Tuesday 27 June 2023

கிஷ்கிந்தா காண்டம் 17ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே கிஷ்கிந்த⁴ காண்டே³ ஸப்தத³ஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Vali hit by Rama

தத꞉ ஷ²ரேண அபி⁴ஹதோ ராமேண ரண கர்கஷ²꞉ |
பபாத ஸஹஸா வாலீ நிக்ருʼத்தைவ பாத³ப꞉ || 4-17-1

ஸ பூ⁴மௌ ந்யஸ்த ஸர்வாங்க³꞉ தப்த காஞ்சன பூ⁴ஷண꞉ |
அபதத் தே³வ ராஜஸ்ய முக்த ரஷ்²மிர் இவ த்⁴வஜ꞉ || 4-17-2

அஸ்மின் நிபதிதே பூ⁴மௌ ஹரி ருʼஷாணாம் க³ணேஷ்²வரே |
நஷ்ட சந்த்³ரம் இவ வ்யோம ந வ்யராஜத மேதி³னீ || 4-17-3

பூ⁴மௌ நிபதிதஸ்ய அபி தஸ்ய தே³ஹம் மஹாத்மன꞉ |
ந ஷ்²ரீர் ஜஹாதி ந ப்ராணா ந தேஜோ ந பராக்ரம꞉ || 4-17-4

ஷ²க்ர த³த்தா வரா மாலா கான்சனீ ரத்ன பூ⁴ஷிதா |
த³தா⁴ர ஹரி முக்²யஸ்ய ப்ராணான் தேஜ꞉ ஷ்²ரியம் ச ஸா || 4-17-5

ஸ தயா மாலயா வீரோ ஹைமயா ஹரியூத²ப꞉ |
ஸந்த்⁴யானுக³த பர்யந்த꞉ பயோத⁴ர இவ அப⁴வத் || 4-17-6

தஸ்ய மாலா ச தே³ஹ꞉ ச மர்மகா⁴தீ ச ய꞉ ஷ²ர꞉ |
த்ரிதா⁴ இவ ரசிதா லக்ஷ்மீ꞉ பதிதஸ்ய அபி ஷோ²ப⁴தே || 4-17-7

தத் அஸ்த்ரம் தஸ்ய வீரஸ்ய ஸ்வர்க³ மார்க³ ப்ரபா⁴வனம் |
ராம பா³ணாஸன க்ஷிப்தம் ஆவஹத் பரமாம் க³திம் || 4-17-8

தம் ததா² பதிதம் ஸங்க்²யே க³த அர்சிஷம் இவ அனலம் |
யயாதிம் இவ புண்யாந்தே தே³வ லோகாத் பரிச்யுதம் || 4-17-9

ஆதி³த்யம் இவ காலேன யுகா³ந்தே பு⁴வி பாதிதம் |
மஹேந்த்³ரம் இவ து³ர்த⁴ர்ஷம் உபேந்த்³ரம் இவ து³ஸ்ஸஹம் || 4-17-10

மஹேந்த்³ர புத்ரம் பதிதம் வாலினம் ஹேம மாலினம் |
வ்யூட⁴ உரஸ்கம் மஹாபா³ஹும் தீ³ப்தாஸ்யம் ஹரி லோசனம் || 4-17-11

லக்ஷ்மண அனுசரோ ராமோ த³த³ர்ஷ² உபஸஸர்ப ச |
தம் ததா² பதிதம் வீரம் க³த அர்சிஷ்மதம் இவ அனலம் || 4-17-12

ப³ஹுமான்ய ச தம் வீரம் வீக்ஷமாணம் ஷ²னைரிவ |
உபயாதௌ மஹாவீர்யௌ ப்⁴ராதரௌ ராம லக்ஷ்மணௌ || 4-17-13

தம் த்³ருʼஷ்ட்வா ராக⁴வம் வாலீ லக்ஷ்மணம் ச மஹாப³லம் |
அப்³ரவீத் பருஷம் வாக்யம் ப்ரஷ்²ரிதம் த⁴ர்ம ஸம்ʼஹிதம் || 4-17-14

ஸ பூ⁴மௌ அல்பதேஜோஸு꞉ நிஹதோ நஷ்ட சேதன꞉ |
அர்த² ஸஹிதயா வாசா க³ர்விதம் ரண க³ர்விதம் || 4-17-15

த்வம் நராதி⁴பதே꞉ புத்ர꞉ ப்ரதி²த꞉ ப்ரிய த³ர்ஷ²ன꞉ |
பராங்முக² வத⁴ம் க்ருʼத்வா கோ அத்ர ப்ராப்த꞉ த்வயா கு³ண꞉ |
யத³ஹம் யுத்³த⁴ ஸம்ரப்³த⁴꞉ த்வத் க்ருʼதே நித⁴னம் க³த꞉ || 4-17-16

குலீன꞉ ஸத்த்வ ஸம்பன்ன꞉ தேஜஸ்வீ சரிதவ்ரத꞉ |
ராம꞉ கருணவேதீ³ ச ப்ரஜானாம் ச ஹிதேரத꞉ || 4-17-17

ஸானுக்ரோஷோ² மஹோத்ஸாஹ꞉ ஸமயஜ்ஞோ த்³ருʼட⁴வ்ரத꞉ |
இதி ஏதத் ஸர்வ பூ⁴தானி கத²யந்தி யஷோ² பு⁴வி || 4-17-18

த³ம꞉ ஷ²ம꞉ க்ஷமா த⁴ர்மோ த்⁴ருʼதி ஸத்யம் பராக்ரம꞉ |
பர்தி²வானாம் கு³ணா ராஜன் த³ண்ட³꞉ ச அபகாரிஷு || 1-17-19

தான் கு³ணான் ஸம்ப்ரதா⁴ர்ய அஹம் அக்³ர்யம் ச அபி⁴ஜனம் தவ |
தாரயா ப்ரதிஷித்³தோ⁴ அபி ஸுக்³ரீவேண ஸமாக³த꞉ || 1-17-20

ந மாம் அன்யேன ஸம்ʼரப்³த⁴ம் ப்ரமத்தம் வேத்³து⁴ம் அர்ஹஸி |
இதி மே பு³த்³தி⁴ர் உத்பன்னா ப³பூ⁴வ அத³ர்ஷ²னே தவ || 1-17-21

ந த்வாம் வினிஹத ஆத்மானம் த⁴ர்ம த்⁴வஜம் அதா⁴ர்மிகம் |
ஜானே பாப ஸமாசாரம் த்ருʼணை꞉ கூபம் இவ ஆவ்ருʼதம் || 1-17-22

ஸதாம் வேஷ த⁴ரம் பாபம் ப்ரச்ச²ன்னம் இவ பாவகம் |
ந அஹம் த்வாம் அபி⁴ஜாநாமி த⁴ர்ம ச²த்³மாபி⁴ ஸம்ʼவ்ருʼதம் || 1-17-23

விஷயே வா புரே வா தே யதா³ பாபம் கரோமி அஹம் |
ந ச த்வாம் அவஜானே அஹம்ʼ கஸ்மாத் த்வம் ஹம்ʼஸி அகில்பி³ஷம் || 1-17-24

ப²ல மூல அஷ²னம் நித்யம் வானரம் வன கோ³சரம் |
மாம் இஹ அப்ரதியுத்⁴யந்தம் அன்யேன ச ஸமாக³தம் || 1-17-25

த்வம் நராதி⁴பதே꞉ புத்ர꞉ ப்ரதீத꞉ ப்ரியத³ர்ஷ²ன꞉ |
லின்க³ம் அபி அஸ்தி தே ராஜன் த்³ருʼஷ்²யதே த⁴ர்ம ஸம்ஹிதம் || 1-17-26

க꞉ க்ஷத்ரிய குலேஜாத꞉ ஷ்²ருதவான் நஷ்டஸம்ʼஷ²ய꞉ |
த⁴ர்ம லிங்க³ ப்ரதிச்ச²ன்ன꞉ க்ரூரம் கர்ம ஸமாசரேத் || 1-17-27

ராம ராக⁴வ குலே ஜாதோ த⁴ர்மவான் இதி விஷ்²ருத꞉ |
அப⁴வ்யோ ப⁴வ்ய ரூபேண கிம் அர்த²ம் பரிதா⁴வஸே || 1-17-28

ஸாம தா³னம் க்ஷமா த⁴ர்ம꞉ ஸத்யம் த்⁴ருʼதி பராக்ரமௌ |
பார்தி²வானாம் கு³ணா ராஜன் த³ண்ட³꞉ ச அபி அபகாரிஷு || 1-17-29

வயம் வனசரா ராம ம்ருʼகா³ மூல ப²ல அஷ²னா꞉ |
ஏஷா ப்ரக்ருʼதிர் அஸ்மாகம் புருஷ꞉ த்வம் நரேஷ்²வர꞉ || 1-17-30

பூ⁴மிர் ஹிரண்யம் ரூபம் ச நிக்³ரஹே காரணானி ச |
தத்ர க꞉ தே வனே லோபோ⁴ மதீ³யேஷு ப²லேஷு வா || 1-17-31

நய꞉ ச வினய꞉ ச உபௌ⁴ நிக்³ரஹ அனுக்³ரஹௌ அபி |
ராஜ வ்ருʼத்திர் அஸங்கீர்ணா ந ந்ருʼபா꞉ காம வ்ருʼத்தய꞉ || 1-17-32

த்வம் து காம ப்ரதா⁴ன꞉ ச கோபன꞉ ச அனவஸ்தி²த꞉ |
ராஜ வ்ருʼத்தேஷு ஸங்கீர்ண꞉ ஷ²ராஸன பராயண꞉ || 1-17-33

ந தே அஸ்தி அபசிதி꞉ த⁴ர்மே ந அர்தே² பு³த்³தி⁴ர் அவஸ்தி²தா |
இந்த்³ரியை꞉ காம வ்ருʼத்த꞉ ஸன் க்ருʼஷ்யஸே மனுஜேஷ்²வர || 1-17-34

ஹத்வா பா³ணேன காகுத்ஸ்த² மாம் இஹ அனபராதி⁴னம் |
கிம் வக்ஷ்யஸி ஸதாம் மத்⁴யே கர்ம க்ருʼத்வா ஜுகு³ப்ஸிதம் || 1-17-35

ராஜஹா ப்³ரஹ்மஹா கோ³க்⁴ன꞉ சோர꞉ ப்ராணிவதே⁴ ரத꞉ |
நாஸ்திக꞉ பரிவேத்தா ச ஸர்வே நிரய கா³மின꞉ || 1-17-36

ஸூசக꞉ ச கத³ர்ய꞉ ச மித்ர்க்⁴னோ கு³ருதல்பக³꞉ |
லோகம்ʼ பாபாத்மானம் ஏதே க³ச்ச²ந்தே ந அத்ர ஸம்ʼஷ²ய꞉ || 1-17-37

அதா⁴ர்யம் சர்ம மே ஸத்³பீ⁴ ரோமாணி அஸ்தி² ச வர்ஜிதம் |
அப⁴க்ஷ்யாணி ச மாம்ʼஸானி த்வத் விதை⁴꞉ த⁴ர்மசாரிபி⁴꞉ || 1-17-38

பஞ்ச பஞ்ச நகா² ப⁴க்ஷ்யா ப்³ரஹ்ம க்ஷத்ரேண ராக⁴வ |
ஷ²ல்யக꞉ ஷ்²வாவிதோ⁴ கோ³தா⁴ ஷ²ஷ²꞉ கூர்ம꞉ ச பஞ்சம꞉ || 1-17-39

சர்ம ச அஸ்தி² ச மே ராஜன் ந ஸ்ப்ருʼஷ²ந்தி மனீஷிண꞉ |
அப⁴க்ஷ்யாணி ச மாம்ʼஸானி ஸோ அஹம் பஞ்ச நகோ² ஹத꞉ || 1-17-40

தாரயா வாக்யம் உக்தோ அஹம் ஸத்யம் ஸர்வஜ்ஞயா ஹிதம் |
தத்³ அதிக்ரம்ய மோஹேன காலஸ்ய வஷ²ம் ஆக³த꞉ || 1-17-41

த்வயா நாதே²ன காகுத்ஸ்த² ந ஸநாதா² வஸுந்த⁴ரா |
ப்ரமதா³ ஷீ²ல ஸம்பூர்ணா பதி ஏவ ச வித⁴ர்மிணா || 1-17-42

ஷ²டோ² நைக்ருʼதிக꞉ க்ஷுத்³ரோ மித்²யா ப்ரஷ்²ரித மானஸ꞉ |
கத²ம் த³ஷ²ரதே²ன த்வம் ஜாத꞉ பாபோ மஹாத்மனா || 1-17-43

சி²ன்ன சாரித்ர்ய கக்ஷ்யேண ஸதாம் த⁴ர்ம அதிவர்தினா |
த்யக்த த⁴ர்ம அங்குஷே²ன அஹம் நிஹதோ ராம ஹஸ்தினா || 1-17-44

அஷு²ப⁴ம் ச அபி அயுக்தம் ச ஸதாம் ச ஏவ விக³ர்ஹிதம் |
வக்ஷ்யஸே ச ஈத்³ருʼஷ²ம் க்ருʼத்வா ஸத்³பி⁴꞉ ஸஹ ஸமாக³த꞉ || 1-17-45

உதா³ஸீனேஷு யோ அஸ்மாஸு விக்ரமோ அயம் ப்ரகாஷி²த꞉ |
அபகாரிஷு தே ராம ந ஏவம் பஷ்²யாமி விக்ரமம் || 1-17-46

த்³ருʼஷ்²யமான꞉ து யுத்⁴யேதா² மயா யுதி⁴ ந்ருʼபாத்மஜ |
அத்³ய வைவஸ்வதம் தே³வம் பஷ்²யே꞉ த்வம் நிஹதோ மயா || 1-17-47

த்வயா அத்³ருʼஷ்²யேன து ரணே நிஹதோ அஹம் து³ராஸத³꞉ |
ப்ரஸுப்த꞉ பன்னகே³ன இவ நர꞉ பாப வஷ²ம் க³த꞉ || 1-17-48

ஸுக்³ரீவ ப்ரிய காமேன யத்³ அஹம் நிஹத꞉ த்வயா |
மாம் ஏவ யதி³ பூர்வம் த்வம் ஏதத்³ அர்த²ம் அசோத³ய꞉ |
மைதி²லிம் அஹம் ஏக ஆஹ்னா தவ ச ஆனீதவான் ப⁴வே꞉ || 1-17-49

ராக்ஷஸம் ச து³ராத்மானாம் தவ பா⁴ர்ய அபஹாரிணம் |
கண்டே² ப³த்³த்⁴வா ப்ரத³த்³யாம் தே அனிஹதம் ராவணம் ரணே || 3-17-50

ந்யஸ்தாம் ஸாக³ர தோயே வா பாதாலே வா அபி மைதி²லீம் |
ஆனயேயம் தவ ஆதே³ஷா²த் ஷ்²வேதாம் அஷ்²வதரீம் இவ || 4-17-51

யுக்தம் யத் ப்ரப்னுயாத் ராஜ்யம் ஸுக்³ரீவ꞉ ஸ்வர் க³தே மயி |
அயுக்தம் யத்³ அத⁴ர்மேண த்வயா அஹம் நிஹதோ ரணே || 4-17-52

காமம் ஏவம் வித⁴ம் லோக꞉ காலேன விநியுஜ்யதே |
க்ஷமம் சேத் ப⁴வதா ப்ராப்தம் உத்தரம் ஸாது⁴ சிந்த்யதாம் || 4-17-53

இதி ஏவம் உக்த்வா பரிஷு²ஷ்க வக்த்ர꞉
ஷ²ர அபி⁴கா⁴தாத் வ்யதி²தோ மஹாத்மா |
ஸமீக்ஷ்ய ராமம் ரவி ஸம்ʼநிகாஷ²ம்
தூஷ்ணீம் ப³பௌ⁴ வானர ராஜ ஸூனு꞉ || 4-17-54

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே கிஷ்கிந்த⁴ காண்டே³ ஸப்தத³ஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை