Wednesday 16 August 2023

கிஷ்கிந்தா காண்டம் 29ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே கிஷ்கிந்த⁴ காண்டே³ ஏகோன த்ரிம்ʼஷ² ஸர்க³꞉

Sugreeva and Hanuman

ஸமீக்ஷ்ய விமலம் வ்யோம க³த வித்³யுத் ப³லாஹகம் |
ஸாரஸா ஆகுல ஸங்கு⁴ஷ்டம் ரம்ய ஜ்யோத்ஸ்னா அனுலேபனம் || 4-29-1

ஸம்ருʼத்³த⁴ அர்த²ம் ச ஸுக்³ரீவம் மந்த³ த⁴ர்மார்த² ஸங்க்³ரஹம் |
அத்யர்த²ம் ச அஸதாம் மார்க³ம் ஏகாந்த க³த மானஸம் || 4-29-2

நிவ்ருʼத்த கார்யம் ஸித்³தா⁴ர்த²ம் ப்ரமத³ அபி⁴ரதம் ஸதா³ |
ப்ராப்தவந்தம் அபி⁴ப்ரேதான் ஸர்வான் ஏவ மனோரதா²ன் || 4-29-3

ஸ்வாம் ச பாத்னீம் அபி⁴ப்ரேதாம் தாராம் ச அபி ஸமீப்ஸிதாம் |
விஹரந்தம் அஹோ ராத்ரம் க்ருʼதார்த²ம் விக³த ஜ்வரம் || 4-29-4

க்ரீட³ந்தம் இவ தே³வேஷ²ம் க³ந்த⁴ர்வ அப்ஸரஸாம் க³ணை꞉ |
மந்த்ரிஷு ந்யஸ்த கார்யம் ச மந்த்ரிணாம் அனவேக்ஷகம் || 4-29-5

உச்சி²ன்ன ராஜ்ய ஸந்தே³ஹம் காம வ்ருʼத்தம் இவ ஸ்தி²தம் |
நிஷ்²சித அர்தோ² அர்த² தத்த்வஜ்ஞ꞉ கால த⁴ர்ம விஷே²ஷ வித் || 4-29-6

ப்ரஸாத்³ய வாக்யை꞉ மது⁴ரை꞉ ஹேதுமத்³பி⁴꞉ மனோ ரமை꞉ |
வாக்யவித் வாக்ய தத்த்வஜ்ஞம் ஹரீஷ²ம் மாருதாத்மஜ꞉ || 4-29-7

ஹிதம் தத்²யம் ச பத்²யம் ச ஸாம த⁴ர்ம அர்த² நீதிமத் |
ப்ரணய ப்ரீதி ஸம்ʼயுக்தம் விஷ்²வாஸ க்ருʼத நிஷ்²சயம் || 4-29-8

ஹரீஷ்²வரம் உபாக³ம்ய ஹனுமான் வாக்யம் அப்³ரவீத் |
ராஜ்யம் ப்ராப்தம் யஷ²꞉ சைவ கௌலீ ஷ்²ரீ꞉ அபி⁴வர்தி²தா || 4-29-9

மித்ராணாம் ஸங்க்³ரஹ꞉ ஷே²ஷ꞉ தத் ப⁴வான் கர்தும் அர்ஹதி |
யோ ஹி மித்ரேஷு காலஜ்ஞ꞉ ஸததம் ஸாது⁴ வர்ததே || 4-29-10

தஸ்ய ராஜ்யம் ச கீர்தி꞉ ச ப்ரதாப꞉ ச அபி வர்த⁴தே |
யஸ்ய கோஷ²꞉ ச த³ண்ட³꞉ ச மித்ராணி ஆத்மா ச பூ⁴மிப |
ஸமானி ஏதானி ஸர்வாணி ஸ ராஜ்யம் மஹத் அஷ்²னுதே || 4-29-11

தத் ப⁴வான் வ்ருʼத்த ஸம்பன்ன꞉ ஸ்தி²த꞉ பதி² நிரத்யயே |
மித்ரார்த²ம் அபி⁴னீதார்த²ம் யதா²வத் கர்தும் அர்ஹதி || 4-29-12

ஸந்த்யஜ்ய ஸர்வ கர்மாணி மித்ரார்த²ம் யோ ந வர்ததே |
ஸம்ப்⁴ரமாத் ஹி க்ருʼத உத்ஸாஹ꞉ ஸ꞉ அனர்தே²ன அவருத்⁴யதே || 4-29-13

யோ ஹி கால வ்யதீதேஷு மித்ர கார்யேஷு வர்ததே |
ஸ க்ருʼத்வா மஹதோ அபி அர்தா²ன் ந மித்ரார்தே²ன யுஜ்யதே || 4-29-14

தத் இத³ம் மித்ரகார்யம் ந꞉ கால அதீதம் அரிந்த³ம |
க்ரியதாம் ராக⁴வஸ்ய ஏதத் வைதே³ஹ்யா꞉ பரிமார்க³ணம் || 4-29-15

ந ச காலம் அதீதம் தே நிவேத³யதி காலவித் |
த்வரமாணோ அபி ஸ ப்ராஜ்ஞ꞉ தவ ராஜன் வஷா²னுக³꞉ || 4-29-16

குலஸ்ய ஹேது꞉ ஸ்பீ²தஸ்ய தீ³ர்க⁴ ப³ந்து⁴꞉ ச ராக⁴வ꞉ |
அப்ரமேய ப்ரபா⁴வ꞉ ச ஸ்வயம் ச அப்ரதிமோ கு³ணை꞉ || 4-29-17

தஸ்ய த்வம் குரு வை கார்யம் பூர்வம் தேன க்ருʼதம் தவ |
ஹரீஷ்²வர ஹரி ஷ்²ரேஷ்டா²ன் ஆஜ்ஞாபயிதும் அர்ஹஸி || 4-29-18

ந ஹி தாவத் ப⁴வேத் காலோ வ்யதீத꞉ சோத³னாத் ருʼதே |
சோதி³தஸ்ய ஹி கார்யஸ்ய ப⁴வேத் கால வ்யதிக்ரம꞉ || 4-29-19

அகர்துர் அபி கார்யஸ்ய ப⁴வான் கர்தா ஹரீஷ்²வர |
கிம் புன꞉ ப்ரதிகர்து꞉ தே ராஜ்யேன ச வதே⁴ன ச || 4-29-20

ஷ²க்திமான் அதிவிக்ராந்தோ வானர ருʼஷ்க க³ண ஈஷ்²வர |
கர்தும் தா³ஷ²ரதே²꞉ ப்ரீதிம் ஆஜ்ஞாயாம் கிம் நு ஸஜ்ஜஸே || 4-29-21

காமம் க²லு ஷ²ரை꞉ ஷ²க்த꞉ ஸுர அஸுர மஹா உரகா³ன் |
வஷே² தா³ஷ²ரதி²꞉ கர்தும் த்வத் ப்ரதிஜ்ஞாம் அவேக்ஷதே || 4-29-22

ப்ராண த்யாக³ அவிஷ²ங்கேன க்ருʼதம் தேன மஹத் ப்ரியம் |
தஸ்ய மார்கா³ம வைதே³ஹீம் ப்ருʼதி²வ்யாம் அபி ச அம்ப³ரே || 4-29-23

ந தே³வா ந ச க³ந்த⁴ர்வா ந அஸுரா ந மருத் க³ணா꞉ |
ந ச யக்ஷா ப⁴யம் தஸ்ய குர்யு꞉ கிம் இவ ராக்ஷஸா꞉ || 4-29-24

தத் ஏவம் ஷ²க்தி யுக்தஸ்ய பூர்வம் ப்ரிய க்ருʼத꞉ ததா² |
ராமஸ்ய அர்ஹஸி பிங்கே³ஷ² கர்தும் ஸர்வ ஆத்மனா ப்ரியம் || 4-29-25

ந அத⁴ஸ்தாத் அவனௌ ந அப்ஸு க³தி꞉ ந உபரி ச அம்ப³ரே |
கஸ்யசித் ஸஜ்ஜதே அஸ்மாகம் கபீஷ்²வர தவ ஆஜ்ஞயா || 4-29-26

தத் ஆஜ்ஞாபய க꞉ கிம் தே குதோ வா அபி வ்யவஸ்யது |
ஹரயோ ஹி அப்ரத்⁴ருʼஷ்யா꞉ தே ஸந்தி கோடி அக்³ரதோ அனக⁴ || 4-29-27

தஸ்ய தத்³ வசனம் ஷ்²ருத்வா காலே ஸாது⁴ நிரூபிதம் |
ஸுக்³ரீவ꞉ ஸத்த்வ ஸம்பன்ன꞉ சகார மதிம் உத்தமாம் || 4-29-28

ஸந்தி³தே³ஷ² அதி மதி மான் நீலம் நித்ய க்ருʼத உத்³யமம் |
தி³க்ஷு ஸர்வாஸு ஸர்வேஷாம் ஸைன்யானாம் உபஸங்க்³ரஹே || 4-29-29

யதா² ஸேனா ஸமக்³ரா மே யூத²பாலா꞉ ச ஸர்வஷ²꞉ |
ஸமாக³ச்ச²ந்தி அஸங்கே³ன ஸேநாக்³ராணி ததா² குரு || 4-29-30

யே து அந்தபாலா꞉ ப்லவகா³꞉ ஷீ²க்⁴ரகா³ வ்யவஸாயின꞉ |
ஸமானயந்து தே ஷீ²க்⁴ரம் த்வரிதா꞉ ஷா²ஸனாத் மம |
ஸ்வயம் ச அனந்தரம் ஸைன்யம் ப⁴வான் ஏவ அனுபஷ்²யது || 4-29-31

த்ரி பஞ்ச ராத்ராத் ஊர்த்⁴வம் ய꞉ ப்ராப்னுயாத் இஹ வானர꞉ |
தஸ்ய ப்ராண அந்திகோ த³ண்டோ³ ந அத்ர கார்யா விசாரணா || 4-29-32

ஹரீன் ச வ்ருʼத்³தா⁴ன் உபயாது ஸ அங்க³தோ³
ப⁴வான் மம ஆஜ்ஞாம் அதி⁴க்ருʼத்ய நிஷ்²சிதம் |
இதி வ்யவஸ்தா²ம் ஹரி புங்க³வ ஈஷ்²வரோ
விதா⁴ய வேஷ்²ம ப்ரவிவேஷ² வீர்யவான் || 4-29-33

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே கிஷ்கிந்த⁴ காண்டே³ ஏகோன த்ரிம்ʼஷ² ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை