Wednesday 31 May 2023

கிஷ்கிந்தா காண்டம் 10ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே கிஷ்கிந்த⁴ காண்டே³ த³ஷ²ம꞉ ஸர்க³꞉

Sugreeva falls at the feet of Vali who returned from cave
தத꞉ க்ரோத⁴ ஸமாவிஷ்டம் ஸம்ரப்³த⁴ம் தம் உபாக³தம் |
அஹம் ப்ரஸாத³யான் சக்ரே ப்⁴ராதரம் ஹித காம்யயா || 4-10-1

தி³ஷ்ட்யா அஸி குஷ²லீ ப்ராப்தோ நிஹத꞉ ச த்வயா ரிபு꞉ |
அநாத²ஸ்ய ஹி மே நாத²꞉ த்வம் ஏகோ அநாத² நந்த³ன꞉ || 4-10-2

இத³ம் ப³ஹு ஷ²லாகம் தே பூர்ண சந்த்³ரம் இவ உதி³தம் |
ச²த்ரம் ஸ வால வ்யஜனம் ப்ரதீச்ச²ஸ்வ மயா த்⁴ருʼதம் || 4-10-3

ஆர்தஸ்ய அத² பி³லா த்³வாரி ஸ்தி²த꞉ ஸம்ʼவத்ஸரம் ந்ருʼப |
த்³ருʼஷ்ட்வா ச ஷோ²ணிதம் த்³வாரி பி³லாத் ச அபி ஸமுத்தி²தம் || 4-10-4

ஷோ²க ஸம்ʼவிக்³ன ஹ்ருʼத³யோ ப்⁴ருʼஷ²ம் வ்யாகுலித இந்த்³ரிய꞉ |
அபிதா⁴ய பி³ல த்³வாரம் ஷை²ல ஷ்²ருʼங்கே³ண தத் ததா³ || 4-10-5

தஸ்மாத் தே³ஷா²த் அபாக்ரம்ய கிஷ்கிந்தா⁴ம் ப்ராவிஷ²ம் புன꞉ |
விஷாதா³த் இஹ மாம் த்³ருʼஷ்ட்வா பௌரை꞉ மந்த்ரிபி⁴ர் ஏவ ச || 4-10-6

அபி⁴ஷிக்தோ ந காமேன தன்மே க்ஷந்தும் த்வம் அர்ஹஸி |
த்வம் ஏவ ராஜா மானார்ஹ꞉ ஸதா³ ச அஹம் யதா² புரா || 4-10-7

ராஜபா⁴வே நியோக³꞉ அயம் மம த்வத் விரஹாத் க்ருʼத꞉ |
ஸ அமாத்ய பௌர நக³ரம் ஸ்தி²தம் நிஹத கண்டகம் || 4-10-8

ந்யாஸ பூ⁴தம் இத³ம் ராஜ்யம் தவ நிர்யாதயாமி அஹம் |
மா ச ரோஷம் க்ருʼதா²꞉ ஸௌம்ய மம ஷ²த்ரு நிஷூத³ன|| 4-10-9

யாசே த்வாம் ஷி²ரஸா ராஜன் மயா ப³த்³தோ⁴ அயம் அஞ்ஜலி꞉ |
ப³லாத் அஸ்மின் ஸமாக³ம்ய மந்த்ரிபி⁴꞉ புர வாஸிபி⁴꞉ || 4-10-10

ராஜபா⁴வே நியுக்தோ அஹம் ஷூ²ன்ய தே³ஷ² ஜிகீ³ஷயா |
ஸ்னிக்³த⁴ம் ஏவம் ப்³ருவாணம் மாம் ஸ விநிர்ப⁴ர்த்ஸ்ய வானர꞉ || 4-10-11

தி⁴க் த்வாம் இதி ச மாம் உக்த்வா ப³ஹு தத் தத் உவாச ஹ |
ப்ரக்ருʼதீ꞉ ச ஸமானீய மந்த்ரிண꞉ சைவ ஸம்மதான் || 4-10-12

மாம் ஆஹ ஸுஹ்ருʼதா³ம் மத்⁴யே வாக்யம் பரம க³ர்ஹிதம் |
விதி³தம் வோ மயா ராத்ரௌ மாயாவீ ஸ மஹாஅஸுர꞉ || 4-10-13

மாம் ஸமாஹ்வயத க்ருத்³தோ⁴ யுத்³த⁴ காங்க்ஷீ ததா³ புரா |
தஸ்ய தத்³ பா⁴ஷிதம் ஷ்²ருத்வா நி꞉ஸ்ருʼத꞉ அஹம் ந்ருʼபாஅலயாத் || 4-10-14

அனுயாத꞉ ச மாம் தூர்ணம் அயம் ப்⁴ராதா ஸுதா³ருண꞉ |
ஸ து த்³ருʼஷ்ட்வா ஏவ மாம் ராத்ரௌ ஸ த்³விதீயம் மஹாப³ல꞉ || 4-10-15

ப்ராத்³ரவத் ப⁴ய ஸந்த்ரஸ்தோ வீக்ஷ்ய ஆவாம் ஸமுபாக³தௌ |
அபி⁴த்³ருத꞉ து வேகே³ன விவேஷ² ஸ மஹாபி³லம் || 4-10-16

தம் ப்ரவிஷ்டம் விதி³த்வா து ஸுகோ⁴ரம் ஸுமஹத்³ பி³லம் |
அயம் உக்தோ அத² மே ப்⁴ராதா மயா து க்ரூர த³ர்ஷ²ன꞉ || 4-10-17

அஹத்வா ந அஸ்தி மே ஷ²க்தி꞉ ப்ரதி க³ந்தும் இத꞉ புரீம் |
பி³ல த்³வாரி ப்ரதீக்ஷ த்வம் யாவத் ஏனம் நிஹன்மி அஹம் || 4-10-18

ஸ்தி²தோ(அ)யம் இதி மத்வா அஹம் ப்ரவிஷ்ட꞉ து து³ராஸத³ம் |
தம் மே மார்க³யத꞉ தத்ர க³த꞉ ஸம்ʼவத்ஸர꞉ ததா³ || 4-10-19

ஸ து த்³ருʼஷ்டோ மயா ஷ²த்ரு꞉ அநிர்வேதா³த் ப⁴யாஅவஹ꞉ |
நிஹத꞉ ச மயா ஸத்³ய꞉ ஸ꞉ ஸர்வை꞉ ஸஹ ப³ந்து⁴பி⁴꞉ || 4-10-20

தஸ்ய ஆஸ்யாத் து ப்ரவ்ருʼத்தேன ருதி⁴ரௌகே⁴ண தத்³ பி³லம் |
பூர்ணம் ஆஸீத் து³ராக்ராமம் ஸ்வனத꞉ தஸ்ய பூ⁴தலே || 4-10-21

ஸூத³யித்வா து தம் ஷ²த்ரும் விக்ராந்தம் தம் அஹம் ஸுக²ம் |
நிஷ்க்ராமம் ந ஏவ பஷ்²யாமி பி³லஸ்ய பிஹிதம் முக²ம் || 4-10-22

விக்ரோஷ²மானஸ்ய து மே ஸுக்³ரீவ இதி புன꞉ புன꞉ |
யத꞉ ப்ரதிவசோ நாஸ்தி தத꞉ அஹம் ப்⁴ருʼஷ² து³꞉கி²த꞉ || 4-10-23

பாத³ ப்ரஹாரை꞉ து மயா ப³ஹுபி⁴꞉ பரிபாதிதம் |
தத꞉ அஹம் தேன நிஷ்க்ரம்ய பதா² புரம் உபாக³த꞉ || 4-10-24

தத்ர அனேன அஸ்மி ஸம்ருத்³த⁴꞉ ராஜ்யம் ம்ருʼக³யத ஆத்மன꞉ |
ஸுக்³ரீவேண ந்ருʼஷ²ம்ʼஸேன விஸ்ம்ருʼத்ய ப்⁴ராத்ருʼ ஸௌஹ்ருʼத³ம் || 4-10-25

ஏவம் உக்த்வா து மாம் தத்ர வஸ்த்ரேண ஏகேன வானர꞉ |
ததா³ நிர்வாஸயாமாஸ வாலீ விக³த ஸாத்⁴வஸ꞉ || 4-10-26

தேன அஹம் அபவித்³த⁴꞉ ச ஹ்ருʼத தா³ர꞉ ச ராக⁴வ |
தத் ப⁴யாத் ச மஹீம் ஸர்வான் க்ராந்தவான் ஸ வன அர்ணவாம் || 4-10-27

ருʼஷ்²யமூகம் கி³ரி வரம் பா⁴ர்யா ஹரண து³꞉கி²த꞉ |
ப்ரவிஷ்டோ அஸ்மி து³ராத⁴ர்ஷம் வாலின꞉ காரணாந்தரே || 4-10-28

ஏதத் தே ஸர்வம் ஆக்²யாதம் வைர அனுகத²னம் மஹத் |
அநாக³ஸா மயா ப்ராப்தம் வ்யஸனம் பஷ்²ய ராக⁴வ || 4-10-29

வாலின꞉ ச ப⁴யாத் தஸ்ய ஸர்வலோக ப⁴யாபஹ |
கர்தும் அர்ஹஸி மே வீர ப்ரஸாத³ம் தஸ்ய நிக்³ரஹாத் || 4-10-30

ஏவம் உக்த꞉ ஸ தேஜஸ்வீ த⁴ர்மஜ்ஞோ த⁴ர்ம ஸம்ʼஹிதம் |
வசனம் வக்தும் ஆரேபே⁴ ஸுக்³ரீவம் ப்ரஹஸன் இவ || 4-10-31

அமோகா⁴꞉ ஸூர்ய ஸங்காஷா² நிஷி²தா மே ஷ²ரா இமே |
தஸ்மின் வாலினி து³ர்வ்ருʼத்தே பதிஷ்யந்தி ருஷ அன்விதா꞉ || 4-10-32

யாவத் தம் ந ஹி பஷ்²யேயம் தவ பா⁴ர்ய அபஹாரிணம் |
தாவத் ஸ ஜீவேத் பாபாத்மா வாலீ சாரித்ர தூ³ஷக꞉ || 4-10-33

ஆத்ம அனுமானாத் பஷ்²யாமி மக்³ன꞉ த்வாம் ஷோ²க ஸாக³ரே |
த்வாம் அஹம் தாரயிஷ்யாமி பா³ட⁴ம் ப்ராப்ஸ்யஸி புஷ்களம் || 4-10-34

தஸ்ய தத் வசனம் ஷ்²ருத்வா ஹர்ஷ பௌருஷ வர்த⁴னம் |
ஸுக்³ரீவ꞉ பரம ப்ரீத꞉ ஸு மஹத் வாக்யம் அப்³ரவீத் || 4-10-35

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே கிஷ்கிந்த⁴ காண்டே³ த³ஷ²ம꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை