Thursday 25 May 2023

கிஷ்கிந்தா காண்டம் 05ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே கிஷ்கிந்த⁴ காண்டே³ பஞ்சம꞉ ஸர்க³꞉

Pact of friendship between Rama and Sugreeva

ருʼஷ்²யமூகாத் து ஹனுமான் க³த்வா தம் மலயம் கி³ரிம் |
ஆசசக்ஷே ததா³ வீரௌ கபி ராஜாய ராக⁴வௌ || 4-5-1

அயம் ராமோ மஹாப்ராஜ்ஞ ஸம்ப்ராப்தோ த்³ருʼட⁴ விக்ரம꞉ |
லக்ஷ்மணேன ஸஹ ப்⁴ராத்ரா ராமோ(அ)யம் ஸத்ய விக்ரம꞉ || 4-5-2

இக்ஷ்வாகூணாம் குலே ஜாதோ ராமோ த³ஷ²ரதா²த்மஜ꞉ |
த⁴ர்மே நிக³தி³த꞉ ச ஏவ பிதுர் நிர்தே³ஷ² காரக꞉ || 4-5-3

ராஜஸூய அஷ்²வமேதை⁴꞉ ச வஹ்னி꞉ யேன அபி⁴தர்பித꞉ |
த³க்ஷிணா꞉ ச ததா² உத்ஸ்ருʼஷ்டா கா³வ꞉ ஷ²த ஸஹஸ்ரஷ²꞉ || 4-5-4

தபஸா ஸத்ய வாக்யேன வஸுதா⁴ யேன பாலிதா |
ஸ்த்ரீ ஹேதோ꞉ தஸ்ய புத்ரோ(அ)யம் ராம꞉ அரணயம் ஸமாக³த꞉ || 4-5-5

தஸ்ய அஸ்ய வஸதோ அரண்யே நியதஸ்ய மஹாத்மன꞉ |
ராவணேன ஹ்ருʼதா பா⁴ர்யா ஸ த்வாம் ஷ²ரணம் ஆக³த꞉ || 4-5-6

ப⁴வதா ஸக்²ய காமௌ தௌ ப்⁴ராதரௌ ராம லக்ஷ்மணௌ |
ப்ரக்³ருʼஹ்ய ச அர்சயஸ்வ ஏதௌ பூஜனீயதமௌ உபௌ⁴ || 4-5-7

ஷ்²ருத்வா ஹனுமதோ வாக்யம் ஸுக்³ரீவோ வானர அதி⁴ப꞉ |
த³ர்ஷ²னீயதமோ பூ⁴த்வா ப்ரீத்யா உவாச ராக⁴வம் || 4-5-8

ப⁴வான் த⁴ர்ம வினீத꞉ ச ஸுதபா꞉ ஸர்வ வத்ஸல꞉ |
ஆக்²யாதா வாயுபுத்ரேண தத்த்வதோ மே ப⁴வத்³ கு³ணா꞉ || 4-5-9

தன் மம ஏவ ஏஷ ஸத்காரோ லாப⁴꞉ ச ஏவ உத்தம꞉ ப்ரபோ⁴ |
யத் த்வம் இச்ச²ஸி ஸௌஹார்த³ம் வானரேண மயா ஸஹ || 4-5-10

ரோசதே யதி³ மே ஸக்²யம் பா³ஹு꞉ ஏஷ ப்ரஸாரித꞉ |
க்³ருʼஹ்யதாம் பாணினா பாணி꞉ மர்யாதா³ ப³த்⁴யதாம் த்⁴ருவா || 4-5-11

ஏதத் து வசனம் ஷ்²ருத்வா ஸுக்³ரீவஸ்ய ஸுபா⁴ஷிதம் |
ஸம்ப்ரஹ்ருʼஷ்ட மனா ஹஸ்தம் பீட³யாமாஸ பாணினா || 4-5-12

ஹ்ருʼஷ்ட꞉ ஸௌஹ்ருʼத³ம் ஆலம்ப்³ய பர்யஷ்வஜத பீடி³தம் |
ததோ ஹனூமான் ஸந்த்யஜ்ய பி⁴க்ஷு ரூபம் அரிந்த³ம꞉ || 4-5-13

காஷ்ட²யோ꞉ ஸ்வேன ரூபேண ஜனயாமாஸ பாவகம் |
தீ³ப்யமானம் ததோ வஹ்னிம் புஷ்பை꞉ அப்⁴யர்ச்ய ஸத்க்ருʼதம் || 4-5-14

தயோர் மத்⁴யே து ஸுப்ரீதோ நித³தௌ⁴ ஸுஸமாஹித꞉ |
ததோ அக்³னிம் தீ³ப்யமானம் தௌ சக்ரது꞉ ச ப்ரத³க்ஷிணம் || 4-5-15

ஸுக்³ரீவோ ராக⁴வ꞉ ச ஏவ வயஸ்யத்வம் உபாக³தௌ |
தத꞉ ஸுப்ரீத மனஸௌ தௌ உபௌ⁴ ஹரி ராக⁴வௌ || 4-5-16

அன்யோன்யம் அபி⁴வீக்ஷந்தௌ ந த்ருʼப்திம் அபி⁴ஜக்³மது꞉ |
த்வம் வயஸ்யோ(அ)ஸி ஹ்ருʼத்³ய꞉ மே ஹி ஏகம் து³꞉க²ம் ஸுக²ம் ச நௌ ||4-5-17

ஸுக்³ரீவோ ராக⁴வம் வாக்யம் இதி உவாச ப்ரஹ்ருʼஷ்டவத் |
தத꞉ ஸுபர்ண ப³ஹுளாம் ப⁴ங்க்த்வா ஷா²கா²ம் ஸுபுஷ்பிதாம் ||4-5-18

ஸாலஸ்ய ஆஸ்தீர்ய ஸுக்³ரீவ꞉ நிஷஸாத³ ஸ ராக⁴வ꞉ |
லக்ஷ்மனாய அத² ஸம்ʼஹ்ருʼஷ்டோ ஹனுமான் மாருதாத்மஜ꞉ || 4-5-19

ஷ²கா²ம் சந்த³ன வ்ருʼக்ஷஸ்ய த³தௌ³ பரம புஷ்பிதாம் |
தத꞉ ப்ரஹ்ருʼஷ்ட꞉ ஸுக்³ரீவ꞉ ஷ்²லக்ஷ்ணம் மது⁴ரயா கி³ரா || 4-5-20

ப்ரதி உவாச ததா³ ராமம் ஹர்ஷ வ்யாகுல லோசன꞉ |
அஹம் வினிக்ருʼதோ ராம சரமி இஹ ப⁴ய ஆர்தி³த꞉ || 4-5-21

ஹ்ருʼத பா⁴ர்யோ வனே த்ரஸ்தோ து³ர்க³ம் ஏதத் உபாஷ்²ரித꞉ |
ஸோ(அ)ஹம் த்ரஸ்தோ வனே பீ⁴தோ வஸாமி உத்³ ப்⁴ராந்த சேதன꞉ || 4-5-22

வாலினா நிக்ருʼதோ ப்⁴ராத்ரா க்ருʼத வைர꞉ ச ராக⁴வ |
வாலினோ மே மஹாபா⁴க³ ப⁴ய ஆர்தஸ்ய அப⁴யம் குரு || 4-5-23

கர்தும் அர்ஹஸி காகுத்ஸ்த²꞉ ப⁴யம் மே ந ப⁴வேத்³ யதா² |
ஏவம் உக்த꞉ து தேஜஸ்வீ த⁴ர்மஜ்ஞோ த⁴ர்ம வத்ஸல꞉ ||4-5-24

ப்ரதி அபா⁴ஷத காகுத்ஸ்த²꞉ ஸுக்³ரீவம் ப்ரஹஸன் இவ |
உபகார ப²லம் மித்ரம் விதி³தம் மே மஹாகபே ||4-5-25

வாலினம் தம் வதி⁴ஷ்யாமி தவ பா⁴ர்ய அபஹாரிணம் |
அமோகோ⁴꞉ ஸூர்ய ஸங்காஷா²꞉ மம இமே நிஷி²தா꞉ ஷ²ரா꞉ || 4-5-26

தஸ்மின் வாலினி து³ர்வ்ருʼத்தே நிபதிஷ்யந்தி வேகி³தா꞉ |
கன்க பத்ர ப்ரதிச்ச²ன்னா மஹேந்த்³ர அஷ²னி ஸம்ʼநிபா⁴꞉ || 4-5-27

தீக்ஷ்ணாக்³ரா ருʼஜுபர்வாண꞉ ஸ ரோஷா பு⁴ஜகா³ இவ |
தம் அத்³ய வாலினம் பஷ்²ய தீக்ஷ்ணை꞉ ஆஷீ² விஷ உபமை꞉ || 4-5-28

ஷ²ரை꞉ விநிஹிதம் பூ⁴மௌ ப்ரகீர்ணம் இவ பர்வதம் |
ஸ து தத்³ வசனம் ஷ்²ருத்வா ராக⁴வஸ்ய ஆத்மனோஹிதம் |
ஸுக்³ரீவ꞉ பரம ப்ரீத꞉ பரமம் வாக்யம் அப்³ரவீத் ||4-5-29

தவ ப்ரஸாதே³ன ந்ருʼஸிம்ʼஹ வீர
ப்ரியாம் ச ராஜ்யம் ச ஸமாப்னுயாம் அஹம் |
ததா² குரு த்வம் நர தே³வ வைரிணம்
யதா² ந ஹிம்ʼஸ்யத் ஸ புனர் மம அக்³ரஜம் || 4-5-30

ஸீத கபீந்த்³ர க்ஷணதா³ சராணாம்
ராஜீவ ஹேம ஜ்வலனோபமானானி |
ஸுக்³ரீவ ராம ப்ரணய பஸங்கே³
வாமானி நேத்ராணி ஸமம் ஸ்பு²ரந்தி || 4-5-31

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே கிஷ்கிந்த⁴ காண்டே³ பஞ்சம꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை