Wednesday 26 July 2023

கிஷ்கிந்தா காண்டம் 22ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே கிஷ்கிந்த⁴ காண்டே³ த்³வா விம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Vali dies and Tara laments

வீக்ஷமாண꞉ து மந்தா³ஸு꞉ ஸர்வதோ மந்த³ம் உச்ச்²வஸன் |
ஆதௌ³ ஏவ து ஸுக்³ரீவம் த³த³ர்ஷ² அனுஜம் அக்³ரத꞉ || 4-22-1

தம் ப்ராப்த விஜயம் வாலீ ஸுக்³ரீவம் ப்லவக³ ஈஷ்²வரம் |
ஆபா⁴ஷ்ய வ்யக்தயா வாசா ஸஸ்னேஹம் இத³ம் அப்³ரவீத் || 4-22-2

ஸுக்³ரீவ தோ³ஷேண ந மாம் க³ந்தும் அர்ஹஸி கில்பி³ஷாத் |
க்ருʼஷ்யமாணம் ப⁴விஷ்யேண பு³த்³தி⁴ மோஹேன மாம் ப³லாத் || 4-22-3

யுக³பத்³ விஹிதம் தாத ந மன்யே ஸுக²ம் அவயோ꞉ |
ஸௌஹார்த³ம் ப்⁴ராத்ருʼ யுக்தம் ஹி தத்³ இத³ம் ஜாதம் அன்யதா² || 4-22-4

ப்ரதிபத்³ய த்வம் அத்³ய ஏவ ராஜ்யம் ஏஷாம் வன ஓகஸாம் |
மாம் அபி அத்³ய ஏவ க³ச்ச²ந்தம் வித்³தி⁴ வைவஸ்வத க்ஷயம் || 4-22-5

ஜீவிதம் ச ஹி ராஜ்யம் ச ஷ்²ரியம் ச விபுலாம் இமாம் |
ப்ரஜஹாமி ஏஷ வை தூர்ணம் அஹம் ச அக³ர்ஹிதம் யஷ²꞉ || 4-22-4-22-6

அஸ்யாம் த்வம் அஹம் அவஸ்தா²யாம் வீர வக்ஷ்யாமி யத்³ வச꞉ |
யதி³ அபி அஸுகரம் ராஜன் கர்தும் ஏவ தத்³ அர்ஹஸி || 4-22-7

ஸுகா²ர்ஹம் ஸுக² ஸம்ʼவ்ருʼத்³த⁴ம் பா³லம் ஏனம் அபா³லிஷ²ம் |
பா³ஷ்ப பூர்ண முக²ம் பஷ்²ய பூ⁴மௌ பதிதம் அங்க³த³ம் || 4-22-8

மம ப்ராணை꞉ ப்ரியதரம் புத்ரம் புத்ரம் இவ ஔரஸம் |
மயா ஹீனம் அஹீனார்த²ம் ஸர்வத꞉ பரிபாலய || 4-22-9

த்வம் அபி அஸ்ய பிதா தா³தா ச பரித்ராதா ச ஸர்வத꞉ |
ப⁴யேஷு அப⁴யத³꞉ சைவ யதா² அஹம் ப்லவகே³ஷ்²வர || 4-22-10

ஏஷ தாராத்மஜ꞉ ஷ்²ரீமான் த்வயா துல்ய பராக்ரம꞉ |
ரக்ஷஸாம் ச வதே⁴ தேஷாம் அக்³ரத꞉ தே ப⁴விஷ்யதி || 4-22-11

அனுரூபாணி கர்மாணி விக்ரம்ய ப³லவான் ரணே |
கரிஷ்யதி ஏஷ தாரேய꞉ தரஸ்வீ தருணோ அங்க³த³꞉ || 4-22-12

ஸுஷேண து³ஹிதா ச இயம் அர்த² ஸூக்ஷ்ம விநிஷ்²சயே |
ஔத்பாதிகே ச விவிதே⁴ ஸர்வத꞉ பரிநிஷ்டி²தா || 4-22-13

யத்³ ஏஷ ஸாது⁴ இதி ப்³ரூயாத் கார்யம் தன் முக்த ஸம்ʼஷ²யம் |
ந ஹி தாரா மதம் கிஞ்சித் அன்யதா² பரிவர்ததே || 4-22-14

ராக⁴வஸ்ய ச தே கார்யம் கர்தவ்யம் அவிஷ²ங்கயா |
ஸ்யாத் அத⁴ர்மோ ஹி அகரணே த்வாம் ச ஹிம்ʼஸ்யாத் அமானித꞉ || 4-22-15

இமாம் ச மாலாம் ஆத⁴த்ஸ்வ தி³வ்யாம் ஸுக்³ரீவ காஞ்சனீம் |
உதா³ரா ஷ்²ரீ꞉ ஸ்தி²தா ஹி அஸ்யாம் ஸம்ப்ரஜஹ்யாத் ம்ருʼதே மயி || 4-22-16

இதி ஏவம் உக்த꞉ ஸுக்³ரீவோ வாலினா ப்⁴ராத்ருʼ ஸௌஹ்ருʼதா³த் |
ஹர்ஷம் த்யக்த்வா புனர் தீ³னோ க்³ரஹ க்³ரஸ்த இவ உடு³ ராட் || 4-22-17

தத் வாலி வசனாத் ஷா²ந்த꞉ குர்வன் யுக்தம் அதந்த்³ரித꞉ |
ஜக்³ராஹ ஸோ அப்⁴யனுஜ்ஞாதோ மாலாம் தாம் சைவ காஞ்சனீம் || 4-22-18

தாம் மாலாம் காஞ்சனீம் த³த்த்வா வாலீ த்³ருʼஷ்ட்வா ஆத்மஜம் ஸ்தி²தம் |
ஸம்ʼஸித்³த⁴꞉ ப்ரேத்ய பா⁴வாய ஸ்னேஹாத் அங்க³த³ம் அப்³ரவீத் || 4-22-19

தே³ஷ² காலௌ ப⁴ஜஸ்வ அத்³ய க்ஷமமாண꞉ ப்ரிய அப்ரியே |
ஸுக² து³꞉க² ஸஹ꞉ காலே ஸுக்³ரீவ வஷ²கோ³ ப⁴வ || 4-22-20

யதா² ஹி த்வம் மஹாபா³ஹோ லாலித꞉ ஸததம் மயா |
ந ததா² வர்தமானம் த்வாம் ஸுக்³ரீவோ ப³ஹு மன்யதே || 4-22-21

நா அஸ்ய அமித்ரை꞉ க³தம் க³ச்சே²꞉ மா ஷ²த்ருபி⁴꞉ அரிந்த³ம |
ப⁴ர்து꞉ அர்த² பரோ தா³ந்த꞉ ஸுக்³ரீவ வஷ²கோ³ ப⁴வ || 4-22-22

ந ச அதிப்ரணய꞉ கார்ய꞉ கர்தவ்யோ அப்ரணய꞉ ச தே |
உப⁴யம் ஹி மஹாதோ³ஷம் தஸ்மாத் அந்தர த்³ருʼக் ப⁴வ || 4-22-23

இதி உக்த்வா அத² விவ்ருʼத்த அக்ஷ꞉ ஷ²ர ஸம்பீடி³தோ ப்⁴ருʼஷ²ம் |
விவ்ருʼதை꞉ த³ஷ²னை꞉ பீ⁴மை꞉ ப³பூ⁴வ உத்க்ராந்த ஜீவித꞉ || 4-22-24

ததோ விசுக்ருஷு²ர் தத்ர வானரா ஹத யூத²பா꞉ |
பரிதே³வயமானா꞉ தே ஸர்வே ப்லவக³ ஸத்தமா꞉ || 4-22-25

கிஷ்கிந்தா⁴ ஹி அத² ஷூ²ன்யா ச ஸ்வர் க³தே வானரேஷ்²வரே |
உத்³யானானி ச ஷூ²ன்யானி பர்வதா꞉ கானானி ச || 4-22-26

ஹதே ப்லவக³ ஷா²ர்தூ³ளே நிஷ் ப்ரபா⁴ வானரா꞉ க்ருʼதா꞉ |
யஸ்ய வேகே³ன மஹதா கானனானி வனானி ச || 4-22-27

புஷ்ப ஓகே⁴ண அனுப³த்³த⁴ந்தே கரிஷ்யதி தத் அத்³ய கஹ꞉ |
யேன த³த்தம் மஹத் யுத்³த⁴ம் க³ந்த⁴ர்வஸ்ய மஹாத்மன꞉ || 4-22-28

கோ³ளப⁴ஸ்ய மஹாபா³ஹு꞉ த³ஷ² வர்ஷாணி பஞ்ச ச |
ந ஏவ ராத்ரௌ ந தி³வஸே தத் யுத்³த⁴ம் உபஷா²ம்யதி || 4-22-29

தத꞉ ஷோட³ஷ²மே வர்ஷே கோ³ளபோ⁴ விநிபாதித꞉ |
தம் ஹத்வா து³ர்விநீதிம் து வாலீ த³ம்ʼஷ்ட்ர கராளவான் |
ஸர்வா அப⁴யம் கர꞉ அஸ்மாகம் கத²ம் ஏஷ நிபாதித꞉ || 4-22-30

ஹதே து வீரே ப்லவகா³தி⁴பே ததா³
ப்லவங்க³மா꞉ தத்ர ந ஷ²ர்ம லேபி⁴ரே |
வனே சரா꞉ ஸிம்ʼஹ யுதே மஹாவனே
யதா² ஹி கா³வோ நிஹதே க³வாம் பதௌ || 4-22-31

தத꞉ து தாரா வ்யஸன அர்ணவ ப்லுதா
ம்ருʼதஸ்யா ப⁴ர்துர் வத³னம் ஸமீக்ஷ்ய ஸா |
ஜகா³ம பூ⁴மிம் பரிரப்⁴ய வாலினம்
மஹா த்³ருமம் சி²ன்னம் இவ ஆஷ்²ரிதா லதா || 4-22-32

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே கிஷ்கிந்த⁴ காண்டே³ த்³வா விம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை