Friday 28 July 2023

கிஷ்கிந்தா காண்டம் 23ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே கிஷ்கிந்த⁴ காண்டே³ த்ரயோ விம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Vali instructing Angada

தத꞉ ஸமுபஜிக்⁴ரந்தீ கபி ராஜஸ்ய தத் முக²ம் |
பதிம் லோகஷ்²ருதா தாரா ம்ருʼதம் வசனம் அப்³ரவீத் || 3-23-1

ஷே²ஷே த்வம் விஷமே து³꞉க²ம் அக்ருʼத்வா வசனம் மம |
உபல உபசிதே வீர ஸுது³꞉கே² வஸுதா⁴ தலே || 3-23-2

மத்த꞉ ப்ரியதரா நூனம் வானரேந்த்³ர மஹீ தவ |
ஷே²ஷே ஹி தாம் பரிஷ்வஜ்ய மாம் ச ந ப்ரதிபா⁴ஷஸே || 3-23-3

ஸுக்³ரீவஸ்ய வஷ²ம் ப்ராப்தோ விதி⁴꞉ ஏஷ ப⁴வத்ய அஹோ |
ஸுக்³ரீவ ஏவ விக்ராந்தோ வீர ஸாஹஸிக ப்ரிய || 3-23-4

ருʼக்ஷ வானர முக்²யா꞉ த்வாம் ப³லினம் பர்யுபாஸதே |
தேஷாம் விளபிதம் க்ருʼச்ச்²ரம் அங்க³த³ஸ்ய ச ஷோ²சத꞉ || 3-23-5

மம ச இமா கி³ர꞉ ஷ்²ருத்வா கிம் த்வம் ந ப்ரதிபு³த்⁴யஸே |
இத³ம் தத் வீர ஷ²யனம் தத்ர ஷே²ஷே ஹதோ யுதி⁴ || 3-23-6

ஷா²யிதா நிஹதா யத்ர த்வயா ஏவ ரிபவ꞉ புரா |
விஷு²த்³த⁴ ஸத்த்வ அபி⁴ஜன ப்ரியயுத்³த⁴ மம ப்ரிய || 3-23-7

மாம் அநாதா²ம் விஹாய ஏகாம் க³த꞉ த்வம் அஸி மானத³ |
ஷூ²ராய ந ப்ரதா³தவ்யா கன்யா க²லு விபஷ்²சிதா || 3-23-8

ஷூ²ர பா⁴ர்யாம் ஹதாம் பஷ்²ய ஸத்³யோ மாம் வித⁴வாம் க்ருʼதாம் |
அவப⁴க்³ன꞉ ச மே மானோ ப⁴க்³னா மே ஷா²ஷ்²வதீ க³தி꞉ || 3-23-9

அகா³தே⁴ ச நிமக்³னா அஸ்மி விபுலே ஷோ²க ஸாக³ரே |
அஷ்²ம ஸாரமயம் நூனம் இத³ம் மே ஹ்ருʼத³யம் த்³ருʼட⁴ம் || 3-23-10

ப⁴ர்தாரம் நிஹதம் த்³ருʼஷ்ட்வா யத் ந அத்³ய ஷ²ததா⁴ க³தம் |
ஸுஹ்ருʼத் சைவ ஹி ப⁴ர்தா ச ப்ரக்ருʼத்யா ச மம ப்ரிய꞉ || 3-23-11

ப்ரஹாரே ச பராக்ராந்த꞉ ஷூ²ர꞉ பஞ்சத்வம் ஆக³த꞉ |
பதி ஹீனா து யா நாரீ காமம் ப⁴வது புத்ரிணீ || 3-23-12

த⁴ன தா⁴ன்ய ஸம்ருʼத்³தா⁴ அபி வித⁴வா இதி உச்யதே ஜனை꞉ |
ஸ்வ கா³த்ர ப்ரப⁴வே வீர ஷே²ஷே ருதி⁴ர மண்ட³லே || 3-23-13

க்ருʼமி ராக³ பரிஸ்தோமே ஸ்வகீயே ஷ²யனே யதா² |
ரேணு ஷோ²ணித ஸம்ʼவீதம் கா³த்ரம் தவ ஸமந்தத꞉ || 3-23-14

பரிரப்³து⁴ம் ந ஷ²க்னோமி பு⁴ஜாப்⁴யாம் ப்லவக³ர்ஷப⁴ |
க்ருʼத க்ருʼத்யோ அத்³ய ஸுக்³ரீவோ வைரே அஸ்மின் அதிதா³ருணே || 3-23-15

யஸ்ய ராம விமுக்தேன ஹ்ருʼதம் ஏக இஷுணா ப⁴யம் |
ஷ²ரேண ஹ்ருʼதி³ லக்³னேன கா³த்ர ஸம்ʼஸ்பர்ஷ²னே தவ || 3-23-16

வார்யாமி த்வாம் நிரீக்ஷந்தீ த்வயி பஞ்சத்வம் ஆக³தே |
உத்³ப³ப³ர்ஹ ஷ²ரம் நீல꞉ தஸ்ய கா³த்ர க³தம் ததா³ || 3-23-17

கி³ரி க³ஹ்வர ஸம்ʼலீனம் தீ³ப்தம் ஆஷீ² விஷம் யதா² |
தஸ்ய நிஷ்க்ருʼஷ்யமாணஸ்ய பா³ணஸ்ய ச ப³பௌ⁴ த்³யுதி꞉ || 3-23-18

அஸ்த மஸ்தக ஸம்ʼருத்³தோ⁴ ரஷ்²மி꞉ தி³னகராத் இவ |
பேது꞉ க்ஷதஜ தா⁴ரா꞉ து வ்ரணேப்⁴ய꞉ தஸ்ய ஸர்வஷ²꞉ || 3-23-19

தாம்ர கை³ரிக ஸம்ப்ருʼக்தா தா⁴ரா இவ த⁴ரா த⁴ராத் |
அவகீர்ணம் விமார்ஜந்தீ ப⁴ர்தாரம் ரண ரேணுனா || 3-23-20

அஸ்ரை꞉ நயனஜை꞉ ஷூ²ரம் ஸிஷேச அஸ்த்ர ஸமாஹதம் |
ருதி⁴ரோக்ஷித ஸர்வான்க³ம் த்³ருʼஷ்ட்வா வினிஹதம் பதிம் || 3-23-21

உவாச தாரா பிங்கா³க்ஷம் புத்ரம் அங்க³த³ம் அங்க³னா |
அவஸ்தா²ம் பஷ்²சிமாம் பஷ்²ய பிது꞉ புத்ர ஸுதா³ருணாம் || 3-23-22

ஸம்ப்ரஸக்தஸ்ய வைரஸ்ய க³தோ அந்த꞉ பாப கர்மணா |
பா³ல ஸூர்யோஜ்ஜ்வல தனும் ப்ரயாதம் யம ஸாத³னம் || 3-23-23

அபி⁴வாத³ய ராஜானம் பிதரம் புத்ர மானத³ம் |
ஏவம் உக்த꞉ ஸமுத்தா²ய ஜக்³ராஹ சரணௌ பிது꞉ || 3-23-24

பு⁴ஜாப்⁴யாம் பீன வ்ருʼதாப்⁴யாம் அங்க³தோ³ அஹம் இதி ப்³ருவன் |
அபி⁴வாத³யமானம் த்வாம் அங்க³த³ம் த்வம் யதா² புரா || 3-23-25

தீ³ர்க⁴ ஆயுர் ப⁴வ புத்ர இதி கிம் அர்த²ம் ந அபி⁴பா⁴ஷஸே |
அஹம் புத்ர ஸஹாயா த்வாம் உபாஸே க³த சேதனம் |
ஸிம்ʼஹேன பாதிதம் ஸத்³யோ கௌ³꞉ ஸ வத்ஸா இவ கோ³ வ்ருʼஷம் || 3-23-26

இஷ்ட்வா ஸங்க்³ராம யஜ்ஞேன ராம ப்ரஹரண அம்ப⁴ஸா |
அஸ்மின் அவப்⁴ருʼதே² ஸ்னாத꞉ கத²ம் பத்ன்யா மயா வினா || 3-23-27

யா த³த்தா தே³வ ராஜேன தவ துஷ்டேன ஸம்ʼயுகே³ |
ஷா²த கௌம்பீ⁴ம் ப்ரியாம் மாலாம் தாம் தே பஷ்²யாமி ந இஹ கிம் || 3-23-28

ராஜ்யஷ்²ரீ꞉ ந ஜஹாதி த்வாம் க³த அஸும் அபி மானத³ |
ஸூர்யஸ்ய ஆவர்தமானஸ்ய ஷை²ல ராஜம் இவ ப்ரபா⁴ || 3-23-29

ந மே வச꞉ பத்²யம் இத³ம் த்வயா க்ருʼதம்
ந ச அஸ்மி ஷ²க்தா ஹி நிவாரணே தவ |
ஹதா ஸபுத்ரா அஸ்மி ஹதேன ஸம்ʼயுகே³
ஸஹ த்வயா ஷ்²ரீ꞉ விஜஹாதி மாம் அபி || 3-23-30

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே கிஷ்கிந்த⁴ காண்டே³ த்ரயோ விம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை