Friday 26 May 2023

கிஷ்கிந்தா காண்டம் 06ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே கிஷ்கிந்த⁴ காண்டே³ ஷஷ்ட꞉ ஸர்க³꞉

Rama seeing Sitas jewellery presented by Sugreeva

புனரேவ அப்³ரவீத் ப்ரீத꞉ ராக⁴வம் ரகு⁴நந்த³னம் |
அயம் ஆக்²யாதி தே ராம ஸேவக꞉ மந்த்ரி ஸத்தம꞉ || 4-6-1

ஹனுமான் யன் நிமித்தம் த்வம் நிர்ஜனம் வனம் ஆக³த꞉ |
லக்ஷ்மணேன ஸஹ ப்⁴ராத்ரா வஸத꞉ ச வனே தவ ||4-6-2

ரக்ஷஸா அபஹ்ருʼதா பா⁴ர்யா மைதி²லீ ஜனக ஆத்மஜா |
த்வயா வியுக்தா ருத³தீ லக்ஷ்மணேன ச தீ⁴மதா || 4-6-3

அந்தரம் ப்ரேப்ஸுனா தேன ஹத்வா க்³ருʼத்⁴ரம் ஜடாயுஷம் |
பா⁴ர்யா வியோக³ஜம் து³꞉க²ம் ப்ராபித꞉ தேன ரக்ஷ்ஸா || 4-6-4

ப⁴ர்யா வியோக³ஜம் து³꞉க²ம் ந சிராத் த்வம் விமோக்ஷ்யஸே |
அஹம் தாம் ஆனயிஷ்யாமி நஷ்டாம் வேத³ஷ்²ருதீம் இவ || 4-6-5

ரஸாதலே வா வர்தந்தீம் வர்தந்தீம் வா நப⁴꞉ தலே | 
அஹம் ஆனீய தா³ஸ்யாமி தவ பா⁴ர்யாம் அரிந்த³ம || 4-6-6

இத³ம் தத்²யம் மம வச꞉ த்வம் அவேஹி ச ராக⁴வ |
ந ஷ²க்யா ஸா ஜரயிதும் அபி ஸ꞉ இந்த்³ரை꞉ ஸுர அஸுரை꞉ || 4-6-7

தவ பா⁴ர்யா மஹாபா³ஹோ ப⁴க்ஷ்யம் விஷ க்ருʼதம் யதா² |
த்யஜ ஷோ²கம் மஹாபா³ஹோ தாம் காந்தாம் ஆனயாமி தே | 4-6-8

அனுமானாத் து ஜாநாமி மைதி²லீ ஸா ந ஸம்ʼஷ²ய꞉ |
ஹ்ரியமாணா மயா த்³ருʼஷ்டா ரக்ஷஸா ரௌஉத்³ர கர்மணா || 4-6-9

க்ரோஷ²ந்தீ ராம ராமேதி லக்ஷ்மணேதி ச விஸ்வரம் |
ஸ்பு²ரந்தீ ராவணஸ்ய அன்கே பன்னகே³ந்த்³ர வதூ⁴꞉ யதா² || 4-6-10

ஆத்மனா பஞ்சமம் மாம் ஹி த்³ருʼஷ்ட்வா ஷை²ல தலே ஸ்தி²தம் |
உத்தரீயம் தயா த்யக்தம் ஷு²பா⁴னி ஆப⁴ரணானி ச || 4-6-11

தானி அஸ்மாபி⁴꞉ க்³ருʼஹீதானி நிஹிதானி ச ராக⁴வ |
ஆனயிஷ்யாமி அஹம் தானி ப்ரத்யபி⁴ஜ்ஞாதும் அர்ஹஸி || 4-6-12

தம் அப்³ரவீத் தத꞉ ராம꞉ ஸுக்³ரீவம் ப்ரிய வாதி³னம் |
ஆனயஸ்வ ஸகே² ஷீ²க்⁴ரம் கிம் அர்த²ம் ப்ரவிளம்ப³ஸே || 4-6-13

ஏவம் உக்த꞉ து ஸுக்³ரீவ꞉ ஷை²லஸ்ய க³ஹனாம் கு³ஹாம் |
ப்ரவிவேஷ² தத꞉ ஷீ²க்⁴ரம் ராக⁴வ ப்ரிய காம்யயா || 4-6-14

உத்தரீயம் க்³ருʼஹீத்வா து ஸ தானி ஆப⁴ரணானி ச |
இத³ம் பஷ்²ய இதி ராமாய த³ர்ஷ²யாமாஸ வானர꞉ || 4-6-15

ததோ க்³ருʼஹீத்வா வாஸ꞉ து ஷு²பா⁴னி ஆப⁴ரணானி ச |
அப⁴வத் பா³ஷ்ப ஸம்ருத்³த⁴꞉ நீஹாரேண இவ சந்த்³ரமா꞉ || 4-6-16

ஸீதா ஸ்னேஹ ப்ரவ்ருʼத்தேன ஸ து பா³ஷ்பேண தூ³ஷித꞉ |
ஹா ப்ரியே இதி ருத³ன் தை⁴ர்யம் உத்ஸ்ருʼஜ்ய ந்யபதத் க்ஷிதௌ || 4-6-17

ஹ்ருʼதி³ க்ருʼத்வா ஸ ப³ஹுஷ²꞉ தம் அலங்காரம் உத்தமம் |
நிஷ²ஷ்²வாஸ ப்⁴ருʼஷ²ம் ஸர்ப꞉ பி³லஸ்த² இவ ரோஷித꞉ || 4-6-18

அவிச்சி²ன்ன அஷ்²ரு வேக³꞉ து ஸௌமித்ரிம் ப்ரேக்ஷ்ய பார்ஷ்²வத꞉ |
பரிதே³வயிதும் தீ³னம் ராம꞉ ஸம் உபசக்ரமே || 4-6-19

பஷ்²ய லக்ஷ்மண வைதே³ஹ்யா ஸந்த்யக்தம் ஹ்ரியமாணயா |
உத்தரீயம் இத³ம் பூ⁴மௌ ஷ²ரீராத்³ பூ⁴ஷணானி ச || 4-6-20

ஷா²த்³வலின்யாம் த்⁴ருவம் பூ⁴ம்யாம் ஸீதயா ஹ்ரியமாணயா |
உத்ஸ்ருʼஷ்டம் பூ⁴ஷணாம் இத³ம் ததா² ரூபம் ஹி த்³ருʼஷ்²யதே || 4-6-21

ஏவம் உக்தஸ꞉ து ராமேண லக்ஷ்மணோ வாக்யம் இத³ம் அப்³ரவீத் |
ந அஹம் ஜாநாமி கேயூரே ந அஹம் ஜாநாமி குண்ட³லே || 4-6-22

நூபுரே து அபி⁴ஜநாமி நித்யம் பாத³ அபி⁴வந்த³னாத் |
தத꞉ து ராக⁴வோ வாக்யம் ஸுக்³ரீவம் இத³ம் அப்³ரவீத் || 4-6-23

ப்³ரூஹி ஸுக்³ரீவ கம் தே³ஷ²ம் ஹ்ரியந்தீ லக்ஷிதா த்வயா |
ரக்ஷஸா ரௌத்³ரரூபேண மம ப்ராணப்ரியா ப்ரியா || 4-6-24

க்வ வா வஸதி தத் ரக்ஷஃஜ꞉ மஹத் வ்யஸனத³ம் மம |
யன் நிமித்தம் அஹம் ஸர்வான் நாஷ²யிஷ்யாமி ராக்ஷஸான் || 4-6-25

ஹரதா மைதி²லீம் யேன மாம் ச ரோஷயதா த்⁴ருவம் |
ஆத்மனோ ஜீவித அந்தாய ம்ருʼத்யு த்³வாரம் அபாவ்ருʼதம் || 4-6-26

மம த³யித தமா ஹ்ருʼதா வனாத் ரஜனிசரேண விமத்²ய யேன ஸா |
கத²ய மம ரிபும் தம் அத்³ய வை ப்லவக³பதே யம ஸந்நிதி⁴ம் நயாமி || 4-6-27

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே கிஷ்கிந்த⁴ காண்டே³ ஷஷ்ட꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை