங்க³மானாம் ச க³த உத்ஸவானாம்
த்⁴ருவம் ரவா꞉ ஸம்ப்ரதி ஸம்ப்ரணஷ்டா꞉ || 4-30-43

அனேக வர்ணா꞉ ஸுவிநஷ்ட காயா꞉
நவ உதி³தேஷு அம்பு³த⁴ரேஷு நஷ்டா꞉ |
க்ஷுத⁴ அர்தி³தா கோ⁴ர விஷா பி³லேப்⁴ய꞉
சிர உஷிதா விப்ரஸரந்தி ஸர்பா꞉ || 4-30-44

சஞ்சத் சந்த்³ர கர ஸ்பர்ஷ² ஹர்ஷ உன்மீலித தாரகா |
அஹோ ராக³வதீ ஸந்த்⁴யா ஜஹாதி ஸ்வயம் அம்ப³ரம் || 4-30-45

ராத்ரி꞉ ஷ²ஷா²ங்க உதி³த ஸௌம்ய வக்த்ரா
தாரா க³ண உன்மீலித சாரு நேத்ரா |
ஜ்யோத்ஸ்னா அம்ʼஷு²க ப்ராவரணா விபா⁴தி
நாரீ இவ ஷு²க்ல அம்ʼஷு²க ஸம்ʼவ்ருʼத அங்கீ³ || 4-30-46

விபக்வ ஷா²லி ப்ரஸவானி பு⁴க்த்வா
ப்ரஹர்ஷிதா ஸாரஸ சாரு பங்க்தி |
நப⁴꞉ ஸமாக்ராமதி ஷீ²க்⁴ர வேகா³
வாத அவதூ⁴தா க்³ரதி²த இவ மாலா || 4-30-47

ஸுப்த ஏக ஹம்ʼஸம் குமுதை³꞉ உபேதம்
மஹா ஹ்ரத³ஸ்த²ம் ஸலிலம் விபா⁴தி |
க⁴னை꞉ விமுக்தம் நிஷி² பூர்ண சந்த்³ரம்
தாரா க³ண கீர்ணம் இவ அந்தரிக்ஷம் || 4-30-48

ப்ரகீர்ண ஹம்ʼஸா அகுல மேக²லானாம்
ப்ரபு³த்³த⁴ பத்³ம உத்பல மாலினீனாம் |
வாபீ꞉ உத்தமானாம் அதி⁴க அத்³ய லக்ஷ்மீ꞉
வர அங்க³னாம் இவ பூ⁴ஷிதானாம் || 4-30-49

வேணு ஸ்வர வ்யஞ்ஜித தூர்ய மிஷ்²ர꞉
ப்ரத்யூஷ காலே அனில ஸம்ப்ரவ்ருʼத்த꞉ |
ஸம்ʼமூர்ச்சி²தோ க³ஹ்வர கோ³ வ்ருʼஷாணாம்
அன்யோன்யம் ஆபூரயதி இவ ஷ²ப்³த³꞉ || 4-30-50

நவை꞉ நதீ³னாம் குஸும ப்ரஹாஸை꞉
வ்யா தூ⁴யமானை꞉ ம்ருʼது³ மாருதேன |
தௌ⁴த அமல க்ஷௌம பட ப்ரகாஷை²꞉
கூலானி காஷை²꞉ உபஷோ²பி⁴தானி || 4-30-51

வன ப்ரசண்டா³ மது⁴ பான ஷௌ²ண்டா³꞉
ப்ரிய அன்விதா꞉ ஷட் சரணா꞉ ப்ரஹ்ருʼஷ்டா꞉ |
வனேஸு மத்தா꞉ பவன அனு யாத்ராம்
குர்வந்தி பத்³ம ஆஸன ரேணு கௌ³ரா꞉ || 4-30-52

ஜலம் ப்ரஸன்னம் குஸும ப்ரஹாஸம்
க்ரௌன்ச ஸ்வனம் ஷா²லி வனம் விபக்வம் |
ம்ருʼது³꞉ ச வாயு꞉ விமல꞉ ச சந்த்³ர꞉
ஷ²ம்ʼஸந்தி வர்ஷ வ்யபனீத காலம் || 4-30-53

மீன உப ஸந்த³ர்ஷி²த மேக²லானாம்
நதீ³ வதூ⁴னாம் க³தயோ அத்³ய மந்தா³꞉ |
காந்த உபபு⁴க்த அலஸ கா³மினீனாம்
ப்ரபா⁴த காலேஷு இவ காமினீனாம் || 4-30-54

ஸ சக்ரவாகானி ஸ ஷை²வலானி
காஷை²꞉ து³கூலை꞉ இவ ஸம்ʼவ்ருʼதானி |
ஸ பத்ர ரேகா²ணி ஸ ரோசனானி
வதூ⁴ முகா²னி இவ நதீ³ முகா²னி || 4-30-55

ப்ரபு²ல்ல பா³ண ஆஸன சித்ரிதேஷு
ப்ரஹ்ருʼஷ்ட ஷட்பதா³னி கூஜிதேஷு |
க்³ருʼஹீத சாப꞉ உத்³யத த³ண்ட³ சண்ட³꞉
ப்ரசண்ட³ சாரோ அத்³ய வனேஷு காம꞉ || 4-30-56

லோகம் ஸுவ்ருʼஷ்ட்யா பரிதோஷயித்வ
நதீ³꞉ தடாகானி ச பூரயித்வா |
நிஷ்பன்ன ஸஸ்யாம் வஸுதா⁴ம் ச க்ருʼத்வா
த்யக்த்வா நப⁴꞉ தோய த⁴ரா꞉ ப்ரணஷ்டா꞉ || 4-30-57

த³ர்ஷ²யந்தி ஷ²ரன் நத்³ய꞉ புலினானி ஷ²னை꞉ ஷ²னை꞉ |
நவ ஸங்க³ம ஸவ்ரீடா³ ஜக⁴னானி இவ யோஷித꞉ || 4-30-58

ப்ரஸன்ன ஸலிலா꞉ ஸௌம்ய குரராபி⁴꞉ விநாதி³தா꞉ |
சக்ரவாக க³ண ஆகீர்ணா விபா⁴ந்தி ஸலில ஆஷ²யா꞉ || 4-30-59

அன்யோன்ய ப³த்³த⁴ வைராணாம் ஜிகீ³ஷூணாம் ந்ருʼபாத்மஜ |
உத்³யோக³ ஸமய꞉ ஸௌம்ய பார்தி²வானாம் உபஸ்தி²த꞉ || 4-30-60

இயம் ஸா ப்ரத²மா யாத்ரா பார்தி²வானாம் ந்ருʼபாத்மஜ |
ந ச பஷ்²யாமி ஸுக்³ரீவம் உத்³யோக³ம் வா ததா² வித⁴ம் || 4-30-61

அஸனா꞉ ஸப்த பர்ணா꞉ ச கோவிதா³ரா꞉ ச புஷ்பிதா꞉ |
த்³ருʼஷ்²யந்தே ப³ந்து⁴ஜீவா꞉ ச ஷ்²யாமா꞉ ச கி³ரி ஸானுஷு || 4-30-62

ஹம்ʼஸ ஸாரஸ சக்ராஹ்வை꞉ குரரை꞉ ச ஸமந்தத꞉ |
புலினானி அவகீர்ணானி நதீ³னாம் பஷ்²ய லக்ஷ்மண || 4-30-63

சத்வாரோ வார்ஷிகா மாஸா க³தா வர்ஷ ஷ²த உபமா꞉ |
மம ஷோ²க அபி⁴தப்தஸ்ய ததா² ஸீதாம் அபஷ்²யத꞉ || 4-30-64

சக்ரவாகீ இவ ப⁴ர்தாரம் ப்ருʼஷ்டதோ அனுக³தா வனம் |
விஷமம் த³ண்ட³காரண்யம் உத்³யான வனம் இவ ச அங்க³னா || 4-30-65

ப்ரியா விஹீனே து³꞉க² ஆர்தே ஹ்ருʼத ராஜ்யே விவாஸிதே |
க்ருʼபாம் ந குருதே ராஜா ஸுக்³ரீவோ மயி லக்ஷ்மண || 4-30-66

அநாதோ² ஹ்ருʼத ராஜ்யோ அயம் ராவணேன ச த⁴ர்ஷித꞉ ||
தீ³னோ தூ³ர க்³ருʼஹ꞉ காமீ மாம் சைவ ஷ²ரணம் க³த꞉ || 4-30-67

இதி ஏதை꞉ காரணை꞉ ஸௌம்ய ஸுக்³ரீவஸ்ய து³ராத்மன꞉ |
அஹம் வானர ராஜஸ்ய பரிபூ⁴த꞉ பரந்தப || 4-30-68

ஸ காலம் பரிஸங்க்²யாய ஸீதாயா꞉ பரிமார்க³ணே |
க்ருʼதார்த²꞉ ஸமயம் க்ருʼத்வா து³ர்மதி꞉ ந அவபு³த்⁴யதே || 4-30-69

ஸ கிஷ்கிந்தா⁴ம் ப்ரவிஷ்²ய த்வம் ப்³ரூஹி வானர புங்க³வம் |
மூர்க²ம் க்³ராம்ய ஸுகே² ஸக்தம் ஸுக்³ரீவம் வசனாத் மம || 4-30-70

அர்தி²னாம் உபபன்னானாம் பூர்வம் ச அபி உபகாரிணாம் |
ஆஷா²ம் ஸம்ʼஷ்²ருத்ய யோ ஹந்தி ஸ லோகே புருஷாத⁴ம꞉ || 4-30-71

ஷு²ப⁴ம் வா யதி³ வா பாபம் யோ ஹி வாக்யம் உதீ³ரிதம் |
ஸத்யேன பரிக்³ருʼஹ்ணாதி ஸ வீர꞉ புருஷோத்தம꞉ || 4-30-72

க்ருʼதார்தா² ஹி அக்ருʼதார்தா²னாம் மித்ராணாம் ந ப⁴வந்தி யே |
தான் ம்ருʼதான் அபி க்ரவ்யாதா³꞉ க்ருʼதக்⁴னான் ந உபபு⁴ஞ்ஜதே || 4-30-73

நூனம் காஞ்சன ப்ருʼஷ்ட²ஸ்ய விக்ருʼஷ்டஸ்ய மயா ரணே |
த்³ரஷ்டும் இச்ச²ஸி சாபஸ்ய ரூபம் வித்³யுத் க³ண உபமம் || 4-30-74

கோ⁴ரம் ஜ்யா தல நிர்கோ⁴ஷம் க்ருத்³த⁴ஸ்ய மம ஸம்ʼயுகே³ |
நிர்கோ⁴ஷம் இவ வஜ்ரஸ்ய புன꞉ ஸம்ʼஷ்²ரோதும் இச்ச²ஸி || 4-30-75

காமம் ஏவம் க³தே அபி அஸ்ய பரிஜ்ஞாதே பராக்ரமே |
த்வத் ஸஹாயஸ்ய மே வீர ந சிந்தா ஸ்யாத் ந்ருʼபாத்மஜ || 4-30-76

யத்³ அர்த²ம் அயம் ஆரம்ப⁴꞉ க்ருʼத꞉ பர புரம் ஜய |
ஸமயம் ந அபி⁴ஜானாதி க்ருʼதார்த²꞉ ப்லவகே³ஷ்²வர꞉ || 4-30-77

வர்ஷா ஸமய காலம் து ப்ரதிஜ்ஞாய ஹரீஷ்²வர꞉ |
வ்யதீதான் சதுரோ மாஸான் விஹரன் ந அவபு³த்⁴யதே || 4-30-78

ஸ அமாத்ய பரிஷத் க்ரீட³ன் பானம் ஏவ உபஸேவதே |
ஷோ²க தீ³னேஷு ந அஸ்மாஸு ஸுக்³ரீவ꞉ குருதே த³யாம் || 4-30-79

உச்யதாம் க³ச்ச² ஸுக்³ரீவ꞉ த்வயா வீர꞉ மஹாப³ல |
மம ரோஷஸ்ய யத் ரூபம் ப்³ரூயா꞉ ச ஏனம் இத³ம் வச꞉ || 4-30-80

ந ஸ ஸங்குசித꞉ பந்தா² யேன வாலீ ஹதோ க³த꞉ |
ஸமயே திஷ்ட² ஸுக்³ரீவ மா வாலி பத²ம் அன்வகா³꞉ || 4-30-81

ஏக ஏவ ரணே வாலீ ஷ²ரேண நிஹதோ மயா |
த்வாம் து ஸத்யாத் அதிக்ராந்தம் ஹநிஷ்யாமி ஸ பா³ந்த⁴வம் || 4-30-82

தத் ஏவம் விஹிதே கார்யே யத் ஹிதம் புருஷர்ஷப⁴ |
தத் தத் ப்³ரூஹி நரஷ்²ரேஷ்ட² த்வர கால வ்யதிக்ரம꞉ || 4-30-83

குருஷ்வ ஸத்யம் மம வானரேஷ்²வர
ப்ரதிஷ்²ருதம் த⁴ர்மம் அவேக்ஷ்ய ஷா²ஷ்²வதம் |
மா வாலினம் ப்ரேத க³தோ யம க்ஷயம்
த்வம் அத்³ய பஷ்²யே꞉ மம சோதி³த꞉ ஷ²ரை꞉ || 4-30-84

ஸ பூர்வஜம் தீவ்ர விவ்ருʼத்³த⁴ கோபம்
லாலப்யமானம் ப்ரஸமீக்ஷ்ய தீ³னம் |
சகார தீவ்ராம் மதிம் உக்³ர தேஜா
ஹரீஷ்²வரே மானவ வம்ʼஷ² வர்த²ன꞉ || 4-30-85

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே கிஷ்கிந்த⁴ காண்டே³ த்ரிம்ʼஷ² ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அனசூயை அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திலீபன் துந்துபி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் வினதன் விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை