Sunday 2 July 2023

கிஷ்கிந்தா காண்டம் 19ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே கிஷ்கிந்த⁴ காண்டே³ ஏகோனவிம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Tara and Angada meets vanaras on the way

ஸ வானர மஹாராஜ꞉ ஷ²யான꞉ ஷ²ர பீடி³த꞉ |
ப்ரத்யுக்தோ ஹேதுமத்³ வாக்யை꞉ ந உத்தரம் ப்ரத்யபத்³யத || 4-19-1

அஷ்²மபி⁴꞉ பரிபி⁴ன்ன அங்க³꞉ பாத³பைர் ஆஹதோ ப்⁴ருʼஷ²ம் |
ராம பா³ணேன ச ஆக்ராந்தோ ஜீவித அந்தே முமோஹ ஸ꞉ || 4-19-2

தம் பா⁴ர்யா பா³ண மோக்ஷேண ராம த³த்தேன ஸம்ʼயுகே³ |
ஹதம் ப்லவக³ ஷா²ர்தூ³ளம் தாரா ஷு²ஷ்²ராவ வாலினம் || 4-19-3

ஸா ஸபுத்ர அப்ரியம் ஷ்²ருத்வா வத⁴ம் ப⁴ர்து꞉ ஸுதா³ருணம் |
நிஷ்பபாத ப்⁴ருʼஷ²ம் தஸ்மாத் உத்³விக்³னா கி³ரி கந்த³ராத் || 4-19-4

யே தே அங்க³த³ பரீவாரா வானரா ஹி மஹாப³லா꞉ |
தே ஸகார்முகம் ஆலோக்ய ராமம் த்ரஸ்தா꞉ ப்ரது³த்³ருவு꞉ || 4-19-5

ஸா த³த³ர்ஷ² தத꞉ த்ரஸ்தான் ஹரீன் ஆபததோ த்³ருதம் |
யூதா²த்³ இவ பரிப்⁴ரஷ்டான் ம்ருʼகா³ன் நிஹத யூத²பான் || 4-19-6

தான் உவாச ஸமாஸாத்³ய து³꞉கி²தான் து³꞉கி²தா ஸதீ |
ராம வித்ராஸிதான் ஸர்வான் அனுப³த்³தா⁴ன் இவ இஷுபி⁴꞉ || 4-19-7

வானரா ராஜ ஸிம்ʼஹஸ்ய யஸ்ய யூயம் புர꞉ ஸரா꞉ |
தம் விஹாய ஸுவித்ரஸ்தா꞉ கஸ்மாத்³ த்³ரவத து³ர்க³தா꞉ || 4-19-8

ராஜ்ய ஹேதோ꞉ ஸ சேத் ப்⁴ராதா ப்⁴ராத்ரா க்ரூʼரேண பாதித꞉ |
ராமேண ப்ரஸ்ருʼதை꞉ தூ³ராத் மார்க³ணை꞉ தூ³ர பாதிபி⁴꞉ || 4-19-9

கபி பத்ன்யா வச꞉ ஷ்²ருத்வா கபய꞉ காம ரூபிண꞉ |
ப்ராப்த காலம் அவிஷ்²லிஷ்டம் ஊசுர் வசனம் அங்க³னாம் || 4-19-10

ஜீவபுத்ரே நிவர்தஸ்வ புத்ரம் ரக்ஷஸ்வ ச அந்த³க³ம் |
அந்தகோ ராம ரூபேண ஹத்வா நயதி வாலினம் || 4-19-11

க்ஷிப்தான் வ்ருʼக்ஷான் ஸமாவித்⁴ய விபுலா꞉ ச ஷி²லா꞉ ததா² |
வாலீ வஜ்ர ஸமைர் பா³ணைர் வஜ்ரேண இவ நிபாதித꞉ || 4-19-12

அபி⁴பூ⁴தம் இத³ம் ஸர்வம் வித்³ருதம் வானரம் ப³லம் |
அஸ்மின் ப்லவக³ ஷா²ர்தூ³ளே ஹதே ஷ²க்ர ஸம ப்ரபே⁴ || 4-19-13

ரக்ஷ்யதாம் நக³ரம் ஷூ²ரைர் அங்க³த³꞉ ச அபி⁴ஷிச்யதாம் |
பத³ஸ்த²ம் வாலின꞉ புத்ரம் ப⁴ஜிஷ்யந்தி ப்லவங்க³மா꞉ || 4-19-14

அத²வா அருசிதம் ஸ்தா²னம் இஹ தே ருசிரானனே |
ஆவிஷ²ந்தி ஹி து³ர்கா³ணி க்ஷிப்ரம் அத்³ய ஏவ வானரா꞉ || 4-19-15

அபா⁴ர்யா꞉ ஸஹ பா⁴ர்யா꞉ ச ஸந்தி அத்ர வன சாரிண꞉ |
லுப்³தே⁴ப்⁴யோ விப்ரளப்³தே⁴ய꞉ தேப்⁴யோ ந꞉ ஸுமஹத்³ ப⁴யம் || 4-19-16

அல்பாந்தர க³தானாம் து ஷ்²ருத்வா வசனம் அங்க³னா |
ஆத்மன꞉ ப்ரதிரூபம் ஸா ப³பா⁴ஷே சாரு ஹாஸினீ || 4-19-17

புத்ரேண மம கிம் கார்யம் கிம் ராஜ்யேன கிம் ஆத்மனா |
கபி ஸிம்ஹே மஹா பா⁴கே³ தஸ்மின் ப⁴ர்தரி நஷ்²யதி || 4-19-18

பாத³ மூலம் க³மிஷ்யாமி தஸ்ய ஏவ அஹம் மஹாத்மன꞉ |
யோ அஸௌ ராம ப்ரயுக்தேன ஷ²ரேண விநிபாதித꞉ || 4-19-19

ஏவம் உக்த்வா ப்ரது³த்³ராவ ருத³தீ ஷோ²க மூர்ச்சி²தா |
ஷி²ர꞉ ச உர꞉ ச பா³ஹுப்⁴யாம் து³꞉கே²ன ஸமபி⁴க்⁴னதீ || 4-19-20

ஸா வ்ரஜந்தீ த³த³ர்ஷ² அத² பதிம் நிபதிதம் பு⁴வி |
ஹந்தாரம் தா³னவ இந்த்³ராணாம் ஸமரேஷு அநிவர்தினாம் || 4-19-21

க்ஷேப்தாரம் பர்வத இந்த்³ராணாம் வஜ்ராணாம் இவ வாஸவம் |
மஹாவாத ஸமாவிஷ்டம் மஹாமேக⁴ ஔக⁴ நி꞉ஸ்வனம் || 4-19-22

ஷ²க்ரதுல்ய பராக்ராந்தம் வ்ருʼஷ்ட்வா இவ உபரதம் க⁴னம் |
நர்த³ந்தம் நர்த³தாம் பீ⁴மம் ஷூ²ரம் ஷூ²ரேண பாதிதம் |
ஷா²ர்தூ³ளேன ஆமிஷஸ்ய அர்தே² ம்ருʼக³ ராஜம் இவ ஆஹதம் || 4-19-23

அர்சிதம் ஸர்வ லோகஸ்ய ஸபதாகம் ஸவேதி³கம் |
நாக³ ஹேதோ꞉ ஸுபர்ணேன சைத்யம் உன்மதி²தம் யதா² || 4-19-24

அவஷ்டப்⁴ய அவதிஷ்ட²ந்தம் த³த³ர்ஷ² த⁴னுர் ஊர்ஜிதம் |
ராமம் ராமானுஜம் சைவ ப⁴ர்து꞉ சைவ ததா² அனுஜம் || 4-19-25

தான் அதீத்ய ஸமாஸாத்³ய ப⁴ர்தாரம் நிஹதம் ரணே |
ஸமீக்ஷ்ய வ்யதி²தா பூ⁴மௌ ஸம்ப்⁴ராந்தா நிபபாத ஹ || 4-19-26

ஸுப்தா இவ புனர் உத்தா²ய ஆர்ய புத்ர இதி வாதி³னீ |
ருரோத³ ஸா பதிம் த்³ருʼஷ்ட்வா ஸம்வீதம் ம்ருʼத்யு தா³மபி⁴꞉ || 4-19-27

தாம் அவேக்ஷ்ய து ஸுக்³ரீவ꞉ க்ரோஷ²ந்தீம் குரரீம் இவ |
விஷாத³ம் அக³மத் கஷ்டம் த்³ருʼஷ்ட்வா ச அங்க³த³ம் ஆக³தம் || 4-19-28

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே கிஷ்கிந்த⁴ காண்டே³ ஏகோனவிம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை